Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:


Scientific unit: College of Economy and Public Administration Publication type: Other from: 2021 to: 2021
records matched your query: 30.
1

Title:
W poszukiwaniu bezpiecznej przystani : perspektywy pracowników białoruskiego sektora IT w Polsce
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021
Physical description:
106 s.: il.
Series:
(Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2/2021)
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168353984
report
2

Title:
Sanepid w ogniu : ewolucja funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w czasie pandemii Covid-19 [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021
Physical description:
30 s.: il.
Series:
(Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 1/2021)
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168353990
report
3

Author:
Velinov Emil , Ochoa-Daderska Renata , Ochoa Siguencia Luis , Sanchez Garcia Javier , Nur Akarçay Yeliz , Gródek-Szostak Zofia , Suder Marcin , Szeląg-Sikora Anna , Niemiec Marcin , Sikora Jakub , Kotulewicz-Wisińska Karolina , Chęcińska Kopiec Agnieszka
Title:
Adult Social Inclusion in a Digital Environment : Digital Technology and New Relationship between Learners and Education Providers. Report 3
Publisher address:
Częstochowa: Research and Innovation in Education Institute, 2021
Physical description:
27 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Adult Social Inclusion in a Digital Environment - Exchange of Good Practices, ERASMUS+ project number 2019-1-PL01-KA204- 065689
Nr:
2168354208
report
4

Title:
III Edycja Konferencji Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego
Source:
Kurier UEK2021. - nr 1 (87), s. 38. - Dostępny także w wersji online
Access mode:
Nr:
2168354584
varia
5

Author:
Kędzierski Marcin , Musiałek Paweł
Title:
Polityka europejska
Source:
Rząd pod lupą : ranking polityk publicznych 2020 / red. Paweł Musiałek, Tomasz Ociepka - Kraków: Klub Jagielloński ; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2021, s. 36-40
Series:
(Raport Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ; 01/2021)
ISBN:
978-83-66562-11-0 ; 978-83-958106-1-9
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168355096
chapter in report
6

Title:
Polityka zarządzania restrykcjami
Source:
Rząd pod lupą : ranking polityk publicznych 2020 / red. Paweł Musiałek, Tomasz Ociepka - Kraków: Klub Jagielloński ; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2021, s. 120-124
Series:
(Raport Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ; 01/2021)
ISBN:
978-83-66562-11-0 ; 978-83-958106-1-9
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168355102
chapter in report
7

Title:
Odporność i konkurencyjność gospodarki (komponent A - cele szczegółowe A3, A4)
Source:
Jak wydamy ponad 100 miliardów? Ocena projektu Krajowego Planu Odbudowy / red. Jakub Kucharczuk, Tomasz Ociepka - Kraków: Klub Jagielloński ; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2021, s. 44-54
Series:
(Raport Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ; 02/2021)
ISBN:
978-83-958106-3-3
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168355104
chapter in report
8

Author:
Title:
Kategoryzacja gmin - z perspektywy świadczenia usług publicznych
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021
Physical description:
8 s.: il.
Series:
(Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 3/2021)
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168355452
report
9

Author:
Malinowski Mateusz , Guzdek Sylwia , Petryk Agnieszka , Kwiecień Klaudia
Conference:
XXVII Konferencja Naukowa: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kościelisko, Polska, od 2021-05-10 do 2021-05-11
Title:
A GIS-Based Approach to Determining the Potential Locations of Municipal Solid Waste Collection Points in Rural Areas
Source:
XXVII Konferencja Naukowa: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kościelisko (Polska), 10-11 Maja 2021 : materiały konferencyjna = XXVII Scientific Conference: Infrastructure and Environmental Resources in Circular Economy, Kościelisko (Poland), May 10-11, 2021 : Conference Materials - Kraków: Polska Akademia Nauk, 2021, s. 35. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168355620
varia
10

Conference:
XXVII Konferencja Naukowa: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kościelisko, Polska, od 2021-05-10 do 2021-05-11
Title:
Rozwój inwestycji celu publicznego na przykładzie miasta Wadowice
Source:
XXVII Konferencja Naukowa: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kościelisko (Polska), 10-11 Maja 2021 : materiały konferencyjna = XXVII Scientific Conference: Infrastructure and Environmental Resources in Circular Economy, Kościelisko (Poland), May 10-11, 2021 : Conference Materials - Kraków: Polska Akademia Nauk, 2021, s. 40-41. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168355622
varia
11

Title:
Ludowe improwizacje : jak pandemia zmienia normy społeczne [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021
Physical description:
47 s.: il.
Series:
(Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 4/2021)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168355824
report
12

Title:
Co o Polsce mówią nasze miasta? Wokół książki "Miejski grunt"
Source:
Międzymiastowo / Klub Jagielloński2021. - 16 czerwca
Access mode:
Nr:
2168356558
voice in discussion / interview
13

Author:
Title:
Równość a różnorodność czyli słów kilka o panelu w ramach XIII Krakowskich Dni Integracji
Source:
Kurier UEK2021. - nr 2 (88), s. 20-21. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168356966
varia
14

Author:
Title:
Powstały wskazówki do nauczania przedsiębiorczości cyfrowej
Source:
Kurier UEK2021. - nr 2 (88), s. 26. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168356976
varia
15

Title:
Niewykorzystany potencjał : zasoby branży IT/ICT wybranych krajów regionu sąsiedztwa wschodniego UE [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021
Physical description:
57 s.: il.
Series:
(Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 9/2021)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168357896
report
16

Title:
Cyfryzacja i rynek pracy [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021
Physical description:
91 s.: il.
Series:
(Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 7/2021)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168358040
report
17

Title:
Na wschód zwrot : potencjał sektora energii odnawialnej wybranych krajów regionu sąsiedztwa wschodniego UE [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021
Physical description:
42 s.: il.
Series:
(Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 10/2021)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168358334
report
18

Author:
Ochoa-Daderska Renata , Ochoa-Daderska Gabriela , Nur Akarçay Yeliz , Velinov Emil , Brozova Iva , Sanchez Garcia Javier , Gródek-Szostak Zofia , Chęcińska-Kopiec Agnieszka , Szeląg-Sikora Anna , Niemiec Marcin , Sikora Jakub , Niemczyk Agata , Kotulewicz-Wisińska Karolina , Suder Marcin , Ochoa Siguencia Luis
Title:
Adult Social Inclusion in a Digital Environment : Exchange of Good Practices
Publisher address:
Częstochowa: Instytut Badań i Innowacji w Edukacji, 2021
Physical description:
116 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Project: Erasmus+ Project title: Adult Social Inclusion in a Digital Environment. Project No.: 2019-1-PL01-KA204-06568901-09-2019 - 31-08-2021
ISBN:
978-83-960065-0-9
Nr:
2168358398
report
19

Author:
Ochoa-Dąderska Renata , Ochoa-Dąderska Gabriela , Velinov Emil , Brozova Iva , Sanchez Garcia Javier , Nur Akarçay Yeliz , Gródek-Szostak Zofia , Szeląg-Sikora Anna , Niemiec Marcin , Sikora Jakub , Niemczyk Agata , Kotulewicz-Wisińska Karolina , Suder Marcin , Ochoa Siguencia Luis
Title:
Best Practice Manual : Digital Competences Necessary for Developing ICT-Based Social Inclusion Initiatives / Services
Publisher address:
Częstochowa: Instytut Badań i Innowacji w Edukacji, 2021
Physical description:
69 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
The publication was made with the financial support of the European Commission under the Erasmus + program. Project: Erasmus+ Project title: Adult Social Inclusion in a Digital Environment. Project No.: 2019-1-PL01-KA204- 065689
ISBN:
978-83-960065-1-6
Nr:
2168358406
report
20

Author:
Title:
Praca w dobie pandemii : lekcje na przyszłość
Source:
REV4.02021
Access mode:
Nr:
2168358720
varia
21

Title:
Rynek pracownika w państwie przedsiębiorców : instytucje rynku pracy a pozycja przetargowa pracowników w Polsce w dobie pandemii COVID-19 [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021
Physical description:
52 s.: il.
Series:
(Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 8/2021)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168359174
report
22

Author:
Gulczyński Michał
Title:
Przemilczane nierówności : o problemach mężczyzn w Polsce
Publisher address:
Kraków: Klub Jagielloński, 2021
Physical description:
88 s.: il.
Series:
(Raport ; 5/2021)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-66562-15-8
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168359276
report
See related chapters
23

Author:
Bakalarczyk Rafał
Title:
Starość po polsku : propozycja reformy systemu opieki nad osobami starszymi
Publisher address:
Kraków-Warszawa: Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2021
Physical description:
95 s.: il.
Series:
(Raport ; 3/2021)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.
ISBN:
978-83-958106-5-7
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168359300
report
See related chapters
24

Author:
Musiałek Paweł , Kędzierski Marcin
Title:
Słowo wstępne
Source:
Przemilczane nierówności : o problemach mężczyzn w Polsce / Michał Gulczyński ; red. Marcin KĘDZIERSKI - Kraków: Klub Jagielloński, 2021, s. 7-9
Series:
(Raport ; 5/2021)
ISBN:
978-83-66562-15-8
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168359392
preface / summary
See main document
25

Author:
Kędzierski Marcin , Wiśniewski Przemysław
Title:
Słowo wstępne
Source:
Starość po polsku : propozycja reformy systemu opieki nad osobami starszymi / Rafał Bakalarczyk ; red. Marcin KĘDZIERSKI - Kraków-Warszawa: Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2021, s. 8-9
Series:
(Raport ; 3/2021)
ISBN:
978-83-958106-5-7
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168359394
preface / summary
See main document
26

Title:
Miasto przyjazne deweloperom : rozmowa o największych aferach Jacka Majchrowskiego
Source:
Międzymiastowo / Klub Jagielloński2021. - 13 października
Access mode:
Nr:
2168359538
voice in discussion / interview
27

Title:
Wstęp
Source:
Uwspólnianie zasobów i dobra wspólne : III Seminarium Świeradowskie / red. Bartłomiej BIGA, Michał MOŻDŻEŃ - Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2021, s. 7-8
Series:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 5)
ISBN:
978-83-89410-34-4
Nr:
2168359656
preface / summary
See main document
28

Author:
Biga Bartłomiej , Sowa Jan , Jemielniak Dariusz , Tarkowski Alek , Młotkowski Jan , Zygmuntowski Jan
Title:
Zapis debaty seminaryjnej
Source:
Uwspólnianie zasobów i dobra wspólne : III Seminarium Świeradowskie / red. Bartłomiej BIGA, Michał MOŻDŻEŃ - Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2021, s. 149-185
Series:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 5)
ISBN:
978-83-89410-34-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359662
voice in discussion / interview
See main document
29

Title:
Zapis debaty seminaryjnej
Source:
Uwspólnianie zasobów i dobra wspólne : III Seminarium Świeradowskie / red. Bartłomiej BIGA, Michał MOŻDŻEŃ - Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2021, s. 95-127
Series:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 5)
ISBN:
978-83-89410-34-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359692
voice in discussion / interview
See main document
30

Title:
Świat na wynajem : o zmianie pokoleniowej w podejściu do własności : raport z badania "Nowe postrzeganie własności i prawa dostępu - skutki dla polityk publicznych" przygotowanego na zamówienie Centrum Polityk Publicznych UEK
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021
Physical description:
55 s.: il.
Series:
(Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 11/2021)
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168359774
report
1
W poszukiwaniu bezpiecznej przystani : perspektywy pracowników białoruskiego sektora IT w Polsce / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA, Rafał LISIAKIEWICZ, Wojciech ZYSK. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021. - 106 s. : il. - Streszcz. - Bibliogr. - Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2/2021. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/03/20-Bialoruskie-IT-calosc-last-1.pdf
2
Sanepid w ogniu : ewolucja funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w czasie pandemii Covid-19 [on-line] / Marcin KĘDZIERSKI, Marek ORAMUS. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021. - 30 s. : il. - Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 1/2021. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/03/19-Sanepid-w-ogniu.pdf
3
Adult Social Inclusion in a Digital Environment : Digital Technology and New Relationship between Learners and Education Providers. Report 3 / Emil Velinov, Renata Ochoa-Daderska, Luis Ochoa Siguencia, Javier Sanchez Garcia, Yeliz Nur Akarçay, Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Marcin Suder, Anna Szeląg-Sikora, Marcin Niemiec, Jakub Sikora, Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA, Agnieszka Chęcińska-Kopiec. - Częstochowa : Research and Innovation in Education Institute, 2021. - 27 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zenodo.org/record/4616165#.YLdugqEwi70
4
III Edycja Konferencji Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego / Anna MIRZYŃSKA, Marek ĆWIKLICKIIII Edycja Konferencji Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego / Anna MIRZYŃSKA, Marek ĆWIKLICKI // Kurier UEKKurier UEK. - nr 1 (87) (2021), s. 38nr 1 (87) (2021), s. 38. - Dostępny także w wersji online. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021_www. - ISSN 1689-77571689-7757
5
Polityka europejska / Marcin KĘDZIERSKI, Paweł Musiałek // W: Rząd pod lupą : ranking polityk publicznych 2020 / red. Paweł Musiałek, Tomasz Ociepka. - Kraków: Klub Jagielloński ; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2021. - (Raport Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ; 01/2021). - S. 36-40. - ISBN 978-83-66562-11-0 ; 978-83-958106-1-9. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2021/01/rzad-pod-lupa-2020-xxx-wersja-online-1.pdf
6
Polityka zarządzania restrykcjami / Marcin KĘDZIERSKI // W: Rząd pod lupą : ranking polityk publicznych 2020 / red. Paweł Musiałek, Tomasz Ociepka. - Kraków: Klub Jagielloński ; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2021. - (Raport Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ; 01/2021). - S. 120-124. - ISBN 978-83-66562-11-0 ; 978-83-958106-1-9. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2021/01/rzad-pod-lupa-2020-xxx-wersja-online-1.pdf
7
Odporność i konkurencyjność gospodarki (komponent A - cele szczegółowe A3, A4) / Marcin KĘDZIERSKI // W: Jak wydamy ponad 100 miliardów? Ocena projektu Krajowego Planu Odbudowy / red. Jakub Kucharczuk, Tomasz Ociepka. - Kraków: Klub Jagielloński ; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2021. - (Raport Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ; 02/2021). - S. 44-54. - ISBN 978-83-958106-3-3. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2021/03/raport-kpo-final.pdf
8
Kategoryzacja gmin - z perspektywy świadczenia usług publicznych / Igor ZACHARIASZ. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021. - 8 s. : il. - Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 3/2021. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/03/21-Kategoryzacja-gmin.pdf
9
A GIS-Based Approach to Determining the Potential Locations of Municipal Solid Waste Collection Points in Rural Areas / Mateusz Malinowski, Sylwia GUZDEK, Agnieszka PETRYK, Klaudia Kwiecień // W: XXVII Konferencja Naukowa: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kościelisko (Polska), 10-11 Maja 2021 : materiały konferencyjna = XXVII Scientific Conference: Infrastructure and Environmental Resources in Circular Economy, Kościelisko (Poland), May 10-11, 2021 : Conference Materials. - Kraków: Polska Akademia Nauk, 2021. - S. 35. - Dostępne tylko streszczenie
10
Rozwój inwestycji celu publicznego na przykładzie miasta Wadowice / Agnieszka PETRYK // W: XXVII Konferencja Naukowa: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kościelisko (Polska), 10-11 Maja 2021 : materiały konferencyjna = XXVII Scientific Conference: Infrastructure and Environmental Resources in Circular Economy, Kościelisko (Poland), May 10-11, 2021 : Conference Materials. - Kraków: Polska Akademia Nauk, 2021. - S. 40-41. - Dostępne tylko streszczenie
11
Ludowe improwizacje : jak pandemia zmienia normy społeczne [on-line] / Bartłomiej BIGA, Maciej FRĄCZEK, Marcin KĘDZIERSKI, Michał MOŻDŻEŃ, Marek ORAMUS. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021. - 47 s. : il. - Bibliogr. - Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 4/2021. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/04/22-Ludowe-Improwizacje.pdf
12
Co o Polsce mówią nasze miasta? Wokół książki "Miejski grunt" / Rafał MATYJA, Karol WAŁACHOWSKI // Międzymiastowo : podcast / Klub Jagielloński. - 16 czerwca (2021)czas trwania: 46 min. - Pełny tekst: https://open.spotify.com/episode/6NIHOWHpecff70y2KV5glB
13
Równość a różnorodność czyli słów kilka o panelu w ramach XIII Krakowskich Dni Integracji / Janina FILEK // Kurier UEK. - nr 2 (88) (2021), s. 20-21. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lato_2021. - ISSN 1689-7757
14
Powstały wskazówki do nauczania przedsiębiorczości cyfrowej / Kamila PILCH // Kurier UEK. - nr 2 (88) (2021), s. 26. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lato_2021. - ISSN 1689-7757
15
Niewykorzystany potencjał : zasoby branży IT/ICT wybranych krajów regionu sąsiedztwa wschodniego UE [on-line] / Zofia GRÓDEK-SZOTAK, Marat Karatayev, Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA, Rafał LISIAKIEWICZ, Maria WIRCHNIAŃSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021. - 57 s. : il. - Bibliogr. - Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 9/2021. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/09/27_Niewykorzystany-potencjal.pdf
16
Cyfryzacja i rynek pracy [on-line] / Małgorzata ĆWIEK, Marek ĆWIKLICKI, Dariusz FIRSZT, Marek JABŁOŃSKI, Norbert LAURISZ, Agnieszka PACUT, Mariusz SOŁTYSIK. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021. - 91 s. : il. - Bibliogr. - Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 7/2021. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/07/25_Cyfryzacja-i-rynek-pracy.pdf
17
Na wschód zwrot : potencjał sektora energii odnawialnej wybranych krajów regionu sąsiedztwa wschodniego UE [on-line] / Zofia GRÓDEK-SZOTAK, Marat Karatayev, Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA, Rafał LISIAKIEWICZ, Maria WIRCHNIAŃSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021. - 42 s. : il. - Bibliogr. - Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 10/2021. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/09/28_Na-wschod-zwrot.pdf
18
Adult Social Inclusion in a Digital Environment : Exchange of Good Practices / Renata Ochoa-Daderska, Gabriela Ochoa-Daderska, Yeliz Nur Akarçay, Emil Velinov, Iva Brozova, Javier Sanchez Garcia, Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Agnieszka Chęcińska-Kopiec, Anna Szeląg-Sikora, Marcin Niemiec, Jakub Sikora, Agata NIEMCZYK, Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA, Marcin Suder, Luis Ochoa Siguencia. - Częstochowa : Instytut Badań i Innowacji w Edukacji, 2021. - 116 s. : il. - Bibliogr. - ISBN 978-83-960065-0-9. - Pełny tekst: https://zenodo.org/record/5516367#.YVar830wiUk
19
Best Practice Manual : Digital Competences Necessary for Developing ICT-Based Social Inclusion Initiatives / Services / Renata Ochoa-Dąderska, Gabriela Ochoa-Dąderska, Emil Velinov, Iva Brozova, Javier Sanchez Garcia, Yeliz Nur Akarçay, Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Anna Szeląg-Sikora, Marcin Niemiec, Jakub Sikora, Agata NIEMCZYK, Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA, Marcin Suder, Luis Ochoa Siguencia. - Częstochowa : Instytut Badań i Innowacji w Edukacji, 2021. - 69 s. : il. - Bibliogr. - ISBN 978-83-960065-1-6. - Pełny tekst: https://zenodo.org/record/5516369#.YVaxS30wiUk
20
Praca w dobie pandemii : lekcje na przyszłość / Maciej FRĄCZEK // W: REV4.0. - (2021)1 ekran. - Pełny tekst: https://rev4.uek.krakow.pl/blog/praca-w-dobie-pandemii-lekcje-na-przyszlosc/
21
Rynek pracownika w państwie przedsiębiorców : instytucje rynku pracy a pozycja przetargowa pracowników w Polsce w dobie pandemii COVID-19 [on-line] / red. Marcin KĘDZIERSKI, autorzy: Bartłomiej BIGA, Maciej FRĄCZEK, Michał MOŻDŻEŃ, Marek ORAMUS. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021. - 52 s. : il. - Bibliogr. - Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 8/2021. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/08/26_Rynek-pracownika-w-panstwie-przedsiebiorcow.pdf
22
Przemilczane nierówności : o problemach mężczyzn w Polsce / Michał Gulczyński ; red. Marcin KĘDZIERSKI. - Kraków : Klub Jagielloński, 2021. - 88 s. : il. - Bibliogr. - Raport / Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ; 5/2021. - ISBN 978-83-66562-15-8. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2021/09/przemilczane-nierownosci-1.pdf
23
Starość po polsku : propozycja reformy systemu opieki nad osobami starszymi / Rafał Bakalarczyk ; red. Marcin KĘDZIERSKI. - Kraków-Warszawa : Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2021. - 95 s. : il. - Bibliogr. - Raport / Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ; 3/2021. - ISBN 978-83-958106-5-7. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2021/04/starosc-po-polsku-xxx-wersja-online-1.pdf
24
Słowo wstępne / Paweł Musiałek, Marcin KĘDZIERSKI // W: Przemilczane nierówności : o problemach mężczyzn w Polsce / Michał Gulczyński ; red. Marcin KĘDZIERSKI. - Kraków: Klub Jagielloński, 2021. - (Raport / Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ; 5/2021). - S. 7-9. - ISBN 978-83-66562-15-8. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2021/09/przemilczane-nierownosci-1.pdf
25
Słowo wstępne / Marcin KĘDZIERSKI, Przemysław Wiśniewski // W: Starość po polsku : propozycja reformy systemu opieki nad osobami starszymi / Rafał Bakalarczyk ; red. Marcin KĘDZIERSKI. - Kraków-Warszawa: Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2021. - (Raport / Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ; 3/2021). - S. 8-9. - ISBN 978-83-958106-5-7. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2021/04/starosc-po-polsku-xxx-wersja-online-1.pdf
26
Miasto przyjazne deweloperom : rozmowa o największych aferach Jacka Majchrowskiego / Daria Gosek-Popiołek, Karol WAŁACHOWSKI // Międzymiastowo : podcast / Klub Jagielloński. - 13 października (2021)czas trwania: 34 min. 10 sek. - Pełny tekst: https://open.spotify.com/episode/5kTgIT4agbQ48jLkOUnxzO
27
Wstęp / Bartłomiej BIGA // W: Uwspólnianie zasobów i dobra wspólne : III Seminarium Świeradowskie / red. Bartłomiej BIGA, Michał MOŻDŻEŃ. - Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2021. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 5). - S. 7-8. - ISBN 978-83-89410-34-4
28
Zapis debaty seminaryjnej / Bartłomiej BIGA, Jan Sowa, Dariusz Jemielniak, Alek Tarkowski, Jan Młotkowski, Jan Zygmuntowski // W: Uwspólnianie zasobów i dobra wspólne : III Seminarium Świeradowskie / red. Bartłomiej BIGA, Michał MOŻDŻEŃ. - Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2021. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 5). - S. 149-185. - ISBN 978-83-89410-34-4
29
Zapis debaty seminaryjnej / Michał MOŻDŻEŃ, Ksymena ROSIEK, Zuzanna Kamykowska, Zofia Łapniewska, Maciej Grodzicki // W: Uwspólnianie zasobów i dobra wspólne : III Seminarium Świeradowskie / red. Bartłomiej BIGA, Michał MOŻDŻEŃ. - Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2021. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 5). - S. 95-127. - ISBN 978-83-89410-34-4
30
Świat na wynajem : o zmianie pokoleniowej w podejściu do własności : raport z badania "Nowe postrzeganie własności i prawa dostępu - skutki dla polityk publicznych" przygotowanego na zamówienie Centrum Polityk Publicznych UEK / Bartłomiej BIGA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021. - 55 s. : il. - Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 11/2021. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/11/29_Swiat-na-wynajem.pdf
1
Gródek-Szostak Z., Kotulewicz-Wisińska K., Lisiakiewicz R., Zysk W., (2021), W poszukiwaniu bezpiecznej przystani: perspektywy pracowników białoruskiego sektora IT w Polsce, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 106 s.
2
Kędzierski M., Oramus M., (2021), Sanepid w ogniu: ewolucja funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w czasie pandemii Covid-19, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 30 s.
3
Velinov E., Ochoa-Daderska R., Ochoa Siguencia L., Sanchez Garcia J., Nur Akarçay Y., Gródek-Szostak Z., Suder M., Szeląg-Sikora A., Niemiec M., Sikora J., Kotulewicz-Wisińska K., Chęcińska Kopiec A., (2021), Adult Social Inclusion in a Digital Environment: Digital Technology and New Relationship between Learners and Education Providers. Report 3, Częstochowa : Research and Innovation in Education Institute, 27 s.
4
Mirzyńska A., Ćwiklicki M., (2021), III Edycja Konferencji Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego, "Kurier UEK", nr 1 (87), s. 38; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021_www
5
Kędzierski M., Musiałek P., (2021), Polityka europejska. [W:] Musiałek P., Ociepka T. (red.), Rząd pod lupą : ranking polityk publicznych 2020, Kraków : Klub Jagielloński : Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, s. 36-40.
6
Kędzierski M., (2021), Polityka zarządzania restrykcjami. [W:] Musiałek P., Ociepka T. (red.), Rząd pod lupą : ranking polityk publicznych 2020, Kraków : Klub Jagielloński : Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, s. 120-124.
7
Kędzierski M., (2021), Odporność i konkurencyjność gospodarki (komponent A - cele szczegółowe A3, A4). [W:] Kucharczuk J., Ociepka T. (red.), Jak wydamy ponad 100 miliardów? Ocena projektu Krajowego Planu Odbudowy, Kraków : Klub Jagielloński : Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, s. 44-54.
8
Zachariasz I., (2021), Kategoryzacja gmin - z perspektywy świadczenia usług publicznych, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 8 s.
9
Malinowski M., Guzdek S., Petryk A., Kwiecień K., (2021), A GIS-Based Approach to Determining the Potential Locations of Municipal Solid Waste Collection Points in Rural Areas. [W:] XXVII Konferencja Naukowa: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kościelisko (Polska), 10-11 Maja 2021 : materiały konferencyjna, Kraków : Polska Akademia Nauk, s. 35.
10
Petryk A., (2021), Rozwój inwestycji celu publicznego na przykładzie miasta Wadowice. [W:] XXVII Konferencja Naukowa: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kościelisko (Polska), 10-11 Maja 2021 : materiały konferencyjna, Kraków : Polska Akademia Nauk, s. 40-41.
11
Biga B., Frączek M., Kędzierski M., Możdżeń M., Oramus M., (2021), Ludowe improwizacje: jak pandemia zmienia normy społeczne, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 47 s.
12
Matyja R., Wałachowski K., (2021), Co o Polsce mówią nasze miasta? Wokół książki "Miejski grunt", "Międzymiastowo", 16 czerwca; https://open.spotify.com/episode/6NIHOWHpecff70y2KV5glB
13
Filek J., (2021), Równość a różnorodność czyli słów kilka o panelu w ramach XIII Krakowskich Dni Integracji, "Kurier UEK", nr 2 (88), s. 20-21; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lato_2021
14
Pilch K., (2021), Powstały wskazówki do nauczania przedsiębiorczości cyfrowej, "Kurier UEK", nr 2 (88), s. 26; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lato_2021
15
Gródek-Szostak Z., Karatayev M., Kotulewicz-Wisińska K., Lisiakiewicz R., Wirchniańska M., (2021), Niewykorzystany potencjał: zasoby branży IT/ICT wybranych krajów regionu sąsiedztwa wschodniego UE, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 57 s.
16
Ćwiek M., Ćwiklicki M., Firszt D., Jabłoński M., Laurisz N., Pacut A., Sołtysik M., (2021), Cyfryzacja i rynek pracy, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 91 s.
17
Gródek-Szostak Z., Karatayev M., Kotulewicz-Wisińska K., Lisiakiewicz R., Wirchniańska M., (2021), Na wschód zwrot: potencjał sektora energii odnawialnej wybranych krajów regionu sąsiedztwa wschodniego UE, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 42 s.
18
Ochoa-Daderska R., Ochoa-Daderska G., Nur Akarçay Y., Velinov E., Brozova I., Sanchez Garcia J., Gródek-Szostak Z., Chęcińska-Kopiec A., Szeląg-Sikora A., Niemiec M., Sikora J., Niemczyk A., Kotulewicz-Wisińska K., Suder M., Ochoa Siguencia L., (2021), Adult Social Inclusion in a Digital Environment: Exchange of Good Practices, Częstochowa : Instytut Badań i Innowacji w Edukacji, 116 s.
19
Ochoa-Dąderska R., Ochoa-Dąderska G., Velinov E., Brozova I., Sanchez Garcia J., Nur Akarçay Y., Gródek-Szostak Z., Szeląg-Sikora A., Niemiec M., Sikora J., Niemczyk A., Kotulewicz-Wisińska K., Suder M., Ochoa Siguencia L., (2021), Best Practice Manual: Digital Competences Necessary for Developing ICT-Based Social Inclusion Initiatives / Services, Częstochowa : Instytut Badań i Innowacji w Edukacji, 69 s.
20
Frączek M., (2021), Praca w dobie pandemii : lekcje na przyszłość. [W:] REV4.0
21
Biga B., Frączek M., Możdżeń M., Oramus M., (2021), Rynek pracownika w państwie przedsiębiorców: instytucje rynku pracy a pozycja przetargowa pracowników w Polsce w dobie pandemii COVID-19, [on-line], Kędzierski M. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 52 s.
22
Gulczyński M., (2021), Przemilczane nierówności: o problemach mężczyzn w Polsce, Kędzierski M. (red.), Kraków : Klub Jagielloński, 88 s.
23
Bakalarczyk R., (2021), Starość po polsku: propozycja reformy systemu opieki nad osobami starszymi, Kędzierski M. (red.), Kraków-Warszawa : Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 95 s.
24
Musiałek P., Kędzierski M., (2021), Słowo wstępne. [W:] Gulczyński M., KĘDZIERSKI M. (red.), Przemilczane nierówności : o problemach mężczyzn w Polsce, Kraków : Klub Jagielloński, s. 7-9.
25
Kędzierski M., Wiśniewski P., (2021), Słowo wstępne. [W:] Bakalarczyk R., KĘDZIERSKI M. (red.), Starość po polsku : propozycja reformy systemu opieki nad osobami starszymi, Kraków-Warszawa : Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, s. 8-9.
26
Gosek-Popiołek D., Wałachowski K., (2021), Miasto przyjazne deweloperom : rozmowa o największych aferach Jacka Majchrowskiego, "Międzymiastowo", 13 października; https://open.spotify.com/episode/5kTgIT4agbQ48jLkOUnxzO
27
Biga B., (2021), Wstęp. [W:] BIGA B., MOŻDŻEŃ M. (red.), Uwspólnianie zasobów i dobra wspólne : III Seminarium Świeradowskie, Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 7-8.
28
Biga B., Sowa J., Jemielniak D., Tarkowski A., Młotkowski J., Zygmuntowski J., (2021), Zapis debaty seminaryjnej. [W:] BIGA B., MOŻDŻEŃ M. (red.), Uwspólnianie zasobów i dobra wspólne : III Seminarium Świeradowskie, Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 149-185.
29
Możdżeń M., Rosiek K., Kamykowska Z., Łapniewska Z., Grodzicki M., (2021), Zapis debaty seminaryjnej. [W:] BIGA B., MOŻDŻEŃ M. (red.), Uwspólnianie zasobów i dobra wspólne : III Seminarium Świeradowskie, Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 95-127.
30
Biga B., (2021), Świat na wynajem: o zmianie pokoleniowej w podejściu do własności: raport z badania "Nowe postrzeganie własności i prawa dostępu - skutki dla polityk publicznych" przygotowanego na zamówienie Centrum Polityk Publicznych UEK, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 55 s.
1
@misc{misc,
author = " Gródek-Szostak Zofia and Kotulewicz-Wisińska Karolina and Lisiakiewicz Rafał and Zysk Wojciech ",
title = "W poszukiwaniu bezpiecznej przystani : perspektywy pracowników białoruskiego sektora IT w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2021",
issn = "",
}
2
@misc{misc,
author = " Kędzierski Marcin and Oramus Marek ",
title = "Sanepid w ogniu : ewolucja funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w czasie pandemii Covid-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2021",
issn = "",
}
3
@misc{misc,
author = " Velinov Emil and Ochoa-Daderska Renata and Ochoa Siguencia Luis and Sanchez Garcia Javier and Nur Akarçay Yeliz and Gródek-Szostak Zofia and Suder Marcin and Szeląg-Sikora Anna and Niemiec Marcin and Sikora Jakub and Kotulewicz-Wisińska Karolina and Chęcińska Kopiec Agnieszka ",
title = "Adult Social Inclusion in a Digital Environment : Digital Technology and New Relationship between Learners and Education Providers",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Research and Innovation in Education Institute",
year = "2021",
}
4
@misc{misc,
author = " Mirzyńska Anna and Ćwiklicki Marek ",
title = "III Edycja Konferencji Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (87)",
pages = "38",
year = "2021",
}
5
@misc{misc,
author = " Kędzierski Marcin and Musiałek Paweł ",
title = "Polityka europejska",
booktitle = "Rząd pod lupą : ranking polityk publicznych 2020",
pages = "36-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Klub Jagielloński ; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-66562-11-0 ; 978-83-958106-1-9",
}
6
@misc{misc,
author = " Kędzierski Marcin ",
title = "Polityka zarządzania restrykcjami",
booktitle = "Rząd pod lupą : ranking polityk publicznych 2020",
pages = "120-124",
adress = "Kraków",
publisher = "Klub Jagielloński ; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-66562-11-0 ; 978-83-958106-1-9",
}
7
@misc{misc,
author = " Kędzierski Marcin ",
title = "Odporność i konkurencyjność gospodarki (komponent A - cele szczegółowe A3, A4)",
booktitle = "Jak wydamy ponad 100 miliardów? Ocena projektu Krajowego Planu Odbudowy",
pages = "44-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Klub Jagielloński ; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-958106-3-3",
}
8
@misc{misc,
author = " Zachariasz Igor ",
title = "Kategoryzacja gmin - z perspektywy świadczenia usług publicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2021",
issn = "",
}
9
@misc{misc,
author = " Malinowski Mateusz and Guzdek Sylwia and Petryk Agnieszka and Kwiecień Klaudia ",
title = "A GIS-Based Approach to Determining the Potential Locations of Municipal Solid Waste Collection Points in Rural Areas",
booktitle = "XXVII Konferencja Naukowa: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kościelisko (Polska), 10-11 Maja 2021 : materiały konferencyjna",
pages = "35",
adress = "Kraków",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2021",
}
10
@misc{misc,
author = " Petryk Agnieszka ",
title = "Rozwój inwestycji celu publicznego na przykładzie miasta Wadowice",
booktitle = "XXVII Konferencja Naukowa: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym, Kościelisko (Polska), 10-11 Maja 2021 : materiały konferencyjna",
pages = "40-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2021",
}
11
@misc{misc,
author = " Biga Bartłomiej and Frączek Maciej and Kędzierski Marcin and Możdżeń Michał and Oramus Marek ",
title = "Ludowe improwizacje : jak pandemia zmienia normy społeczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2021",
issn = "",
}
12
@misc{misc,
author = " Matyja Rafał and Wałachowski Karol ",
title = "Co o Polsce mówią nasze miasta? Wokół książki "Miejski grunt"",
booktitle = "Międzymiastowo",
number = "16 czerwca",
pages = "",
year = "2021",
}
13
@misc{misc,
author = " Filek Janina ",
title = "Równość a różnorodność czyli słów kilka o panelu w ramach XIII Krakowskich Dni Integracji",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (88)",
pages = "20-21",
year = "2021",
}
14
@misc{misc,
author = " Pilch Kamila ",
title = "Powstały wskazówki do nauczania przedsiębiorczości cyfrowej",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (88)",
pages = "26",
year = "2021",
}
15
@misc{misc,
author = " Gródek-Szostak Zofia and Karatayev Marat and Kotulewicz-Wisińska Karolina and Lisiakiewicz Rafał and Wirchniańska Maria ",
title = "Niewykorzystany potencjał : zasoby branży IT/ICT wybranych krajów regionu sąsiedztwa wschodniego UE",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2021",
issn = "",
}
16
@misc{misc,
author = " Ćwiek Małgorzata and Ćwiklicki Marek and Firszt Dariusz and Jabłoński Marek and Laurisz Norbert and Pacut Agnieszka and Sołtysik Mariusz ",
title = "Cyfryzacja i rynek pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2021",
issn = "",
}
17
@misc{misc,
author = " Gródek-Szostak Zofia and Karatayev Marat and Kotulewicz-Wisińska Karolina and Lisiakiewicz Rafał and Wirchniańska Maria ",
title = "Na wschód zwrot : potencjał sektora energii odnawialnej wybranych krajów regionu sąsiedztwa wschodniego UE",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2021",
issn = "",
}
18
@misc{misc,
author = " Ochoa-Daderska Renata and Ochoa-Daderska Gabriela and Nur Akarçay Yeliz and Velinov Emil and Brozova Iva and Sanchez Garcia Javier and Gródek-Szostak Zofia and Chęcińska-Kopiec Agnieszka and Szeląg-Sikora Anna and Niemiec Marcin and Sikora Jakub and Niemczyk Agata and Kotulewicz-Wisińska Karolina and Suder Marcin and Ochoa Siguencia Luis ",
title = "Adult Social Inclusion in a Digital Environment : Exchange of Good Practices",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Instytut Badań i Innowacji w Edukacji",
year = "2021",
isbn = "978-83-960065-0-9",
}
19
@misc{misc,
author = " Ochoa-Dąderska Renata and Ochoa-Dąderska Gabriela and Velinov Emil and Brozova Iva and Sanchez Garcia Javier and Nur Akarçay Yeliz and Gródek-Szostak Zofia and Szeląg-Sikora Anna and Niemiec Marcin and Sikora Jakub and Niemczyk Agata and Kotulewicz-Wisińska Karolina and Suder Marcin and Ochoa Siguencia Luis ",
title = "Best Practice Manual : Digital Competences Necessary for Developing ICT-Based Social Inclusion Initiatives / Services",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Instytut Badań i Innowacji w Edukacji",
year = "2021",
isbn = "978-83-960065-1-6",
}
20
@misc{misc,
author = " Frączek Maciej ",
title = "Praca w dobie pandemii : lekcje na przyszłość",
booktitle = "REV4.0",
pages = "",
year = "2021",
}
21
@misc{misc,
author = " Biga Bartłomiej and Frączek Maciej and and Możdżeń Michał and Oramus Marek ",
title = "Rynek pracownika w państwie przedsiębiorców : instytucje rynku pracy a pozycja przetargowa pracowników w Polsce w dobie pandemii COVID-19",
editor = Kędzierski Marcin,
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2021",
issn = "",
}
22
@misc{misc,
author = " Gulczyński Michał ",
title = "Przemilczane nierówności : o problemach mężczyzn w Polsce",
editor = Kędzierski Marcin,
adress = "Kraków",
publisher = "Klub Jagielloński",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-66562-15-8",
}
23
@misc{misc,
author = " Bakalarczyk Rafał ",
title = "Starość po polsku : propozycja reformy systemu opieki nad osobami starszymi",
editor = Kędzierski Marcin,
adress = "Kraków-Warszawa",
publisher = "Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-958106-5-7",
}
24
@misc{misc,
author = " Musiałek Paweł and Kędzierski Marcin ",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Przemilczane nierówności : o problemach mężczyzn w Polsce",
pages = "7-9",
adress = "Kraków",
publisher = "Klub Jagielloński",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-66562-15-8",
}
25
@misc{misc,
author = " Kędzierski Marcin and Wiśniewski Przemysław ",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Starość po polsku : propozycja reformy systemu opieki nad osobami starszymi",
pages = "8-9",
adress = "Kraków-Warszawa",
publisher = "Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-958106-5-7",
}
26
@misc{misc,
author = " Gosek-Popiołek Daria and Wałachowski Karol ",
title = "Miasto przyjazne deweloperom : rozmowa o największych aferach Jacka Majchrowskiego",
booktitle = "Międzymiastowo",
number = "13 października",
pages = "",
year = "2021",
}
27
@misc{misc,
author = " Biga Bartłomiej ",
title = "Wstęp",
booktitle = "Uwspólnianie zasobów i dobra wspólne : III Seminarium Świeradowskie",
pages = "7-8",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-89410-34-4",
}
28
@misc{misc,
author = " Biga Bartłomiej and Sowa Jan and Jemielniak Dariusz and Tarkowski Alek and Młotkowski Jan and Zygmuntowski Jan ",
title = "Zapis debaty seminaryjnej",
booktitle = "Uwspólnianie zasobów i dobra wspólne : III Seminarium Świeradowskie",
pages = "149-185",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-89410-34-4",
}
29
@misc{misc,
author = " Możdżeń Michał and Rosiek Ksymena and Kamykowska Zuzanna and Łapniewska Zofia and Grodzicki Maciej ",
title = "Zapis debaty seminaryjnej",
booktitle = "Uwspólnianie zasobów i dobra wspólne : III Seminarium Świeradowskie",
pages = "95-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-89410-34-4",
}
30
@misc{misc,
author = " Biga Bartłomiej ",
title = "Świat na wynajem : o zmianie pokoleniowej w podejściu do własności : raport z badania "Nowe postrzeganie własności i prawa dostępu - skutki dla polityk publicznych" przygotowanego na zamówienie Centrum Polityk Publicznych UEK",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2021",
issn = "",
}