Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:


Scientific unit: College of Economy and Public Administration Publication type: Other from: 2020 to: 2020
records matched your query: 87.
1

Title:
Wstęp
Source:
Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 7-9
ISBN:
978-83-8180-119-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168345114
preface / summary
See main document
2

Title:
Preface
Source:
Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR - London, New York: Routledge, 2020, s. XVII-XXI - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in Governance and Public Policy)
ISBN:
978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
Nr:
2168345418
preface / summary
See main document
3

Title:
Afterword
Source:
Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR - London, New York: Routledge, 2020, s. 287-290
Series:
(Routledge Studies in Governance and Public Policy)
ISBN:
978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
Nr:
2168345470
preface / summary
See main document
4

Author:
Michna Ewa , Warmińska Katarzyna
Title:
Introduction
Source:
Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland / eds. Ewa Michna, Katarzyna WARMIŃSKA - Cham: Springer, 2020, s. VII-XX - Bibliogr.
Series:
(Migration, Minorities and Modernity (MMMO) ; vol. 5)
ISBN:
978-3-030-41574-7 ; 978-3-030-41575-4
Access mode:
Nr:
2168347424
preface / summary
See main document
5

Author:
Title:
Rozmowy z Puszkiem : o tym jak jesteśmy zdolni
Source:
Kurier UEK2020. - nr 2 (84), s. 60-61. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347906
varia
6

Author:
Title:
Nasze obowiązki wobec patrymonium Krakowa
Source:
Dziedzictwo Krakowa w procesie transformacji / red. Zdzisław Noga, Jacek PURCHLA - Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2020, s. 5-6
Series:
(Kraków w Dziejach Narodu ; nr 39)
ISBN:
978-83-956697-0-5 ; 978-83-956697-1-2
Nr:
2168348056
preface / summary
See main document
7

Author:
Pachocka, Marta , Pędziwiatr Konrad , Sobczak-Szelc, Karolina , Szałańska Justyna
Title:
Reception Policies, Practices and Responses : Poland Country Report
Publisher address:
Uppsala: Uniwersytet w Uppsali, 2020
Physical description:
107 s.: il.
Series:
(RESPOND Working Paper : Global Migration: Consequences and Responses ; Paper 2020/45)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
This research was conducted under the Horizon 2020 project 'RESPOND Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and Beyond' (#770564).
Nr:
2168351214
report
8

Author:
Pachocka, Marta , Pędziwiatr Konrad , Sobczak-Szelc, Karolina , Szałańska Justyna
Title:
Integration Policies, Practices and Experiences : Poland Country Report
Publisher address:
Uppsala: Uniwersytet w Uppsali, 2020
Physical description:
159 s.: il.
Series:
(RESPOND Working Paper : Global Migration: Consequences and Responses ; Paper 2020/63)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
This research was conducted under the Horizon 2020 project 'RESPOND Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and Beyond' (#770564).
Nr:
2168351216
report
9

Author:
Mazur Stanisław , Bojarska Olga
Title:
Plany na nową kadencję
Source:
Kurier UEK2020. - nr 3 (85), s. 21-22. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168351358
voice in discussion / interview
10

Author:
Title:
Jubileusz 80-tych urodzin prof. zw. dr. hab. Zygmunta Szymli
Source:
Kurier UEK2020. - nr 3 (85), s. 37-41. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168351372
varia
11

Author:
Title:
UEK koordynatorem międzynarodowego projektu
Source:
Kurier UEK2020. - nr 3 (85), s. 65. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168351472
varia
12

Title:
Wspomnienie o doktor Jadwidze Rek (1939-2020)
Source:
Kurier UEK2020. - nr 3 (85), s. 66-67. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168351474
varia
13

Author:
Title:
Rozmowy z Puszkiem : o pandemii
Source:
Kurier UEK2020. - nr 3 (85), s. 68-69. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168351476
varia
14

Author:
Grzegorczyk Filip , Wierzbowski Marek
Title:
Od redaktorów naukowych
Source:
Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Marek Wierzbowski - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 11-12
Series:
(Komentarze)
ISBN:
978-83-8187-587-5
Nr:
2168351484
preface / summary
See main document
15

Title:
Instytucja sędziego pokoju (sądu pokoju) w Dependencjach Korony Brytyjskiej i na Gibraltarze
Source:
Instytucja sędziego pokoju w wybranych państwach europejskich / red. Andrzej Pogłódek - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020, s. 23-60 - Bibliogr.
Series:
(Prawo podstawowe)
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351566
chapter in report
16

Author:
Title:
Leadership of Prime Minister of New Zealand Jacinda Ardern on the Background of Present Political and Legal Challenges = Przywództwo premier Jacindy Ardern w Nowej Zelandii na tle obecnych wyzwań polityczno-ustrojowych, w tym zagrożeń związanych z pandemią
Source:
Przemiany Ustrojowe2020. - 21 sierpnia
Research program:
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" w latach 2019-2021.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168351810
voice in discussion / interview
17

Title:
Zapomniane konstytucyjne uprawnienie : informacja publiczna
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020
Physical description:
11 s.
Access mode:
Nr:
2168351840
report
18

Author:
Title:
Stan nieufności : rządzenie w czasach epidemii
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020
Physical description:
32 s.
Access mode:
Nr:
2168351844
report
19

Author:
Biga Bartłomiej , Chłoń-Domińczak Agnieszka , Czekaj Jan , Dudek Sławomir , Filar Dariusz , Gronicki Mirosław , Hausner Jerzy , Jankowiak Janusz , Kowalski Robert , Pawłowicz Leszek , Rzońca Andrzej , Sławiński Andrzej , Starczewska-Krzysztoszek Małgorzata
Title:
Ekonomiczna wiarygodność państwa
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
7 s.; 30 cm
Series:
(Alert Gospodarczy ; 15)
Access mode:
Nr:
2168351846
report
20

Author:
Biga Bartłomiej , Chłoń-Domińczak Agnieszka , Czekaj Jan , Dudek Sławomir , Filar Dariusz , Gronicki Mirosław , Hausner Jerzy , Jankowiak Janusz , Kowalski Robert , Pawłowicz Leszek , Rzońca Andrzej , Sławiński Andrzej , Starczewska-Krzysztoszek Małgorzata
Title:
Konsolidacja finansów publicznych
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
7 s.; 30 cm
Series:
(Alert Gospodarczy ; 14)
Access mode:
Nr:
2168351848
report
21

Author:
Biga Bartłomiej , Chłoń-Domińczak Agnieszka , Czekaj Jan , Dudek Sławomir , Filar Dariusz , Gronicki Mirosław , Hausner Jerzy , Jankowiak Janusz , Kowalski Robert , Pawłowicz Leszek , Rzońca Andrzej , Sławiński Andrzej , Starczewska-Krzysztoszek Małgorzata
Title:
Relacje ekonomiczne z Unią Europejską
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
6 s.; 30 cm
Series:
(Alert Gospodarczy ; 13)
Access mode:
Nr:
2168351852
report
22

Author:
Biga Bartłomiej , Chłoń-Domińczak Agnieszka , Czekaj Jan , Dudek Sławomir , Filar Dariusz , Gronicki Mirosław , Hausner Jerzy , Jankowiak Janusz , Kowalski Robert , Pawłowicz Leszek , Rzońca Andrzej , Sławiński Andrzej , Starczewska-Krzysztoszek Małgorzata
Title:
Stabilność sytemu bankowego
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
6 s.; 30 cm
Series:
(Alert Gospodarczy ; 12)
Access mode:
Nr:
2168351854
report
23

Author:
Biga Bartłomiej , Chłoń-Domińczak Agnieszka , Czekaj Jan , Dudek Sławomir , Filar Dariusz , Gronicki Mirosław , Hausner Jerzy , Jankowiak Janusz , Kowalski Robert , Pawłowicz Leszek , Rzońca Andrzej , Sławiński Andrzej , Starczewska-Krzysztoszek Małgorzata
Title:
Inwestycje - słabe ogniwo polskiej gospodarki
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
7 s.; 30 cm
Series:
(Alert Gospodarczy ; 11)
Access mode:
Nr:
2168351856
report
24

Author:
Biga Bartłomiej , Chłoń-Domińczak Agnieszka , Czekaj Jan , Dudek Sławomir , Filar Dariusz , Gronicki Mirosław , Hausner Jerzy , Jankowiak Janusz , Kowalski Robert , Pawłowicz Leszek , Rzońca Andrzej , Sławiński Andrzej , Starczewska-Krzysztoszek Małgorzata
Title:
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w okresie epidemii i ich restrukturyzacja
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
8 s.; 30 cm
Series:
(Alert Gospodarczy ; 10)
Access mode:
Nr:
2168351858
report
25

Author:
Biga Bartłomiej , Chłoń-Domińczak Agnieszka , Czekaj Jan , Dudek Sławomir , Filar Dariusz , Gronicki Mirosław , Hausner Jerzy , Jankowiak Janusz , Kowalski Robert , Pawłowicz Leszek , Rzońca Andrzej , Sławiński Andrzej , Starczewska-Krzysztoszek Małgorzata
Title:
Możliwe scenariusze wzrostu polskiej gospodarki po pandemii COVID-19
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
9 s.: il.
Series:
(Alert Gospodarczy ; 9)
Access mode:
Nr:
2168351862
report
26

Author:
Biga Bartłomiej , Chłoń-Domińczak Agnieszka , Czekaj Jan , Dudek Sławomir , Filar Dariusz , Gronicki Mirosław , Hausner Jerzy , Jankowiak Janusz , Kowalski Robert , Pawłowicz Leszek , Rzońca Andrzej , Sławiński Andrzej , Starczewska-Krzysztoszek Małgorzata
Title:
Polityka pieniężna - ramy, możliwości, zagrożenia
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
9 s.; 30 cm
Series:
(Alert Gospodarczy ; 8)
Access mode:
Nr:
2168351864
report
27

Author:
Biga Bartłomiej , Chłoń-Domińczak Agnieszka , Czekaj Jan , Dudek Sławomir , Filar Dariusz , Gronicki Mirosław , Hausner Jerzy , Jankowiak Janusz , Kowalski Robert , Pawłowicz Leszek , Rzońca Andrzej , Sławiński Andrzej , Starczewska-Krzysztoszek Małgorzata
Title:
Wiarygodność ram fiskalnych w Polsce jest niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju naszej gospodarki po kryzysie
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
8 s.; 30 cm
Series:
(Alert Gospodarczy ; 7)
Access mode:
Nr:
2168351866
report
28

Author:
Biga Bartłomiej , Chłoń-Domińczak Agnieszka , Czekaj Jan , Dudek Sławomir , Filar Dariusz , Gronicki Mirosław , Hausner Jerzy , Jankowiak Janusz , Kowalski Robert , Pawłowicz Leszek , Rzońca Andrzej , Sławiński Andrzej , Starczewska-Krzysztoszek Małgorzata
Title:
Międzynarodowy wymiar funkcjonowania polskiej gospodarki w warunkach pandemii
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
8 s.; 30 cm
Series:
(Alert Gospodarczy ; 6)
Access mode:
Nr:
2168351868
report
29

Author:
Biga Bartłomiej , Chłoń-Domińczak Agnieszka , Czekaj Jan , Dudek Sławomir , Filar Dariusz , Gronicki Mirosław , Hausner Jerzy , Jankowiak Janusz , Kowalski Robert , Pawłowicz Leszek , Rzońca Andrzej , Sławiński Andrzej , Starczewska-Krzysztoszek Małgorzata
Title:
Powstrzymać masowe bezrobocie, pobudzać aktywność zawodową
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
6 s.; 30 cm
Series:
(Alert Gospodarczy ; 5)
Access mode:
Nr:
2168351870
report
30

Author:
Biga Bartłomiej , Chłoń-Domińczak Agnieszka , Czekaj Jan , Dudek Sławomir , Filar Dariusz , Gronicki Mirosław , Hausner Jerzy , Jankowiak Janusz , Kowalski Robert , Pawłowicz Leszek , Rzońca Andrzej , Sławiński Andrzej , Starczewska-Krzysztoszek Małgorzata
Title:
Banki w czasie kryzysu COVID-19
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
6 s.; 30 cm
Series:
(Alert Gospodarczy ; 4)
Access mode:
Nr:
2168351872
report
31

Author:
Biga Bartłomiej , Chłoń-Domińczak Agnieszka , Czekaj Jan , Dudek Sławomir , Filar Dariusz , Gronicki Mirosław , Hausner Jerzy , Jankowiak Janusz , Kowalski Robert , Pawłowicz Leszek , Rzońca Andrzej , Sławiński Andrzej , Starczewska-Krzysztoszek Małgorzata
Title:
Rola jednostek samorządu terytorialnego w powstrzymywaniu zapaści gospodarczej
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
6 s.; 30 cm
Series:
(Alert Gospodarczy ; 3)
Access mode:
Nr:
2168351874
report
32

Author:
Biga Bartłomiej , Chłoń-Domińczak Agnieszka , Czekaj Jan , Dudek Sławomir , Filar Dariusz , Gronicki Mirosław , Hausner Jerzy , Jankowiak Janusz , Kowalski Robert , Pawłowicz Leszek , Rzońca Andrzej , Sławiński Andrzej , Starczewska-Krzysztoszek Małgorzata
Title:
Płynność finansowa przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
5 s.; 30 cm
Series:
(Alert Gospodarczy ; 2)
Access mode:
Nr:
2168351876
report
33

Author:
Biga Bartłomiej , Chłoń-Domińczak Agnieszka , Czekaj Jan , Dudek Sławomir , Filar Dariusz , Gronicki Mirosław , Hausner Jerzy , Jankowiak Janusz , Kowalski Robert , Pawłowicz Leszek , Rzońca Andrzej , Sławiński Andrzej , Starczewska-Krzysztoszek Małgorzata
Title:
Priorytety polityki gospodarczej w ostrej fazie epidemii (II kwartał 2020)
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
6 s.; 30 cm
Series:
(Alert Gospodarczy ; 1)
Access mode:
Nr:
2168351878
report
34

Author:
Balcerowicz Mateusz , Banasik Kazimierz , Błażejewski Ryszard , Chudziński Paweł , Degórski Marek , Dolny Jarosław , Drzewiecki Stanisław , Godyń Izabela , Hausner Jerzy , Jania Jacek , Januchta-Szostak Anna , Jokiel Paweł , Kochanek Krzysztof , Konieczny Roman , Kozyra Jerzy , Kundzewicz Zbigniew , Kutek Krzysztof , Licznar Paweł , Magnuszewski Artur , Majewski Wojciech , Nachlik Elżbieta , Nieznański Piotr , Okruszko Tomasz , Ostrowski Krzysztof , Pierzgalski Edward , Piniewski Mikołaj , Przybylak Rajmund , Ramm Klara , Romanowicz Renata , Rosiek Ksymena , Wałęga Andrzej , Wawer Rafał , Wiatkowski Mirosław , Zaleski Janusz , Ziętara Piotr
Title:
Raport Gospodarowanie wodą : wyzwania dla Polski
Redaktor:
Kundzewicz Zbigniew
, Zaleski Janusz
, Januchta-Szostak Anna
, Nachlik Elżbieta
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
46 s.: il.; 30 cm
ISBN:
978-83-949523-8-9
Access mode:
Nr:
2168351888
report
35

Author:
Januchta-Szostak Anna , Banasik Kazimierz , Chudziński Paweł , Drzewiecki Stanisław , Hausner Jerzy , Jania Jacek , Kundzewicz Zbigniew , Kutek Krzysztof , Konieczny Roman , Licznar Paweł , Magnuszewski Artur , Nachlik Elżbieta , Ramm Klara , Rosiek Ksymena , Zaleski Janusz , Ziętara Piotr
Title:
Woda w miastach
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
11 s.; 30 cm
Series:
(Alert Wodny ; 3)
Access mode:
Nr:
2168351894
report
36

Author:
Kundzewicz Zbigniew , Zaleski Janusz , Hausner Jerzy , , , , ,
Title:
Grozi nam wielki kryzys wodny
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
7 s.; 30 cm
Series:
(Alert Wodny ; 1)
Access mode:
Nr:
2168351896
report
37

Author:
Januchta-Szostak Anna , Degórski Marek , Hausner Jerzy , Jania Jacek , Kochanek Krzysztof , Konieczny Roman , Kundzewicz Zbigniew , Majewski Wojciech , Przybylak Rajmund , Ramm Klara , Wiatkowski Mirosław , Zaleski Janusz
Title:
Edukacja i kształcenie w dziedzinie gospodarowania wodą
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
11 s.; 30 cm
Series:
(Alert Wodny ; 7)
Access mode:
Nr:
2168351904
report
38

Author:
Title:
Czym byłby biznes bez wartości?
Source:
Wartość biznesu - biznes oparty na wartościach : jubileusz z pandemią w tle / koord. Adrianna Lepka - Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2020, s. 8-10
Physical description:
ISBN:
978-83-959322-1-2
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168352172
chapter in report
39

Author:
Bazylak Marcin , Churski Paweł , Dawydzik Agnieszka , Dutkiewicz Rafał , Erbel Joanna , Hausner Jerzy , Korta Adam , Kubalski Grzegorz , Kudłacz Michał , Łoś Andrzej , Szałucki Krzysztof , Węgrzyn Benedykt , Wolański Michał , Zachariasz Igor
Title:
Raport Samorząd : pomiędzy nadzwyczajnymi zadaniami a ograniczonymi możliwościami - samorząd terytorialny w czasie pandemii [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
64 s.: il.
ISBN:
978-83-955443-5-4
Access mode:
Nr:
2168352528
report
40

Author:
Biga Bartłomiej , Chłoń-Domińczak Agnieszka , Czekaj Jan , Dudek Sławomir , Filar Dariusz , Gronicki Mirosław , Hausner Jerzy , Jankowiak Janusz , Kowalski Robert , Pawłowicz Leszek , Rzońca Andrzej , Sławiński Andrzej , Starczewska-Krzysztoszek Małgorzata
Title:
Raport Gospodarka : pandemia nie usprawiedliwia błędów : polityka gospodarcza i wiarygodność ekonomiczna Polski
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
91 s.: il.
Notes:
Streszcz.,
ISBN:
978-83-955443-6-1 ; 978-83-960249-0-9
Access mode:
Nr:
2168352530
report
41

Author:
Czyżewski Krzysztof , Fogler Janusz , Gałązka Alina , Hausner Jerzy , Machnowska-Góra Aldona , Niezabitowski Michał , Komar Michał , Łysak Paweł , Opatowicz Adam , Piaskowski Robert , Purchla Jacek , Ronduda Łukasz , Sanetra-Szeliga Joanna , Szlendak Tomasz , Szymańska Aleksandra , Świątkowska Bogna
Title:
Raport Kultura : pierwsza do zamknięcia, ostatnia do otwarcia : kultura w czasie pandemii Covid-19
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
75 s.: il.
ISBN:
978-83-955443-7-8
Access mode:
Nr:
2168352532
report
42

Author:
Bettman Dominika , Blikle Andrzej Jacek , Bochniarz Henryka , Brzostowski Tomasz , Budziak Tomasz , Eichelberger Wojciech , Grzesiak Jarosław , Hausner Jerzy , Łabno-Falęcka Ewa , Obłój Krzysztof , Powalacz Przemysław , Voelkel Piotr , Zmyślony Mateusz
Title:
Raport Biznes : co dalej w biznesie? Jak pandemia zmieniła zarządzanie firmami i ludźmi
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
69 s.: il.
ISBN:
978-83-960249-1-6
Access mode:
Nr:
2168352534
report
43

Title:
Wprowadzenie
Source:
Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Marek Wierzbowski - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 13-24
Series:
(Komentarze)
ISBN:
978-83-8187-587-5
Nr:
2168352802
preface / summary
See main document
44

Title:
Państwo i my : osiem grzechów głównych Rzeczpospolitej - 5 lat później
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
145 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-955443-8-5 ; 978-83-955443-9-2
Access mode:
Nr:
2168352806
report
45

Author:
Hausner Jerzy , Paprocki Wojciech
Title:
Wprowadzenie
Source:
Inwestycje i odporność gospodarcza : wyzwania dla Polski / red. nauk. Jerzy HAUSNER, Wojciech Paprocki - Sopot: Centrum Myśli Strategicznych, 2020, s. 4-5
ISBN:
978-83-954392-6-1
Access mode:
Nr:
2168352812
preface / summary
See main document
46

Author:
Hausner Jerzy , Paprocki Wojciech
Title:
Podsumowanie
Source:
Inwestycje i odporność gospodarcza : wyzwania dla Polski / red. nauk. Jerzy HAUSNER, Wojciech Paprocki - Sopot: Centrum Myśli Strategicznych, 2020, s. 162-170
ISBN:
978-83-954392-6-1
Access mode:
Nr:
2168352826
preface / summary
See main document
47

Author:
Title:
Przedmowa
Source:
Finanse publiczne i podatki w czasie pandemii COVID-19 / red. nauk. Adam Drozdek - Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2020, s. 7-8
ISBN:
978-83-956684-4-9
Nr:
2168352842
preface / summary
See main document
48

Author:
Ćwiklicki Marek , Sienkiewicz-Małyjurek Katarzyna
Title:
Przedsiębiorczość społeczna w trakcie pandemii COVID-19 = Social Entrepreneurship During COVID-19 Pandemic
Source:
Ekonomia Społeczna / red. nacz. Marek ĆWIKLICKI ; red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek2020. - nr 2, s. 7-10. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość społeczna w czasie kryzysu - Bibliogr.
Nr:
2168352860
preface / summary
See main document
49

Author:
Bińczycka Ewa , Cembruch-Nowakowski Mariusz , Czekaj Agnieszka , Gielowska Magdalena , Jędrychowska Bożena , Kolczyk Małgorzata , Korzeniowska Laura , Kowacka Anna , Nowak Barbara , Sanetra-Szeliga Joanna , Suska Agnieszka
Title:
Uczestnictwo ludności w kulturze w 2019 r. = Participation in Culture in 2019
Kierownik tematu:
Szlubowska Agnieszka
Publisher address:
Warszawa, Kraków: Główny Urząd Statystyczny, 2020
Physical description:
130 s.: il.
Series:
(Analizy Statystyczne = Statistical Analyses)
ISBN:
978-83-66466-29-6
Access mode:
Nr:
2168352974
report
50

Author:
Augustyniak Piotr , Ciesiołkiewicz Konrad , Dudkiewicz Ignacy , Fandrejewska Aleksandra , Gąciarz Barbara , Obracht-Prondzyński Cezary , Pacut Agnieszka , Przedlacki Michał , Sadzik Joanna , Tarkowski Alek , Wygnański Kuba
Title:
Ratujmy najsłabszych, bądźmy wspólnotą
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
7 s.
Series:
(Alert Społeczny ; nr 1)
Access mode:
Nr:
2168352980
report
51

Author:
Augustyniak Piotr , Ciesiołkiewicz Konrad , Dudkiewicz Ignacy , Fandrejewska-Tomczyk Aleksandra , Gąciarz Barbara , Obracht-Prondzyński Cezary , Pacut Agnieszka , Przedlacki Michał , Sadowska Barbara , Sadzik Joanna , Tarkowski Alek , Wygnański Kuba
Title:
Starość w czasach pandemii jak lustro odbijające bolączki i słabości społeczne
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
8 s.
Series:
(Alert Społeczny ; nr 7)
Access mode:
Nr:
2168352986
report
52

Author:
Augustyniak Piotr , Ciesiołkiewicz Konrad , Dudkiewicz Ignacy , Fandrejewska Aleksandra , Gąciarz Barbara , Obracht-Prondzyński Cezary , Pacut Agnieszka , Przedlacki Michał , Sadzik Joanna , Tarkowski Alek , Wygnański Kuba
Title:
Czeka nas zmierzenie się z dwoma kryzysami : ekonomicznym i społecznym
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
7 s.
Series:
(Alert Społeczny ; nr 2)
Access mode:
Nr:
2168352988
report
53

Author:
Augustyniak Piotr , Ciesiołkiewicz Konrad , Dudkiewicz Ignacy , Fandrejewska Aleksandra , Gąciarz Barbara , Obracht-Prondzyński Cezary , Pacut Agnieszka , Przedlacki Michał , Sadzik Joanna , Tarkowski Alek , Wygnański Kuba
Title:
Jedynie jako wspólnota ludzi i interesów przetrwamy kryzys
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
6 s.
Series:
(Alert Społeczny ; nr 3)
Access mode:
Nr:
2168352990
report
54

Author:
Augustyniak Piotr , Ciesiołkiewicz Konrad , Dudkiewicz Ignacy , Fandrejewska-Tomczyk Aleksandra , Gąciarz Barbara , Obracht-Prondzyński Cezary , Pacut Agnieszka , Przedlacki Michał , Sadowska Barbara , Sadzik Joanna , Tarkowski Alek , Wygnański Kuba
Title:
Ekonomia solidarna szansą na czas po pandemii
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
7 s.
Series:
(Alert Społeczny ; nr 4)
Access mode:
Nr:
2168352992
report
55

Author:
Augustyniak Piotr , Ciesiołkiewicz Konrad , Dudkiewicz Ignacy , Fandrejewska-Tomczyk Aleksandra , Gąciarz Barbara , Obracht-Prondzyński Cezary , Pacut Agnieszka , Przedlacki Michał , Sadowska Barbara , Sadzik Joanna , Tarkowski Alek , Wygnański Kuba
Title:
Jak nie dopuścić do zapaści na rynku pracy
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
7 s.
Series:
(Alert Społeczny ; nr 5)
Access mode:
Nr:
2168352994
report
56

Author:
Augustyniak Piotr , Ciesiołkiewicz Konrad , Dudkiewicz Ignacy , Fandrejewska-Tomczyk Aleksandra , Gąciarz Barbara , Obracht-Prondzyński Cezary , Pacut Agnieszka , Przedlacki Michał , Sadowska Barbara , Sadzik Joanna , Tarkowski Alek , Wygnański Kuba
Title:
Krucha kondycja psychiczna Polaków dłuższa niż pandemia
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
7 s.
Series:
(Alert Społeczny ; nr 6)
Access mode:
Nr:
2168352996
report
57

Author:
Augustyniak Piotr , Ciesiołkiewicz Konrad , Dudkiewicz Ignacy , Fandrejewska-Tomczyk Aleksandra , Gąciarz Barbara , Korzeniewska Anna , Obracht-Prondzyński Cezary , Pacut Agnieszka , Przedlacki Michał , Sadowska Barbara , Sadzik Joanna , Tarkowski Alek , Wygnański Kuba
Title:
Stan pandemii pogłębił nierówności społeczne w Polsce
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
8 s.
Series:
(Alert Społeczny ; nr 8)
Access mode:
Nr:
2168352998
report
58

Author:
Augustyniak Piotr , Ciesiołkiewicz Konrad , Dudkiewicz Ignacy , Fandrejewska-Tomczyk Aleksandra , Gąciarz Barbara , Korzeniewska Anna , Obracht-Prondzyński Cezary , Pacut Agnieszka , Przedlacki Michał , Sadowska Barbara , Sadzik Joanna , Tarkowski Alek , Wygnański Kuba
Title:
Potrzebujemy "abonamentu na demokrację"
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
8 s.
Series:
(Alert Społeczny ; nr 9)
Access mode:
Nr:
2168353000
report
59

Author:
Augustyniak Piotr , Ciesiołkiewicz Konrad , Dudkiewicz Ignacy , Fandrejewska-Tomczyk Aleksandra , Gąciarz Barbara , Korzeniewska Anna , Obracht-Prondzyński Cezary , Pacut Agnieszka , Przedlacki Michał , Sadowska Barbara , Sadzik Joanna , Tarkowski Alek , Wygnański Kuba
Title:
10 zasad skutecznego i sensownego działania : wskazania wynikające nie tylko z pandemii
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
7 s.
Series:
(Alert Społeczny ; nr 10)
Access mode:
Nr:
2168353002
report
60

Title:
Ekspertyza prezentująca przykłady najlepszych zagranicznych praktyk w zakresie zarządzania strategicznego rozwojem regionu : raport końcowy
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
87 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Niniejszy raport został opracowany na podstawie umowynr I/2457/ZR/3508/19 zawartej w Krakowie w dniu 2.12.2019 r.pomiędzy Województwem Małopolskim a Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej, dr Piotrem Kopycińskim i dr Michałem Możdżeniem, dotyczącej opracowania ekspertyzy prezentującej przykłady najlepszych zagranicznych praktyk w zakresie zarządzania strategicznego rozwojem regionu.
Access mode:
Nr:
2168353034
report
61

Title:
Modele ekonomiczne dla podmiotów sektora odnawialnych źródeł energii
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
97 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19.
Nr:
2168353074
report
62

Author:
Title:
Posłowie
Source:
Idea Galicji : historia i fantazja w kulturze politycznej Habsburgów / Larry Wolff - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020, s. 627-645
Series:
(Biblioteka Europy Środka)
ISBN:
978-83-66419-15-5
Nr:
2168353836
preface / summary
63

Author:
Title:
Społeczne problemy i wyzwania początku XXI wieku
Source:
Wyzwania i problemy społeczne początku XXI wieku / red. nauk. Norbert LAURISZ - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020, s. 5-6 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-949523-4-1 ; 978-83-949523-5-8
Access mode:
Nr:
2168353952
preface / summary
See main document
64

Title:
Aktualizacja modelu zarządzania restrykcjami w trakcie pandemii COVID-19 [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020
Physical description:
21 s.: il.
Access mode:
Nr:
2168353992
report
65

Author:
Mazur Stanisław , Brzeziński Stanisław
Title:
Challenges and Goals of the Cracow University of Economics in the 2020-2024 Term of Office : Interview with the Rector of the Cracow University of Economics, Professor Stanisław Mazur
Source:
Przegląd Organizacji2020. - nr 10 (969), s. 3-5
2019 list:
Nr:
2168354158
voice in discussion / interview
66

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA2020. - nr 40, s. 1
Nr:
2168354172
preface / summary
See main document
67

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA2020. - nr 39, s. 1. - Tytuł numeru: Zielony = Green
Nr:
2168354186
preface / summary
See main document
68

Author:
Wałachowski Karol , Kucharczuk Jakub , Kudłacz Michał
Title:
Na suburbanizacji tracą nie tylko metropolie, ale również podmiejskie wsie
Source:
Międzymiastowo / Klub Jagielloński2020. - lipiec
Access mode:
Nr:
2168355220
voice in discussion / interview
69

Title:
Imigranci w Krakowie w 2020 roku
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
94 s.: il.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168355226
report
70

Title:
Wieloreligijny Kraków a procesy migracyjne
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
125 s.: il.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168355232
report
71

Title:
Pandemia Covid-19 a sytuacja imigrantów w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
98 s.: il.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168355242
report
72

Title:
Idea miasta-firmy legła w gruzach. Jak myśleć o miastach w dobie pandemii
Source:
Międzymiastowo / Klub Jagielloński2020. - listopad
Access mode:
Nr:
2168355244
voice in discussion / interview
73

Title:
Raport bazowy "Instytucje państwa"
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020
Physical description:
65 s.: il.
Access mode:
Nr:
2168355472
report
74

Author:
Drabczyk Maria , Sanetra-Szeliga Joanna , Knaś Piotr
Title:
Kultura w sieci : transformacja cyfrowa?
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020
Physical description:
18 s.: il.
Access mode:
Nr:
2168355478
report
75

Author:
Title:
Skutki w dochodach i wydatkach jednostek samorządu terytorialnego będące następstwem wprowadzenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SASRS-COV-2
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020
Physical description:
15 s.: il.
Access mode:
Nr:
2168355480
report
76

Title:
Analiza wpływu restrykcji na epidemię, mobilność i zużycie energii
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020
Physical description:
16 s.: il.
Notes:
Bibliogr.,
Access mode:
Nr:
2168355482
report
77

Title:
Polityka zarządzania restrykcjami wprowadzonymi ze względu na epidemię COVID-19 - wielowymiarowy model analityczno-decyzyjny
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020
Physical description:
39 s.: il.
Notes:
Bibliogr.,
Access mode:
Nr:
2168355484
report
78

Author:
Baran Katarzyna , Długosz Dagmir , Guz Hubert , Itrich-Drabarek Jolanta , Lisiakiewicz Rafał , Mazur Stanisław , Mituś Ambroży , Żabiński Michał
Title:
Regionalne sieci adaptacji
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020
Physical description:
122 s.: il.
Access mode:
Nr:
2168355488
report
79

Author:
Czarnik Szymon , Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Kasparek Krzysztof
Title:
Bilans Kapitału Ludzkiego 2019 : raport z badania ludności w wieku 18-69 lat
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ; Uniwersytet Jagielloński, 2020
Physical description:
142 s.: il.
Series:
(Bilans Kapitału Ludzkiego)
Research program:
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
ISBN:
978-83-7633-439-4
Access mode:
Nr:
2168356576
report
80

Author:
Title:
Preface
Source:
Outsourcing in European Emerging Economies : Territorial Embeddedness and Global Business Services / ed. by Łukasz MAMICA - London, New York: Routledge, 2020, s. XVI-XVII
Series:
(Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy)
ISBN:
978-0-367-89383-5 ; 978-1-003-01888-9
Access mode:
Nr:
2168357088
preface / summary
See main document
81

Author:
Knaś Piotr , Sanetra-Szeliga Joanna
Title:
Adaptacja, hibernacja czy redefinicja : polskie instytucje kultury w czasie pandemii [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: GAP., 2020
Physical description:
17 s.
Series:
(Ekspertyza ; 12)
Access mode:
Nr:
2168357576
report
82

Title:
W poszukiwaniu doskonałości uniwersyteckiej : raport społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
107 s.: il.
Access mode:
Nr:
2168358748
report
83

Author:
Musiałek Paweł
Title:
Po dywersyfikacji : polski rynek gazu - historia i postulaty zmian
Publisher address:
Kraków: Klub Jagielloński, 2020
Physical description:
92 s.: il.
Series:
(Raport ; 5/2020)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.
ISBN:
978-83-66562-06-6
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168359302
report
84

Author:
Chmieliński Krzysztof
Title:
Pracować po republikańsku : marzenie o państwie jako dobrym pracodawcy
, Ociepka Tomasz
Publisher address:
Kraków: Klub Jagielloński, 2020
Physical description:
146 s.: il.
Series:
(Raport ; 7/2020)
Research program:
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.
ISBN:
978-83-66562-08-0
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168359356
report
85

Author:
Balcer Adam
Title:
Przez Bałkany do Brukseli? : przyszłość Partnerstwa Wschodniego
Publisher address:
Kraków: Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2020
Physical description:
60 s.: il.
Series:
(Raport ; 3/2020)
Research program:
Niniejsza publikacja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
ISBN:
978-83-954346-8-6
Access mode:
Full text
CC-BY
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Balcer A., (2020), To Brussels via the Balkans? : the Future of the Eastern Partnership, Kędzierski M. (red.), Kraków : Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 60 s., ISBN 978-83-958106-0-2, https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2020/06/to-brussels-via-the-balkans-xxx-wersja-online-1.pdf
Nr:
2168359374
report
86

Author:
Piekarz Radosław
Title:
Podatkowy labirynt : wyzwania polskiego systemu danin publicznych
, Trudnowski Piotr
Publisher address:
Kraków: Klub Jagielloński, 2020
Physical description:
60 s.: il.
Series:
(Raport ; 1/2020)
Research program:
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.
ISBN:
978-83-66562-00-4
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168359380
report
See related chapters
87

Title:
Słowo wstępne
Source:
Podatkowy labirynt : wyzwania polskiego systemu danin publicznych / Radosław Piekarz ; red. Marcin KĘDZIERSKI, Piotr Trudnowski - Kraków: Klub Jagielloński, 2020, s. 8-9
Series:
(Raport ; 1/2020)
ISBN:
978-83-66562-00-4
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168359390
preface / summary
See main document
1
Wstęp / Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL, Rafał LISIAKIEWICZ // W: Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - S. 7-9. - ISBN 978-83-8180-119-5
2
Preface / Stanisław MAZUR // W: Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR. - London, New York: Routledge, 2020. - (Routledge Studies in Governance and Public Policy). - S. XVII-XXI. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2. - Spis treści: https://www.routledge.com/Public-Administration-in-Central-Europe-Ideas-as-Causes-of-Reforms-1st/Mazur/p/book/9780367251963 ; Wstęp: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780429286452
3
Afterword / Stanisław MAZUR // W: Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR. - London, New York: Routledge, 2020. - (Routledge Studies in Governance and Public Policy). - S. 287-290. - ISBN 978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2. - Spis treści: https://www.routledge.com/Public-Administration-in-Central-Europe-Ideas-as-Causes-of-Reforms-1st/Mazur/p/book/9780367251963 ; Wstęp: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780429286452
4
Introduction / Ewa Michna, Katarzyna WARMIŃSKA // W: Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland / eds. Ewa Michna, Katarzyna WARMIŃSKA. - Cham: Springer, 2020. - (Migration, Minorities and Modernity, ISSN 2522-0713 ; vol. 5). - S. VII-XX. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-41574-7 ; 978-3-030-41575-4. - Pełny tekst: https://link.springer.com/content/pdf/bfm%3A978-3-030-41575-4%2F1.pdf
5
Rozmowy z Puszkiem : o tym jak jesteśmy zdolni / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK. - nr 2 (84) (2020), s. 60-61. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/60. - ISSN 1689-7757
6
Nasze obowiązki wobec patrymonium Krakowa / Jacek PURCHLA // W: Dziedzictwo Krakowa w procesie transformacji / red. Zdzisław Noga, Jacek PURCHLA. - Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2020. - (Kraków w Dziejach Narodu ; nr 39). - S. 5-6. - ISBN 978-83-956697-0-5 ; 978-83-956697-1-2
7
Reception Policies, Practices and Responses : Poland Country Report / Marta Pachocka, Konrad PĘDZIWIATR, Karolina Sobczak-Szelc, Justyna Szałańska. - Uppsala : Uniwersytet w Uppsali, 2020. - 107 s. : il. - Bibliogr. - RESPOND Working Paper : Global Migration: Consequences and Responses ; Paper 2020/45. - Pełny tekst: https://respondmigration.com/wp-blog/refugee-reception-policies-practices-responses-poland-country-report
8
Integration Policies, Practices and Experiences : Poland Country Report / Karolina Sobczak-Szelc, Marta Pachocka, Konrad PĘDZIWIATR, Justyna Szałańska. - Uppsala : Uniwersytet w Uppsali, 2020. - 159 s. : il. - Bibliogr. - RESPOND Working Paper : Global Migration: Consequences and Responses ; Paper 2020/63. - Pełny tekst: https://respondmigration.com/wp-blog/refugee-integration-policies-practices-experiences-poland-country-report
9
Plany na nową kadencję: wywiad Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - dr hab. Stanisławem Mazurem, prof. UEK : wywiad Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - dr hab. Stanisławem Mazurem, prof. UEK / Stanisław MAZUR, Olga BojarskaPlany na nową kadencję: wywiad Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - dr hab. Stanisławem Mazurem, prof. UEK : wywiad Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - dr hab. Stanisławem Mazurem, prof. UEK / Stanisław MAZUR, Olga Bojarska // Kurier UEKKurier UEK. - nr 3 (85) (2020), s. 21-22nr 3 (85) (2020), s. 21-22. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/21. - ISSN 1689-77571689-7757
10
Jubileusz 80-tych urodzin prof. zw. dr. hab. Zygmunta Szymli / Piotr LITYŃSKI // Kurier UEK. - nr 3 (85) (2020), s. 37-41. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/37. - ISSN 1689-7757
11
UEK koordynatorem międzynarodowego projektu / Kamila PILCH // Kurier UEK. - nr 3 (85) (2020), s. 65. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/65. - ISSN 1689-7757
12
Wspomnienie o doktor Jadwidze Rek (1939-2020) / Bogusław Luchter, Jerzy WronaWspomnienie o doktor Jadwidze Rek (1939-2020) / Bogusław Luchter, Jerzy Wrona // Kurier UEKKurier UEK. - nr 3 (85) (2020), s. 66-67nr 3 (85) (2020), s. 66-67. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/66. - ISSN 1689-77571689-7757
13
Rozmowy z Puszkiem : o pandemii / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK. - nr 3 (85) (2020), s. 68-69. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/68. - ISSN 1689-7757
14
Od redaktorów naukowych / Filip GRZEGORCZYK, Marek Wierzbowski // W: Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Marek Wierzbowski. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020. - (Komentarze - Wolters Kluwer Polska). - S. 11-12. - ISBN 978-83-8187-587-5
15
Instytucja sędziego pokoju (sądu pokoju) w Dependencjach Korony Brytyjskiej i na Gibraltarze / Justyna ESKA-MIKOŁAJEWSKA // W: Instytucja sędziego pokoju w wybranych państwach europejskich / red. Andrzej Pogłódek. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020. - (Prawo podstawowe). - S. 23-60. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/IWS_red.-A.-Pog%C5%82%C3%B3dek_Instytucja-s%C4%99dziego-pokoju-w-wybranych-pa%C5%84stwach-europejskich.pdf
16
Leadership of Prime Minister of New Zealand Jacinda Ardern on the Background of Present Political and Legal Challenges = Przywództwo premier Jacindy Ardern w Nowej Zelandii na tle obecnych wyzwań polityczno-ustrojowych, w tym zagrożeń związanych z pandemią / Justyna Eska-Mikołajewska, Negar PartowLeadership of Prime Minister of New Zealand Jacinda Ardern on the Background of Present Political and Legal Challenges = Przywództwo premier Jacindy Ardern w Nowej Zelandii na tle obecnych wyzwań polityczno-ustrojowych, w tym zagrożeń związanych z pandemią / Justyna Eska-Mikołajewska, Negar Partow // Przemiany Ustrojowe [on-line]Przemiany Ustrojowe [on-line]. - 21 sierpnia (2020)1 ekran21 sierpnia (2020)1 ekran. - Pełny tekst: http://przemianyustrojowe.pl/wywiady/leadership-of-prime-minister-of-new-zealand-jacinda-ardern-on-the-background-of-present-political-and-legal-challenges
17
Zapomniane konstytucyjne uprawnienie : informacja publiczna / Bartłomiej BIGA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020. - 11 s. - Pełny tekst: http://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/12/16-Informacja-publiczna_last.pdf
18
Stan nieufności : rządzenie w czasach epidemii / Bartłomiej BIGA, Marcin KĘDZIERSKI, Rafał MATYJA, Dariusz Mącarz. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020. - 32 s. - Pełny tekst: http://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/11/15-Stan-nieufnosci.-Rzadzenie-w-czasie-epidemii_last.pdf
19
Ekonomiczna wiarygodność państwa / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 7 s. ; 30 cm. - Alert Gospodarczy ; 15. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1482488/
20
Konsolidacja finansów publicznych / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 7 s. ; 30 cm. - Alert Gospodarczy ; 14. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1482506/
21
Relacje ekonomiczne z Unią Europejską / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 6 s. ; 30 cm. - Alert Gospodarczy ; 13. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1482524/
22
Stabilność sytemu bankowego / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 6 s. ; 30 cm. - Alert Gospodarczy ; 12. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1484147/
23
Inwestycje - słabe ogniwo polskiej gospodarki / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 7 s. ; 30 cm. - Alert Gospodarczy ; 11. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1484278/
24
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w okresie epidemii i ich restrukturyzacja / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 8 s. ; 30 cm. - Alert Gospodarczy ; 10. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1493674/
25
Możliwe scenariusze wzrostu polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 9 s. : il. - Alert Gospodarczy ; 9. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1493701/
26
Polityka pieniężna - ramy, możliwości, zagrożenia / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 9 s. ; 30 cm. - Alert Gospodarczy ; 8. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1493729/
27
Wiarygodność ram fiskalnych w Polsce jest niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju naszej gospodarki po kryzysie / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 8 s. ; 30 cm. - Alert Gospodarczy ; 7. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1493747/
28
Międzynarodowy wymiar funkcjonowania polskiej gospodarki w warunkach pandemii / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 8 s. ; 30 cm. - Alert Gospodarczy ; 6. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1493765/
29
Powstrzymać masowe bezrobocie, pobudzać aktywność zawodową / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 6 s. ; 30 cm. - Alert Gospodarczy ; 5. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1493783/
30
Banki w czasie kryzysu COVID-19 / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 6 s. ; 30 cm. - Alert Gospodarczy ; 4. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1493801/
31
Rola jednostek samorządu terytorialnego w powstrzymywaniu zapaści gospodarczej / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 6 s. ; 30 cm. - Alert Gospodarczy ; 3. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1493819/
32
Płynność finansowa przedsiębiorstw / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 5 s. ; 30 cm. - Alert Gospodarczy ; 2. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1493837/
33
Priorytety polityki gospodarczej w ostrej fazie epidemii (II kwartał 2020) / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 6 s. ; 30 cm. - Alert Gospodarczy ; 1. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1493855/
34
Raport Gospodarowanie wodą : wyzwania dla Polski / Mateusz Balcerowicz, Kazimierz Banasik, Ryszard Błażejewski, Paweł Chudziński, Marek Degórski, Jarosław Dolny, Stanisław Drzewiecki, Izabela Godyń, Jerzy HAUSNER, Jacek Jania, Anna Januchta-Szostak, Paweł Jokiel, Krzysztof Kochanek, Roman Konieczny, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Krzysztof Kutek, Paweł Licznar, Artur Magnuszewski, Wojciech Majewski, Elżbieta Nachlik, Piotr Nieznański, Tomasz Okruszko, Krzysztof Ostrowski, Edward Pierzgalski, Mikołaj Piniewski, Rajmund Przybylak, Klara Ramm, Renata Romanowicz, Ksymena ROSIEK, Andrzej Wałęga, Rafał Wawer, Mirosław Wiatkowski, Janusz Zaleski, Piotr Ziętara ; red. Zbigniew Kundzewicz, Janusz Zaleski, Anna Januchta-Szostak, Elżbieta Nachlik. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 46 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 978-83-949523-8-9. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2020/11/raport_gospodarowanie_woda_2611ost.pdf
35
Woda w miastach / Anna Januchta-Szostak, Kazimierz Banasik, Paweł Chudziński, Stanisław Drzewiecki, Jerzy HAUSNER, Jacek Jania, Zbigniew Kundzewicz, Krzysztof Kutek, Roman Konieczny, Paweł Licznar, Artur Magnuszewski, Elżbieta Nachlik, Klara Ramm, Ksymena ROSIEK, Janusz Zaleski, Piotr Ziętara. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 11 s. ; 30 cm. - (Alert Wodny ; 3). - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1495170/
36
Grozi nam wielki kryzys wodny / Zbigniew Kundzewicz, Janusz Zaleski, Jerzy HAUSNER. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 7 s. ; 30 cm. - (Alert Wodny ; 1). - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1495206/
37
Edukacja i kształcenie w dziedzinie gospodarowania wodą / Anna Januchta-Szostak, Marek Degórski, Jerzy HAUSNER, Jacek Jania, Krzysztof Kochanek, Roman Konieczny, Zbigniew Kundzewicz, Wojciech Majewski, Rajmund Przybylak, Klara Ramm, Mirosław Wiatkowski, Janusz Zaleski. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 11 s. ; 30 cm. - (Alert Wodny ; 7). - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1512439/
38
Czym byłby biznes bez wartości? / Janina FILEK // W: Wartość biznesu - biznes oparty na wartościach : jubileusz z pandemią w tle / koord. Adrianna Lepka. - Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2020. - S. 8-10. - ISBN 978-83-959322-1-2. - Pełny tekst: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2020/12/20lat-zrownowazonego-rozwoju-w-Polsce.pdf
39
Raport Samorząd : pomiędzy nadzwyczajnymi zadaniami a ograniczonymi możliwościami - samorząd terytorialny w czasie pandemii [Dokument elektroniczny] / Marcin Bazylak, Paweł Churski, Agnieszka Dawydzik, Rafał Dutkiewicz, Joanna Erbel, Jerzy HAUSNER, Adam Korta, Grzegorz Kubalski, Michał KUDŁACZ, Andrzej Łoś, Krzysztof Szałucki, Benedykt Węgrzyn, Michał Wolański, Igor ZACHARIASZ. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 64 s. : il. - ISBN 978-83-955443-5-4. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2020/10/Raport-samorzad.pdf
40
Raport Gospodarka : pandemia nie usprawiedliwia błędów : polityka gospodarcza i wiarygodność ekonomiczna Polski / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 91 s. : il. - Streszcz. - ISBN 978-83-955443-6-1 ; 978-83-960249-0-9. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2021/01/raport_gospodarka_nowy.pdf
41
Raport Kultura : pierwsza do zamknięcia, ostatnia do otwarcia : kultura w czasie pandemii Covid-19 / Krzysztof Czyżewski, Janusz Fogler, Alina Gałązka, Jerzy HAUSNER, Aldona Machnowska-Góra, Michał Niezabitowski, Michał Komar, Paweł Łysak, Adam Opatowicz, Robert Piaskowski, Jacek PURCHLA, Łukasz Ronduda, Joanna SANETRA-SZELIGA, Tomasz Szlendak, Aleksandra Szymańska, Bogna Świątkowska. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 75 s. : il. - ISBN 978-83-955443-7-8. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2020/10/raport_kultura_2310.pdf
42
Raport Biznes : co dalej w biznesie? Jak pandemia zmieniła zarządzanie firmami i ludźmi / Dominika Bettman, Andrzej Jacek Blikle, Henryka Bochniarz, Tomasz Brzostowski, Tomasz Budziak, Wojciech Eichelberger, Joanna Erdman, Jarosław Grzesiak, Jerzy HAUSNER, Ewa Łabno-Falęckap, Krzysztof Obłój, Przemysław Powalacz, Piotr Voelkel, Mateusz Zmyślony. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 69 s. : il. - ISBN 978-83-960249-1-6. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2021/01/raport_biznes_nowy.pdf
43
Wprowadzenie / Filip GRZEGORCZYK // W: Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Marek Wierzbowski. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020. - (Komentarze - Wolters Kluwer Polska). - S. 13-24. - ISBN 978-83-8187-587-5
44
Państwo i my : osiem grzechów głównych Rzeczpospolitej - 5 lat później / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 145 s. : il. - Bibliogr. - ISBN 978-83-955443-8-5 ; 978-83-955443-9-2. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2021/01/Panstwo-i-my_digital_.pdf
45
Wprowadzenie / Jerzy Hausner, Wojciech Paprocki // W: Inwestycje i odporność gospodarcza : wyzwania dla Polski / red. nauk. Jerzy HAUSNER, Wojciech Paprocki. - Sopot: Centrum Myśli Strategicznych, 2020. - S. 4-5. - ISBN 978-83-954392-6-1. - Pełny tekst: https://www.efcongress.com/wp-content/uploads/2020/10/Inwestycje-i-odpornosc-gospodarcza_do-internetu.pdf
46
Podsumowanie / Jerzy Hausner, Wojciech Paprocki // W: Inwestycje i odporność gospodarcza : wyzwania dla Polski / red. nauk. Jerzy HAUSNER, Wojciech Paprocki. - Sopot: Centrum Myśli Strategicznych, 2020. - S. 162-170. - ISBN 978-83-954392-6-1. - Pełny tekst: https://www.efcongress.com/wp-content/uploads/2020/10/Inwestycje-i-odpornosc-gospodarcza_do-internetu.pdf
47
Przedmowa / Adam DROZDEK // W: Finanse publiczne i podatki w czasie pandemii COVID-19 / red. nauk. Adam Drozdek. - Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2020. - S. 7-8. - ISBN 978-83-956684-4-9
48
Przedsiębiorczość społeczna w trakcie pandemii COVID-19 = Social Entrepreneurship During COVID-19 Pandemic / Marek ĆWIKLICKI, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek // Ekonomia Społeczna / red. nacz. Marek ĆWIKLICKI ; red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek. - nr 2 (2020), s. 7-10. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość społeczna w czasie kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022020/ES022020-01.pdf
49
Uczestnictwo ludności w kulturze w 2019 r. = Participation in Culture in 2019 / Ewa Bińczycka, Mariusz Cembruch-Nowakowski, Agnieszka Czekaj, Magdalena Gielowska, Bożena Jędrychowska, Małgorzata Kolczyk, Laura Korzeniowska, Anna Kowacka, Barbara Nowak, Joanna SANETRA-SZELIGA, Agnieszka Suska ; kier. Agnieszka Szlubowska. - Warszawa, Kraków : Główny Urząd Statystyczny, 2020. - 130 s. : il. - Analizy Statystyczne = Statistical Analyses. - ISBN 978-83-66466-29-6. - Pełny tekst: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/uczestnictwo-ludnosci-w-kulturze-w-2019-roku,6,3.html
50
Ratujmy najsłabszych, bądźmy wspólnotą / Piotr AUGUSTYNIAK, Konrad Ciesiołkiewicz, Ignacy Dudkiewicz, Aleksandra Fandrejewska, Barbara Gąciarz, Cezary Obracht-Prondzyński, Agnieszka PACUT, Michał Przedlacki, Joanna Sadzik, Alek Tarkowski, Kuba Wygnański. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 7 s. - Alert Społeczny ; nr 1. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1494288/
51
Starość w czasach pandemii jak lustro odbijające bolączki i słabości społeczne / Piotr AUGUSTYNIAK, Konrad Ciesiołkiewicz, Ignacy Dudkiewicz Aleksandra, Fandrejewska-Tomczyk, Barbara Gąciarz, Cezary Obracht-Prondzyński, Agnieszka PACUT, Michał Przedlacki, Barbara Sadowska, Joanna Sadzik, Alek Tarkowski, Kuba Wygnański. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 8 s. - Alert Społeczny ; nr 7. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1494170/
52
Czeka nas zmierzenie się z dwoma kryzysami : ekonomicznym i społecznym / Piotr AUGUSTYNIAK, Konrad Ciesiołkiewicz, Ignacy Dudkiewicz, Aleksandra Fandrejewska, Barbara Gąciarz, Cezary Obracht-Prondzyński, Agnieszka PACUT, Michał Przedlacki, Joanna Sadzik, Alek Tarkowski, Kuba Wygnański. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 7 s. - Alert Społeczny ; nr 2. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1494270/
53
Jedynie jako wspólnota ludzi i interesów przetrwamy kryzys / Piotr AUGUSTYNIAK, Konrad Ciesiołkiewicz, Ignacy Dudkiewicz, Aleksandra Fandrejewska, Barbara Gąciarz, Cezary Obracht-Prondzyński, Agnieszka PACUT, Michał Przedlacki, Joanna Sadzik, Alek Tarkowski, Kuba Wygnański. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 6 s. - Alert Społeczny ; nr 3. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1494252/
54
Ekonomia solidarna szansą na czas po pandemii / Piotr AUGUSTYNIAK, Konrad Ciesiołkiewicz, Ignacy Dudkiewicz Aleksandra, Fandrejewska-Tomczyk, Barbara Gąciarz, Cezary Obracht-Prondzyński, Agnieszka PACUT, Michał Przedlacki, Barbara Sadowska, Joanna Sadzik, Alek Tarkowski, Kuba Wygnański. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 7 s. - Alert Społeczny ; nr 4. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1494234/
55
Jak nie dopuścić do zapaści na rynku pracy / Piotr AUGUSTYNIAK, Konrad Ciesiołkiewicz, Ignacy Dudkiewicz Aleksandra, Fandrejewska-Tomczyk, Barbara Gąciarz, Cezary Obracht-Prondzyński, Agnieszka PACUT, Michał Przedlacki, Barbara Sadowska, Joanna Sadzik, Alek Tarkowski, Kuba Wygnański. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 7 s. - Alert Społeczny ; nr 5. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1494216/
56
Krucha kondycja psychiczna Polaków dłuższa niż pandemia / Piotr AUGUSTYNIAK, Konrad Ciesiołkiewicz, Ignacy Dudkiewicz Aleksandra, Fandrejewska-Tomczyk, Barbara Gąciarz, Cezary Obracht-Prondzyński, Agnieszka PACUT, Michał Przedlacki, Barbara Sadowska, Joanna Sadzik, Alek Tarkowski, Kuba Wygnański. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 7 s. - Alert Społeczny ; nr 6. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1494198/
57
Stan pandemii pogłębił nierówności społeczne w Polsce / Piotr AUGUSTYNIAK, Konrad Ciesiołkiewicz, Ignacy Dudkiewicz, Aleksandra Fandrejewska-Tomczyk, Barbara Gąciarz, Anna Korzeniewska, Cezary Obracht-Prondzyński, Agnieszka PACUT, Michał Przedlacki, Barbara Sadowska, Joanna Sadzik, Alek Tarkowski, Kuba Wygnański. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 8 s. - Alert Społeczny ; nr 8. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1494152/
58
Potrzebujemy "abonamentu na demokrację" / Piotr AUGUSTYNIAK, Konrad Ciesiołkiewicz, Ignacy Dudkiewicz, Aleksandra Fandrejewska-Tomczyk, Barbara Gąciarz, Anna Korzeniewska, Cezary Obracht-Prondzyński, Agnieszka PACUT, Michał Przedlacki, Barbara Sadowska, Joanna Sadzik, Alek Tarkowski, Kuba Wygnański. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 8 s. - Alert Społeczny ; nr 9. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1494134/
59
10 zasad skutecznego i sensownego działania : wskazania wynikające nie tylko z pandemii / Piotr AUGUSTYNIAK, Konrad Ciesiołkiewicz, Ignacy Dudkiewicz, Aleksandra Fandrejewska-Tomczyk, Barbara Gąciarz, Anna Korzeniewska, Cezary Obracht-Prondzyński, Agnieszka PACUT, Michał Przedlacki, Barbara Sadowska, Joanna Sadzik, Alek Tarkowski, Kuba Wygnański. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 7 s. - Alert Społeczny ; nr 10. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1494116/
60
Ekspertyza prezentująca przykłady najlepszych zagranicznych praktyk w zakresie zarządzania strategicznego rozwojem regionu : raport końcowy / Bartłomiej BIGA, Jakub GŁOWACKI, Piotr KOPYCIŃSKI, Michał MOŻDŻEŃ. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 87 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Rozwoj%20Regionalny/Strategia%20Ma%C5%82opolska%202030/Raport%20ko%C5%84cowy%20-%20Zarz%C4%85dzanie%20strategiczne_30.03.2020.pdf
61
Modele ekonomiczne dla podmiotów sektora odnawialnych źródeł energii / Paweł BIAŁYNICKI-BIRULA, Jakub GŁOWACKI, Marcin KĘDZIOR, Łukasz MAMICA (red.), Monika MAZUR-BUBAK, Renata WRÓBEL. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 97 s. : il. - Bibliogr.
62
Posłowie / Jacek PURCHLA // W: Idea Galicji : historia i fantazja w kulturze politycznej Habsburgów / Larry Wolff. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020. - (Biblioteka Europy Środka). - S. 627-645. - ISBN 978-83-66419-15-5
63
Społeczne problemy i wyzwania początku XXI wieku / Norbert LAURISZ // W: Wyzwania i problemy społeczne początku XXI wieku / red. nauk. Norbert LAURISZ. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - S. 5-6. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949523-4-1 ; 978-83-949523-5-8. - Pełny tekst: https://fundacjagap.pl/wp-content/uploads/2021/03/Problemy-spo%C5%82eczne-XXI-wieku.pdf