Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:


Scientific unit: College of Economy and Public Administration Publication type: Other from: 2019 to: 2019
records matched your query: 55.
1

Author:
Title:
Posłowie
Source:
Studia galicyjskie / Alois Woldan - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019, s. 297-300
Series:
(Polonica Leguntur ; 22)
ISBN:
97883-242-3454-7 ; 97883-242-2920-8
Nr:
2168332193
preface / summary
2

Author:
Biga Bartłomiej , Szczepańska Michalina
Title:
Moda na abonamenty
Source:
Puls Biznesu2019. - nr 58, s. 20
Access mode:
Nr:
2168332945
voice in discussion / interview
3

Title:
Wstęp
Source:
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Rafał PROSTAK - Warszawa: Difin, 2019, s. 7-11
ISBN:
978-83-8085-798-8
Nr:
2168333841
preface / summary
See main document
4

Author:
Title:
Kraków i Krakowianie w Drugiej Rzeczypospolitej
Source:
Krakowianie w Drugiej Rzeczypospolitej : materiały z sesji naukowej 21 kwietnia 2018 roku / red. Zdzisław Noga - Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2019, s. 5-8
Series:
(Kraków w Dziejach Narodu ; nr 38)
ISBN:
978-83-89131-98-0
Nr:
2168333995
preface / summary
5

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA2019. - nr 34, s. 1
Nr:
2168334517
preface / summary
See main document
6

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej KOZINA - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 7-9
Series:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 2)
ISBN:
978-83-953363-0-0
Access mode:
Nr:
2168335751
preface / summary
See main document
7

Author:
Title:
Zakończenie
Source:
Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej KOZINA - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 99-104
Series:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 2)
ISBN:
978-83-953363-0-0
Access mode:
Nr:
2168335759
preface / summary
See main document
8

Title:
Wstęp
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 7-11
ISBN:
978-83-7252-784-4
Nr:
2168335779
preface / summary
See main document
9

Author:
Title:
Sylwetka naukowa Profesora Jerzego Kornasia
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 13-15
ISBN:
978-83-7252-784-4
Nr:
2168335783
varia
See main document
10

Title:
Wprowadzenie
Source:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 9-35
ISBN:
978-83-65390-01-1
Nr:
2168335901
preface / summary
See main document
11

Author:
Hausner Jerzy , Grass Łukasz
Title:
Działaj tak, by ktoś inny chciał budować dalej : z Jerzym Hausnerem rozmawia Łukasz Grass
Source:
Rozmowy o odpowiedzialności. T. 2, Zachłanność / red. Agnieszka Mitraszewska - Warszawa: Fundacja Nienieodpowiedzialni, 2019, s. 129-139
ISBN:
978-83-950731-1-3
Nr:
2168336839
voice in discussion / interview
12

Title:
Wstęp
Source:
Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany / red. nauk. Magdalena JELONEK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 7-11
ISBN:
978-83-65390-74-5
Access mode:
Nr:
2168338139
preface / summary
See main document
13

Author:
Murzyn-Kupisz Monika , Działek Jarosław , Gorczyca Katarzyna , Hołuj Dominika
Title:
Museums and Local Development in Poland
Kierownik projektu:
Publisher address:
: OECD, 2019
Physical description:
56 s.
Access mode:
Nr:
2168338375
report
14

Author:
Title:
Foreword
Source:
Kraków : History & Art / academic editor Jacek Purchla - Kraków: International Cultural Centre, 2019, s. 7-8. - Dostępne również w języku polskim: Purchla J., (2019), Wstęp. [W:] Purchla J. (red.), Kraków : dzieje i sztuka, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 7-8, ISBN 978-83-63463-91-5.
ISBN:
978-83-63463-90-8
Nr:
2168338461
preface / summary
See main document
15

Author:
Title:
Epilogue
Source:
Kraków : History & Art / academic editor Jacek Purchla - Kraków: International Cultural Centre, 2019, s. 283-295. - Dostępne również w języku polskim: Purchla J., (2019), Epilog. [W:] Purchla J. (red.), Kraków : dzieje i sztuka, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 263-274, ISBN 978-83-63463-91-5.
ISBN:
978-83-63463-90-8
Nr:
2168338463
preface / summary
See main document
16

Conference:
17th Annual Humanistic Management Conference, Kraków, Polska, od 2019-10-10 do 2019-10-11
Title:
Logic of Consequences, Logic of Appropriateness and Institutional Change - an Evolutionary Perspective
Source:
Book of Abstracts: 2019 Seventh Annual Humanistic Management Conference 10.-11. October 2019, Krakow, Poland - Cracow: Culture of Jagiellonian University : Cracow University of Economics : Silesian University of Technology : Weltethos Institute, 2019, s. 31
Access mode:
Nr:
2168338631
poster
17

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 5
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338669
preface / summary
See main document
18

Conference:
XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Gospodarka o obiegu zamkniętym - racjonalne gospodarowanie zasobami", Racławice, Polska, od 2019-07-02 do 2019-07-03
Title:
Gospodarka o obiegu zamkniętym a czwarta rewolucja przemysłowa = Circular Economy and Fourth Technology Revolution
Source:
Gospodarka o obiegu zamkniętym : racjonalne gospodarowanie zasobami : abstrakty / [red. nauk. Joanna Kulczycka] - Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 21-22. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-953167-6-0
Nr:
2168340113
varia
19

Author:
Conference:
XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Gospodarka o obiegu zamkniętym - racjonalne gospodarowanie zasobami", Racławice, Polska, od 2019-07-02 do 2019-07-03
Title:
Gospodarka w obiegu zamkniętym a zrównoważona konsumpcja i rozwój społeczno-ekonomiczny = Circular Economy and Sustainable Consumption and Socio-economic Development
Source:
Gospodarka o obiegu zamkniętym : racjonalne gospodarowanie zasobami : abstrakty / [red. nauk. Joanna Kulczycka] - Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 23-24. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-953167-6-0
Nr:
2168340117
varia
20

Title:
Wprowadzenie = Introduction
Source:
Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura = Original above All : Volume Commemorating Barbara Tondos and Jerzy Tur / red. Agnieszka Gronek, Joanna Daranowska-Łukaszewska - Kraków; Rzeszów: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2019, s. 9-17
ISBN:
978-83-946646-9-5
Nr:
2168340407
preface / summary
21

Title:
Bibliografia prac Barbary Tondos i Jerzego Tura = Bibliography of Barbara Tondos' and Jerzy Tur's Works
Source:
Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura = Original above All : Volume Commemorating Barbara Tondos and Jerzy Tur / red. Agnieszka Gronek, Joanna Daranowska-Łukaszewska - Kraków; Rzeszów: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2019, s. 33-50
Opracował:
ISBN:
978-83-946646-9-5
Nr:
2168340409
varia
22

Author:
Kwarciński Tomasz , Wincewicz-Price Agnieszka
Title:
Wstęp
Source:
Metaekonomia 2 : zagadnienia z filozofii makroekonomii / red. Tomasz KWARCIŃSKI, Agnieszka Wincewicz-Price - Kraków: Copernicus Center Press, 2019, s. 11-17
ISBN:
978-83-7886-477-6
Nr:
2168340567
preface / summary
See main document
23

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 7-8
Series:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4)
ISBN:
978-83-953363-8-6
Access mode:
Nr:
2168340665
preface / summary
See main document
24

Author:
Hausner Jerzy , Morawski Wojciech , Paprocki Wojciech , Surdykowska Barbara , Adamczyk Sławomir , Mrozowicki Adam , Kamińska-Berezowska Sławomira , Frączek Maciej , Jelonek Magdalena , Gardawski Juliusz
Title:
Debata seminaryjna : świat (bez) pracy
Source:
Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 47-129
Series:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4)
ISBN:
978-83-953363-8-6
Access mode:
Nr:
2168340679
voice in discussion / interview
See main document
25

Author:
Hausner Jerzy , Grewiński Mirosław
Title:
Rozmowa z profesorem Jerzym Hausnerem
Source:
Portrety w polityce społecznej. T. 01 / red. nauk. Mirosław Grewiński, Arkadiusz Karwacki - Warszawa: Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, 2019, s. 89-104
ISBN:
978-83-8017-278-4
Nr:
2168341437
voice in discussion / interview
26

Author:
Title:
Rynek Główny 25 - dzieje jednego adresu
Source:
Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu / red. nauk. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019, s. 6-10
ISBN:
978-83-63463-96-0
Nr:
2168342033
preface / summary
See main document
27

Author:
Title:
HR Excellence in Research
Source:
Kurier UEK2019. - nr 1 (80), s. 16-18
Access mode:
Nr:
2168342607
voice in discussion / interview
28

Author:
Title:
60 lat Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej
Source:
Kurier UEK2019. - nr 1 (80), s. 20-21
Access mode:
Nr:
2168342611
varia
29

Author:
Title:
Profesor Jacek Purchla wyróżniony medalami za działalność na rzecz dziedzictwa kultury
Source:
Kurier UEK2019. - nr 1 (80), s. 33
Access mode:
Nr:
2168342623
varia
30

Author:
Title:
Jubileusz 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Tadeusza Kudłacza
Source:
Kurier UEK2019. - nr 2 (81), s. 26-27. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168342777
varia
31

Author:
Title:
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century"
Source:
Kurier UEK2019. - nr 2 (81), s. 28-29. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168342805
varia
32

Author:
Title:
Nasi bezcenni wolontariusze
Source:
Kurier UEK2019. - nr 2 (81), s. 85-86. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168342993
varia
33

Title:
Imigranci w Krakowie w świetle danych rejestrowych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
72 s.: il.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168343217
report
34

Author:
Mucha Janusz , Pędziwiatr Konrad
Title:
Cudzoziemcy na uczelniach krakowskich : raport Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
84 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168343221
report
35

Title:
Local Report on Policy Frameworks Targetting Migrant Entrepreneurship and Social Entrepreneurship in Poland
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
53 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168343229
report
36

Title:
Podwójny jubileusz w Katedrze Nauk Politycznych
Source:
Kurier UEK2019. - nr 3 (82), s. 20-21. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168343483
varia
37

Author:
Title:
Rozmowy z Puszkiem : o profesorach
Source:
Kurier UEK2019. - nr 3 (82), s. 66-67. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168343678
varia
38

Author:
Title:
Rozmowy z Puszkiem : o wolontariacie
Source:
Kurier UEK2019. - nr 2 (81), s. 84-85. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168343680
varia
39

Author:
Title:
Rozmowy z Puszkiem : o uchodźcach
Source:
Kurier UEK2019. - nr 1 (80), s. 64
Access mode:
Nr:
2168343682
varia
40

Title:
Filozofia ekonomii - szkoła pluralizmu i pokory = Philosophy of Economics - a School of Pluralism and Humility
Source:
Zagadnienia Filozoficzne w Nauce = Philosophical Problems in Science / [red. nacz. Paweł Jan Polak, red. tomu Tomasz KWARCIŃSKI]2019. - nr 67, s. 7-12. - Tytuł numeru: Filozofia ekonomii
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168343778
preface / summary
See main document
41

Author:
Czarnik Szymon , Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Kasparek Krzysztof , Kocór Marcin , Lisek Katarzyna , Prokopowicz Piotr , Strzebońska Anna , Szczucka Anna , Worek Barbara
Title:
Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki : raport podsumowujący VI edycję badań BKL w latach 2017-2018
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ; Uniwersytet Jagielloński, 2019
Physical description:
171 s.: il. + 27 cm
Series:
(Bilans Kapitału Ludzkiego)
Notes:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Research program:
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
ISBN:
978-83-7633-416-5
Access mode:
Nr:
2168343812
report
42

Author:
Title:
Impuls znów nadchodzi z Wiednia!
Source:
Nowe spojrzenie na Europę Środkową : czy od niej zależy przyszłość Europy? = Mitteleueropa revisited : warum Europas Zukunft in Mitteleuropa entschieden wird / Emil Brix, Erhard Busek - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019, s. 7-9
Series:
(Biblioteka Europy Środka)
ISBN:
978-83-66419-06-3
Nr:
2168343844
preface / summary
43

Author:
Ćwiklicki Marek , Kelm Hanna , Waśniewski Jarosław
Title:
Zarządzanie Publiczne - spotkanie ekspertów
Source:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 36-37. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344522
varia
44

Title:
Investor Service Standards in Local Government : Case Study of Polish ESF Project under the Study 'Progress Assessment of the ESF Support to Public Administration' (PAPA)
Publisher address:
Brussels: European Comission, 2019
Physical description:
21 s.: il.
Notes:
Dostępne również w języku polskim: Kopyciński P., (2019), Standardy obsługi inwestora w samorządzie : Studium przypadku polskiego projektu EFS przygotowane w ramach badania "Oceny wsparcia administracji publicznej przez EFS" (PAPA), Bruksela, Komisja Europejska, 21 s., Bibliogr.
Research program:
Specific contract No VC/2018/0771 under the Multiple Framework Contract No VC/2017/0376 for the provision of services related to the implementation of Better Regulation Guidelines.
Access mode:
Nr:
2168347436
report
45

Author:
Laurisz Norbert , Stronczek Anna
Title:
Przedmowa : Innowacje społeczne między rynkiem a państwem = Preface : Social Innovations between the Market and the State
Source:
Ekonomia Społeczna / red. nacz. Maciej FRĄCZEK ; red. nauk. Norbert LAURISZ, Anna Stronczek2019. - nr 1, s. 7-12. - Tytuł numeru: Innowacje społeczne - Bibliogr.
Nr:
2168348116
preface / summary
See main document
46

Title:
Wprowadzenie : Innowacje społeczne - teoria, praktyka, wyzwania = Introduction : Social Innovations - Theory, Practice, Challenges
Source:
Ekonomia Społeczna / red. nacz. Maciej FRĄCZEK ; red. nauk. Norbert LAURISZ, Agnieszka PACUT2019. - nr 2, s. 7-10. - Tytuł numeru: Innowacyjność społeczna w Polsce - Bibliogr.
Nr:
2168348118
preface / summary
See main document
47

Author:
Stodolak Sebastian , Hausner Jerzy
Title:
Wartości większe niż zysk : z Jerzym Hausnerem rozmawia Sebastian Stodolak
Source:
Dziennik Gazeta Prawna2019. - nr 212 (31 października), s. A8
Nr:
2168349830
voice in discussion / interview
48

Title:
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandia Północna
Source:
Organy prowadzące postępowania dyscyplinarne wobec sędziów w państwach członkowskich Unii Europejskiej : przegląd rozwiązań / red. Andrzej Pogłódek - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019, s. 173-194
Series:
(Prawo podstawowe)
Access mode:
Nr:
2168351562
chapter in report
49

Title:
Wspólnoty energetyczne w wymiarze międzynarodowym
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
69 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19.
Nr:
2168353086
report
50

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA2019. - nr 37-38, s. 1. - Tytuł numeru: Socrealizm magiczny? = Magic Socrealism?
Nr:
2168354174
preface / summary
See main document
51

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA2019. - nr 35, s. 1. - Tytuł numeru: Europa i Wschód : dekada Partnerstwa Wschodniego = Europe and the East : Decade of the Eastern Partnership
Nr:
2168354272
preface / summary
See main document
52

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA2019. - nr 36, s. 1. - Tytuł numeru: Karpaty = Carpathians
Nr:
2168354298
preface / summary
See main document
53

Author:
Herman-Pawłowska Katarzyna , Humenny Grzegorz , Kasparek Krzysztof , Koniewski Maciej , Kwinta Joanna , Majkut Przemysław , Skórska Paulina , Stronkowski Piotr , Szczucka Anna , Weremiuk Alicja , Worek Barbara
Title:
Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości docelowej wspólnego wskaźnika długoterminowego POWER w obszarze szkolnictwa wyższego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Warszawa: Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ; IDEA Instytut, 2019
Physical description:
136 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Badanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Access mode:
Nr:
2168356330
report
54

Author:
Osica Olaf
Title:
Zmierzch dyplomacji? : polityka zagraniczna w dobie cyfrowej rewolucji
, Paszcza Bartosz
Publisher address:
Warszawa: Klub Jagielloński, 2019
Physical description:
32 s.
Series:
(Raport ; 8/2019)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021.
ISBN:
978-83-956101-6-5
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168359450
report
See related chapters
55

Author:
Kędzierski Marcin , Paszcza Bartosz
Title:
Słowo wstępne
Source:
Zmierzch dyplomacji? : polityka zagraniczna w dobie cyfrowej rewolucji / Olaf Osica ; red. Marcin KĘDZIERSKI, Bartosz Paszcza - Warszawa: Klub Jagielloński, 2019, s. 9-10
Series:
(Raport ; 8/2019)
ISBN:
978-83-956101-6-5
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168359452
preface / summary
See main document
1
Posłowie / Jacek PURCHLA // W: Studia galicyjskie / Alois Woldan. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019. - (Polonica Leguntur ; 22). - S. 297-300. - ISBN 97883-242-3454-7 ; 97883-242-2920-8
2
Moda na abonamenty / Bartłomiej BIGA ; Michalina Szczepańska // Puls Biznesu. - nr 58 (2019), s. 20. - Pełny tekst: https://www.pb.pl/moda-na-abonamenty-956579. - ISSN 1427-6852
3
Wstęp / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Rafał PROSTAK // W: Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Rafał PROSTAK. - Warszawa: Difin, 2019. - S. 7-11. - ISBN 978-83-8085-798-8
4
Kraków i Krakowianie w Drugiej Rzeczypospolitej / Jacek PURCHLA // W: Krakowianie w Drugiej Rzeczypospolitej : materiały z sesji naukowej 21 kwietnia 2018 roku / red. Zdzisław Noga. - Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2019. - (Kraków w Dziejach Narodu ; nr 38). - S. 5-8. - ISBN 978-83-89131-98-0
5
Od redakcji = Editorial / Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 34 (2019), s. 1
6
Wprowadzenie / Andrzej KOZINA // W: Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej KOZINA. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 2). - S. 7-9. - ISBN 978-83-953363-0-0. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2019/07/OEES_2019_Discussion-Papers_www.pdf
7
Zakończenie / Jerzy HAUSNER // W: Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej KOZINA. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 2). - S. 99-104. - ISBN 978-83-953363-0-0. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2019/07/OEES_2019_Discussion-Papers_www.pdf
8
Wstęp / Joanna DZWOŃCZYK // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 7-11. - ISBN 978-83-7252-784-4
9
Sylwetka naukowa Profesora Jerzego Kornasia / Łukasz DANEL // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 13-15. - ISBN 978-83-7252-784-4
10
Wprowadzenie / Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT // W: Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 9-35. - ISBN 978-83-65390-01-1
11
Działaj tak, by ktoś inny chciał budować dalej : z Jerzym Hausnerem rozmawia Łukasz Grass / Jerzy HAUSNER ; rozm. Łukasz Grass // W: Rozmowy o odpowiedzialności. T. 2, Zachłanność / red. Agnieszka Mitraszewska. - Warszawa : Fundacja Nienieodpowiedzialni, 2019. - S. 129-139. - ISBN 978-83-950731-1-3
12
Wstęp / Magdalena JELONEK // W: Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany / red. nauk. Magdalena JELONEK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 7-11. - ISBN 978-83-65390-74-5
13
Museums and Local Development in Poland / Monika Murzyn-Kupisz, Jarosław Działek, Katarzyna Gorczyca, Dominika HOŁUJ. - OECD, 2019. - 56 s. - Pełny tekst: http://www.oecd.org/cfe/leed/Museums-and-Local-Development-in-Poland.pdf
14
Foreword / Jacek PURCHLA // W: Kraków : History & Art / academic editor Jacek Purchla. - Kraków: International Cultural Centre, 2019. - S. 7-8. - Dostępne również w języku polskim: Purchla J., (2019), Wstęp. [W:] Purchla J. (red.), Kraków : dzieje i sztuka, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 7-8, ISBN 978-83-63463-91-5. - ISBN 978-83-63463-90-8
15
Epilogue / Jacek PURCHLA // W: Kraków : History & Art / academic editor Jacek Purchla. - Kraków: International Cultural Centre, 2019. - S. 283-295. - Dostępne również w języku polskim: Purchla J., (2019), Epilog. [W:] Purchla J. (red.), Kraków : dzieje i sztuka, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 263-274, ISBN 978-83-63463-91-5. - ISBN 978-83-63463-90-8
16
Logic of Consequences, Logic of Appropriateness and Institutional Change - an Evolutionary Perspective / Michał MOŻDŻEŃ // W: Book of Abstracts: 2019 Seventh Annual Humanistic Management Conference 10.-11. October 2019, Krakow, Poland. - Cracow: Culture of Jagiellonian University : Cracow University of Economics : Silesian University of Technology : Weltethos Institute, 2019. - S. 31. - Pełny tekst: http://humanisticmanagement.network/wp-content/uploads/2019/10/2019-HMN-Conference-Book-of-Abstracts-1.pdf
17
Wprowadzenie / Dorota JOPEK // W: Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 5. - ISBN 978-83-7252-785-1
18
Gospodarka o obiegu zamkniętym a czwarta rewolucja przemysłowa = Circular Economy and Fourth Technology Revolution / Marek ĆWIKLICKI // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym : racjonalne gospodarowanie zasobami : abstrakty / [red. nauk. Joanna Kulczycka]. - Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2019. - S. 21-22. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-953167-6-0
19
Gospodarka w obiegu zamkniętym a zrównoważona konsumpcja i rozwój społeczno-ekonomiczny = Circular Economy and Sustainable Consumption and Socio-economic Development / Piotr KOPYCIŃSKI, Jakub GŁOWACKI, Łukasz MAMICA, Mateusz Malinowski // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym : racjonalne gospodarowanie zasobami : abstrakty / [red. nauk. Joanna Kulczycka]. - Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2019. - S. 23-24. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-953167-6-0
20
Wprowadzenie = Introduction / Andrzej LASKOWSKI // W: Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura = Original above All : Volume Commemorating Barbara Tondos and Jerzy Tur / red. Agnieszka Gronek, Joanna Daranowska-Łukaszewska. - Kraków; Rzeszów: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2019. - S. 9-17. - ISBN 978-83-946646-9-5
21
Bibliografia prac Barbary Tondos i Jerzego Tura = Bibliography of Barbara Tondos' and Jerzy Tur's Works / oprac. Andrzej LASKOWSKI // W: Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura = Original above All : Volume Commemorating Barbara Tondos and Jerzy Tur / red. Agnieszka Gronek, Joanna Daranowska-Łukaszewska. - Kraków; Rzeszów : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2019. - S. 33-50. - ISBN 978-83-946646-9-5
22
Wstęp / Tomasz KWARCIŃSKI, Agnieszka Wincewicz-Price // W: Metaekonomia 2 : zagadnienia z filozofii makroekonomii / red. Tomasz KWARCIŃSKI, Agnieszka Wincewicz-Price. - Kraków: Copernicus Center Press, 2019. - S. 11-17. - ISBN 978-83-7886-477-6
23
Wstęp / Jerzy HAUSNER // W: Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4). - S. 7-8. - ISBN 978-83-953363-8-6. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/163385911-Swiat-bez-pracy-ii-seminarium-swieradowskie-open-eyes-economy-discussion-papers.html
24
Debata seminaryjna : świat (bez) pracy / Jerzy HAUSNER, Wojciech Morawski, Wojciech Paprocki, Barbara Surdykowska, Sławomir Adamczyk, Adam Mrozowicki, Sławomira Kamińska-Berezowska, Maciej FRĄCZEK, Magdalena JELONEK, Juliusz Gardawski // W: Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4). - S. 47-129. - ISBN 978-83-953363-8-6. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/163385911-Swiat-bez-pracy-ii-seminarium-swieradowskie-open-eyes-economy-discussion-papers.html
25
Rozmowa z profesorem Jerzym Hausnerem / Jerzy HAUSNER ; rozm. Mirosław Grewiński // W: Portrety w polityce społecznej. T. 01 / red. nauk. Mirosław Grewiński, Arkadiusz Karwacki. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, 2019. - S. 89-104. - ISBN 978-83-8017-278-4
26
Rynek Główny 25 - dzieje jednego adresu / Jacek PURCHLA // W: Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. - S. 6-10. - ISBN 978-83-63463-96-0
27
HR Excellence in Research / Janina FILEK // Kurier UEK. - nr 1 (80) (2019), s. 16-18. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/16. - ISSN 1689-7757
28
60 lat Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej / Lucyna KĘPA // Kurier UEK. - nr 1 (80) (2019), s. 20-21. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/20. - ISSN 1689-7757
29
Profesor Jacek Purchla wyróżniony medalami za działalność na rzecz dziedzictwa kultury / Lucyna KĘPA // Kurier UEK. - nr 1 (80) (2019), s. 33. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/33. - ISSN 1689-7757
30
Jubileusz 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Tadeusza Kudłacza / Dorota JOPEK // Kurier UEK. - nr 2 (81) (2019), s. 26-27. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/26
31
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century" / Dorota JOPEK // Kurier UEK. - nr 2 (81) (2019), s. 28-29. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/28
32
Nasi bezcenni wolontariusze / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK. - nr 2 (81) (2019), s. 85-86. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/85
33
Imigranci w Krakowie w świetle danych rejestrowych / Konrad PĘDZIWIATR, Marcin STONAWSKI, Jan BRZOZOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 72 s. : il. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://owim.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/user-files/reports/Raport%20demograficzny.pdf
34
Cudzoziemcy na uczelniach krakowskich : raport Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji / Janusz Mucha, Konrad PĘDZIWIATR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 84 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://owim.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/user-files/reports/Cudzoziemcy%20na%20uczelniach%2015.12.2019%20Wersja%20finalna.pdf
35
Local Report on Policy Frameworks Targetting Migrant Entrepreneurship and Social Entrepreneurship in Poland / Konrad PĘDZIWIATR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 53 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.academia.edu/40809415
36
Podwójny jubileusz w Katedrze Nauk Politycznych / Łukasz DANEL, Rafał LISIAKIEWICZ // Kurier UEK. - nr 3 (82) (2019), s. 20-21. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/20
37
Rozmowy z Puszkiem : o profesorach / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK. - nr 3 (82) (2019), s. 66-67. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/66
38
Rozmowy z Puszkiem : o wolontariacie / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK. - nr 2 (81) (2019), s. 84-85. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/84
39
Rozmowy z Puszkiem : o uchodźcach / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK. - nr 1 (80) (2019), s. 64. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/64. - ISSN 1689-7757
40
Filozofia ekonomii - szkoła pluralizmu i pokory = Philosophy of Economics - a School of Pluralism and Humility / Tomasz KWARCIŃSKI // Zagadnienia Filozoficzne w Nauce = Philosophical Problems in Science / [red. nacz. Paweł Jan Polak, red. tomu Tomasz KWARCIŃSKI]. - nr 67 (2019), s. 7-12. - Tytuł numeru: Filozofia ekonomii. - Pełny tekst: https://zfn.edu.pl/index.php/zfn/article/view/491/492
41
Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki : raport podsumowujący VI edycję badań BKL w latach 2017-2018 / Szymon Czarnik, Jarosław Górniak, Magdalena JELONEK, Krzysztof Kasparek, Marcin Kocór, Katarzyna Lisek, Piotr Prokopowicz, Anna Strzebońska, Anna Szczucka, Barbara Worek. - Warszawa ; Kraków : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ; Uniwersytet Jagielloński, 2019. - 171 s. : il. + 27 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - (Bilans Kapitału Ludzkiego). - ISBN 978-83-7633-416-5. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/13-RAPORT-Aktywnosc-zawodowa-i-edukacyjna---internet_190926.pdf
42
Impuls znów nadchodzi z Wiednia! / Jacek PURCHLA // W: Nowe spojrzenie na Europę Środkową : czy od niej zależy przyszłość Europy? = Mitteleueropa revisited : warum Europas Zukunft in Mitteleuropa entschieden wird / Emil Brix, Erhard Busek. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. - (Biblioteka Europy Środka). - S. 7-9. - ISBN 978-83-66419-06-3
43
Zarządzanie Publiczne - spotkanie ekspertów / Marek ĆWIKLICKI, Hanna Kelm, Jarosław Waśniewski // Kurier UEK. - nr 1 (83) (2019-2020), s. 36-37. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019. - ISSN 1689-7757
44
Investor Service Standards in Local Government : Case Study of Polish ESF Project under the Study 'Progress Assessment of the ESF Support to Public Administration' (PAPA) / Piotr KOPYCIŃSKI. - Brussels : European Comission, 2019. - 21 s. : il. - Dostępne również w języku polskim: Kopyciński P., (2019), Standardy obsługi inwestora w samorządzie : Studium przypadku polskiego projektu EFS przygotowane w ramach badania "Oceny wsparcia administracji publicznej przez EFS" (PAPA), Bruksela, Komisja Europejska, 21 s. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22673&langId=en
45
Przedmowa : Innowacje społeczne między rynkiem a państwem = Preface : Social Innovations between the Market and the State / Norbert LAURISZ, Anna Stronczek // Ekonomia Społeczna / red. nacz. Maciej FRĄCZEK ; red. nauk. Norbert LAURISZ, Anna Stronczek. - nr 1 (2019), s. 7-12. - Tytuł numeru: Innowacje społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES012019/ES012019-00.pdf
46
Wprowadzenie : Innowacje społeczne - teoria, praktyka, wyzwania = Introduction : Social Innovations - Theory, Practice, Challenges / Norbert LAURISZ, Agnieszka PACUT // Ekonomia Społeczna / red. nacz. Maciej FRĄCZEK ; red. nauk. Norbert LAURISZ, Agnieszka PACUT. - nr 2 (2019), s. 7-10. - Tytuł numeru: Innowacyjność społeczna w Polsce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022019/ES022019-01.pdf
47
Wartości większe niż zysk : z Jerzym Hausnerem rozmawia Sebastian Stodolak / Jerzy HAUSNER ; rozm. Sebastian Stodolak // Dziennik Gazeta Prawna. - nr 212 (31 października) (2019), s. A8. - ISSN 2080-6744
48
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandia Północna / Justyna Eska-Mikołajewska // W: Organy prowadzące postępowania dyscyplinarne wobec sędziów w państwach członkowskich Unii Europejskiej : przegląd rozwiązań / red. Andrzej Pogłódek. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019. - (Prawo podstawowe). - S. 173-194. - Pełny tekst: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/IWS-red.-A.-Pog%C5%82%C3%B3dek-Post%C4%99powanie-dyscyplinarne-wobec-s%C4%99dzi%C3%B3w.pdf
49
Wspólnoty energetyczne w wymiarze międzynarodowym / Paweł BIAŁYNICKI-BIRULA, Jakub GŁOWACKI, Piotr KOPYCIŃSKI, Łukasz MAMICA (red.). - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 69 s. : il. - Bibliogr.
50
Od redakcji = Editorial / Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 37-38 (2019-2020), s. 1. - Tytuł numeru: Socrealizm magiczny? = Magic Socrealism?
51
Od redakcji = Editorial / Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 35 (2019), s. 1. - Tytuł numeru: Europa i Wschód : dekada Partnerstwa Wschodniego = Europe and the East : Decade of the Eastern Partnership
52
Od redakcji = Editorial / Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 36 (2019), s. 1. - Tytuł numeru: Karpaty = Carpathians
53
Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości docelowej wspólnego wskaźnika długoterminowego POWER w obszarze szkolnictwa wyższego / kier. Magdalena JELONEK ; zespół badawczy: Katarzyna Herman-Pawłowska, Grzegorz Humenny, Krzysztof Kasparek, Maciej Koniewski, Joanna Kwinta, Przemysław Majkut, Paulina Skórska, Piotr Stronkowski, Anna Szczucka, Alicja Weremiuk, Barbara Worek. - Warszawa : Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ : IDEA Instytut, 2019. - 136 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://archiwum.ncbr.gov.pl/fileadmin/Ewaluacja/POWER/RK_Analiza_kompetencji_final.pdf
54
Zmierzch dyplomacji? : polityka zagraniczna w dobie cyfrowej rewolucji / Olaf Osica ; red. Marcin KĘDZIERSKI, Bartosz Paszcza. - Warszawa : Klub Jagielloński, 2019. - 32 s. - Bibliogr. - Raport / Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ; 8/2019. - ISBN 978-83-956101-6-5. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2019/12/zmierzch-dyplomacji-xxx-wersja-online-1.pdf
55
Słowo wstępne / Marcin KĘDZIERSKI, Bartosz Paszcza // W: Zmierzch dyplomacji? : polityka zagraniczna w dobie cyfrowej rewolucji / Olaf Osica ; red. Marcin KĘDZIERSKI, Bartosz Paszcza. - Warszawa: Klub Jagielloński, 2019. - (Raport / Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ; 8/2019). - S. 9-10. - ISBN 978-83-956101-6-5. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2019/12/zmierzch-dyplomacji-xxx-wersja-online-1.pdf
1
Purchla J., (2019), Posłowie. [W:] Woldan A. (red.), Studia galicyjskie, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 297-300.
2
Biga B., Szczepańska M., (2019), Moda na abonamenty, "Puls Biznesu", nr 58, s. 20; https://www.pb.pl/moda-na-abonamenty-956579
3
Tendera-Właszczuk H., Prostak R., (2019), Wstęp. [W:] Tendera-Właszczuk H., Prostak R. (red.), Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych, Warszawa : Difin, s. 7-11.
4
Purchla J., (2019), Kraków i Krakowianie w Drugiej Rzeczypospolitej. [W:] Noga Z. (red.), Krakowianie w Drugiej Rzeczypospolitej : materiały z sesji naukowej 21 kwietnia 2018 roku, Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, s. 5-8.
5
Purchla J., (2019), Od redakcji. [W:] Purchla J. (red.), Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność, s. 1.
6
Kozina A., (2019), Wprowadzenie. [W:] Kozina A. (red.), Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 7-9.
7
Hausner J., (2019), Zakończenie. [W:] Kozina A. (red.), Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 99-104.
8
Dzwończyk J., (2019), Wstęp. [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-11.
9
Danel Ł., (2019), Sylwetka naukowa Profesora Jerzego Kornasia. [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 13-15.
10
Kisiel P., Urbaniak A., Warmińska-Zygmunt K., (2019), Wprowadzenie. [W:] Kisiel P., Urbaniak A., Warmińska-Zygmunt K. (red.), Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 9-35.
11
Hausner J., Grass Ł., "Rozmowy o odpowiedzialności. T. 2, ||Zachłanność", s. 129-139.
12
Jelonek M., (2019), Wstęp. [W:] JELONEK M. (red.), Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 7-11.
13
Murzyn-Kupisz M., Działek J., Gorczyca K., Hołuj D., (2019), Museums and Local Development in Poland, Murzyn-Kupisz M. (kier. pr), OECD, 56 s.
14
Purchla J., (2019), Foreword. [W:] Purchla J. (red.), Kraków : History & Art, Kraków : International Cultural Centre, s. 7-8.
15
Purchla J., (2019), Epilogue. [W:] Purchla J. (red.), Kraków : History & Art, Kraków : International Cultural Centre, s. 283-295.
16
Możdżeń M., (2019), Logic of Consequences, Logic of Appropriateness and Institutional Change - an Evolutionary Perspective. [W:] Book of Abstracts: 2019 Seventh Annual Humanistic Management Conference 10.-11. October 2019, Krakow, Poland, Cracow : Culture of Jagiellonian University : Cracow University of Economics : Silesian University of Technology : Weltethos Institute, s. 31.
17
Jopek D., (2019), Wprowadzenie. [W:] Jopek D. (red.), Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 5.
18
Ćwiklicki M., (2019), Gospodarka o obiegu zamkniętym a czwarta rewolucja przemysłowa. [W:] Kulczycka J. (red.), Gospodarka o obiegu zamkniętym : racjonalne gospodarowanie zasobami : abstrakty, Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, s. 21-22.
19
Kopyciński P., Głowacki J., Mamica Ł., Malinowski M., (2019), Gospodarka w obiegu zamkniętym a zrównoważona konsumpcja i rozwój społeczno-ekonomiczny. [W:] Kulczycka J. (red.), Gospodarka o obiegu zamkniętym : racjonalne gospodarowanie zasobami : abstrakty, Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, s. 23-24.
20
Laskowski A., (2019), Wprowadzenie. [W:] Gronek A., Daranowska-Łukaszewska J. (red.), Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura, Kraków ; Rzeszów : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, s. 9-17.
21
(2019), Bibliografia prac Barbary Tondos i Jerzego Tura. [W:] Gronek A., Daranowska-Łukaszewska J. (red.), Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura, Kraków ; Rzeszów : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, s. 33-50.
22
Kwarciński T., Wincewicz-Price A., (2019), Wstęp. [W:] Kwarciński T., Wincewicz-Price A. (red.), Metaekonomia 2 : zagadnienia z filozofii makroekonomii, Kraków : Copernicus Center Press, s. 11-17.
23
Hausner J., (2019), Wstęp. [W:] Hausner J. (red.), Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 7-8.
24
Hausner J., Morawski W., Paprocki W., Surdykowska B., Adamczyk S., Mrozowicki A., Kamińska-Berezowska S., Frączek M., Jelonek M., Gardawski J., (2019), Debata seminaryjna : świat (bez) pracy. [W:] Hausner J. (red.), Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 47-129.
25
Hausner J., Grewiński M., (2019), Rozmowa z profesorem Jerzym Hausnerem, "Portrety w polityce społecznej. T. 01", s. 89-104.
26
Purchla J., (2019), Rynek Główny 25 - dzieje jednego adresu. [W:] Purchla J. (red.), Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 6-10.
27
Filek J., (2019), HR Excellence in Research, "Kurier UEK", nr 1 (80), s. 16-18; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/16
28
Kępa L., (2019), 60 lat Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, "Kurier UEK", nr 1 (80), s. 20-21; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/20
29
Kępa L., (2019), Profesor Jacek Purchla wyróżniony medalami za działalność na rzecz dziedzictwa kultury, "Kurier UEK", nr 1 (80), s. 33; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/33
30
Jopek D., (2019), Jubileusz 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Tadeusza Kudłacza, "Kurier UEK", nr 2 (81), s. 26-27; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/26
31
Jopek D., (2019), I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century", "Kurier UEK", nr 2 (81), s. 28-29; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/28
32
Karwińska A., (2019), Nasi bezcenni wolontariusze, "Kurier UEK", nr 2 (81), s. 85-86; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/85
33
Pędziwiatr K., Stonawski M., Brzozowski J., (2019), Imigranci w Krakowie w świetle danych rejestrowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 72 s.
34
Mucha J., Pędziwiatr K., (2019), Cudzoziemcy na uczelniach krakowskich: raport Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 84 s.
35
Pędziwiatr K., (2019), Local Report on Policy Frameworks Targetting Migrant Entrepreneurship and Social Entrepreneurship in Poland, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 53 s.
36
Danel Ł., Lisiakiewicz R., (2019), Podwójny jubileusz w Katedrze Nauk Politycznych, "Kurier UEK", nr 3 (82), s. 20-21; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/20
37
Karwińska A., (2019), Rozmowy z Puszkiem : o profesorach, "Kurier UEK", nr 3 (82), s. 66-67; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/66
38
Karwińska A., (2019), Rozmowy z Puszkiem : o wolontariacie, "Kurier UEK", nr 2 (81), s. 84-85; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/84
39
Karwińska A., (2019), Rozmowy z Puszkiem : o uchodźcach, "Kurier UEK", nr 1 (80), s. 64; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/64
40
Kwarciński T., (2019), Filozofia ekonomii - szkoła pluralizmu i pokory. [W:] Polak P., Kwarciński T. (red.), Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, s. 7-12.
41
Czarnik S., Górniak J., Jelonek M., Kasparek K., Kocór M., Lisek K., Prokopowicz P., Strzebońska A., Szczucka A., Worek B., (2019), Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki: raport podsumowujący VI edycję badań BKL w latach 2017-2018, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ; Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 171 s.
42
Purchla J., (2019), Impuls znów nadchodzi z Wiednia!. [W:] Brix E., Busek E. (red.), Nowe spojrzenie na Europę Środkową : czy od niej zależy przyszłość Europy?, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 7-9.
43
Ćwiklicki M., Kelm H., Waśniewski J., (2019), Zarządzanie Publiczne - spotkanie ekspertów, "Kurier UEK", nr 1 (83), s. 36-37; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019
44
Kopyciński P., (2019), Investor Service Standards in Local Government: Case Study of Polish ESF Project under the Study 'Progress Assessment of the ESF Support to Public Administration' (PAPA), Brussels : European Comission, 21 s.
45
Laurisz N., Stronczek A., (2019), Przedmowa : Innowacje społeczne między rynkiem a państwem. [W:] Laurisz N., Stronczek A., Frączek M. (red.), Ekonomia Społeczna, s. 7-12.
46
Laurisz N., Pacut A., (2019), Wprowadzenie : Innowacje społeczne - teoria, praktyka, wyzwania. [W:] Laurisz N., Pacut A., Frączek M. (red.), Ekonomia Społeczna, s. 7-10.
47
Stodolak S., Hausner J., (2019), Wartości większe niż zysk : z Jerzym Hausnerem rozmawia Sebastian Stodolak, "Dziennik Gazeta Prawna", nr 212 (31 października), s. A8.
48
Eska-Mikołajewska J., (2019), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandia Północna. [W:] Pogłódek A. (red.), Organy prowadzące postępowania dyscyplinarne wobec sędziów w państwach członkowskich Unii Europejskiej : przegląd rozwiązań, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 173-194.
49
Białynicki-Birula P., Głowacki J., Kopyciński P., Mamica Ł., (2019), Wspólnoty energetyczne w wymiarze międzynarodowym, Mamica Ł. (red.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 69 s.
50
Purchla J., (2019-2020), Od redakcji. [W:] Purchla J. (red.), Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność, s. 1.
51
Purchla J., (2019), Od redakcji. [W:] Purchla J. (red.), Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność, s. 1.
52
Purchla J., (2019), Od redakcji. [W:] Purchla J. (red.), Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność, s. 1.
53
Herman-Pawłowska K., Humenny G., Kasparek K., Koniewski M., Kwinta J., Majkut P., Skórska P., Stronkowski P., Szczucka A., Weremiuk A., Worek B., (2019), Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości docelowej wspólnego wskaźnika długoterminowego POWER w obszarze szkolnictwa wyższego, Jelonek M. (kier.), Warszawa : Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ : IDEA Instytut, 136 s.
54
Osica O., (2019), Zmierzch dyplomacji?: polityka zagraniczna w dobie cyfrowej rewolucji, Kędzierski M. (red.), Paszcza B. (red.), Warszawa : Klub Jagielloński, 32 s.
55
Kędzierski M., Paszcza B., (2019), Słowo wstępne. [W:] Osica O., KĘDZIERSKI M., Paszcza B. (red.), Zmierzch dyplomacji? : polityka zagraniczna w dobie cyfrowej rewolucji, Warszawa : Klub Jagielloński, s. 9-10.
1
@misc{misc,
author = " Purchla Jacek ",
title = "Posłowie",
booktitle = "Studia galicyjskie",
pages = "297-300",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "97883-242-3454-7 ; 97883-242-2920-8",
}
2
@misc{misc,
author = " Biga Bartłomiej and Szczepańska Michalina ",
title = "Moda na abonamenty",
booktitle = "Puls Biznesu",
number = "58",
pages = "20",
year = "2019",
}
3
@misc{misc,
author = " Tendera-Właszczuk Helena and Prostak Rafał ",
title = "Wstęp",
booktitle = "Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych",
pages = "7-11",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2019",
isbn = "978-83-8085-798-8",
}
4
@misc{misc,
author = " Purchla Jacek ",
title = "Kraków i Krakowianie w Drugiej Rzeczypospolitej",
booktitle = "Krakowianie w Drugiej Rzeczypospolitej : materiały z sesji naukowej 21 kwietnia 2018 roku",
pages = "5-8",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-89131-98-0",
}
5
@misc{misc,
author = " Purchla Jacek ",
title = "Od redakcji",
booktitle = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "34",
pages = "1",
year = "2019",
}
6
@misc{misc,
author = " Kozina Andrzej ",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw",
pages = "7-9",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-953363-0-0",
}
7
@misc{misc,
author = " Hausner Jerzy ",
title = "Zakończenie",
booktitle = "Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw",
pages = "99-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-953363-0-0",
}
8
@misc{misc,
author = " Dzwończyk Joanna ",
title = "Wstęp",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "7-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
9
@misc{misc,
author = " Danel Łukasz ",
title = "Sylwetka naukowa Profesora Jerzego Kornasia",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "13-15",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
10
@misc{misc,
author = " Kisiel Przemysław and Urbaniak Anna and Warmińska-Zygmunt Katarzyna ",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej",
pages = "9-35",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-01-1",
}
11
@misc{misc,
author = " Hausner Jerzy and Grass Łukasz ",
title = "Działaj tak, by ktoś inny chciał budować dalej : z Jerzym Hausnerem rozmawia Łukasz Grass",
booktitle = "Rozmowy o odpowiedzialności. T. 2, Zachłanność",
pages = "129-139",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Nienieodpowiedzialni",
year = "2019",
isbn = "978-83-950731-1-3",
}
12
@misc{misc,
author = " Jelonek Magdalena ",
title = "Wstęp",
booktitle = "Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany",
pages = "7-11",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-74-5",
}
13
@misc{misc,
author = " Murzyn-Kupisz Monika and Działek Jarosław and Gorczyca Katarzyna and Hołuj Dominika ",
title = "Museums and Local Development in Poland",
adress = "",
publisher = "OECD",
year = "2019",
}
14
@misc{misc,
author = " Purchla Jacek ",
title = "Foreword",
booktitle = "Kraków : History & Art",
pages = "7-8",
adress = "Kraków",
publisher = "International Cultural Centre",
year = "2019",
isbn = "978-83-63463-90-8",
}
15
@misc{misc,
author = " Purchla Jacek ",
title = "Epilogue",
booktitle = "Kraków : History & Art",
pages = "283-295",
adress = "Kraków",
publisher = "International Cultural Centre",
year = "2019",
isbn = "978-83-63463-90-8",
}
16
@misc{misc,
author = " Możdżeń Michał ",
title = "Logic of Consequences, Logic of Appropriateness and Institutional Change - an Evolutionary Perspective",
booktitle = "Book of Abstracts: 2019 Seventh Annual Humanistic Management Conference 10.-11. October 2019, Krakow, Poland",
pages = "31",
adress = "Cracow",
publisher = "Culture of Jagiellonian University : Cracow University of Economics : Silesian University of Technology : Weltethos Institute",
year = "2019",
}
17
@misc{misc,
author = " Jopek Dorota ",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne",
pages = "5",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-785-1",
}
18
@misc{misc,
author = " Ćwiklicki Marek ",
title = "Gospodarka o obiegu zamkniętym a czwarta rewolucja przemysłowa",
booktitle = "Gospodarka o obiegu zamkniętym : racjonalne gospodarowanie zasobami : abstrakty",
pages = "21-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk",
year = "2019",
isbn = "978-83-953167-6-0",
}
19
@misc{misc,
author = " Kopyciński Piotr and Głowacki Jakub and Mamica Łukasz and Malinowski Mateusz ",
title = "Gospodarka w obiegu zamkniętym a zrównoważona konsumpcja i rozwój społeczno-ekonomiczny",
booktitle = "Gospodarka o obiegu zamkniętym : racjonalne gospodarowanie zasobami : abstrakty",
pages = "23-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk",
year = "2019",
isbn = "978-83-953167-6-0",
}
20
@misc{misc,
author = " Laskowski Andrzej ",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura",
pages = "9-17",
adress = "Kraków; Rzeszów",
publisher = "Stowarzyszenie Historyków Sztuki",
year = "2019",
isbn = "978-83-946646-9-5",
}
21
@misc{misc,
title = "Bibliografia prac Barbary Tondos i Jerzego Tura",
booktitle = "Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura",
pages = "33-50",
adress = "Kraków; Rzeszów",
publisher = "Stowarzyszenie Historyków Sztuki",
year = "2019",
isbn = "978-83-946646-9-5",
}
22
@misc{misc,
author = " Kwarciński Tomasz and Wincewicz-Price Agnieszka ",
title = "Wstęp",
booktitle = "Metaekonomia 2 : zagadnienia z filozofii makroekonomii",
pages = "11-17",
adress = "Kraków",
publisher = "Copernicus Center Press",
year = "2019",
isbn = "978-83-7886-477-6",
}
23
@misc{misc,
author = " Hausner Jerzy ",
title = "Wstęp",
booktitle = "Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie",
pages = "7-8",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-953363-8-6",
}
24
@misc{misc,
author = " Hausner Jerzy and Morawski Wojciech and Paprocki Wojciech and Surdykowska Barbara and Adamczyk Sławomir and Mrozowicki Adam and Kamińska-Berezowska Sławomira and Frączek Maciej and Jelonek Magdalena and Gardawski Juliusz ",
title = "Debata seminaryjna : świat (bez) pracy",
booktitle = "Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie",
pages = "47-129",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-953363-8-6",
}
25
@misc{misc,
author = " Hausner Jerzy and Grewiński Mirosław ",
title = "Rozmowa z profesorem Jerzym Hausnerem",
booktitle = "Portrety w polityce społecznej. T. 01",
pages = "89-104",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej",
year = "2019",
isbn = "978-83-8017-278-4",
}
26
@misc{misc,
author = " Purchla Jacek ",
title = "Rynek Główny 25 - dzieje jednego adresu",
booktitle = "Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu",
pages = "6-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2019",
isbn = "978-83-63463-96-0",
}
27
@misc{misc,
author = " Filek Janina ",
title = "HR Excellence in Research",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (80)",
pages = "16-18",
year = "2019",
}
28
@misc{misc,
author = " Kępa Lucyna ",
title = "60 lat Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (80)",
pages = "20-21",
year = "2019",
}
29
@misc{misc,
author = " Kępa Lucyna ",
title = "Profesor Jacek Purchla wyróżniony medalami za działalność na rzecz dziedzictwa kultury",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (80)",
pages = "33",
year = "2019",
}
30
@misc{misc,
author = " Jopek Dorota ",
title = "Jubileusz 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Tadeusza Kudłacza",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (81)",
pages = "26-27",
year = "2019",
}
31
@misc{misc,
author = " Jopek Dorota ",
title = "I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century"",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (81)",
pages = "28-29",
year = "2019",
}
32
@misc{misc,
author = " Karwińska Anna ",
title = "Nasi bezcenni wolontariusze",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (81)",
pages = "85-86",
year = "2019",
}
33
@misc{misc,
author = " Pędziwiatr Konrad and Stonawski Marcin and Brzozowski Jan ",
title = "Imigranci w Krakowie w świetle danych rejestrowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
}
34
@misc{misc,
author = " Mucha Janusz and Pędziwiatr Konrad ",
title = "Cudzoziemcy na uczelniach krakowskich : raport Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
}
35
@misc{misc,
author = " Pędziwiatr Konrad ",
title = "Local Report on Policy Frameworks Targetting Migrant Entrepreneurship and Social Entrepreneurship in Poland",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
}
36
@misc{misc,
author = " Danel Łukasz and Lisiakiewicz Rafał ",
title = "Podwójny jubileusz w Katedrze Nauk Politycznych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (82)",
pages = "20-21",
year = "2019",
}
37
@misc{misc,
author = " Karwińska Anna ",
title = "Rozmowy z Puszkiem : o profesorach",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (82)",
pages = "66-67",
year = "2019",
}
38
@misc{misc,
author = " Karwińska Anna ",
title = "Rozmowy z Puszkiem : o wolontariacie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (81)",
pages = "84-85",
year = "2019",
}
39
@misc{misc,
author = " Karwińska Anna ",
title = "Rozmowy z Puszkiem : o uchodźcach",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (80)",
pages = "64",
year = "2019",
}
40
@misc{misc,
author = " Kwarciński Tomasz ",
title = "Filozofia ekonomii - szkoła pluralizmu i pokory",
booktitle = "Zagadnienia Filozoficzne w Nauce",
number = "67",
pages = "7-12",
year = "2019",
}
41
@misc{misc,
author = " Czarnik Szymon and Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Kasparek Krzysztof and Kocór Marcin and Lisek Katarzyna and Prokopowicz Piotr and Strzebońska Anna and Szczucka Anna and Worek Barbara ",
title = "Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki : raport podsumowujący VI edycję badań BKL w latach 2017-2018",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ; Uniwersytet Jagielloński",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7633-416-5",
}
42
@misc{misc,
author = " Purchla Jacek ",
title = "Impuls znów nadchodzi z Wiednia!",
booktitle = "Nowe spojrzenie na Europę Środkową : czy od niej zależy przyszłość Europy?",
pages = "7-9",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-66419-06-3",
}
43
@misc{misc,
author = " Ćwiklicki Marek and Kelm Hanna and Waśniewski Jarosław ",
title = "Zarządzanie Publiczne - spotkanie ekspertów",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (83)",
pages = "36-37",
year = "2019",
}
44
@misc{misc,
author = " Kopyciński Piotr ",
title = "Investor Service Standards in Local Government : Case Study of Polish ESF Project under the Study 'Progress Assessment of the ESF Support to Public Administration' (PAPA)",
adress = "Brussels",
publisher = "European Comission",
year = "2019",
}
45
@misc{misc,
author = " Laurisz Norbert and Stronczek Anna ",
title = "Przedmowa : Innowacje społeczne między rynkiem a państwem",
booktitle = "Ekonomia Społeczna",
number = "1",
pages = "7-12",
adress = "",
year = "2019",
}
46
@misc{misc,
author = " Laurisz Norbert and Pacut Agnieszka ",
title = "Wprowadzenie : Innowacje społeczne - teoria, praktyka, wyzwania",
booktitle = "Ekonomia Społeczna",
number = "2",
pages = "7-10",
adress = "",
year = "2019",
}
47
@misc{misc,
author = " Stodolak Sebastian and Hausner Jerzy ",
title = "Wartości większe niż zysk : z Jerzym Hausnerem rozmawia Sebastian Stodolak",
booktitle = "Dziennik Gazeta Prawna",
number = "212 (31 października)",
pages = "A8",
year = "2019",
}
48
@misc{misc,
author = " Eska-Mikołajewska Justyna ",
title = "Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandia Północna",
booktitle = "Organy prowadzące postępowania dyscyplinarne wobec sędziów w państwach członkowskich Unii Europejskiej : przegląd rozwiązań",
pages = "173-194",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2019",
issn = "",
}
49
@misc{misc,
author = " Białynicki-Birula Paweł and Głowacki Jakub and Kopyciński Piotr and Mamica Łukasz ",
title = "Wspólnoty energetyczne w wymiarze międzynarodowym",
editor = Mamica Łukasz,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
}
50
@misc{misc,
author = " Purchla Jacek ",
title = "Od redakcji",
booktitle = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "37-38",
pages = "1",
year = "2019",
}
51
@misc{misc,
author = " Purchla Jacek ",
title = "Od redakcji",
booktitle = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "35",
pages = "1",
year = "2019",
}
52
@misc{misc,
author = " Purchla Jacek ",
title = "Od redakcji",
booktitle = "Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność",
number = "36",
pages = "1",
year = "2019",
}
53
@misc{misc,
author = " Herman-Pawłowska Katarzyna and Humenny Grzegorz and Kasparek Krzysztof and Koniewski Maciej and Kwinta Joanna and Majkut Przemysław and Skórska Paulina and Stronkowski Piotr and Szczucka Anna and Weremiuk Alicja and Worek Barbara ",
title = "Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości docelowej wspólnego wskaźnika długoterminowego POWER w obszarze szkolnictwa wyższego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ; IDEA Instytut",
year = "2019",
}
54
@misc{misc,
author = " Osica Olaf ",
title = "Zmierzch dyplomacji? : polityka zagraniczna w dobie cyfrowej rewolucji",
editor = Kędzierski Marcin,
editor = Paszcza Bartosz,
adress = "Warszawa",
publisher = "Klub Jagielloński",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-956101-6-5",
}
55
@misc{misc,
author = " Kędzierski Marcin and Paszcza Bartosz ",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Zmierzch dyplomacji? : polityka zagraniczna w dobie cyfrowej rewolucji",
pages = "9-10",
adress = "Warszawa",
publisher = "Klub Jagielloński",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-956101-6-5",
}