A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/szukaj.php

Line Number: 490

Bibliografia pracowników UEK

Search form

Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:
Enter a minimum 3 characters!
Search with options:

Search results for query:


Scientific unit: College of Economy and Public Administration from: 2019 to: 2019
records matched your query: 292.
Please wait...
Loading data...
1

Author:
Ćwiklicki Marek , Jabłoński Łukasz , Sartori Riccardo , Gavriletea Marius Dan
Title:
The Relationship between the Economic Development of Nations and the Adoption of Green Initiatives by Companies : a Statistical Study on 105 Countries
Source:
Quality & Quantity. - vol. 53, iss. 1 (2019) , s. 339-361. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
:
:
Nr:
2168324085
article
2

Author:
Pipień Mateusz , Roszkowska Sylwia
Title:
The Heterogeneity of Convergence in Transition Countries
Source:
Post-Communist Economies. - vol. 31, iss. 1 (2019) , s. 75-105. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
:
:
Nr:
2168324261
article
3

Author:
Petryk Agnieszka , Malinowski Mateusz
Title:
Inżynieria i ochrona środowiska : wybrane zagadnienia
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
114 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-772-1
Nr:
2168331295
academic script
4

Author:
Title:
Posłowie
Source:
Studia galicyjskie / Alois Woldan - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019, s. 297-300
Series:
(Polonica Leguntur ; 22)
ISBN:
97883-242-3454-7 ; 97883-242-2920-8
Nr:
2168332193
preface / summary
5

Author:
Bugajski Piotr , Śliz Paulina , Kurek Karolina
Conference:
25th International Conference Infrastructure and Environment, Dobczyce, Polska, od 2018-06-18 do 2018-06-20
Title:
Reliability of Sewage Treatment Process in SBR Reactor with the Use of Statistical Quality Control
Source:
Infrastructure and Environment / eds. Anna Krakowiak-Bal, Magdalena Daria Vaverková - Cham: Springer, 2019, s. 3-8. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Financed from the DS of the Department of Sanitary Engineering and Water Management of the University of Agriculture in Krakow and Department of Regional Economy Cracow University of Economics
ISBN:
978-3-030-16542-0 ; 978-3-030-16541-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168332257
chapter in conference materials
6

Author:
Biga Bartłomiej , Szczepańska Michalina
Title:
Moda na abonamenty
Source:
Puls Biznesu2019. - nr 58, s. 20
Access mode:
Nr:
2168332945
voice in discussion / interview
7

Title:
Requirements of Scaling International Social Enterprises
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Krzysztof WACH. - vol. 7, nr 1 (2019) , s. 45-60. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication is co-financed from the funds allocated by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland to the Faculty of Economy and Public Administration of the Cracow University of Economics in the framework of grants for maintaining research potential.
2019 list:
70.00 pkt
:
:
Nr:
2168333653
article
See main document
8

Title:
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2019
Physical description:
166 s.: il.; 23 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8085-798-8
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168333839
monograph
See related chapters
9

Title:
Wstęp
Source:
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Rafał PROSTAK - Warszawa: Difin, 2019, s. 7-11
ISBN:
978-83-8085-798-8
Nr:
2168333841
preface / summary
See main document
10

Author:
Title:
Brexit jako odpowiedź na zmiany w strukturze etnokulturowej Zjednoczonego Królestwa po wschodnim rozszerzeniu
Source:
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Rafał PROSTAK - Warszawa: Difin, 2019, s. 151-166 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-798-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168333853
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Kurek Karolina , Bugajski Piotr , Operacz Agnieszka , Śliz Paulina , Jóźwiakowski Krzysztof
Conference:
1st International Scientific Conference on Ecological and Environmental Engineering, EEE 2018, Kraków, Polska, od 2018-06-26 do 2018-06-29
Title:
Influence of Variability in the Amount of Inflow Wastewater Pollution Concentration in Small Sewer System (Case Study)
Source:
E3S Web of Conferences. - vol. 86 (2019) , s. 1-5 (article number 00028). - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education as a part of the program of activities disseminating science from the project "Organization of the First International Science Conference - Ecological and Environmental Engineering", 26-29 June 2018, Kraków.
Nr:
2168333935
article
12

Author:
Title:
Kraków i Krakowianie w Drugiej Rzeczypospolitej
Source:
Krakowianie w Drugiej Rzeczypospolitej : materiały z sesji naukowej 21 kwietnia 2018 roku / red. Zdzisław Noga - Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2019, s. 5-8
Series:
(Kraków w Dziejach Narodu ; nr 38)
ISBN:
978-83-89131-98-0
Nr:
2168333995
preface / summary
13

Author:
Title:
Spory i dyskusje wokół statusu prawnego Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii
Source:
Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania. [T. 2] / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, s. 274-285. - Summ.
ISBN:
978-83-66220-86-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334215
chapter in monograph
14

Title:
Cultural Heritage and Development : UNESCO's New Paradigm in a Changing Geopolitical Context
Source:
Third World Quarterly. - vol. 40, iss. 9 (2019) , s. 1593-1612. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
:
:
Nr:
2168334417
article
15

Title:
Przemiany islamizmów w Egipcie i Tunezji w cieniu Arabskiej Wiosny = Transformation of Islamisms in Egypt and Tunisia in the Context of the Arab Spring
Publisher address:
Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2019
Physical description:
298 s.: il.; 21 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji DEC-2011/03/D/HS5/01570/1.
ISBN:
978-83-7688-535-3
Access mode:
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168334467
monograph
16

Title:
Przedsiębiorczość a innowacyjność - rozumienie i delimitacja pojęć = Entrepreneurship and Innovation - Understanding and Delimitation of Concepts
Source:
Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych / red. nauk. Tomasz Rachwał - Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2019, s. 50-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Seria Naukowa Wydawnictwa FRSE ; t. 5)
ISBN:
978-83-65591-76-0
Access mode:
Nr:
2168334483
chapter in monograph
17

Title:
Metody zarządzania wartością publiczną
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
Physical description:
178 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-65390-31-8
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168334485
monograph
18

Title:
Studium przypadku w naukach o zarządzaniu
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
143, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-775-2
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168334487
monograph
19

Title:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present
Number:
nr 34
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019
Physical description:
225 s.: il.; 29 cm
Notes:
Tytuł numeru: Kobiety Europy Środkowej = Women of Central Europe,
Nr:
2168334515
journal / series editorial
See related chapters
20

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA2019. - nr 34, s. 1
Nr:
2168334517
preface / summary
See main document
21

Author:
Title:
Stanisława Golinowska, O polskiej biedzie w latach 1990-2015. Definicje, miary i wyniki, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2018, stron 195
Source:
Polityka Społeczna. - nr 3 (2019) , s. 38-40
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168334819
review
22

Author:
Jain Payal , Klich Jacek
Title:
Przedsiębiorczość społeczna : Indie i Polska
Source:
Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko / red. nauk. Janina Pach, Renata Śliwa, Wojciech Maciejewski - Warszawa: CeDeWu, 2019, s. 151-163. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-226-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335197
chapter in monograph
23

Author:
Title:
History, Memory, Identity - the Cracow Experience
Source:
Political Functions of Urban Spaces and Town Types Through the Ages : Making Use of the Historic Towns Atlases on Europe = Politische Funktionen Städtischer Räume und Städtetypen im Zeitlichen Wandel : Nutzung der Historischen Städteatlanten in Europa / eds. Roman Czaja, Zdzisław Noga, Ferdinand Opll, Martin Scheutz - Vienna; Toruń: Böhlau Verlag; Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 2019, s. 37-51 - Bibliogr.
ISBN:
978-3-205-20902-7 ; 978-83-65127-44-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335429
chapter in monograph
24

Author:
Koszek Rafał , Świętek Agnieszka , Semczuk Marcin , Dzięglewski Mariusz , Brunn Stanley D.
Title:
Language of Parenting : Poland's Efforts to Promote New Fatherhood Through Outdoor Advertising Campaign
Source:
Handbook of the Changing World Language Map / eds. Stanley D. Brunn, Roland Kehrein - Cham: Springer, 2019, s. 1853-1882. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-3-319-73400-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335499
chapter in monograph
25

Title:
Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019
Physical description:
118 s.: il.; 24 cm
Series:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 2)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-953363-0-0
Access mode:
Nr:
2168335723
monograph
See related chapters
26

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej KOZINA - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 7-9
Series:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 2)
ISBN:
978-83-953363-0-0
Access mode:
Nr:
2168335751
preface / summary
See main document
27

Author:
Title:
Zarządzanie Idea-relacjami - próba konceptualizacji
Source:
Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej KOZINA - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 77-98
Series:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 2)
ISBN:
978-83-953363-0-0
Access mode:
Nr:
2168335757
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Title:
Zakończenie
Source:
Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej KOZINA - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 99-104
Series:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 2)
ISBN:
978-83-953363-0-0
Access mode:
Nr:
2168335759
preface / summary
See main document
29

Title:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
546 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168335777
monograph
See related chapters
30

Title:
Wstęp
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 7-11
ISBN:
978-83-7252-784-4
Nr:
2168335779
preface / summary
See main document
31

Author:
Title:
Sylwetka naukowa Profesora Jerzego Kornasia
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 13-15
ISBN:
978-83-7252-784-4
Nr:
2168335783
varia
See main document
32

Title:
W stronę glokalnego społeczeństwa obywatelskiego?
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 201-215 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335785
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Title:
Europejskie konwencje obywatelskie jako narzędzia walki z deficytem demokracji w Unii Europejskiej
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 245-256 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335787
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Wybrane aspekty polsko-francuskich stosunków politycznych przed akcesją Polski do Unii Europejskiej (1990-2004)
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 288-302 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335791
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy w latach 1990-2013
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 337-351 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335793
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Rola czynników gospodarczych w polityce zagranicznej Rosji w czasach rządów Władimira Putina jako wyzwanie badawcze - wstęp do problematyki
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 364-376 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335795
chapter in monograph
See main document
37

Author:
Title:
Sekularyzacja młodego pokolenia ewangelicznych protestantów w Stanach Zjednoczonych i przyszłość amerykańskiej polityki
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 377-392 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335797
chapter in monograph
See main document
38

Title:
Luigi Sturzo - zarys biografii i działalność społeczno-polityczna do momentu emigracji (1871-1924)
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 409-422 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335799
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Przykładowe czynniki wpływające na bezpieczeństwo wewnętrzne na początku XXI wieku w wybranych państwach Unii Europejskiej
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 470-485 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335803
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Różnorodność kulturowa jako wartość dodana dla japońskich przedsiębiorstw
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 512-522 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335809
chapter in monograph
See main document
41

Author:
Cherkes Bohdan , Petryshyn Halyna , Konyk Solomiya
Conference:
World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018), Praga, Czechy, od 2018-06-18 do 2018-06-22
Title:
Urbanizational Trends and Impulses in the Housing Consruction of Ukraine
Source:
IOP Conference Series : Materials Science and Engineering. - vol. 471, iss. 8 (article number: 092058) (2019) , s. 1-11. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168335845
article
42

Author:
Cherkes Bohdan , Linda Svitlana
Conference:
World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018), Praga, Czechy, od 2018-06-18 do 2018-06-22
Title:
Rebirth of Multicultural Identity in Public Spaces of Lviv
Source:
IOP Conference Series : Materials Science and Engineering. - vol. 471, iss. 6 (article number: 072019) (2019) , s. 1-11. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168335847
article
43

Author:
Cherkes Bohdan , Diachok Oksana , Datsiuk Nataliya
Conference:
World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018), Praga, Czechy, od 2018-06-18 do 2018-06-22
Title:
Evolution of the Sacred Architecture Development in Western Podillya
Source:
IOP Conference Series : Materials Science and Engineering. - vol. 471, iss. 7 (article number: 082026) (2019) , s. 1-9. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168335849
article
44

Title:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
Physical description:
300 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65390-01-1
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168335873
monograph
See related chapters
45

Title:
Wprowadzenie
Source:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 9-35
ISBN:
978-83-65390-01-1
Nr:
2168335901
preface / summary
See main document
46

Title:
Współczesne miasto - między nowoczesnością a ponowoczesnością
Source:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 56-66 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała w ramach badań statutowych Katedry Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-65390-01-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335903
chapter in monograph
See main document
47

Title:
Polimorficzne tożsamości miasta
Source:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 93-106 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała w ramach badań statutowych Katedry Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-65390-01-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335907
chapter in monograph
See main document
48

Author:
Title:
Retirement-friendly City? Kraków jako środowisko życia początkujących emerytów
Source:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 149-166 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65390-01-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335909
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Polska kultura organizacyjna a organizacje gospodarki opartej na wiedzy
Source:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 191-204 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65390-01-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335913
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Modele mentalne a rzeczywistość - kariera zawodowa absolwentów kierunków społecznych
Source:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 228-239 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała w ramach badań statutowych Katedry Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-65390-01-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335915
chapter in monograph
See main document
51

Title:
Jak badać współczesne tożsamości kolektywne?
Source:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 262-270 - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach badań statutowych Katedry Socjologii finansowanych ze środków własnych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-65390-01-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335917
chapter in monograph
See main document
52

Author:
Title:
Pomiędzy obserwacją a uczestnictwem
Source:
Strategia dla Polski : ćwierć wieku później / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko, Jacek Tomkiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 90-112 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20621-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168336029
chapter in monograph
53

Author:
Mika Mirosław , Zawilińska Bernadetta , Kubal-Czerwińska Magdalena
Title:
Exploring the Determinants of Local People's Attitude Towards National Parks in Poland
Source:
Folia Geographica : International Scientific Journal. - Vol. 61, no. 1 (2019) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The paper was supported by the research grant KEGA 011PU-4/2017: Integration of teaching and increase of the content coherence of the related disciplines of the specialized module of Regional development and regional policy.
Access mode:
Full text
CC-BY
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168336127
article
54

Title:
Feminizm antykontraktowy Carole Pateman
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2019
Physical description:
333 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-233-4648-7 ; 978-83-233-9989-6
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168336359
monograph
55

Author:
Title:
Budżetowe konsekwencje żywiołowego rozprzestrzeniania się miast dla samorządów gminnych = Urban Sprawl and the Budgetary Consequences for Municipal Governments
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
346 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 265)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO-2016/23/D/HS4/02961) Mechanizmy finansowe w gospodarce wynikające ze zjawiska urban sprawl.
ISBN:
978-83-7252-782-0
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168336731
monograph
56

Title:
Handel w Krakowie i dystrykcie krakowskim w okresie okupacji niemieckiej - zarys problematyki = Trade in Kraków and Kraków District during German Occupation - an Outline of the Issues
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (979) (2019) , s. 7-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168336765
article
57

Author:
Hausner Jerzy , Grass Łukasz
Title:
Działaj tak, by ktoś inny chciał budować dalej : z Jerzym Hausnerem rozmawia Łukasz Grass
Source:
Rozmowy o odpowiedzialności. T. 2, Zachłanność / red. Agnieszka Mitraszewska - Warszawa: Fundacja Nienieodpowiedzialni, 2019, s. 129-139
ISBN:
978-83-950731-1-3
Nr:
2168336839
voice in discussion / interview
58

Title:
Tendencje zmian sektorowej struktury zatrudnienia w nowych krajach członkowskich UE
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Physical description:
247 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz z dotacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-01-20440-2
Access mode:
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168336843
monograph
59

Title:
Knowledge-Intensive Services Development in the EU : Forecasts for Selected Countries and Implications for Poland
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Krzysztof WACH. - vol. 7, nr 2 (2019) , s. 101-118. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research has been co-financed from funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics, as part of subsidies for maintaining research potential.
2019 list:
70.00 pkt
:
:
Nr:
2168336845
article
See main document
60

Author:
Title:
Negocjacje w sprawie warunków wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - refleksje nad pierwszą fazą rozmów = Negotiations on the Conditions of the United Kingdom's Withdrawal from the European Union - Reflections on the First Phase of Talks
Source:
Polska polityka europejska : wyzwania krajowe i międzynarodowe / red. nauk. Zbigniew Czachór, Adam Jaskulski - Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019, s. 155-164. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65817-60-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168336883
chapter in monograph
61

Title:
Dewiacje finansjalizacji = Deviations in Financialising of the Economy
Redaktor:
Paprocki Wojciech
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu, 2019
Physical description:
140 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-8102-300-9
Access mode:
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168336909
monograph
See related chapters
62

Author:
Title:
Przedsiębiorczość i produktywność w gospodarce cyfrowej = Entrepneurship and Productivity in the Digital Economy
Source:
Dewiacje finansjalizacji = Deviations in Financialising of the Economy / red. nauk. Jerzy HAUSNER, Wojciech Paprocki - Warszawa: CeDeWu, 2019, s. 115-132. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-300-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168336911
chapter in monograph
See main document
63

Author:
Title:
Reforma europejskiego prawa wyborczego w latach 2015-2018 jako (nieudana) próba wzmocnienia demokratycznego wymiaru Unii Europejskiej
Source:
Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego : wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019 / red. Agnieszka Nitszke, Janusz Józef Węc - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019, s. 59-71 - Bibliogr.
Series:
(Societas ; 119)
ISBN:
978-83-8138-088-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168337987
chapter in monograph
64

Author:
Śliz Paulina , Bugajski Piotr , Kurek Karolina
Title:
Effect of Selected Factors on the Removal of Organic Matter in a Model of Moving Bed Biofilm Reactor = Wpływ wybranych czynników na eliminację zanieczyszczeń organicznych w modelowym reaktorze ze złożem ruchomym
Source:
Archives of Environmental Protection. - vol. 45, no. 3 (2019) , s. 64-71. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Paper published as part of the project "Organization of the First International Scientific Conference - Ecological and Environmental Engineering", Kraków, Poland, 26-29 June 2018 - cofounded in accordance with the agreement 783/P-DUN/2018 from financial sources of the Ministry of Science and Higher Education, Republic of Poland, intended for the activities disseminating science.
2019 list:
100.00 pkt
:
:
Nr:
2168338055
article
65

Author:
Title:
Dziedzictwo kulturowe a idea uczenia się przez całe życie : wybrane doświadczenia krajów europejskich = The Role of Cultural Heritage in Lifelong Learning - Selected Examples from European Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (980) (2019) , s. 25-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168338057
article
66

Title:
Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
Physical description:
144 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" w latach 2017-2019.
ISBN:
978-83-65390-74-5
Access mode:
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168338137
monograph
See related chapters
67

Title:
Wstęp
Source:
Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany / red. nauk. Magdalena JELONEK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 7-11
ISBN:
978-83-65390-74-5
Access mode:
Nr:
2168338139
preface / summary
See main document
68

Title:
Reformy systemów nauki i szkolnictwa wyższego - perspektywa międzynarodowa
Source:
Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany / red. nauk. Magdalena JELONEK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 13-29
ISBN:
978-83-65390-74-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338141
chapter in monograph
See main document
69

Author:
Title:
Trzecia misja uniwersytetu i kierunki jej rozwoju w polskich uczelniach ekonomicznych
Source:
Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany / red. nauk. Magdalena JELONEK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 71-89
ISBN:
978-83-65390-74-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338143
chapter in monograph
See main document
70

Title:
Leviathan and Woman - Pateman on Hobbes's Standpoint = Lewiatan i kobieta : Carole Pateman o stanowisku Thomasa Hobbesa
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (980) (2019) , s. 61-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This article was written as part of statutory research conducted by the Philosophy Department of the University of Economics in Cracow no 060/WGAP/KF/01/2018/S/8060.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168338357
article
71

Author:
Title:
Za chciwością czy przeciw niej? = For or Against Greed?
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (980) (2019) , s. 45-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168338359
article
72

Author:
Title:
The Role of Stakeholders in Development of Social Economy Organizations in Poland : an Integrative Approach
Source:
Administrative Sciences. - vol. 9, iss. 4 (2019) , s. 1-17. - Tytuł numeru: Sustainable Entrepreneurship : Theory, Research and Practical Applications - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
:
Nr:
2168338373
article
73

Author:
Murzyn-Kupisz Monika , Działek Jarosław , Gorczyca Katarzyna , Hołuj Dominika
Title:
Museums and Local Development in Poland
Kierownik projektu:
Publisher address:
: OECD, 2019
Physical description:
56 s.
Access mode:
Nr:
2168338375
report
74

Author:
Fel Stanisław , Zdun Magdalena , Wódka Marek
Title:
Aksjologiczne podstawy ładu społeczno-gospodarczego = The Axiological Foundations of the Socio-economic Order
Publisher address:
Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2019
Physical description:
163 s.; 21 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-679-0
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168338447
monograph
75

Title:
Ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym : studium publicznoprawne
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
Physical description:
515, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-65390-18-9
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168338449
monograph
76

Title:
Kraków : History & Art
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: International Cultural Centre, 2019
Physical description:
437, [3] s.: il.; 22 cm
Notes:
Dostępne również w języku polskim: Purchla J. (red.), (2019), Kraków: dzieje i sztuka, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 421, [2] s., ISBN 978-83-63463-91-5, Bibliogr.
ISBN:
978-83-63463-90-8
Nr:
2168338451
book
See related chapters
77

Author:
Title:
Foreword
Source:
Kraków : History & Art / academic editor Jacek Purchla - Kraków: International Cultural Centre, 2019, s. 7-8. - Dostępne również w języku polskim: Purchla J., (2019), Wstęp. [W:] Purchla J. (red.), Kraków : dzieje i sztuka, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 7-8, ISBN 978-83-63463-91-5.
ISBN:
978-83-63463-90-8
Nr:
2168338461
preface / summary
See main document
78

Author:
Title:
Epilogue
Source:
Kraków : History & Art / academic editor Jacek Purchla - Kraków: International Cultural Centre, 2019, s. 283-295. - Dostępne również w języku polskim: Purchla J., (2019), Epilog. [W:] Purchla J. (red.), Kraków : dzieje i sztuka, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 263-274, ISBN 978-83-63463-91-5.
ISBN:
978-83-63463-90-8
Nr:
2168338463
preface / summary
See main document
79

Author:
Title:
The Main Market Square
Source:
Kraków : History & Art / academic editor Jacek Purchla - Kraków: International Cultural Centre, 2019, s. 78-87. - Dostępne również w języku polskim: Purchla J., (2019), Rynek Główny. [W:] Purchla J. (red.), Kraków : dzieje i sztuka, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 76-82, ISBN 978-83-63463-91-5.
ISBN:
978-83-63463-90-8
Nr:
2168338465
chapter in book
See main document
80

Author:
Title:
Sposób głosowania w parlamencie brytyjskim - pomiędzy tradycją a funkcjonalnością = The Method of Voting in the British Parliament - between Tradition and Functionality
Source:
Przegląd Europejski = European Review. - nr 1 (2019) , s. 23-36. - Tytuł numeru: Zjawisko Brexitu a liberalna teoria stosunków międzynarodowych : parlamentaryzm we współczesnej Europie - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168338531
article
81

Author:
Czop Monika , Petryk Agnieszka
Title:
Ocena fizykochemicznych właściwości odpadów paleniskowych z zabudowy niskiej = Evaluation of the Physicochemical Properties of Combustion Wastes from Low-rise Buildings
Source:
Przemysł Chemiczny. - t. 98, nr 10 (2019) , s. 1571-1574. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168338603
article
82

Author:
Pieczonka Agnieszka
Title:
Model zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym przedsiębiorstwa
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
345 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-449
Nr:
2168338613
doctoral dissertation
83

Conference:
17th Annual Humanistic Management Conference, Kraków, Polska, od 2019-10-10 do 2019-10-11
Title:
Logic of Consequences, Logic of Appropriateness and Institutional Change - an Evolutionary Perspective
Source:
Book of Abstracts: 2019 Seventh Annual Humanistic Management Conference 10.-11. October 2019, Krakow, Poland - Cracow: Culture of Jagiellonian University : Cracow University of Economics : Silesian University of Technology : Weltethos Institute, 2019, s. 31
Access mode:
Nr:
2168338631
poster
84

Title:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
124 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338665
academic script
See related chapters
85

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 5
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338669
preface / summary
See main document
86

Title:
Istota planowania przestrzennego
Source:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 9-11
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338673
chapter in academic script
See main document
87

Author:
Title:
"Ponowoczesny romantyzm" i "ponowoczesna praca organiczna" jako kategorie wyjaśniające (nie)dojrzałość polskiej gospodarki rynkowej
Source:
Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 8 / red. Marek Pawlak - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2019, s. 11-27 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-739-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338683
chapter in monograph
88

Author:
Title:
Nieetyczne techniki prowadzenia negocjacji
Source:
Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 8 / red. Marek Pawlak - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2019, s. 51-63 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-739-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338687
chapter in monograph
89

Title:
Przesłanki uzasadniające konieczność planowania przestrzeni
Source:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 12-22
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338695
chapter in academic script
See main document
90

Title:
Charakterystyka systemu planowania przestrzennego w Polsce
Source:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 23-54
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338701
chapter in academic script
See main document
91

Author:
Title:
Wybrane problemy z zakresu gospodarowania przestrzenią
Source:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 55-72
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338705
chapter in academic script
See main document
92

Title:
Wybrane problemy współczesnych procesów urbanizacji
Source:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 73-81
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338707
chapter in academic script
See main document
93

Title:
Struktura funkcjonalno-przestrzenna
Source:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 82-92
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338711
chapter in academic script
See main document
94

Title:
MPZP w świetle uwarunkowań wynikających ze studium
Source:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 93-96
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338715
chapter in academic script
See main document
95

Title:
Studia i analizy urbanistyczne
Source:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 97-108
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338719
chapter in academic script
See main document
96

Title:
Koncepcja i projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Source:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 109-122
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338723
chapter in academic script
See main document
97

Title:
System Perspective of Public Governance = Systemna perspektywa redżawnoho uprawlinnia = Sistiemnaja pierspiektiwa gosudarstwiennogo uprawlenija
Source:
Wisnyk Charkiwśkoho nacionalnoho uniwersytetu imeni W.N. Karazina : Serija «Ekonomiczna» = Bulletin of V.N. Karazin Kharkiv National University : Economic Series. - No. 96 (2019) , s. 6-14. - Summ., rez. - Bibliogr.
Research program:
The paper has been prepared as a part of research grant funded by the National Science Center "The use of interactive methods of go vernance in shaping social policy" nr UMO - 2011/03/B/HS5/00899.
Nr:
2168338829
article
98

Author:
Title:
Wybrane zasady negocjacji = Selected Principles of Negotiations
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 215-227. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338849
chapter in monograph
See main document
99

Author:
Klich Jacek , Monarkh Veronika V.
Title:
GMO and Health Risks : Selected Issues = Anotacija HMO ta ryzyky dla zdrow'ja : obrani pytannia = Annotacyja GMO i riski dla zdrowja : izbrannyje woprosy
Source:
Silśke hospodarstwo ta lisiwnyctwo = Agriculture and Forestry. - No. 14 (2019) , s. 245-254. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168338895
article
100

Author:
Title:
Book Notes: Humanomics, by Vernon L. Smith and Bart J. Wilson
Source:
Central Banking. - vol. 30, no. 1 (2019) , s. 160-161
Nr:
2168338899
review
101

Title:
Wywiad gospodarczy a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
Source:
Zeszyty Naukowe Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie. - nr 1 (2019) , s. 27-38. - Tytuł numeru: Wywiad i kontrwywiad gospodarczy : materiały z konferencji naukowych - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168338919
article
102

Title:
Development of Sustainability Competencies for the Labour Market : an Exploratory Qualitative Study
Source:
Sustainability. - vol. 11, iss. 20 (2019) , s. 1-16. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This article came into being within a research project which has been financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland as a part of the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022 (Project No: 021/RID/2018/19).
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168338989
article
103

Author:
Musiał-Malago' Monika , Marcisz Joanna
Title:
Lokalne grupy działania i ich działalność na obszarach wiejskich na przykładzie województwa małopolskiego = Local Action Groups and their Activities at Rural Areas on Example of Malopolska Lag's
Source:
Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 1(3) (2019) , s. 158-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168338999
article
104

Author:
Title:
Realizacja polityki spójności na przykładzie krajowych programów operacyjnych i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w bieżącej perspektywie finansowej = Cohesion Policy Performance on the Example of National Operational Programmes and the Regional Operational Programmme for the Malopolska Voivodeship in Ongoing Financial Perspective
Source:
Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 1(3) (2019) , s. 24-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168339003
article
105

Author:
Canestrino Rosella , Ćwiklicki Marek , Di Nauta Primiano , Magliocca Pierpaolo
Title:
Creating Social Value through Entrepreneurship : the Social Business Model of La Paranza
Source:
Kybernetes. - Vol. 48, No. 10 (2019) , s. 2190-2216. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168339189
article
106

Title:
Otnošeniâ Rossii i ES skvozʹ prizmu Vostočnogo partnerstva = Russia-EU Relations in Terms of Eastern Partnership Program
Source:
Višegradskaâ Evropa = Visegrad Europe. - no. 1-2 (2019) , s. 95-106. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168339193
article
107

Author:
Petryk Agnieszka , Malinowski Mateusz , Dziewulska Magdalena , Guzdek Sylwia
Title:
The Impact of the Amount of Fees for the Collection and Management of Municipal Waste on the Percentage of Selectively Collected Waste
Source:
Journal of Ecological Engineering. - Vol. 20, Iss. 10 (2019) , s. 46-53. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was created as part of the statutory research No. 087/WGAP-KGR/01/2019/S/9087
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168339669
article
108

Conference:
XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Gospodarka o obiegu zamkniętym - racjonalne gospodarowanie zasobami", Racławice, Polska, od 2019-07-02 do 2019-07-03
Title:
Gospodarka o obiegu zamkniętym a czwarta rewolucja przemysłowa = Circular Economy and Fourth Technology Revolution
Source:
Gospodarka o obiegu zamkniętym : racjonalne gospodarowanie zasobami : abstrakty / [red. nauk. Joanna Kulczycka] - Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 21-22. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-953167-6-0
Nr:
2168340113
varia
109

Author:
Conference:
XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Gospodarka o obiegu zamkniętym - racjonalne gospodarowanie zasobami", Racławice, Polska, od 2019-07-02 do 2019-07-03
Title:
Gospodarka w obiegu zamkniętym a zrównoważona konsumpcja i rozwój społeczno-ekonomiczny = Circular Economy and Sustainable Consumption and Socio-economic Development
Source:
Gospodarka o obiegu zamkniętym : racjonalne gospodarowanie zasobami : abstrakty / [red. nauk. Joanna Kulczycka] - Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 23-24. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-953167-6-0
Nr:
2168340117
varia
110

Title:
Despacjalizacja jako instrument rozwoju terytorialnego = Despatialization as an Instrument of Territorial Development
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 273-274 (2019) , s. 19-28. - Tytuł numeru: Dynamika miejska i regionalna - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168340315
article
111

Title:
Wprowadzenie = Introduction
Source:
Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura = Original above All : Volume Commemorating Barbara Tondos and Jerzy Tur / red. Agnieszka Gronek, Joanna Daranowska-Łukaszewska - Kraków; Rzeszów: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2019, s. 9-17
ISBN:
978-83-946646-9-5
Nr:
2168340407
preface / summary
112

Title:
Bibliografia prac Barbary Tondos i Jerzego Tura = Bibliography of Barbara Tondos' and Jerzy Tur's Works
Source:
Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura = Original above All : Volume Commemorating Barbara Tondos and Jerzy Tur / red. Agnieszka Gronek, Joanna Daranowska-Łukaszewska - Kraków; Rzeszów: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2019, s. 33-50