Sosenko Kazimierz

Faculty of Public Economy and Administration, Department of Philosophy

Document type Author Number of authors Editor Title Source Publisher Place of publication Pages Year
article Sosenko Kazimierz 1 Komunitarianizm i liberalizm : uwagi w związku z prawami człowieka Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA]. - Nr 158, t. 2 53−74 2016
chapter in monograph Sosenko Kazimierz 1 Wpływ akcesji do Unii Europejskiej na prawa człowieka w Polsce Polska w Unii Europejskiej - szanse i wyzwania / red. Adam Rybarski Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Nowy Sącz 88−96 2016
article Sosenko Kazimierz 1 Pomoc materialna - analiza powinności Prakseologia. - nr 153 31−42 2012
chapter in textbook Sosenko Kazimierz 1 Etyka ekonomii Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki / red. nauk. Wojciech Gasparski Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 108−118 2012
doctoral dissertation Żurek Łukasz 1 Promotor: Sosenko Kazimierz
Wpływ działalności zakonów rycerskich na gospodarkę oraz przemiany myśli ekonomicznej w okresie późnego średniowiecza Kraków 2012
chapter in conference materials Sosenko Kazimierz 1 Edukacja etyki biznesu Ku obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej / red. nauk.: Wojciech Gasparski, Bolesław Rok ; przy współpr. Anny Lewickiej-Strzałeckiej i Dariusza Bąka Wydawnictwo Poltext Warszawa 207−212 2010
chapter in monograph Sosenko Kazimierz 1 Problem spekulacji Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego / red. Janina FILEK Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego Kraków 215−229 2010
article Sosenko Kazimierz 1 Kłamstwo i prawdomówność w gospodarce Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 846 25−36 2010
chapter in unpublished scientific work Sosenko Kazimierz 1 Kłamstwo i prawdomówność w gospodarce Filozoficzne podstawy etyki gospodarczej / kierownik projektu: Kazimierz SOSENKO 2−40 2009
unreviewed article Sosenko Kazimierz , Bukowski Jerzy 2 Katedra budząca zdziwienie Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31). - Dostępny w World Wide Web 22−23 2009
article Sosenko Kazimierz 1 Kłamstwo w działalności gospodarczej Prakseologia. - nr 149 151−165 2009
unpublished scientific work Kierownik tematu: Sosenko Kazimierz
Filozoficzne podstawy etyki gospodarczej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2009
varia Sosenko Kazimierz 1 Dr Jerzy Bukowski odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32). - Dostępny w World Wide Web 12 2009
chapter in monograph Sosenko Kazimierz 1 Usprawiedliwianie kłamstwa Kłamstwo w życiu publicznym / red. nauk. Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska ; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydział Filozoficzny. Katedra Etyki Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Kraków 19−36 2009
monograph Sosenko Kazimierz 1 Problemy filozofii i metodologii nauk dla ekonomistów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2008
unreviewed article Sosenko Kazimierz , Kot Dobrosław 2 Jubileusz Profesora Adama Węgrzeckiego Kurier UEK. - nr 1 (17). - Dostępny w World Wide Web 8 2008
article Sosenko Kazimierz 1 Wybrane problemy ekonomii i etyki biznesu Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 27, t. 1 9−21 2007
monograph Redaktor: Filek Janina
Redaktor: Sosenko Kazimierz
Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego Instytut Myśli Józefa Tischnera Kraków 2007
conference materials Redaktor: Sosenko Kazimierz
Wyzysk ekonomiczny współcześnie Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 2007
chapter in conference materials Sosenko Kazimierz 1 Wyzysk - problem naukowy czy ideologiczny? Wyzysk ekonomiczny współcześnie / red. Kazimierz SOSENKO Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 87−100 2007
chapter in monograph Sosenko Kazimierz 1 Warstwowość moralności Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. nauk. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO Instytut Myśli Józefa Tischnera Kraków 241−250 2007
chapter in monograph Sosenko Kazimierz 1 Trauma czy inspiracja? Etyka biznesu "po Enronie" / red. Jacek Sójka Wydawnictwo Fundacji Humaniora Poznań 95−106 2005
chapter in conference materials Sosenko Kazimierz 1 Relacja ekonomii i etyki w kontekście interesu i wartości Konflikt interesów - konflikt wartości / red. Adam WĘGRZECKI Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 33−42 2005
chapter in monograph Sosenko Kazimierz 1 Etyka wobec konfliktu interesów w życiu akademickim Profesjonalizacja kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych / red. Grzegorz Polok Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego Katowice 161−170 2005
article Sosenko Kazimierz , Węgrzecki Adam 2 Inequality as a Threat to Human Existence and Development Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 3 101−111 2005
chapter in monograph Filek Janina , Kot Dobrosław , Sosenko Kazimierz , Węgrzecki Adam 4 Równość Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie Kraków 47−78 2004
voice in discussion / interview Sosenko Kazimierz 1 Głos w dyskusji (Dyskusja panelowa) Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Kazimierz Kloc, Ewa Chmielecka Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Warszawa 160 2004
chapter in monograph Filek Janina , Kot Dobrosław , Sosenko Kazimierz , Węgrzecki Adam 4 Sprawiedliwość dystrybutywna Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie Kraków 79−105 2004
chapter in conference materials Sosenko Kazimierz 1 Etos akademicki w świetle procesu bolońskiego Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Kazimierz Kloc, Ewa Chmielecka Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Warszawa 30−33 2004
chapter in monograph Filek Janina , Kot Dobrosław , Sosenko Kazimierz , Węgrzecki Adam 4 Nierówności Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie Kraków 15−46 2004
article Sosenko Kazimierz 1 Scientific Justifiability of the Normative Economics Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2 51−67 2003
article Sosenko Kazimierz , Węgrzecki Adam 2 Nierówności jako zagrożenie bytu i rozwoju człowieka (aspekty filozoficzne) Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 21−32 2003
chapter in monograph Sosenko Kazimierz 1 Jak filozofia może wspomóc ekonomię w zwalczaniu ubóstwa? Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 listopada 2001 r.) / red. Adam WĘGRZECKI Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 25−36 2003
article Filek Janina , Sosenko Kazimierz 2 From Trust to Responsibility in the World of Finance Finance & Common Good = Finance & bien commun / ed. by Jean-Michel Bonvin, Paul H. Dembinski, Stanislaw OWSIAK. - no. 13-14 Winter-Springer / Hiver-Printemps 19−34 2003
article Sosenko Kazimierz 1 Zaufanie do organizacji w sytuacji kryzysowej Prakseologia. - nr 143 259−271 2003
unpublished scientific work Sosenko Kazimierz 1 Etyka osoby a etyka publiczna Akademia Ekonomiczna Kraków 2002
article Sosenko Kazimierz 1 Oceny ewaluatywne w etyce biznesu Annales : etyka w życiu gospodarczym. - tom 5 111−118 2002
chapter in monograph Sosenko Kazimierz 1 Tax Payment Business Ethics : from Theory to Practice / ed. by Nijolé Vasiljeviené & Ronald Jeurissen Vilnius University Vilnius 352−354 2002
article Sosenko Kazimierz 1 Wyjaśnianie i rozumienie w ekonomii Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 576 13−25 2002
chapter in conference materials Sosenko Kazimierz 1 Etyka biznesu jako dyscyplina filozoficzna Etyka biznesu jako przedmiot nauczania / red.: Wojciech Gasparski, Anna Lewicka-Strzałecka Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego Warszawa 193−206 2001
chapter in monograph Sosenko Kazimierz 1 Tworzenie bogactwa w perspektywie autokreacji podmiotu osobowego Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy / red. nauk. Wojciech Gasparski, Jerzy Dietl Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 117−127 2001
chapter in conference materials Sosenko Kazimierz 1 Etyka biznesu bez podmiotu osobowego Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego / red. Adam WĘGRZECKI Akademia Ekonomiczna Kraków 185−199 2000
unpublished scientific work Sosenko Kazimierz 1 Kierownik tematu: Sosenko Kazimierz
Wpływ transformacji ekonomicznej na etykę : sprawozdanie z realizacji pracy wykonanej w ramach badań statutowych Akademia Ekonomiczna Kraków 1999
chapter in conference materials Sosenko Kazimierz 1 Struktura i problematyka etyki gospodarczej Etyka zawodowa w biznesie 2 : Bystra k. Bielska-Białej, 24-26 marca 1999 r. / [red. zeszytu Kazimierz GÓRKA] Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej Bielsko-Biała 5−11 1999
chapter in conference materials Sosenko Kazimierz 1 Granice etycznego gospodarowania Etyczne fundamenty gospodarowania / red. Adam WĘGRZECKI Oficyna Cracovia Kraków 47−61 1999
chapter in academic script Sosenko Kazimierz 1 Glosa do referatu prof. A. Węgrzeckiego O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie Kraków 16−18 1998
chapter in conference materials Sosenko Kazimierz 1 Rola założeń antropologicznych na przykładzie etyki gospodarczej Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN [s. n.] Kraków 159−169 1998
monograph Sosenko Kazimierz 1 Ekonomia w perspektywie aksjologicznej Akademia Ekonomiczna Kraków 1998
chapter in unpublished scientific work Sosenko Kazimierz 1 Tworzenie bogactwa w perspektywie autokreacji podmiotu osobowego Z badań nad etyką życia gospodarczego / kier. tematu: Adam WĘGRZECKI 1[18]−11[23] 1997
chapter in conference materials Sosenko Kazimierz 1 Kształtowanie etyki gospodarowania : Polska w drodze do Unii Europejskiej Etyka a życie publiczne : materiały VIII Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego, Kraków, 7-8 czerwca 1996 / red. Jan Pawica Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kraków 155−162 1997
chapter in monograph Sosenko Kazimierz 1 Kwestia zastosowania etyki w ekonomii Etyka biznesu / red. nauk. Jerzy Dietl, Wojciech Gasparski Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 273−289 1997
chapter in monograph Sosenko Kazimierz 1 Problem wzajemnego nierespektowania standardów moralnych Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków / red. Jerzy ALTKORN Wydaw. Naukowe PWN Warszawa; Kraków 258−264 1996
article Sosenko Kazimierz 1 Ekonomia pozytywna i normatywna - wybrane zagadnienia filozoficzne Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 464 11−24 1996
article Sosenko Kazimierz 1 Proces gospodarczy w świetle odpowiedzialności moralnej Prakseologia. - nr 1-4 (130-133) 137−145 1996
chapter in conference materials Sosenko Kazimierz 1 Etyczne problemy transformacji systemu gospodarczego i możliwość ich rozwiązania Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce / red. Adam WĘGRZECKI Oficyna Cracovia Kraków 31−48 1996
article Sosenko Kazimierz 1 Skąd bierze się zło w gospodarce? Prakseologia. - nr 1-2 (126-127) 141−148 1995
article Sosenko Kazimierz 1 Ekonomiczna rola państwa z punktu widzenia etyki Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 414 65−77 1993
chapter in monograph Sosenko Kazimierz 1 O różnicach w pozaekonomicznych założeniach programów reform gospodarczych proponowanych przez PZPR i "Solidarność" Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER Akademia Ekonomiczna Kraków 175−183 1992
chapter in monograph Sosenko Kazimierz 1 Ideologiczne uwarunkowania koncepcji reform gospodarczych w Polsce Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER Akademia Ekonomiczna Kraków 146−161 1990
article Sosenko Kazimierz 1 Filozoficzne wątki w "Podróżach..." Jonathana Swifta Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 310 107−123 1990
unpublished scientific work Delorme Andrzej , Hausner Jerzy , Sosenko Kazimierz 3 Działalność branżowych grup interesu a zagadnienie sprawiedliwości społecznej Akademia Ekonomiczna Kraków 1988
unpublished scientific work Sosenko Kazimierz 1 Ideologiczne uwarunkowania przemian koncepcji systemu gospodarczego w Polsce Akademia Ekonomiczna Kraków 1988
chapter in monograph Sosenko Kazimierz , Sosenko Barbara 2 Nierówności społeczne a struktura klasowa w Polsce Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych Kraków 192−216 1987
article Sosenko Kazimierz 1 O pojęciu równości Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 218 37−53 1986
article Sosenko Kazimierz 1 Prekursorzy marksistowskiego egalitaryzmu Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]. - nr 198 73−91 1984
article Sosenko Kazimierz 1 Zagadnienie równości w historiozofii i etyce Karola Kautskiego Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 129 95−116 1980
article Sosenko Kazimierz 1 Niektóre zagadnienia filozofii praktyki Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 100 47−62 1978
article Sosenko Kazimierz 1 Egalitaryzm w poglądach Karola Marksa Człowiek i Światopogląd. - nr 6 (155) 142−159 1978