Sady Monika

College of Management and Quality, Institute of Management, Department of International Management

Document type Author Number of authors Editor Title Source Publisher Place of publication Pages Year
article Monika Sady , Agnieszka Żak , Karolina Rzepka 3 The Role of Universities in Sustainability-Oriented Competencies Development : Insights from an Empirical Study on Polish Universities Administrative Sciences. - vol. 9, iss. 3 1−20 2019
report Agnieszka Żur , Monika Sady , Maria Urbaniec , Assunçao Cruz , Marco Ermidas 5 CORSHIP Result 1.1B : Corporate Entrepreneurship Educational Offers Corship Graz 2019
unreviewed article Agnieszka Pacut , Monika Sady , Maria Urbaniec , Agnieszka Żur 4 Projekt INSPIRE - jak wspierać przedsiębiorców społecznych poprzez mentoring? Kurier UEK. - nr 3 (82). - Dostępny także w wersji on-line 25−27 2019
chapter in conference materials Piotr Buła , Monika Sady 2 Think Globally, Act Locally - How International Corporations Adjust Their CSR Strategies to Local Markets Shaping the Next Wave of Globalization : Using Current Trends to Reconnect with Markets and Create Value / eds.: N. Delener, Christina Schweikert Global Business and Technology Association New York 79−89 2018
varia Monika Sady 1 [Wspomnienie] In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018 / red. Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego Kraków 159−161 2018
varia Monika Sady , 2 XI finał akcji SOS - Społeczna Odpowiedzialność Studentów Kurier UEK. - nr 2 (78). - Dostępny w World Wide Web 18−19 2018
chapter in monograph Monika Sady , Agnieszka Żak 2 Reporting Sustainable Development in the TSL Industry Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations / sci. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Cracow 247−266 2017
monograph Janusz Teczke , Piotr Buła , Halina Łyszczarz , Krzysztof Machaczka , Agnieszka Żak , Dominika Guja , Monika Sady , Piotr Sedlak 8 Redaktor: Teczke Janusz
Redaktor: Buła Piotr
Strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2017
varia Monika Sady , Kinga Staśko , Sebastian Kruszewski 3 X edycja projektu SOS - Społeczna Odpowiedzialność Studentów Kurier UEK. - nr 4 (74). - Dostępny także w wersji online 16−17 2017
varia Krzysztof Machaczka , Monika Sady 2 Wolność akademicka : czy nadal ma znaczenie? Kurier UEK. - nr 5 (75). - Dostępny także w wersji on-line 42−43 2017
chapter in monograph Monika Sady 1 Selected Methods of Organizations' Reaction to Changes in the Political and Legal Environment Dilemmas of Restructuring of Modern Economy and Enterprises : Theory - Methods - Practice / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA Fundation of the Cracow University of Economics Cracow 97−109 2016
varia Monika Sady , Agnieszka Żak 2 Seminaria habilitacyjne w Katedrze Zarządzania Miedzynarodowego Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [1] 7(68). - Dostępny w World Wide Web 22−23 2016
chapter in monograph Agnieszka Żak , Monika Sady 2 Dilemmas of Creating Social Responsibility Programs for the Y Generation State, Society and Business - Development of Contemporary Management / sci. ed. Janusz TECZKE Cracow University of Economics Cracow ; Saint Petersburg 241−265 2016
chapter in monograph Monika Sady 1 Understanding the Concept of Circular Economy Challenges for Contemporary Management / sci. eds. Natalia V. Trifonova, Janusz TECZKE, Piotr BUŁA Cracow University of Economics Cracow ; Saint Petersburg 119−128 2016
varia Monika Sady , Dominika Guja 2 Informacja o międzynarodowej konferencji pt. "Nauki zarządzania w okresie destabilizacji. Perspektywa Polski i Gruzji" Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (169) 209−212 2015
doctoral dissertation Monika Sady 1 Promotor: Teczke Janusz
Modelowanie lobbingu w przedsiębiorstwach prowadzących działalność międzynarodową Kraków 2015
chapter in monograph Monika Sady , Dominika Guja 2 Perception of Lobbying in the Polish Society Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7 / sci. eds. Janusz TECZKE, Kakhaber Djakeli, Piotr BUŁA Cracow University of Economics Cracow - Tbilisi 255−271 2015
report Janusz Teczke , Piotr Buła , Halina Łyszczarz , Krzysztof Machaczka , Agnieszka Żak , Dominika Guja , Monika Sady , Piotr Sedlak 8 Kierownik zespołu: Teczke Janusz
Strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2014
chapter in monograph Dominika Guja , Monika Sady 2 The Role of Logistics Social Responsibility in Gaining Competitive Advantage in Business Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Responsible Use of Resources / scient. eds. Şişcan Zorina, Halina ŁYSZCZARZ, Krzysztof MACHACZKA International Management Fundation, Cracow University of Economics Cracow, Chişinău 69−80 2014
varia Monika Sady , Dominika Guja 2 Konferencja "Nauki zarządzania w okresie zmian systemowych w RPA i Polsce" Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - Nr 5 (158) 175−180 2013
chapter in monograph Dominika Guja , Monika Sady 2 Students' Motivation to Engagement in Social and Charity Projects Management Science in Transition Period in South Africa and Poland / scient. eds. Janusz TECZKE, Nic Terblanche International Management Fundation, Cracow University of Economics Cracow, Stellenbosch 437−447 2013
chapter in monograph Monika Sady 1 Legal Determinants of Lobbying in the United States and the European Union Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation / scien. ed.: Piotr BUŁA, Janusz CZEKAJ, Halina ŁYSZCZARZ, Bakyt U. Syzdykbayeva Cracow School of Business, Cracow University of Economics Cracow - Astana 235−250 2012
publishing series Monika Sady 1 Legal Determinants of Lobbying in the United States and the European Union Cracow University of Economics ; Faculty of Economics and International Relations Cracow 2012
chapter in unpublished scientific work Halina Łyszczarz , Monika Sady 2 Analysis of Electoral Behavior on the example of Presidential Elections in Poland in 2010 Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE 38−46 2011
chapter in unpublished scientific work Monika Sady 1 Perception of Lobbying : The Polish Perspective of Interest Advocacy Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE 30−37 2011
chapter in conference materials Halina Łyszczarz , Monika Sady 2 Analysis of Electoral Behavior on the Example of Presidential Elections in Poland in 2010 Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain / Sc. eds Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Antonio Mihi Remírez, Janusz TECZKE Cracow School of Business, Cracow University of Economics Cracow - Granada 327−337 2011
chapter in conference materials Monika Sady 1 Perception of Lobbying : the Polish Perspective of Interest Advocacy Challenges and Opportunities of Global Business in the new Millennium : Contemporary Issues and Future Trends : Twentieth World Business Congress, July 3 - 7, 2011, Poznan University of Economics, Poznan, Poland / ed. by Erdener Kaynak, Talha S. Harcar International Management Development Association (IMDA) Hummelstown, PA 482−486 2011
chapter in conference materials Monika Sady 1 Legal Determinants of Lobbyist Profession from Polish and World Perspective Business, Management and Education 2010 : Contemporary Regional Book : Scientific Conference, November 18, 2010 Vilnius, Lithuania : Conference Proceedings Faculty of Business Management of Vilnius Gediminas Technical University Vilnius 1−8 2010
chapter in unpublished scientific work Dominika Guja , Piotr Sedlak , Monika Sady 3 The Role of Student's Social Responsibility in the Process of Creating Students' Career Path Zarządzanie międzynarodowe w świetle transformacji społeczno-gospodarczych / kierownik projektu: Janusz TECZKE 58−66 2010
chapter in unpublished scientific work Monika Sady , Dominika Guja 2 Social Aspects of Corporate Responsibility - Universal Guidelines Zarządzanie międzynarodowe w świetle transformacji społeczno-gospodarczych / kierownik projektu: Janusz TECZKE 25−38 2010
chapter in unpublished scientific work Monika Sady 1 Legal Determinants of Lobbyist Profession from Polish and World Perspective Zarządzanie międzynarodowe w świetle transformacji społeczno-gospodarczych / kierownik projektu: Janusz TECZKE 67−78 2010
article Janusz Teczke , Monika Sady 2 90. urodziny Profesora Jerzego Trzcienieckiego Przegląd Organizacji. - nr 9 48 2010
chapter in conference materials Monika Sady , Dominika Guja 2 Social Aspects of Corporate Responsibility - Universal Guidelines Critical Issues in Global Business : Lessons from the Past, Contemporary Concerns and Future Trends : Nineteenth World Business Congress, July 21-25, 2010, KTO Karatay University, Konya, Turkey / ed. by Erdener Kaynak, Talha S. Harcar International Management Development Association (IMDA) Hummelstown, PA 1−8 2010
chapter in unpublished scientific work Halina Lyszczarz , Monika Sady , Dominika Guja 3 Evaluation of Promotional Activities : the Example of EURO 2012 in Cracow Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian / kierownik projektu Janusz TECZKE 131−153 2009
chapter in unpublished scientific work Monika Sady 1 The Influence of Students' Activities on Society : the Example of SSR - Students Social Responsibility on Cracow University of Economics Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian / kierownik projektu Janusz TECZKE 154−164 2009
chapter in unpublished scientific work Monika Sady 1 Eastern Partnership - the Idea for European Union's Closer Cooperation with Eastern Neighbours Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian / kierownik projektu Janusz TECZKE 82−98 2009
chapter in conference materials Halina Lyszczarz , Monika Sady , Dominika Guja 3 Evaluation of Promotional Activities : the Example of EURO 2012 in Cracow Management Challenges in an Environment of Increasing Regional and Global Concerns : Eighteenth World Business Congress, July 1-5, 2009, International Black Sea University, Tbilisi, Georgia / ed. by Erdener Kaynak, Talha D. Harcar. International Management Development Association Hummelstown, PA. 397−404 2009
chapter in unpublished scientific work Michał Teczke , Monika Sady 2 The Role of Postgraduate and MBA Studies in the Concept of Society Based on Knowledge, on the Example of Cracow School of Business Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej. Etap 2 / kierownik projektu: Janusz TECZKE 114[28]−121[35] 2008
chapter in unpublished scientific work Monika Sady 1 Eastern Partnership - the Idea for European Union's Closer Cooperation with Eastern Neighbours Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej. Etap 2 / kierownik projektu: Janusz TECZKE [74]−[88] 2008
chapter in unpublished scientific work Halina Łyszczarz , Monika Sady , Dominika Guja 3 Evaluation of Promotional Activities, on the Example of EURO 2012 in Cracow Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej. Etap 2 / kierownik projektu: Janusz TECZKE [50]−[57] 2008
chapter in conference materials Michał Teczke , Monika Sady 2 The Role of Postgraduate and MBA Studies in the Concept of Society Based on Knowledge, on the Example of Cracow School of Business Shared Responsibilities : Management Challenges in an Environment of Increasing Global Concerns : Seventeenth World Business Congress, June 18 - 22, 2008. FHR Lim A Po School of Management, Paramaribo, Suriname / ed. by Erdener Kaynak, Talha S. Harcar The International Management Development Association (IMDA) USA 114−121 2008
chapter in conference materials Michał Teczke , Monika Sady 2 Labor Market and Remuneration Systems in International Companies and Companies of Mining Sector in Poland : Comparison Analysis Beyond Borders : New Global Management Development Challenges and Opportunities : Sixteen World Business Congress, July 4-8, 2007, Maastricht Conference Center, Maastricht, The Netherlands / ed. by Erdener Kaynak, Talha D. Harcar The International Management Development Association (IMDA) USA 744−750 2007
chapter in unpublished scientific work Michał Teczke , Monika Sady 2 Labor Market and Remuneration Systems in International Companies and Companies of Mining Sector in Poland : Comparison Analysis Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej. Etap 1 / kierownik projektu: Janusz TECZKE 744[28]−750[34] 2007
chapter in unpublished scientific work Michał Teczke , Monika Sady 2 The Role of Postgraduate and MBA Studies in the Concept of Society Based on Knowledge, on the Example of Cracow School of Business Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej. Etap 1 / kierownik projektu: Janusz TECZKE [87]−[94] 2007