Klonowska Alina

College of Economics, Finance and Law, Institutes of Finance, Department of Risk Management and Insurance

Document type Author Number of authors Editor Title Source Publisher Place of publication Pages Year
article Alina Klonowska , Grzegorz Strupczewski 2 What Can the Covid-19 Pandemic Change in the Global Insurance Business? Identification of the Major Challenges CEUR Workshop Proceedings. - vol. 2830 95−109 2021
chapter in monograph Alina Klonowska , Magdalena Małecka-Łyszczek , Małgorzata Snarska , Joanna Wyrobek 4 Zapobieganie oszustwom finansowym Metody zapobiegania przestępczości / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Warszawa 129−162 2020
chapter in monograph Grzegorz Strupczewski , Alina Klonowska 2 Impact of the COVID-19 Pandemic on the Global Insurance Market Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management in the Context of International Economic Integration / ed. by Maksym Bezpartochnyi, Viktoriia Riashchenko, Nina Linde Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences Riga 230−238 2020
chapter in monograph Alina Klonowska , Magdalena Małecka-Łyszczek , Małgorzata Snarska , Joanna Wyrobek 4 Oszustwa finansowe - współczesne trendy Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Warszawa 141−172 2020
article Alina Klonowska 1 O bezpieczeństwie ekonomicznym i dyrektywie Solvency II Ekonomia Międzynarodowa. - nr 30 81−93 2020
chapter in conference materials Alina Klonowska 1 In Search for a Connection of Selected Variables on the Formation of Tax Gap in Personal Income Tax : the Example of Poland Eurasian Economic Perspectives : Proceedings of the 26th and 27th Eurasia Business and Economics Society Conferences / eds. Mehmet Huseyin Bilgin, Hakan Danis, Ender Demir Springer Cham 77−85 2020
monograph Redaktor: Klonowska Alina
Redaktor: Strupczewski Grzegorz
Między klasycznym a nowoczesnym modelem ubezpieczeń gospodarczych : przegląd ubezpieczeń 2020 Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego Kraków 2020
chapter in monograph Alina Klonowska , Magdalena Małecka-Łyszczek , Małgorzata Snarska , Joanna Wyrobek 4 Implementacja systemów prewencyjnych Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Warszawa 139−179 2020
chapter in monograph Alina Klonowska , Magdalena Małecka-Łyszczek , Małgorzata Snarska , Joanna Wyrobek 4 Oszustwa finansowe - diagnoza stanu obecnego Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Warszawa 149−226 2020
article Alina Klonowska 1 Barriers for Effectiveness of Fiscal Policy : the Case of Poland Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 18, nr 1 29−45 2019
chapter in monograph Alina Klonowska 1 Środki Unii Europejskiej jako źródło krajowych wydatków publicznych Wydatki publiczne / red. nauk. Stanisław OWSIAK Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Kraków 211−235 2019
varia Alina Klonowska 1 Financial Stability of the Pension System - an Attempt to Evaluate Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts Foundation of Cracow University of Economics Cracow 16 2019
article Alina Klonowska , Barbara Pawełek 2 On the Stability of Public Finance in an Age of Demographic Changes Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 8 22−33 2019
article Alina Klonowska 1 Analiza zmienności makroekonomicznych wielkości finansowych na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 19 (68) 73−82 2018
chapter in conference materials Alina Klonowska 1 Globalization and Tax Gap as a Result of the Taxpayers Noncompliance - Evidence from Poland Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 4, Behavioural Finance / ed. by Tomas Kliestik University of Zilina Žilina 1645−1652 2018
varia Alina Klonowska 1 The Impact of European Funds on Public Expenditure in Poland Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego Kraków 70−71 2017
chapter in monograph Alina Klonowska 1 Fiskalizm - doświadczenia krajów Unii Europejskiej Gospodarka narodowa wobec współczesnych procesów gospodarczo-finansowych w Europie / red. Leon Podkaminer Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa Bielsko-Biała 49−74 2017
chapter in conference materials Alina Klonowska 1 Evolution of Fiscal Intervention - Evidence from EU Countries IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková Anglo-American University Prague 112−122 2017
article Alina Klonowska 1 The Impact of European Funds on Public Expenditure in Poland Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (970) 37−53 2017
monograph Alina Klonowska 1 Luka podatkowa : skutki dla finansów publicznych Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2017
varia Alina Klonowska 1 Barriers for Effectiveness of Fiscal Policy : the Case of Poland Contemporary Issues in Economy / ed. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka Polska Akademia Nauk Toruń 155−156 2017
article Alina Klonowska 1 Standards Applied in Protection of Taxpayers' Rights Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biała School of Finance and Law. - nr 3 93−110 2017
article Alina Klonowska , Witold Furman 2 Influence of Tax Remission on the Financial Situation of Municipalities in Poland Journal of International Scientific Publications : Economy & Business. - vol. 11 229−242 2017
chapter in conference materials Alina Klonowska 1 The Role of International Cooperation in Strengthening Tax Collection Rozvoj Euroregiónu Beskydy XI : vedecké poznanie spoločensko-ekonomických javov v regionálnom prostredí v období globalizácie : zborník príspevkov / ed. Jana Štofková Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU Žilina 105−115 2017
chapter in monograph Alina Klonowska 1 Cypr i Malta Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 317−329 2016
chapter in conference materials Alina Klonowska 1 Konsolidacja administracji skarbowej w Polsce Ordynacja podatkowa : zmiany w ogólnym prawie podatkowym / red. Rafał Dowgier i Mariusz Popławski Temida 2 Białystok 29−43 2016
doctoral dissertation Alina Klonowska 1 Promotor: Owsiak Stanisław
Rozpoznanie obszarów ryzyka podatkowego jako metoda zwiększenia wpływów podatkowych Kraków 2016
chapter in monograph Alina Klonowska 1 Kraje bałkańskie Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 305−316 2016
unreviewed article Alina Klonowska 1 Ryzyko podatkowe a realizacja celów polityki fiskalnej państwa ObserwatorFinansowy.pl. - 13 października. - Dostępny w World Wide Web 2016
chapter in monograph Krzysztof Kocurek , Alina Klonowska 2 Kraje alpejskie - Austria i Słowenia Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 211−228 2016
chapter in unpublished scientific work Alina Klonowska 1 Kraje bałkańskie oraz Cypr i Malta Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK 66−99 2014
chapter in unpublished scientific work Alina Klonowska 1 Cypr i Malta Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK 134−151 2014
chapter in monograph Alina Klonowska 1 Uszczuplenia w VAT i ich wpływ na dochody Unii Europejskiej Finanse w polityce makroekonomicznej państwa / red. Stanisław OWSIAK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 305−315 2014
chapter in unpublished scientific work Alina Klonowska 1 Kraje bałkańskie Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK 111−133 2014
varia Alina Klonowska 1 Uszczuplenia w VAT i ich wpływ na dochody Unii Europejskiej Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego Kraków 65 2014
chapter in unpublished scientific work Alina Klonowska 1 Konsolidacja fiskalna w obszarze działań administracji podatkowych Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK 66−90 2012
article Alina Klonowska 1 Znaczenie koncepcji zarządzania ryzykiem dla administracji podatkowej Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 12 89−97 2012
article Alina Klonowska 1 Kierunki rozwoju polskiej administracji skarbowej w świetle realizacji zasad strategii relacji z podatnikami Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 862 53−64 2011
article Alina Klonowska 1 Perspektywy ograniczenia strukturalnych przyczyn nierównowagi fiskalnej w Polsce Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 10 153−164 2011
unpublished scientific work Stanisław Owsiak , Maria Kosek-Wojnar , Krzysztof Surówka , Anna Moździerz , Joanna Niżnik , Katarzyna Owsiak , Alina Klonowska , Katarzyna Maj-Waśniowska , Piotr Podsiadło 9 Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2011
article Alina Klonowska 1 O zwalczaniu oszustw podatkowych na przykładzie wybranych krajów Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 36 164−169 2009
article Alina Klonowska 1 Ekonomiczne skutki ucieczki przed podatkiem Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 778 211−224 2008
chapter in monograph Alina Klonowska 1 O perspektywach racjonalnego zarządzania środkami publicznymi Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych / red. nauk. Jan Głuchowski Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 69−77 2008
article Alina Klonowska 1 Oszustwa z zakresu VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych Rachunkowość. - R. 58, nr 5 41−44 2007