Grotowski Michał

Faculty of Finance, Department of Financial Markets

Document type Author Number of authors Editor Title Source Publisher Place of publication Pages Year
chapter in monograph Czupryna Marcin , Prosowicz Grzegorz , Grotowski Michał 3 Efektywność silna Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 135−187 2014
chapter in monograph Grotowski Michał , Snarska Małgorzata 2 Efektywność słaba Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 57−89 2014
article Czekaj Jan , Grotowski Michał 2 Krótkoterminowa persystencja wyników osiąganych przez fundusze akcyjne działające na polskim rynku kapitałowym Ekonomista. - nr 4 545−557 2014
article Fijorek Kamil , Grotowski Michał 2 Bankruptcy Prediction: Some Results from a Large Sample of Polish Companies International Business Research. - Vol. 5, No. 9 70−77 2012
chapter in monograph Grotowski Michał , Lipiec Remigiusz 2 Wybrane metody zarządzania portfelem inwestycyjnym Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 419−457 2009
unpublished scientific work Szopa Andrzej , Grotowski Michał , Lipiec Remigiusz 3 Kierownik tematu: Czekaj Jan
Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2009
article Grotowski Michał 1 Zastosowanie modelu logitowego do weryfikacji skuteczności analizy formacji cenowych Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 56, z. 1 126−146 2009
chapter in monograph Czekaj Jan , Grotowski Michał , Lipiec Remigiusz 3 Wycena instrumentów finansowych Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 329−382 2009
chapter in monograph Czekaj Jan , Grotowski Michał , Lipiec Remigiusz 3 Modele rynku kapitałowego i hipoteza efektywności informacyjnej Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 383−418 2009
chapter in monograph Czekaj Jan , Grotowski Michał , Lipiec Remigiusz 3 Modele rynku kapitałowego i hipoteza efektywności informacyjnej Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 383−418 2008
chapter in monograph Grotowski Michał , Lipiec Remigiusz 2 Wybrane metody zarządzania portfelem inwestycyjnym Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 419−457 2008
unpublished scientific work Szopa Andrzej , Grotowski Michał , Lipiec Remigiusz 3 Kierownik tematu: Czekaj Jan
Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2008
article Grotowski Michał 1 Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 1-2 57−75 2008
chapter in monograph Czekaj Jan , Grotowski Michał , Lipiec Remigiusz 3 Wycena instrumentów finansowych Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 329−382 2008
article Grotowski Michał 1 Nowe metody w analizie technicznej : wyznaczanie wewnętrznej linii trendu Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 6 523−532 2007
unpublished scientific work Grotowski Michał , Lipiec Remigiusz 2 Kierownik projektu: Czekaj Jan
Badanie wpływu polityki monetarnej NBP na polski rynek kapitałowy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2007
doctoral dissertation Grotowski Michał 1 Promotor: Czekaj Jan
Weryfikacja wybranych metod analizy technicznej Kraków 2006
chapter in conference materials Grotowski Michał 1 Empiryczna weryfikacja wybranych metod analizy technicznej : pojedyncza średnia krocząca Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Szczecin 23−32 2006
chapter in monograph Grotowski Michał 1 Empiryczna weryfikacja wybranych metod analizy technicznej : system transakcyjny bazujący na dwóch średnich kroczących Rynki finansowe / red. nauk. Henryk Mamcarz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Lublin 284−291 2006
unpublished scientific work Grotowski Michał , Żarnowski Janusz , Lipiec Remigiusz 3 Kierownik tematu: Czekaj Jan
Efektywność pasywnych strategii inwestycyjnych oraz analizy technicznej na polskim rynku kapitałowym, a także analiza potencjału informacyjnego terminowej struktury stóp procentowych na rynku polskich skarbowych instrumentów dłużnych Akademia Ekonomiczna Kraków 2006
unpublished scientific work Żarnowski Janusz , Grotowski Michał , Witek-Stryszowska Agnieszka 3 Kierownik tematu: Czekaj Jan
Polski rynek kapitałowy - badanie efektywności słabej i półsilnej, oraz perspektyw i determinant rozwoju Akademia Ekonomiczna Kraków 2005
unpublished scientific work Raganiewicz Janusz , Żarnowski Janusz , Grotowski Michał , Witek-Stryszowska Agnieszka 4 Kierownik tematu: Czekaj Jan
Nowa analiza techniczna - badanie skuteczności na polskim rynku kontraktów futures Akademia Ekonomiczna Kraków 2004
article Grotowski Michał 1 Test modelu wyceny aktywów kapitałowych w polskich realiach Ekonomista. - nr 4 575−589 2004
article Grotowski Michał , Wyroba Krzysztof 2 Efektywność informacyjna polskiego rynku walutowego - analiza wstępna Bank i Kredyt. - nr 1. - Dostępny również w wersji elektronicznej 65−79 2004
article Grotowski Michał 1 Momentum (2) Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 4 103−108 2003
article Grotowski Michał , Woś Mirosław 2 Eliminacja zależności krótkookresowych w testach chaosu deterministycznego na rynkach finansowych Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 899 84−95 2001