Ciuman Krystyna

College of Economics, Finance and Law, Institutes of Finance, Department of Finance and Financial Policy

Document type Author Number of authors Editor Title Source Publisher Place of publication Pages Year
doctoral dissertation Andrzej Plewicki 1 Promotor: Ciuman Krystyna
System bankowy w procesie transformacji gospodarki Republiki Białorusi Kraków 2019
chapter in monograph Krystyna Ciuman 1 Ulgi i preferencje podatkowe jako specyficzne wydatki publiczne Wydatki publiczne / red. nauk. Stanisław OWSIAK Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Kraków 261−285 2019
article Krystyna Ciuman 1 Ulgi a preferencje podatkowe w podatkach dochodowych w Polsce Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) 167−183 2018
varia Krystyna Ciuman 1 Tax Reliefs and Tax Preferences in Income Tax in Poland Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego Kraków 22−23 2017
chapter in monograph Krystyna Ciuman 1 Kraje praktykujące model kontynentalny Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 123−141 2016
chapter in unpublished scientific work Krystyna Ciuman 1 Kraje praktykujące model kontynentalny Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK 152−180 2014
chapter in unpublished scientific work Krystyna Ciuman 1 Model kontynentalny Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK 121−146 2014
article Krystyna Ciuman 1 Finansjalizacja a sektor ubezpieczeń Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 342 37−43 2014
article Krystyna Ciuman 1 Polityka podatkowa Francji - wybrane problemy Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (932) 21−31 2014
varia Krystyna Ciuman 1 Polityka podatkowa Francji - wybrane problemy Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego Kraków 21 2014
chapter in unpublished scientific work Krystyna Ciuman 1 Podatek Tobina jako narzędzie ograniczania spekulacji walutowych i kryzysów finansowch Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK 99−108 2012
article Krystyna Ciuman 1 Dobrowolne oszczędzanie na emeryturę a rozwój instytucji pośrednictwa finansowego Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 12 231−240 2012
article Krystyna Ciuman 1 Redystrybucyjno-kapitałowa funkcja ubezpieczeń gospodarczych Wiadomości Ubezpieczeniowe. - nr 2 43−51 2011
article Krystyna Ciuman 1 Zakłady ubezpieczeń a inne instytucje pośrednictwa finansowego w Polsce w latach 2005-2009 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 228 87−93 2011
article Krystyna Ciuman 1 Korzyści podatkowe jako przesłanka rozwoju komercyjnych ubezpieczeń osobowych w Polsce Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - t. 181 27−32 2011
chapter in monograph Krystyna Ciuman 1 Polityka państwa wobec długoterminowych ubezpieczeń osobowych O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka / red. nauk. Anna MOŹDZIERZ i Krzysztof SURÓWKA Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 47−53 2011
chapter in unpublished scientific work Krystyna Ciuman 1 Świadczenia emerytalno-rentowe rolników w Polsce w latach 2007-2010 Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK 27−36 2011
chapter in monograph Krystyna Ciuman 1 Wyniki działalności reasekuracyjnej ubezpieczycieli w Polsce Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne : wybrane zagadnienia ekonomiczne / red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA Oficyna a Wolters Kluwer bussiness Warszawa 301−310 2011
chapter in monograph Józefa Gniewek , Renata Papież , Krystyna Ciuman 3 Rozwój bankowości specjalistycznej : banki spółdzielcze i hipoteczne oraz bancassurance Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 42−73 2010
article Krystyna Ciuman 1 Ubezpieczenia osobowe - dobrowolność czy konieczność? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 105 51−56 2010
chapter in unpublished scientific work Renata Papież , Krystyna Ciuman 2 Rozwój bankowości specjalistycznej Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA 25−46 2009
chapter in monograph Krystyna Ciuman 1 Wybrane cechy działalności reasekuracyjnej w Polsce w latach 2005-2007 Studia ubezpieczeniowe / red. nauk. Jerzy Handschke Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 32−41 2009
article Krystyna Ciuman 1 Rynek ubezpieczeń finansowych w Polsce w latach 2003-2005 Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1197 46−53 2008
article Krystyna Ciuman 1 Wymogi kapitałowe wobec zakładów ubezpieczeń działu II w świetle dyrektyw unijnych Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 778 73−84 2008
chapter in monograph Krystyna Ciuman 1 Ocena działalności reasekuracyjnej w Polsce w latach 2004 i 2005 Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 420−430 2007
monograph Krystyna Ciuman 1 Reasekuracja jako czynnik rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 2007
chapter in conference materials Krystyna Ciuman 1 Podatek dochodowy od zakładów ubezpieczeń jako źródło zasilania budżetu państwa w Polsce w latach 2004-2006 Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wanda SUŁKOWSKA Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 319−325 2007
chapter in monograph Krystyna Ciuman 1 Charakterystyka działalności PTR SA według wybranych kryteriów w latach 2002-2004 Ubezpieczenia / red. nauk. Stanisław Wieteska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Lublin 77−82 2006
chapter in conference materials Krystyna Ciuman 1 Kształtowanie się podatku dochodowego od zakładów ubezpieczeń w latach 1998-2002 Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 5, ^Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 131−138 2004
chapter in monograph Krystyna Ciuman 1 Wybrane zagadnienia rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego w latach 1992-2001 Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji / [red. nauk. Leszek Pawłowicz, Ryszard Wierzba] Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańsk-Jurata 26−34 2003
chapter in monograph Stanisław Owsiak , Ryszard Szewczyk , Wanda Sułkowska , Krystyna Ciuman , Krzysztof M. Stepaniuk , Sebastian Cieliczko 6 Charakterystyka wybranych elementów sektora finansowego w Polsce w latach 1990-2000 Sektor finansowy w Polsce / red. nauk. Stanisław OWSIAK Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. Warszawa 77−230 2002
chapter in monograph Krystyna Ciuman 1 Znaczenie reasekuracji dla gospodarki finansowej ubezpieczyciela Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 3, ^Ubezpieczenia / red. Krystyna Znaniecka Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katowice 59−64 2002
lexical items Krystyna Ciuman 1 Nawias inflacyjny Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 178 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Dochód do dyspozycji Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 65 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Finanse ubezpieczeń Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 84 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Cena kontraktowa Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 45 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Cena detaliczna Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 44 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Ilościowa teoria pieniądza Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 105 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Dochód narodowy brutto Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 65 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Cena równowagi rynkowej Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 45 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Inflacja kosztowa Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 107 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Cena fabryczna Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 45 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Informacyjna funkcja cen Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 108 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Cena giełdowa Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 45 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Cena wolnokonkurencyjna Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 46 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Cena międzynarodowa Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 45 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Luka deflacyjna Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 156 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Masa pieniądza w obiegu Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 161 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Cena Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 44 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Cykl koniunkturalny Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 53−54 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Cena światowa Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 46 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Inflacyjna premia Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 107−108 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Cena dewizowa Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 44 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Zasoby pieniądza Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 361 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Cena efektywna Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 44 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Cena stała Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 46 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Cena katalogowa Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 45 2001
lexical items Krystyna Ciuman , Stanisław Owsiak 2 Inflacja pełzająca Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 107 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Inflacja popytowa Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 107 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Cenowa elastyczność popytu Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 46 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Cena monopolowa Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 45 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Inflacja tłumiona Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 107 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Inflacja cenowa Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 107 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Cena urzędowa Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 46 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Siła nabywcza pieniądza Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 274 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Emerytura Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 78 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Cena umowna Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 46 2001
article Krystyna Ciuman 1 Finansowe efekty reasekuracji ubezpieczycieli polskich w latach 1996-1999 Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 899 256−265 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Cena sztywna Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 46 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Funkcja pieniądza Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 95−96 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Cena minimalna Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 45 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Cena wyjściowa Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 46 2001
lexical items Krystyna Ciuman 1 Luka inflacyjna Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 157 2001
lexical items Krystyna Ciuman , Stanisław Owsiak 2 Inflacja galopująca Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 107 2001
unpublished scientific work Krystyna Ciuman , Roman Kucharczyk , Anna Moździerz-Nowak , Krzysztof Stepaniuk , Stanisław Owsiak 5 Kierownik tematu: Owsiak Stanisław
Reforma systemu finansów publicznych Akademia Ekonomiczna Kraków 2000
chapter in textbook Krystyna Ciuman 1 Kapitały własne zakładów ubezpieczeń a rozwój rynku ubezpieczeniowego Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego : [podręcznik] / red. Wanda SUŁKOWSKA Kantor Wydawniczy "Zakamycze" Kraków 104−124 2000
unpublished scientific work Stanisław Owsiak , Krystyna Ciuman , Krzysztof Stepaniuk , Jerzy Jamski , Sebastian Cieliczko 5 Kierownik tematu: Owsiak Stanisław
Stan i prognozy rozwoju polskiego sektora finansowego Akademia Ekonomiczna Kraków 1999
chapter in monograph Krystyna Ciuman 1 Rezultaty działalności reasekuracyjnej ubezpieczycieli polskich Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza / [red. nauk. Stanisław OWSIAK] Wydawnictwo AE Kraków 107−115 1998
chapter in unpublished scientific work Krystyna Ciuman 1 Wpływ kapitałów własnych zakładów ubezpieczeń na rozwój rynku Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA 58−78 1998
unpublished scientific work Stanisław Owsiak , Zbigniew Dresler , Jan Czekaj , Wanda Sułkowska , Ryszard Szewczyk , Krystyna Ciuman , Joanna Rutkowska , Krzysztof Stepaniuk , Marek Leśniak , Konrad Hernik 10 Kierownik tematu: Owsiak Stanisław
Stan i prognozy rozwoju polskiego sektora finansowego Akademia Ekonomiczna Kraków 1998
chapter in conference materials Krystyna Ciuman 1 Reasekuracja a rozwój rynku ubezpieczeniowego w Polsce w latach 1991-1996 Bariery rynku ubezpieczeniowego w Polsce Fundacja MCRD Kraków 14−17 1997
chapter in monograph Krystyna Ciuman 1 Niektóre cechy finansów publicznych w wybranych krajach zachodnich System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Wyd. 1, dodr.. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 168−187 1997
chapter in conference materials Krystyna Ciuman 1 Rola reasekuracji w tworzeniu rynku ubezpieczeniowego w Polsce Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 2 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK] Akademia Ekonomiczna Kraków 21−34 1996
article Krystyna Ciuman 1 Gospodarka finansowa ubezpieczyciela w latach 1991-1994 Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 478 155−173 1996
monograph Krystyna Ciuman 1 Reasekuracja a rynek ubezpieczeń Wydawnictwo Poltext Warszawa 1996
chapter in monograph Krystyna Ciuman 1 Niektóre cechy finansów publicznych w wybranych krajach zachodnich System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 168−187 1995
article Krystyna Ciuman 1 Budżet francuski a teoria impasu Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 426 45−51 1994
academic script Krystyna Ciuman 1 Reasekuracja : pomocnicze materiały dydaktyczne Akademia Ekonomiczna Kraków 1994
unpublished scientific work Stanisław Owsiak , Krystyna Ciuman , Wiesław Ślaga 3 Mechanizm i skutki kryzysu finansów publicznych w Polsce Akademia Ekonomiczna w Krakowie Kraków 1994
article Krystyna Ciuman 1 Polityka banku centralnego odnośnie kształtowania rezerw obowiązkowych : na przykładzie NBP w latach 1990-1993 Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan CZEKAJ]. - nr 448 73−78 1994
article Krystyna Ciuman 1 Podatek od wartości dodanej a przerzucalność podatków Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Franciszek SKALNIAK]. - nr 394 39−46 1993
unpublished scientific work Stanisław Owsiak , Krystyna Ciuman , Maria Kosek-Wojnar , Krzysztof Surówka , Wiesław Ślaga 5 Kierownik tematu: Owsiak Stanisław
System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej Akademia Ekonomiczna w Krakowie Kraków 1993
article Krystyna Ciuman 1 O metodach równoważenia budżetów terenowych Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - nr 376 19−25 1993
chapter in monograph Krystyna Ciuman 1 System zasilania budżetów terenowych a budżet samorządów terytorialnych Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER Akademia Ekonomiczna Kraków 76−88 1992
article Krystyna Ciuman 1 O systemach finansowych zakładów ubezpieczeń gospodarczych Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 347 167−181 1991
chapter in monograph Krystyna Ciuman 1 System zasilania budżetów terenowych a samodzielność finansowa Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER Akademia Ekonomiczna Kraków 65−73 1990
article Krystyna Ciuman 1 Świadczenia przedsiębiorstw uspołecznionych na rzecz regionu : na przykładzie województwa krakowskiego Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 318 71−80 1990
article Krystyna Ciuman 1 Kierunki umacniania samodzielności finansowej rad narodowych Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 293 105−112 1989
article Krystyna Ciuman 1 O niektórych problemach samodzielności finansowej rad narodowych Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 264 157−169 1988
chapter in monograph Krystyna Ciuman , Krystyna Iwanicka , Tadeusz Kudłacz 3 Dwa aspekty uwarunkowań sprawnego działania władz terenowych Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych Kraków 65−84 1988
article Krystyna Ciuman 1 Zagadnienie elastyczności budżetów gmin w świetle doświadczeń i nowych regulacji prawnych Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 240 139−153 1987
chapter in monograph Krystyna Ciuman , Krystyna Iwanicka , Tadeusz Kudłacz 3 Kryteria skuteczności organów regionalnych w kierowaniu rozwojem społeczno-gospodarczym mikroregionów Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych Kraków 83−110 1987
chapter in monograph Krystyna Ciuman 1 Finansowe podstawy społeczno-gospodarczych funkcji rad narodowych (w świetle najnowszych regulacji prawnych) Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1984 roku / red. Jerzy HAUSNER Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych Kraków 74−88 1986
article Krystyna Ciuman 1 Istota i zakres elastyczności budżetów terenowych Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 192 159−172 1985
doctoral dissertation Krystyna Ciuman 1 Promotor: Domaszewicz Roman
Elastyczność budżetu a kierowanie działalnością terenową Kraków 1984
article Krystyna Ciuman 1 Funkcjonowanie funduszu emerytalnego Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 125 87−104 1980