Dziewońska Maria

Faculty of Economics of Trade, Institute of Commodity Science,

Year
Związki wielkocząsteczkowe - polimery / Maria DZIEWOŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 135 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-35-1
1995
Termoanalityczne badania 1,4-dipodstawionych pochodnych tiosemikarbazydu = Thermoanalytical Studies on Thiosemicarbazide 1,4-Disubstituted Derivates / Maria DZIEWOŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 319 (1990), s. 5-22. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1990
Spektrofotometria w podczerwieni / Maria DZIEWOŃSKA, Barbara DZIÓBEK. - Wyd. 2 rozsz. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 134 s. : il. ; 24 cm
1985
Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Towaroznawstwa AE w Krakowie 1924-1980 / oprac. Helena MIKUŁOWSKA, Wanda Bednarczyk, Maria DZIEWOŃSKA, Stanisława Malkowska, Wiesława MĘDELSKA-WŁODARCZYK, Ewelina Rzehak ; red. Maria DZIEWOŃSKA. - Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej, 1983. - 224 s. ; 23 cm
1983
Wspomnienie o Profesorze Wojciechu Dymku / Maria Dziewońska, Zbigniew PASZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu fizyki i chemii : Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Wojciecha Dymka / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 149 (1982), s. 7-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1982
Rozpuszczalniki : materiały do nauczania chemii organicznej / Maria DZIEWOŃSKA. - Kraków : AE, 1982. - 61 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
1982
Spektrofotometria w podczerwieni / Maria DZIEWOŃSKA, Barbara DZIÓBEK. - Kraków : AE, 1981. - 116 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
1981
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - nr 90. - 148 s. : il. ; 24 cm. - ISSN 0208-7944
1977
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 81. - 449 s. : il. ; 26 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
1976
O niektórych pochodnych pirydyny = Some Derivatives of Pyridine / Wojciech DYMEK, Maria DZIEWOŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [189]-194. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
1961
O reakcjach tiosemikarbazonów z halogenoketonami = O Reactions of Thiosemicarbazones with Halogenoketones. Cz. 2 / Wojciech DYMEK, Maria DZIEWOŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [203]-208. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
1961
O niektórych dwupodstawnych 1,3,4-tiodiazolu = Some Disubstitutes of 1,3,4-thiodiazole / Wojciech DYMEK, Maria DZIEWOŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [195]-201. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
1961
Chemiczna konserwacja artykułów żywnościowych = Chemical Preservation of Food-Stuffs / Maria DZIEWOŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1957), s. 135-171. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
1957
Books:
Year
Związki wielkocząsteczkowe - polimery / Maria DZIEWOŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 135 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-35-1 1995
Spektrofotometria w podczerwieni / Maria DZIEWOŃSKA, Barbara DZIÓBEK. - Wyd. 2 rozsz. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 134 s. : il. ; 24 cm 1985
Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Towaroznawstwa AE w Krakowie 1924-1980 / oprac. Helena MIKUŁOWSKA, Wanda Bednarczyk, Maria DZIEWOŃSKA, Stanisława Malkowska, Wiesława MĘDELSKA-WŁODARCZYK, Ewelina Rzehak ; red. Maria DZIEWOŃSKA. - Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej, 1983. - 224 s. ; 23 cm 1983
Rozpuszczalniki : materiały do nauczania chemii organicznej / Maria DZIEWOŃSKA. - Kraków : AE, 1982. - 61 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. 1982
Spektrofotometria w podczerwieni / Maria DZIEWOŃSKA, Barbara DZIÓBEK. - Kraków : AE, 1981. - 116 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. 1981
Articles:
Year
Termoanalityczne badania 1,4-dipodstawionych pochodnych tiosemikarbazydu = Thermoanalytical Studies on Thiosemicarbazide 1,4-Disubstituted Derivates / Maria DZIEWOŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 319 (1990), s. 5-22. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1990
Wspomnienie o Profesorze Wojciechu Dymku / Maria Dziewońska, Zbigniew PASZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu fizyki i chemii : Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Wojciecha Dymka / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 149 (1982), s. 7-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1982
O niektórych pochodnych pirydyny = Some Derivatives of Pyridine / Wojciech DYMEK, Maria DZIEWOŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [189]-194. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125 1961
O reakcjach tiosemikarbazonów z halogenoketonami = O Reactions of Thiosemicarbazones with Halogenoketones. Cz. 2 / Wojciech DYMEK, Maria DZIEWOŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [203]-208. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125 1961
O niektórych dwupodstawnych 1,3,4-tiodiazolu = Some Disubstitutes of 1,3,4-thiodiazole / Wojciech DYMEK, Maria DZIEWOŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [195]-201. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125 1961
Chemiczna konserwacja artykułów żywnościowych = Chemical Preservation of Food-Stuffs / Maria DZIEWOŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1957), s. 135-171. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125 1957
Editorial:
Year
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - nr 90. - 148 s. : il. ; 24 cm. - ISSN 0208-7944 1977
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 81. - 449 s. : il. ; 26 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944 1976
Year
Dziewońska M., (1995), Związki wielkocząsteczkowe - polimery, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 135 s.
1995
Dziewońska M., (1990), Termoanalityczne badania 1,4-dipodstawionych pochodnych tiosemikarbazydu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 319, s. 5-22.
1990
Dziewońska M., Dzióbek B., (1985), Spektrofotometria w podczerwieni, Wyd. 2 rozsz. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 134 s.
1985
Dziewońska M. (red.), (1983), Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Towaroznawstwa AE w Krakowie 1924-1980, Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej, 224 s.
1983
Dziewońska M., Paszek Z., (1982), Wspomnienie o Profesorze Wojciechu Dymku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu fizyki i chemii : Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Wojciecha Dymka", nr 149, s. 7-16.
1982
Dziewońska M., (1982), Rozpuszczalniki: materiały do nauczania chemii organicznej, Kraków : AE, 61 s.
1982
Dziewońska M., Dzióbek B., (1981), Spektrofotometria w podczerwieni, Kraków : AE, 116 s.
1981
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - nr 90. - 148 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
1977
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 81. - 449 s.: il.; 26 cm. - 0208-7944
1976
Dymek W., Dziewońska M., (1961), O niektórych pochodnych pirydyny, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [189]-194.
1961
Dymek W., Dziewońska M., (1961), O reakcjach tiosemikarbazonów z halogenoketonami. Cz. 2, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [203]-208.
1961
Dymek W., Dziewońska M., (1961), O niektórych dwupodstawnych 1,3,4-tiodiazolu, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [195]-201.
1961
Dziewońska M., (1957), Chemiczna konserwacja artykułów żywnościowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 1, s. 135-171.
1957
Books:
Year
Dziewońska M., (1995), Związki wielkocząsteczkowe - polimery, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 135 s. 1995
Dziewońska M., Dzióbek B., (1985), Spektrofotometria w podczerwieni, Wyd. 2 rozsz. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 134 s. 1985
Dziewońska M. (red.), (1983), Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Towaroznawstwa AE w Krakowie 1924-1980, Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej, 224 s. 1983
Dziewońska M., (1982), Rozpuszczalniki: materiały do nauczania chemii organicznej, Kraków : AE, 61 s. 1982
Dziewońska M., Dzióbek B., (1981), Spektrofotometria w podczerwieni, Kraków : AE, 116 s. 1981
Articles:
Year
Dziewońska M., (1990), Termoanalityczne badania 1,4-dipodstawionych pochodnych tiosemikarbazydu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 319, s. 5-22. 1990
Dziewońska M., Paszek Z., (1982), Wspomnienie o Profesorze Wojciechu Dymku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu fizyki i chemii : Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Wojciecha Dymka", nr 149, s. 7-16. 1982
Dymek W., Dziewońska M., (1961), O niektórych pochodnych pirydyny, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [189]-194. 1961
Dymek W., Dziewońska M., (1961), O reakcjach tiosemikarbazonów z halogenoketonami. Cz. 2, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [203]-208. 1961
Dymek W., Dziewońska M., (1961), O niektórych dwupodstawnych 1,3,4-tiodiazolu, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [195]-201. 1961
Dziewońska M., (1957), Chemiczna konserwacja artykułów żywnościowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 1, s. 135-171. 1957
Editorial:
Year
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - nr 90. - 148 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944 1977
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 81. - 449 s.: il.; 26 cm. - 0208-7944 1976