Skalniak Franciszek

Interdepartmental Unit, Department of Finance

Year
Wstęp do nauki finansów / Stefan Bolland, [aut. nowych tekstów Roman DOMASZEWICZ, Zbigniew DRESLER, Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK]. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996. - 285, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0507-4
1996
Banki na rynku papierów wartościowych - przypadek Francji = Banks in the Market of Securities - the Case of France / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 426 (1994), s. 5-17. - Summ. - ISSN 0208-7944
1994
Interwencjonizm państwa w gospodarce rynkowej (w powiązaniu z procesami w Polsce w latach 1990-1991) = State Intervention in Market Economy / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Franciszek SKALNIAK]. - nr 394 (1993), s. 59-70. - Summ. - ISSN 0208-7944
1993
Założenia i dotychczasowy przebieg realizacji reformy gospodarczej w Polsce = Assumptions and the to Date Implementation of the Economic Reform in Poland / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - nr 376 (1993), s. 73-83. - Summ. - ISSN 0208-7944
1993
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Franciszek SKALNIAK]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993. - nr 394. - 104 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
1993
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993. - nr 410. - 71 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
1993
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 376. - 152 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
1993
Zarys historii polskiej spółdzielczości kredytowej / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : "Secesja", 1992. - 246 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85483-76-4
1992
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 393. - 131 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
1992
Zasady ustalania wyniku finansowego w przedsiębiorstwach w wybranych krajach o różnych ustrojach polityczno-gospodarczych = Principles of Determining and Distributing the Financial Effect in Enterprises of the Selected Countries Characterized by Various Political and Systems / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 347 (1991), s. 61-77. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1991
Elementy gospodarki pieniężnej przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991. - 38 s. : il. ; 24 cm
1991
Wyniki finansowe przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu liczbowym i graficznym od 1961 do 1987 r. = Financial Results of Polish Enterprises 1961-1987 / Franciszek SKALNIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 33/2, lipiec-grudzień 1989 (1991), s. 266-267. - ISSN 0079-354X
1991
Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w krajach zachodnich. Etap 2 / kierownik tematu: Franciszek SKALNIAK ; Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 98 s. : il. ; 30 cm
1991
Kredyt bankowy jako źródło finansowania inwestycji w gospodarstwach indywidualnych Polski Południowej na przykładzie woj. krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego / Cisse Fode Momo ; Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Kraków, 1990. - 122 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1990
Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w niektórych innych krajach jako materiał przygotowawczy do oceny adaptacji wzorów zachodnich. Etap 1 / kierownik tematu: Franciszek SKALNIAK ; autorzy: Jan CZEKAJ, Anna MYRDKO, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 141 s. : il. ; 30 cm
1990
[Recenzja] / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 28, nr 1/89 (1989), s. 101-103. - Rec. pracy: J. Gajda (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, wyd II. zmienione i uzupełnione, Warszawa: PWE, 1987
1989
Istotne elementy ewolucji struktury i funkcjonowania wiejskich spółdzielni kredytowych w PRL = Essential Elements of the Evolution of Structure and Functioning of Rural Credit Co-operatives in Poland / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 293 (1989), s. 47-60. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1989
Prezentacja porównawcza systemów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw w WRL i PRL = Comparative Presentation of Economic and Financial Systems in Polish and Hungarian Enterprises / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 264 (1988), s. 61-77. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1988
Reforma bankowości w Węgierskiej Republice Ludowej = Reform of the Banking System in the Hungarian People's Republic / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 3/88 (1988), s. 15-23. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
1988
Instrumenty oddziaływania Centrum na gospodarkę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw : (w wybranych krajach socjalistycznych) / Franciszek SKALNIAK // W: Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 255-264
1987
Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej = The Role of the Financial Effect of the Firm in the Mechanism of Economic Reform / Franciszek SKALNIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 72-74. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
1987
Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego : na przykładzie województw krakowskiego i tarnowskiego / Józefa Gniewek ; Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Kraków, 1986. - 149, [65] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1986
Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych = The Category of Financial Effect in Business Plants in Socialist Countries / Franciszek SKALNIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983 (1986), s. 283-285. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
1986
Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej = The Role of Financial Return of an Enterprise Within the Mechanism of the Economic Reform / Franciszek SKALNIAK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986), s. 83-94. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
1986
Typowe i specyficzne metody finansowania działalności jednostek gospodarczych w krajach socjalistycznych = Typical and Specific Methods of Financing the Activity of Economic Units in the Socialist Countries / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 2/86 (1986), s. 42-55. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
1986
Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych = The Category of State Enterprise's Financial Outcome in Socialist Economy / Franciszek SKALNIAK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985), s. 153-162. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
1985
Zysk jako instrument zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi / Władysława SIEDLARZ ; Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Kraków, 1985. - 250 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1985
Samodzielność i samofinansowanie przedsiębiorstwa w realizacji reformy gospodarczej = On the Plant's Autonomy and Self-Financing after the Introduction of the Economic Reform / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 3/85 (1985), s. 35-46. - ISSN 0079-578X
1985
Systemy rozliczeń przedsiębiorstw uspołecznionych z budżetem państwa w wybranych krajach socjalistycznych = System of Settlement of Accounts of Socialized Enterprises with State Budget in Selected Socialist Countries / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 192 (1985), s. 111-126. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1985
Systemy finansowo-kredytowe wybranych państw socjalistycznych / Franciszek SKALNIAK // W: Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA]. - Kraków : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984. - S. 1-23
1984
System ekonomiczno-finansowy wprowadzony w ramach reformy gospodarczej w Polsce z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 1983 r. / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - 27 k. ; 30 cm
1983
Oddziaływanie instrumentów podziału akumulacji finansowej na gospodarkę przedsiębiorstwa turystycznego / Tadeusz Burzyński ; Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Kraków, 1983. - 308 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1983
System ekonomiczno-finansowy kombinatów i przedsiębiorstw w NRD / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - 45 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
1983
System ekonomiczno-finansowy zjednoczeń i przedsiębiorstw czechosłowackich / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - 36 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
1983
Problematyka funduszu płac przedsiębiorstw w Polsce, na Węgrzech i w Jugosławii = Problems Pertaining to Wages Fund in the Enterprises in Poland. Hungary and Yugoslavia / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 168 (1983), s. 15-36. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1983
Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego w przedsiębiorstwie przemysłu szklarskiego / Janina Skalniak, Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983), s. 147-160. - ISSN 0079-578X
1983
Uwagi do projektów ustawy "Prawo Bankowe" i ustawy "O nadaniu statutu Narodowego Banku Polskiego" wraz z załączonym statutem NBP z 1981 r. / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - 8 k. ; 30 cm
1983
Elementy ekonomiczno-finansowe w świetle zmian przewidzianych na 1 stycznia 1984 roku / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - 26 k. ; 30 cm
1983
Wpływ instrumentów ekonomiczno-finansowych sterowania handlem zagranicznym na gospodarkę przedsiębiorstwa przemysłowego / Anna MYRDKO ; Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Kraków, 1983. - X, 267 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1983
Finansowe instrumenty oddziaływania na efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwach przemysłowych : (próba oceny skuteczności w latach 1974-1980) / Jan CZEKAJ ; Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Kraków, 1982. - [3], IX, 263 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1982
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw jugosłowiańskich / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 46 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
1982
Zasady systemu ekonomiczno-finansowego w świetle doświadczeń przemysłu szklarskiego / Janina Skalniak, Franciszek SKALNIAK // W: Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 240-259
1982
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw w Polsce według założeń reformy gospodarczej - w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w Jugosławii i na Węgrzech = Economic-financial System of Enterprises in Poland According to Assumptions and Projects of Economic Reform in Comparison with Economic-Financial System of Enterprises in Jugoslavia and Hungary / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 2/82 (1982), s. 50-65. - ISSN 0079-578X
1982
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw węgierskich / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 79 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
1982
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 2, Systemowe uwarunkowania efektywności gospodarowania czynnikami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - 220 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
1981
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - 268 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
1981
Elementy ekonomiczno-finansowe w projektach i rozwiązaniach reformy gospodarczej w zakresie działalności przedsiębiorstw państwowych / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - 61 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
1981
Gospodarka finansowa w przedsiębiorstwie turystycznym / Franciszek SKALNIAK // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 219-246
1980
Finanse organizacji gospodarczych : zagadnienia wybrane / Zbigniew DRESLER, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1979. - 127 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
1979
Mierniki oceny działalności organizacji gospodarczych w WRL, NRD i PRL = On the Basic Measures of Economic Organizations' Activity Employed in Hungary, East Germany and Poland / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 102 (1978), s. 91-110. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1978
Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych = Comparison of Economic-Financial Systems in European Socialist Countries / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 2/62 (1977), s. 27-38. - ISSN 0079-578X
1977
Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych / Franciszek SKALNIAK // W: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - S. 135-150. - Bibliogr.
1976
Niektóre zjawiska pieniężno-kredytowe w gospodarce narodowej w latach 1960-1968 = Some Money-Credit Phenomena in the Polish Economy in the Period 1960-1968 / Franciszek SKALNIAK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 10 (1971), s. 41-63. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
1971
Books:
Year
Wstęp do nauki finansów / Stefan Bolland, [aut. nowych tekstów Roman DOMASZEWICZ, Zbigniew DRESLER, Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK]. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996. - 285, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0507-4 1996
Zarys historii polskiej spółdzielczości kredytowej / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : "Secesja", 1992. - 246 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85483-76-4 1992
Elementy gospodarki pieniężnej przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991. - 38 s. : il. ; 24 cm 1991
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 2, Systemowe uwarunkowania efektywności gospodarowania czynnikami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - 220 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref. 1981
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - 268 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref. 1981
Finanse organizacji gospodarczych : zagadnienia wybrane / Zbigniew DRESLER, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1979. - 127 s. ; 24 cm. - Bibliogr. 1979
Chapters:
Year
Instrumenty oddziaływania Centrum na gospodarkę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw : (w wybranych krajach socjalistycznych) / Franciszek SKALNIAK // W: Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 255-264 1987
Systemy finansowo-kredytowe wybranych państw socjalistycznych / Franciszek SKALNIAK // W: Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA]. - Kraków : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984. - S. 1-23 1984
Zasady systemu ekonomiczno-finansowego w świetle doświadczeń przemysłu szklarskiego / Janina Skalniak, Franciszek SKALNIAK // W: Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 240-259 1982
Gospodarka finansowa w przedsiębiorstwie turystycznym / Franciszek SKALNIAK // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 219-246 1980
Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych / Franciszek SKALNIAK // W: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - S. 135-150. - Bibliogr. 1976
Articles:
Year
Banki na rynku papierów wartościowych - przypadek Francji = Banks in the Market of Securities - the Case of France / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 426 (1994), s. 5-17. - Summ. - ISSN 0208-7944 1994
Interwencjonizm państwa w gospodarce rynkowej (w powiązaniu z procesami w Polsce w latach 1990-1991) = State Intervention in Market Economy / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Franciszek SKALNIAK]. - nr 394 (1993), s. 59-70. - Summ. - ISSN 0208-7944 1993
Założenia i dotychczasowy przebieg realizacji reformy gospodarczej w Polsce = Assumptions and the to Date Implementation of the Economic Reform in Poland / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - nr 376 (1993), s. 73-83. - Summ. - ISSN 0208-7944 1993
Zasady ustalania wyniku finansowego w przedsiębiorstwach w wybranych krajach o różnych ustrojach polityczno-gospodarczych = Principles of Determining and Distributing the Financial Effect in Enterprises of the Selected Countries Characterized by Various Political and Systems / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 347 (1991), s. 61-77. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944 1991
[Recenzja] / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 28, nr 1/89 (1989), s. 101-103. - Rec. pracy: J. Gajda (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, wyd II. zmienione i uzupełnione, Warszawa: PWE, 1987 1989
Istotne elementy ewolucji struktury i funkcjonowania wiejskich spółdzielni kredytowych w PRL = Essential Elements of the Evolution of Structure and Functioning of Rural Credit Co-operatives in Poland / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 293 (1989), s. 47-60. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944 1989
Prezentacja porównawcza systemów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw w WRL i PRL = Comparative Presentation of Economic and Financial Systems in Polish and Hungarian Enterprises / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 264 (1988), s. 61-77. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944 1988
Reforma bankowości w Węgierskiej Republice Ludowej = Reform of the Banking System in the Hungarian People's Republic / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 3/88 (1988), s. 15-23. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X 1988
Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej = The Role of Financial Return of an Enterprise Within the Mechanism of the Economic Reform / Franciszek SKALNIAK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986), s. 83-94. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X 1986
Typowe i specyficzne metody finansowania działalności jednostek gospodarczych w krajach socjalistycznych = Typical and Specific Methods of Financing the Activity of Economic Units in the Socialist Countries / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 2/86 (1986), s. 42-55. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X 1986
Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych = The Category of State Enterprise's Financial Outcome in Socialist Economy / Franciszek SKALNIAK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985), s. 153-162. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X 1985
Samodzielność i samofinansowanie przedsiębiorstwa w realizacji reformy gospodarczej = On the Plant's Autonomy and Self-Financing after the Introduction of the Economic Reform / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 3/85 (1985), s. 35-46. - ISSN 0079-578X 1985
Systemy rozliczeń przedsiębiorstw uspołecznionych z budżetem państwa w wybranych krajach socjalistycznych = System of Settlement of Accounts of Socialized Enterprises with State Budget in Selected Socialist Countries / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 192 (1985), s. 111-126. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944 1985
Problematyka funduszu płac przedsiębiorstw w Polsce, na Węgrzech i w Jugosławii = Problems Pertaining to Wages Fund in the Enterprises in Poland. Hungary and Yugoslavia / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 168 (1983), s. 15-36. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944 1983
Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego w przedsiębiorstwie przemysłu szklarskiego / Janina Skalniak, Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983), s. 147-160. - ISSN 0079-578X 1983
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw w Polsce według założeń reformy gospodarczej - w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w Jugosławii i na Węgrzech = Economic-financial System of Enterprises in Poland According to Assumptions and Projects of Economic Reform in Comparison with Economic-Financial System of Enterprises in Jugoslavia and Hungary / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 2/82 (1982), s. 50-65. - ISSN 0079-578X 1982
Mierniki oceny działalności organizacji gospodarczych w WRL, NRD i PRL = On the Basic Measures of Economic Organizations' Activity Employed in Hungary, East Germany and Poland / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 102 (1978), s. 91-110. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944 1978
Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych = Comparison of Economic-Financial Systems in European Socialist Countries / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 2/62 (1977), s. 27-38. - ISSN 0079-578X 1977
Niektóre zjawiska pieniężno-kredytowe w gospodarce narodowej w latach 1960-1968 = Some Money-Credit Phenomena in the Polish Economy in the Period 1960-1968 / Franciszek SKALNIAK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 10 (1971), s. 41-63. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X 1971
Editorial:
Year
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Franciszek SKALNIAK]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993. - nr 394. - 104 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944 1993
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993. - nr 410. - 71 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944 1993
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 376. - 152 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944 1993
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 393. - 131 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944 1992
Doctoral dissertations:
Year
Kredyt bankowy jako źródło finansowania inwestycji w gospodarstwach indywidualnych Polski Południowej na przykładzie woj. krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego / Cisse Fode Momo ; Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Kraków, 1990. - 122 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1990
Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego : na przykładzie województw krakowskiego i tarnowskiego / Józefa Gniewek ; Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Kraków, 1986. - 149, [65] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1986
Zysk jako instrument zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi / Władysława SIEDLARZ ; Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Kraków, 1985. - 250 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1985
Oddziaływanie instrumentów podziału akumulacji finansowej na gospodarkę przedsiębiorstwa turystycznego / Tadeusz Burzyński ; Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Kraków, 1983. - 308 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1983
Wpływ instrumentów ekonomiczno-finansowych sterowania handlem zagranicznym na gospodarkę przedsiębiorstwa przemysłowego / Anna MYRDKO ; Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Kraków, 1983. - X, 267 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1983
Finansowe instrumenty oddziaływania na efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwach przemysłowych : (próba oceny skuteczności w latach 1974-1980) / Jan CZEKAJ ; Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Kraków, 1982. - [3], IX, 263 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1982
Unpublished:
Year
Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w krajach zachodnich. Etap 2 / kierownik tematu: Franciszek SKALNIAK ; Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 98 s. : il. ; 30 cm 1991
Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w niektórych innych krajach jako materiał przygotowawczy do oceny adaptacji wzorów zachodnich. Etap 1 / kierownik tematu: Franciszek SKALNIAK ; autorzy: Jan CZEKAJ, Anna MYRDKO, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 141 s. : il. ; 30 cm 1990
System ekonomiczno-finansowy wprowadzony w ramach reformy gospodarczej w Polsce z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 1983 r. / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - 27 k. ; 30 cm 1983
System ekonomiczno-finansowy kombinatów i przedsiębiorstw w NRD / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - 45 k. ; 30 cm. - Bibliogr. 1983
System ekonomiczno-finansowy zjednoczeń i przedsiębiorstw czechosłowackich / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - 36 k. ; 30 cm. - Bibliogr. 1983
Uwagi do projektów ustawy "Prawo Bankowe" i ustawy "O nadaniu statutu Narodowego Banku Polskiego" wraz z załączonym statutem NBP z 1981 r. / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - 8 k. ; 30 cm 1983
Elementy ekonomiczno-finansowe w świetle zmian przewidzianych na 1 stycznia 1984 roku / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - 26 k. ; 30 cm 1983
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw jugosłowiańskich / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 46 k. ; 30 cm. - Bibliogr. 1982
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw węgierskich / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 79 k. ; 30 cm. - Bibliogr. 1982
Elementy ekonomiczno-finansowe w projektach i rozwiązaniach reformy gospodarczej w zakresie działalności przedsiębiorstw państwowych / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - 61 k. ; 30 cm. - Bibliogr. 1981
Other:
Year
Wyniki finansowe przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu liczbowym i graficznym od 1961 do 1987 r. = Financial Results of Polish Enterprises 1961-1987 / Franciszek SKALNIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 33/2, lipiec-grudzień 1989 (1991), s. 266-267. - ISSN 0079-354X 1991
Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej = The Role of the Financial Effect of the Firm in the Mechanism of Economic Reform / Franciszek SKALNIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 72-74. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X 1987
Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych = The Category of Financial Effect in Business Plants in Socialist Countries / Franciszek SKALNIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983 (1986), s. 283-285. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X 1986
Year
Bolland S., Domaszewicz R., Dresler Z., Owsiak S., Skalniak F., (1996), Wstęp do nauki finansów, Wyd. 3 zm.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 285, [1] s.
1996
Skalniak F., (1994), Banki na rynku papierów wartościowych - przypadek Francji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 426, s. 5-17.
1994
Skalniak F., (1993), Interwencjonizm państwa w gospodarce rynkowej (w powiązaniu z procesami w Polsce w latach 1990-1991), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 394, s. 59-70.
1993
Skalniak F., (1993), Założenia i dotychczasowy przebieg realizacji reformy gospodarczej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 376, s. 73-83.
1993
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Franciszek SKALNIAK] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993. - nr 394. - 104 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
1993
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993. - nr 410. - 71 s.; 24 cm. - 0208-7944
1993
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 376. - 152 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
1993
Skalniak F., (1992), Zarys historii polskiej spółdzielczości kredytowej, Kraków : "Secesja", 246 s.
1992
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 393. - 131 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
1992
Skalniak F., (1991), Zasady ustalania wyniku finansowego w przedsiębiorstwach w wybranych krajach o różnych ustrojach polityczno-gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 347, s. 61-77.
1991
Skalniak F., (1991), Elementy gospodarki pieniężnej przedsiębiorstwa: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 38 s.
1991
Skalniak F., (1991), Wyniki finansowe przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu liczbowym i graficznym od 1961 do 1987 r., "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 33/2, lipiec-grudzień 1989, s. 266-267.
1991
Czepielewska-Kałka K., Skalniak F., (1991), Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w krajach zachodnich. Etap 2, Skalniak F. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 98 s.
1991
Momo C., (1990), Kredyt bankowy jako źródło finansowania inwestycji w gospodarstwach indywidualnych Polski Południowej na przykładzie woj. krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego, Prom. Skalniak F., Kraków : , 122 k.
1990
Czekaj J., Myrdko A., Skalniak F., (1990), Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w niektórych innych krajach jako materiał przygotowawczy do oceny adaptacji wzorów zachodnich. Etap 1, Skalniak F. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 141 s.
1990
Skalniak F., (1989), [Recenzja], "Problemy Ekonomiczne", R. 28, nr 1/89, s. 101-103.
1989
Skalniak F., (1989), Istotne elementy ewolucji struktury i funkcjonowania wiejskich spółdzielni kredytowych w PRL, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 293, s. 47-60.
1989
Skalniak F., (1988), Prezentacja porównawcza systemów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw w WRL i PRL, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 264, s. 61-77.
1988
Skalniak F., (1988), Reforma bankowości w Węgierskiej Republice Ludowej, "Problemy Ekonomiczne", R. 27, nr 3/88, s. 15-23.
1988
Skalniak F., (1987), Instrumenty oddziaływania Centrum na gospodarkę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw : (w wybranych krajach socjalistycznych). [W:] Lis S. (red.), Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 255-264.
1987
Skalniak F., (1987), Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 72-74.
1987
Gniewek J., (1986), Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego: na przykładzie województw krakowskiego i tarnowskiego, Prom. Skalniak F., Kraków : , 149, [65] k.
1986
Skalniak F., (1986), Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 283-285.
1986
Skalniak F., (1986), Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 29, s. 83-94.
1986
Skalniak F., (1986), Typowe i specyficzne metody finansowania działalności jednostek gospodarczych w krajach socjalistycznych, "Problemy Ekonomiczne", R. 25, nr 2/86, s. 42-55.
1986
Skalniak F., (1985), Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 28, s. 153-162.
1985
Siedlarz W., (1985), Zysk jako instrument zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi, Prom. Skalniak F., Kraków : , 250 k.
1985
Skalniak F., (1985), Samodzielność i samofinansowanie przedsiębiorstwa w realizacji reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 3/85, s. 35-46.
1985
Skalniak F., (1985), Systemy rozliczeń przedsiębiorstw uspołecznionych z budżetem państwa w wybranych krajach socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 192, s. 111-126.
1985
Skalniak F., (1984), Systemy finansowo-kredytowe wybranych państw socjalistycznych. [W:] Jaklik A., Micherda B. (red.), Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw, Kraków : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], s. 1-23.
1984
Skalniak F., (1983), System ekonomiczno-finansowy wprowadzony w ramach reformy gospodarczej w Polsce z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 1983 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 27 k.
1983
Burzyński T., (1983), Oddziaływanie instrumentów podziału akumulacji finansowej na gospodarkę przedsiębiorstwa turystycznego, Prom. Skalniak F., Kraków : , 308 k.
1983
Skalniak F., (1983), System ekonomiczno-finansowy kombinatów i przedsiębiorstw w NRD, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 45 k.
1983
Skalniak F., (1983), System ekonomiczno-finansowy zjednoczeń i przedsiębiorstw czechosłowackich, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36 k.
1983
Skalniak F., (1983), Problematyka funduszu płac przedsiębiorstw w Polsce, na Węgrzech i w Jugosławii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 168, s. 15-36.
1983
Skalniak J., Skalniak F., (1983), Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego w przedsiębiorstwie przemysłu szklarskiego, "Problemy Ekonomiczne", nr 3/83 (R. 22), s. 147-160.
1983
Skalniak F., (1983), Uwagi do projektów ustawy "Prawo Bankowe" i ustawy "O nadaniu statutu Narodowego Banku Polskiego" wraz z załączonym statutem NBP z 1981 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 8 k.
1983
Skalniak F., (1983), Elementy ekonomiczno-finansowe w świetle zmian przewidzianych na 1 stycznia 1984 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 26 k.
1983
Myrdko A., (1983), Wpływ instrumentów ekonomiczno-finansowych sterowania handlem zagranicznym na gospodarkę przedsiębiorstwa przemysłowego, Prom. Skalniak F., Kraków : , X, 267 k.
1983
Czekaj J., (1982), Finansowe instrumenty oddziaływania na efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwach przemysłowych: (próba oceny skuteczności w latach 1974-1980), Prom. Skalniak F., Kraków : , [3], IX, 263 k.
1982
Skalniak F., (1982), System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw jugosłowiańskich, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 46 k.
1982
Skalniak J., Skalniak F., (1982), Zasady systemu ekonomiczno-finansowego w świetle doświadczeń przemysłu szklarskiego. [W:] Byrski B. (red.), Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 240-259.
1982
Skalniak F., (1982), System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw w Polsce według założeń reformy gospodarczej - w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w Jugosławii i na Węgrzech, "Problemy Ekonomiczne", R. 21 nr 2/82, s. 50-65.
1982
Skalniak F., (1982), System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw węgierskich, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 79 k.
1982
Owsiak S., Skalniak F. (red.), (1981), Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi: materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 2, Systemowe uwarunkowania efektywności gospodarowania czynnikami wytwórczymi, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 220 s.
1981
Owsiak S., Skalniak F. (red.), (1981), Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi: materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 268 s.
1981
Skalniak F., (1981), Elementy ekonomiczno-finansowe w projektach i rozwiązaniach reformy gospodarczej w zakresie działalności przedsiębiorstw państwowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 k.
1981
Skalniak F., (1980), Gospodarka finansowa w przedsiębiorstwie turystycznym. [W:] Altkorn J. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 219-246.
1980
Dresler Z., Skalniak F., (1979), Finanse organizacji gospodarczych: zagadnienia wybrane, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 127 s.
1979
Skalniak F., (1978), Mierniki oceny działalności organizacji gospodarczych w WRL, NRD i PRL, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 102, s. 91-110.
1978
Skalniak F., (1977), Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych, "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 2/62, s. 27-38.
1977
Skalniak F., (1976), Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 135-150.
1976
Skalniak F., (1971), Niektóre zjawiska pieniężno-kredytowe w gospodarce narodowej w latach 1960-1968, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 10, s. 41-63.
1971
Books:
Year
Bolland S., Domaszewicz R., Dresler Z., Owsiak S., Skalniak F., (1996), Wstęp do nauki finansów, Wyd. 3 zm.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 285, [1] s. 1996
Skalniak F., (1992), Zarys historii polskiej spółdzielczości kredytowej, Kraków : "Secesja", 246 s. 1992
Skalniak F., (1991), Elementy gospodarki pieniężnej przedsiębiorstwa: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 38 s. 1991
Owsiak S., Skalniak F. (red.), (1981), Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi: materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 2, Systemowe uwarunkowania efektywności gospodarowania czynnikami wytwórczymi, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 220 s. 1981
Owsiak S., Skalniak F. (red.), (1981), Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi: materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 268 s. 1981
Dresler Z., Skalniak F., (1979), Finanse organizacji gospodarczych: zagadnienia wybrane, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 127 s. 1979
Chapters:
Year
Skalniak F., (1987), Instrumenty oddziaływania Centrum na gospodarkę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw : (w wybranych krajach socjalistycznych). [W:] Lis S. (red.), Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 255-264. 1987
Skalniak F., (1984), Systemy finansowo-kredytowe wybranych państw socjalistycznych. [W:] Jaklik A., Micherda B. (red.), Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw, Kraków : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], s. 1-23. 1984
Skalniak J., Skalniak F., (1982), Zasady systemu ekonomiczno-finansowego w świetle doświadczeń przemysłu szklarskiego. [W:] Byrski B. (red.), Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 240-259. 1982
Skalniak F., (1980), Gospodarka finansowa w przedsiębiorstwie turystycznym. [W:] Altkorn J. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 219-246. 1980
Skalniak F., (1976), Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 135-150. 1976
Articles:
Year
Skalniak F., (1994), Banki na rynku papierów wartościowych - przypadek Francji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 426, s. 5-17. 1994
Skalniak F., (1993), Interwencjonizm państwa w gospodarce rynkowej (w powiązaniu z procesami w Polsce w latach 1990-1991), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 394, s. 59-70. 1993
Skalniak F., (1993), Założenia i dotychczasowy przebieg realizacji reformy gospodarczej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 376, s. 73-83. 1993
Skalniak F., (1991), Zasady ustalania wyniku finansowego w przedsiębiorstwach w wybranych krajach o różnych ustrojach polityczno-gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 347, s. 61-77. 1991
Skalniak F., (1989), [Recenzja], "Problemy Ekonomiczne", R. 28, nr 1/89, s. 101-103. 1989
Skalniak F., (1989), Istotne elementy ewolucji struktury i funkcjonowania wiejskich spółdzielni kredytowych w PRL, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 293, s. 47-60. 1989
Skalniak F., (1988), Prezentacja porównawcza systemów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw w WRL i PRL, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 264, s. 61-77. 1988
Skalniak F., (1988), Reforma bankowości w Węgierskiej Republice Ludowej, "Problemy Ekonomiczne", R. 27, nr 3/88, s. 15-23. 1988
Skalniak F., (1986), Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 29, s. 83-94. 1986
Skalniak F., (1986), Typowe i specyficzne metody finansowania działalności jednostek gospodarczych w krajach socjalistycznych, "Problemy Ekonomiczne", R. 25, nr 2/86, s. 42-55. 1986
Skalniak F., (1985), Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 28, s. 153-162. 1985
Skalniak F., (1985), Samodzielność i samofinansowanie przedsiębiorstwa w realizacji reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 3/85, s. 35-46. 1985
Skalniak F., (1985), Systemy rozliczeń przedsiębiorstw uspołecznionych z budżetem państwa w wybranych krajach socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 192, s. 111-126. 1985
Skalniak F., (1983), Problematyka funduszu płac przedsiębiorstw w Polsce, na Węgrzech i w Jugosławii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 168, s. 15-36. 1983
Skalniak J., Skalniak F., (1983), Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego w przedsiębiorstwie przemysłu szklarskiego, "Problemy Ekonomiczne", nr 3/83 (R. 22), s. 147-160. 1983
Skalniak F., (1982), System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw w Polsce według założeń reformy gospodarczej - w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w Jugosławii i na Węgrzech, "Problemy Ekonomiczne", R. 21 nr 2/82, s. 50-65. 1982
Skalniak F., (1978), Mierniki oceny działalności organizacji gospodarczych w WRL, NRD i PRL, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 102, s. 91-110. 1978
Skalniak F., (1977), Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych, "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 2/62, s. 27-38. 1977
Skalniak F., (1971), Niektóre zjawiska pieniężno-kredytowe w gospodarce narodowej w latach 1960-1968, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 10, s. 41-63. 1971
Editorial:
Year
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Franciszek SKALNIAK] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993. - nr 394. - 104 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944 1993
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993. - nr 410. - 71 s.; 24 cm. - 0208-7944 1993
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 376. - 152 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944 1993
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 393. - 131 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944 1992
Doctoral dissertations:
Year
Momo C., (1990), Kredyt bankowy jako źródło finansowania inwestycji w gospodarstwach indywidualnych Polski Południowej na przykładzie woj. krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego, Prom. Skalniak F., Kraków : , 122 k. 1990
Gniewek J., (1986), Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego: na przykładzie województw krakowskiego i tarnowskiego, Prom. Skalniak F., Kraków : , 149, [65] k. 1986
Siedlarz W., (1985), Zysk jako instrument zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi, Prom. Skalniak F., Kraków : , 250 k. 1985
Burzyński T., (1983), Oddziaływanie instrumentów podziału akumulacji finansowej na gospodarkę przedsiębiorstwa turystycznego, Prom. Skalniak F., Kraków : , 308 k. 1983
Myrdko A., (1983), Wpływ instrumentów ekonomiczno-finansowych sterowania handlem zagranicznym na gospodarkę przedsiębiorstwa przemysłowego, Prom. Skalniak F., Kraków : , X, 267 k. 1983
Czekaj J., (1982), Finansowe instrumenty oddziaływania na efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwach przemysłowych: (próba oceny skuteczności w latach 1974-1980), Prom. Skalniak F., Kraków : , [3], IX, 263 k. 1982
Unpublished:
Year
Czepielewska-Kałka K., Skalniak F., (1991), Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w krajach zachodnich. Etap 2, Skalniak F. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 98 s. 1991
Czekaj J., Myrdko A., Skalniak F., (1990), Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w niektórych innych krajach jako materiał przygotowawczy do oceny adaptacji wzorów zachodnich. Etap 1, Skalniak F. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 141 s. 1990
Skalniak F., (1983), System ekonomiczno-finansowy wprowadzony w ramach reformy gospodarczej w Polsce z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 1983 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 27 k. 1983
Skalniak F., (1983), System ekonomiczno-finansowy kombinatów i przedsiębiorstw w NRD, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 45 k. 1983
Skalniak F., (1983), System ekonomiczno-finansowy zjednoczeń i przedsiębiorstw czechosłowackich, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36 k. 1983
Skalniak F., (1983), Uwagi do projektów ustawy "Prawo Bankowe" i ustawy "O nadaniu statutu Narodowego Banku Polskiego" wraz z załączonym statutem NBP z 1981 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 8 k. 1983
Skalniak F., (1983), Elementy ekonomiczno-finansowe w świetle zmian przewidzianych na 1 stycznia 1984 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 26 k. 1983
Skalniak F., (1982), System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw jugosłowiańskich, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 46 k. 1982
Skalniak F., (1982), System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw węgierskich, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 79 k. 1982
Skalniak F., (1981), Elementy ekonomiczno-finansowe w projektach i rozwiązaniach reformy gospodarczej w zakresie działalności przedsiębiorstw państwowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 k. 1981
Other:
Year
Skalniak F., (1991), Wyniki finansowe przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu liczbowym i graficznym od 1961 do 1987 r., "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 33/2, lipiec-grudzień 1989, s. 266-267. 1991
Skalniak F., (1987), Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 72-74. 1987
Skalniak F., (1986), Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 283-285. 1986