Rosicka Janina

Interdepartmental Unit, Department of Economic Policy and Regional Economy

Year
Liberalizm - totalitaryzm - chrześcijaństwo. Dylematy moralne Adama Krzyżanowskiego = Liberalism - Totalitarism - Christianity. Moral Dilemmas of Adam Krzyżanowski / Janina ROSICKA // Ekonomista. - nr 5-6 (1993), s. 697-713. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
1993
Ekonomia polityczna i współczesny kryzys nauki (refleksje nad książką "Ponad ekonomią") = Political Economy and the Present Crisis of Science / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 334 (1991), s. 113-125. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1991
Ekonomia zachodnia i gmina słowiańska : (o programie T. Potockiego (1809-1861)) = Northern Economy and a Slavonic District : (on the Programme of Tomasz Potocki 1809-1861) / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 346 (1991), s. 45-57. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1991
O wyobraźni ekonomicznej Polaków / Janina ROSICKA. - Kraków : Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska, 1991. - 231 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - ISBN 83-7052-034-0
1991
Edward Lipiński - historyk myśli ekonomicznej = Edward Lipiński - A Historian of Economic Thought / Janina ROSICKA // Ekonomista. - nr 1-2 (1989), s. 155-173. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
1989
Ekonomia a postęp społeczny (Fryderyk Skarbek i Józef Maria Hoene-Wroński) = Economy and Social Development (Fryderyk Skarbek and Józef Maria Hoene-Wroński) / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 306 (1989), s. 117-133. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1989
[Recenzja] / Janina ROSICKA // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 2/88 (1988), s. 107-111. - Rec. pracy: Michaił Gorbaczow: Przebudowa i nowe myślenie dla naszego kraju i dla całego świata
1988
Ekonomiczne aspekty "kwestii włościańskiej" (1830-1862) = Economic aspects of "Peasant Issue" (1830-1862) / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 254 (1988), s. 5-32. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1988
Rola teorii wartości w polskiej myśli ekonomicznej lat 1830-1864 = Role of the Theory of Value in the Polish Economic Thought of the Period 1830-1864 / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 232 (1987), s. 5-25. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1987
Romana Rybarskiego sztuka wygrywania przeciwieństw / Janina ROSICKA // W: Roman Rybarski : krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej : materiały z sesji naukowej - Kraków 17 X 1987. - Kraków : PAX, 1987. - S. 65-95
1987
Polskie spory o własność : narodziny nowożytnej myśli ekonomicznej na ziemiach polskich (1765-1830) = Polish Disputes over Property : the Emergence of Modern Economic Thought in Poland (1765-1830) / Janina ROSICKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1984. - 184 s. : il., tab., wykr. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 63)
1984
Społeczno-ekonomiczne aspekty dyskusji nad "kwestią włościańską" 1800-1830 = The Socio-Economic Aspects of Discussion over "the Peasants Problem" 1800-1830 / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 187 (1984), s. 19-37. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1984
Rozważania Ludwika Królikowskiego o własności = L. Królikowski's Considerations Concerning Property / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 150 (1982), s. 149-170. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1982
Rola rynku w systemie Henryka Kamieńskiego = The Role of the Market in Henryk Kamieński's System / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 159 (1982), s. 5-24. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1982
Myśl ekonomiczna Towarzystwa Demokratycznego Polskiego = Economic Thought of Polish Democratic Society / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 150 (1982), s. 129-148. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1982
"Filozofia ekonomii" Henryka Kamieńskiego = Henryk Kamieński's "Philosophy of Economy" / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 150 (1982), s. 107-127. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1982
Kształtowanie się poglądów na własność do czasów Oświecenia = The Shaping of Views on Property until the Age of Reason / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 ([1981]), s. 153-170. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1981
Ujęcie własności w doktrynach okresu kształtowania się kapitalizmu = The Presentation of Property In Economic Doctrines of the Formation Perid of Capitalism / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 119 (1979), s. 5-19. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1979
Praca jako kategoria systemu Henryka Kamieńskiego / Janina ROSICKA // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 25 (1976), s. 223-242. - Bibliogr.
1976
System społeczno-ekonomiczny Henryka Kamieńskiego / Janina ROSICKA ; Promotor: Wiktor BONIECKI. - Kraków, 1973. - 344 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1973
Books:
Year
O wyobraźni ekonomicznej Polaków / Janina ROSICKA. - Kraków : Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska, 1991. - 231 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - ISBN 83-7052-034-0 1991
Polskie spory o własność : narodziny nowożytnej myśli ekonomicznej na ziemiach polskich (1765-1830) = Polish Disputes over Property : the Emergence of Modern Economic Thought in Poland (1765-1830) / Janina ROSICKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1984. - 184 s. : il., tab., wykr. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 63) 1984
Chapters:
Year
Romana Rybarskiego sztuka wygrywania przeciwieństw / Janina ROSICKA // W: Roman Rybarski : krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej : materiały z sesji naukowej - Kraków 17 X 1987. - Kraków : PAX, 1987. - S. 65-95 1987
Articles:
Year
Liberalizm - totalitaryzm - chrześcijaństwo. Dylematy moralne Adama Krzyżanowskiego = Liberalism - Totalitarism - Christianity. Moral Dilemmas of Adam Krzyżanowski / Janina ROSICKA // Ekonomista. - nr 5-6 (1993), s. 697-713. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205 1993
Ekonomia polityczna i współczesny kryzys nauki (refleksje nad książką "Ponad ekonomią") = Political Economy and the Present Crisis of Science / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 334 (1991), s. 113-125. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944 1991
Ekonomia zachodnia i gmina słowiańska : (o programie T. Potockiego (1809-1861)) = Northern Economy and a Slavonic District : (on the Programme of Tomasz Potocki 1809-1861) / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 346 (1991), s. 45-57. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944 1991
Edward Lipiński - historyk myśli ekonomicznej = Edward Lipiński - A Historian of Economic Thought / Janina ROSICKA // Ekonomista. - nr 1-2 (1989), s. 155-173. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205 1989
Ekonomia a postęp społeczny (Fryderyk Skarbek i Józef Maria Hoene-Wroński) = Economy and Social Development (Fryderyk Skarbek and Józef Maria Hoene-Wroński) / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 306 (1989), s. 117-133. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944 1989
[Recenzja] / Janina ROSICKA // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 2/88 (1988), s. 107-111. - Rec. pracy: Michaił Gorbaczow: Przebudowa i nowe myślenie dla naszego kraju i dla całego świata 1988
Ekonomiczne aspekty "kwestii włościańskiej" (1830-1862) = Economic aspects of "Peasant Issue" (1830-1862) / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 254 (1988), s. 5-32. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944 1988
Rola teorii wartości w polskiej myśli ekonomicznej lat 1830-1864 = Role of the Theory of Value in the Polish Economic Thought of the Period 1830-1864 / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 232 (1987), s. 5-25. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944 1987
Społeczno-ekonomiczne aspekty dyskusji nad "kwestią włościańską" 1800-1830 = The Socio-Economic Aspects of Discussion over "the Peasants Problem" 1800-1830 / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 187 (1984), s. 19-37. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1984
Rola rynku w systemie Henryka Kamieńskiego = The Role of the Market in Henryk Kamieński's System / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 159 (1982), s. 5-24. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944 1982
Myśl ekonomiczna Towarzystwa Demokratycznego Polskiego = Economic Thought of Polish Democratic Society / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 150 (1982), s. 129-148. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944 1982
"Filozofia ekonomii" Henryka Kamieńskiego = Henryk Kamieński's "Philosophy of Economy" / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 150 (1982), s. 107-127. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944 1982
Kształtowanie się poglądów na własność do czasów Oświecenia = The Shaping of Views on Property until the Age of Reason / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 ([1981]), s. 153-170. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944 1981
Ujęcie własności w doktrynach okresu kształtowania się kapitalizmu = The Presentation of Property In Economic Doctrines of the Formation Perid of Capitalism / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 119 (1979), s. 5-19. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944 1979
Praca jako kategoria systemu Henryka Kamieńskiego / Janina ROSICKA // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 25 (1976), s. 223-242. - Bibliogr. 1976
Doctoral dissertations:
Year
System społeczno-ekonomiczny Henryka Kamieńskiego / Janina ROSICKA ; Promotor: Wiktor BONIECKI. - Kraków, 1973. - 344 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1973
Unpublished:
Year
Other:
Year
Rozważania Ludwika Królikowskiego o własności = L. Królikowski's Considerations Concerning Property / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 150 (1982), s. 149-170. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944 1982
Year
Rosicka J., (1993), Liberalizm - totalitaryzm - chrześcijaństwo. Dylematy moralne Adama Krzyżanowskiego, "Ekonomista", nr 5-6, s. 697-713.
1993
Rosicka J., (1991), Ekonomia polityczna i współczesny kryzys nauki (refleksje nad książką "Ponad ekonomią"), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 334, s. 113-125.
1991
Rosicka J., (1991), Ekonomia zachodnia i gmina słowiańska (o programie T. Potockiego (1809-1861)), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 346, s. 45-57.
1991
Rosicka J., (1991), O wyobraźni ekonomicznej Polaków, Kraków : Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska, 231 s.
1991
Rosicka J., (1989), Edward Lipiński - historyk myśli ekonomicznej, "Ekonomista", nr 1-2, s. 155-173.
1989
Rosicka J., (1989), Ekonomia a postęp społeczny (Fryderyk Skarbek i Józef Maria Hoene-Wroński), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 306, s. 117-133.
1989
Rosicka J., (1988), [Recenzja], "Problemy Ekonomiczne", R. 27, nr 2/88, s. 107-111.
1988
Rosicka J., (1988), Ekonomiczne aspekty "kwestii włościańskiej" (1830-1862), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 254, s. 5-32.
1988
Rosicka J., (1987), Rola teorii wartości w polskiej myśli ekonomicznej lat 1830-1864, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 232, s. 5-25.
1987
Rosicka J., (1987), Romana Rybarskiego sztuka wygrywania przeciwieństw. [W:] Roman Rybarski : krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej : materiały z sesji naukowej - Kraków 17 X 1987, Kraków : PAX, s. 65-95.
1987
Rosicka J., (1984), Polskie spory o własność: narodziny nowożytnej myśli ekonomicznej na ziemiach polskich (1765-1830), (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 63), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 184 s.
1984
Rosicka J., (1984), Społeczno-ekonomiczne aspekty dyskusji nad "kwestią włościańską" 1800-1830, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej", nr 187, s. 19-37.
1984
Rosicka J., (1982), Rozważania Ludwika Królikowskiego o własności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej", nr 150, s. 149-170.
1982
Rosicka J., (1982), Rola rynku w systemie Henryka Kamieńskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 159, s. 5-24.
1982
Rosicka J., (1982), Myśl ekonomiczna Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej", nr 150, s. 129-148.
1982
Rosicka J., (1982), "Filozofia ekonomii" Henryka Kamieńskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej", nr 150, s. 107-127.
1982
Rosicka J., (1981), Kształtowanie się poglądów na własność do czasów Oświecenia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 147, s. 153-170.
1981
Rosicka J., (1979), Ujęcie własności w doktrynach okresu kształtowania się kapitalizmu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 119, s. 5-19.
1979
Rosicka J., (1976), Praca jako kategoria systemu Henryka Kamieńskiego, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 25, s. 223-242.
1976
Rosicka J., (1973), System społeczno-ekonomiczny Henryka Kamieńskiego, Prom. Boniecki W., Kraków : , 344 k.
1973
Books:
Year
Rosicka J., (1991), O wyobraźni ekonomicznej Polaków, Kraków : Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska, 231 s. 1991
Rosicka J., (1984), Polskie spory o własność: narodziny nowożytnej myśli ekonomicznej na ziemiach polskich (1765-1830), (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 63), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 184 s. 1984
Chapters:
Year
Rosicka J., (1987), Romana Rybarskiego sztuka wygrywania przeciwieństw. [W:] Roman Rybarski : krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej : materiały z sesji naukowej - Kraków 17 X 1987, Kraków : PAX, s. 65-95. 1987
Articles:
Year
Rosicka J., (1993), Liberalizm - totalitaryzm - chrześcijaństwo. Dylematy moralne Adama Krzyżanowskiego, "Ekonomista", nr 5-6, s. 697-713. 1993
Rosicka J., (1991), Ekonomia polityczna i współczesny kryzys nauki (refleksje nad książką "Ponad ekonomią"), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 334, s. 113-125. 1991
Rosicka J., (1991), Ekonomia zachodnia i gmina słowiańska (o programie T. Potockiego (1809-1861)), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 346, s. 45-57. 1991
Rosicka J., (1989), Edward Lipiński - historyk myśli ekonomicznej, "Ekonomista", nr 1-2, s. 155-173. 1989
Rosicka J., (1989), Ekonomia a postęp społeczny (Fryderyk Skarbek i Józef Maria Hoene-Wroński), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 306, s. 117-133. 1989
Rosicka J., (1988), [Recenzja], "Problemy Ekonomiczne", R. 27, nr 2/88, s. 107-111. 1988
Rosicka J., (1988), Ekonomiczne aspekty "kwestii włościańskiej" (1830-1862), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 254, s. 5-32. 1988
Rosicka J., (1987), Rola teorii wartości w polskiej myśli ekonomicznej lat 1830-1864, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 232, s. 5-25. 1987
Rosicka J., (1984), Społeczno-ekonomiczne aspekty dyskusji nad "kwestią włościańską" 1800-1830, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej", nr 187, s. 19-37. 1984
Rosicka J., (1982), Rola rynku w systemie Henryka Kamieńskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 159, s. 5-24. 1982
Rosicka J., (1982), Myśl ekonomiczna Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej", nr 150, s. 129-148. 1982
Rosicka J., (1982), "Filozofia ekonomii" Henryka Kamieńskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej", nr 150, s. 107-127. 1982
Rosicka J., (1981), Kształtowanie się poglądów na własność do czasów Oświecenia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 147, s. 153-170. 1981
Rosicka J., (1979), Ujęcie własności w doktrynach okresu kształtowania się kapitalizmu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 119, s. 5-19. 1979
Rosicka J., (1976), Praca jako kategoria systemu Henryka Kamieńskiego, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 25, s. 223-242. 1976
Doctoral dissertations:
Year
Rosicka J., (1973), System społeczno-ekonomiczny Henryka Kamieńskiego, Prom. Boniecki W., Kraków : , 344 k. 1973
Unpublished:
Year
Other:
Year
Rosicka J., (1982), Rozważania Ludwika Królikowskiego o własności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej", nr 150, s. 149-170. 1982