Węgrzyn Danuta

Faculty of Finance, Department of Mathematics,

Year
Ocena demograficznych konsekwencji zmian płodności i umieralności w Polsce w okresie transformacji ekonomiczno-społecznej = Evaluation of Effects of Fertility and Mortality Changes Under the Socio-Economic Transformation in Poland / Jolanta KURKIEWICZ, Marcin STONAWSKI, Danuta WĘGRZYNOcena demograficznych konsekwencji zmian płodności i umieralności w Polsce w okresie transformacji ekonomiczno-społecznej = Evaluation of Effects of Fertility and Mortality Changes Under the Socio-Economic Transformation in Poland / Jolanta KURKIEWICZ, Marcin STONAWSKI, Danuta WĘGRZYNOcena demograficznych konsekwencji zmian płodności i umieralności w Polsce w okresie transformacji ekonomiczno-społecznej = Evaluation of Effects of Fertility and Mortality Changes Under the Socio-Economic Transformation in Poland / Jolanta KURKIEWICZ, Marcin STONAWSKI, Danuta WĘGRZYN // Studia DemograficzneStudia DemograficzneStudia Demograficzne. - nr 1/145 (2004), s. 25-54nr 1/145 (2004), s. 25-54nr 1/145 (2004), s. 25-54. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0039-31340039-31340039-3134
2004
Analiza porównawcza przemian zachowań demograficznych w Polsce oraz w innych krajach europejskich / kierownik: Jolanta KURKIEWICZ ; zespół: Marcin STONAWSKI, Danuta WĘGRZYN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 74 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
2003
Evaluation of Influence of Changes in Mortality and Fertility on Population Structure in Poland during Social and Economical Transformation / Jolanta KURKIEWICZ, Marcin STONAWSKI, Danuta WĘGRZYN // W: International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries : Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002 / ed. Józef POCIECHA. - Kraków: Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 195-211. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-3-5
2003
Wpływ postępu w walce ze śmiercią w latach 1990-2000 na stan liczebny i strukturę ludności Polski / Danuta WĘGRZYN // W: Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych / kier. projektu: Jolanta KURKIEWICZ. - (2002), s. 34-48
2002
Wybrane własności funkcji addytywnych = Selected Properties of Additive Functions / Danuta WĘGRZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 549 (2002), s. 21-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12585. - ISSN 0208-7944
2002
Chapters:
Year
Evaluation of Influence of Changes in Mortality and Fertility on Population Structure in Poland during Social and Economical Transformation / Jolanta KURKIEWICZ, Marcin STONAWSKI, Danuta WĘGRZYN // W: International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries : Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002 / ed. Józef POCIECHA. - Kraków: Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 195-211. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-3-5 2003
Articles:
Year
Ocena demograficznych konsekwencji zmian płodności i umieralności w Polsce w okresie transformacji ekonomiczno-społecznej = Evaluation of Effects of Fertility and Mortality Changes Under the Socio-Economic Transformation in Poland / Jolanta KURKIEWICZ, Marcin STONAWSKI, Danuta WĘGRZYNOcena demograficznych konsekwencji zmian płodności i umieralności w Polsce w okresie transformacji ekonomiczno-społecznej = Evaluation of Effects of Fertility and Mortality Changes Under the Socio-Economic Transformation in Poland / Jolanta KURKIEWICZ, Marcin STONAWSKI, Danuta WĘGRZYNOcena demograficznych konsekwencji zmian płodności i umieralności w Polsce w okresie transformacji ekonomiczno-społecznej = Evaluation of Effects of Fertility and Mortality Changes Under the Socio-Economic Transformation in Poland / Jolanta KURKIEWICZ, Marcin STONAWSKI, Danuta WĘGRZYN // Studia DemograficzneStudia DemograficzneStudia Demograficzne. - nr 1/145 (2004), s. 25-54nr 1/145 (2004), s. 25-54nr 1/145 (2004), s. 25-54. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0039-31340039-31340039-3134 2004
Wybrane własności funkcji addytywnych = Selected Properties of Additive Functions / Danuta WĘGRZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 549 (2002), s. 21-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12585. - ISSN 0208-7944 2002
Unpublished:
Year
Analiza porównawcza przemian zachowań demograficznych w Polsce oraz w innych krajach europejskich / kierownik: Jolanta KURKIEWICZ ; zespół: Marcin STONAWSKI, Danuta WĘGRZYN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 74 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 2003
Wpływ postępu w walce ze śmiercią w latach 1990-2000 na stan liczebny i strukturę ludności Polski / Danuta WĘGRZYN // W: Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych / kier. projektu: Jolanta KURKIEWICZ. - (2002), s. 34-48 2002
Year
Kurkiewicz J., Stonawski M., Węgrzyn D., (2004), Ocena demograficznych konsekwencji zmian płodności i umieralności w Polsce w okresie transformacji ekonomiczno-społecznej, "Studia Demograficzne", nr 1/145, s. 25-54.
2004
Stonawski M., Węgrzyn D., (2003), Analiza porównawcza przemian zachowań demograficznych w Polsce oraz w innych krajach europejskich, Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 74 k.
2003
Kurkiewicz J., Stonawski M., Węgrzyn D., (2003), Evaluation of Influence of Changes in Mortality and Fertility on Population Structure in Poland during Social and Economical Transformation. [W:] Pociecha J. (red.), International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries: Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002, Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, s. 195-211.
2003
Węgrzyn D., (2002), Wpływ postępu w walce ze śmiercią w latach 1990-2000 na stan liczebny i strukturę ludności Polski. [W:] Kurkiewicz J. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych, s. 34-48.
2002
Węgrzyn D., (2002), Wybrane własności funkcji addytywnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 549, s. 21-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/12585
2002
Chapters:
Year
Kurkiewicz J., Stonawski M., Węgrzyn D., (2003), Evaluation of Influence of Changes in Mortality and Fertility on Population Structure in Poland during Social and Economical Transformation. [W:] Pociecha J. (red.), International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries: Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002, Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, s. 195-211. 2003
Articles:
Year
Kurkiewicz J., Stonawski M., Węgrzyn D., (2004), Ocena demograficznych konsekwencji zmian płodności i umieralności w Polsce w okresie transformacji ekonomiczno-społecznej, "Studia Demograficzne", nr 1/145, s. 25-54. 2004
Węgrzyn D., (2002), Wybrane własności funkcji addytywnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 549, s. 21-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/12585 2002
Unpublished:
Year
Stonawski M., Węgrzyn D., (2003), Analiza porównawcza przemian zachowań demograficznych w Polsce oraz w innych krajach europejskich, Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 74 k. 2003
Węgrzyn D., (2002), Wpływ postępu w walce ze śmiercią w latach 1990-2000 na stan liczebny i strukturę ludności Polski. [W:] Kurkiewicz J. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych, s. 34-48. 2002