Satora Magdalena ORCID

College of Management and Quality, Institute of Quality and Product Management Sciences, Department of Product Packaging

Year
Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych w transporcie drogowym = Ensurance of the Quality and Safety of Food Products in Road Transport / Magdalena SATORA, Maciej Szkoda // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. - vol. 231, nr 6 (2019), s. 86-92. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/927/774. - ISSN 1509-5878
2019
Analysis of Selected Factors Influencing the Irregularity of Deliveries of Fruit and Vegetables / Magdalena SATORA, Teresa Gajewska, Maciej Szkoda // W: Contemporary Challenges in Supply Chains. Vol. 1 / eds. Adam Koliński, Jerzy Kur, Szymon Strojny, Danuta Głowacka-Fertsch. - Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2019. - S. 128-141. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66017-88-7. - Pełny tekst: http://inw-spatium.pl/wp-content/uploads/2020/04/CHAPTER_11_Satora_Gajewska_Szkoda.pdf
2019
Problems of Quality and Safety Assurance in Road Transport of Food Products = Problemy z jakością i zapewnieniem bezpieczeństwa w transporcie drogowym produktów spożywczych / Magdalena SATORA, Maciej Szkoda // W: Current Trends in Quality Science : Product and Technology Innovations / ed. Daniela Gwiazdowska, Krzysztof Juś. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - S. 143-160. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-591-7
2019
Ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na linii kolejowej Wieliczka - Lotnisko Karków Balice = Effectiveness Evaluation of Infrastructure Investments on the Railway Wieliczka - Krakow Balice Airport / Magdalena SATORA, Maciej Szkoda // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe [Dokument elektroniczny]. - R. 18, nr 12 (2017), s. 1604-1609. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e7caf33d-26a6-44e1-9825-cb370326e22b/c/304_030_A_L_SATORA_SZKODA.pdf. - ISSN 1509-5878
2017
Czynniki determinujące rozwój transportu kolejowego w aglomeracji krakowskiej = Factors Determining the Development of Rail Transport in Cracow Agglomeration / Magdalena SATORA, Maciej Szkoda // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe [Dokument elektroniczny]. - R. 18, nr 12 (2017), s. 1597-1603. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-244ee58e-8326-46fb-98be-022c39253a65/c/303_160_A_L_SATORA_SZKODA.pdf. - ISSN 1509-5878
2017
Chapters:
Year
Analysis of Selected Factors Influencing the Irregularity of Deliveries of Fruit and Vegetables / Magdalena SATORA, Teresa Gajewska, Maciej Szkoda // W: Contemporary Challenges in Supply Chains. Vol. 1 / eds. Adam Koliński, Jerzy Kur, Szymon Strojny, Danuta Głowacka-Fertsch. - Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2019. - S. 128-141. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66017-88-7. - Pełny tekst: http://inw-spatium.pl/wp-content/uploads/2020/04/CHAPTER_11_Satora_Gajewska_Szkoda.pdf 2019
Problems of Quality and Safety Assurance in Road Transport of Food Products = Problemy z jakością i zapewnieniem bezpieczeństwa w transporcie drogowym produktów spożywczych / Magdalena SATORA, Maciej Szkoda // W: Current Trends in Quality Science : Product and Technology Innovations / ed. Daniela Gwiazdowska, Krzysztof Juś. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - S. 143-160. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-591-7 2019
Articles:
Year
Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych w transporcie drogowym = Ensurance of the Quality and Safety of Food Products in Road Transport / Magdalena SATORA, Maciej Szkoda // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. - vol. 231, nr 6 (2019), s. 86-92. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/927/774. - ISSN 1509-5878 2019
Ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na linii kolejowej Wieliczka - Lotnisko Karków Balice = Effectiveness Evaluation of Infrastructure Investments on the Railway Wieliczka - Krakow Balice Airport / Magdalena SATORA, Maciej Szkoda // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe [Dokument elektroniczny]. - R. 18, nr 12 (2017), s. 1604-1609. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e7caf33d-26a6-44e1-9825-cb370326e22b/c/304_030_A_L_SATORA_SZKODA.pdf. - ISSN 1509-5878 2017
Czynniki determinujące rozwój transportu kolejowego w aglomeracji krakowskiej = Factors Determining the Development of Rail Transport in Cracow Agglomeration / Magdalena SATORA, Maciej Szkoda // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe [Dokument elektroniczny]. - R. 18, nr 12 (2017), s. 1597-1603. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-244ee58e-8326-46fb-98be-022c39253a65/c/303_160_A_L_SATORA_SZKODA.pdf. - ISSN 1509-5878 2017
Year
Satora M., Szkoda M., (2019), Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych w transporcie drogowym, "Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe", vol. 231, nr 6, s. 86-92; http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/927/774
2019
Satora M., Gajewska T., Szkoda M., (2019), Analysis of Selected Factors Influencing the Irregularity of Deliveries of Fruit and Vegetables. [W:] Koliński A., Kur J., Strojny S., Głowacka-Fertsch D. (red.), Contemporary Challenges in Supply Chains. Vol. 1, Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, s. 128-141.
2019
Satora M., Szkoda M., (2019), Problems of Quality and Safety Assurance in Road Transport of Food Products. [W:] Gwiazdowska D., Juś K. (red.), Current Trends in Quality Science : Product and Technology Innovations, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 143-160.
2019
Satora M., Szkoda M., (2017), Ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na linii kolejowej Wieliczka - Lotnisko Karków Balice, "Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe" [Dokument elektroniczny], R. 18, nr 12, s. 1604-1609; http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e7caf33d-26a6-44e1-9825-cb370326e22b/c/304_030_A_L_SATORA_SZKODA.pdf
2017
Satora M., Szkoda M., (2017), Czynniki determinujące rozwój transportu kolejowego w aglomeracji krakowskiej, "Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe" [Dokument elektroniczny], R. 18, nr 12, s. 1597-1603; http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-244ee58e-8326-46fb-98be-022c39253a65/c/303_160_A_L_SATORA_SZKODA.pdf
2017
Chapters:
Year
Satora M., Gajewska T., Szkoda M., (2019), Analysis of Selected Factors Influencing the Irregularity of Deliveries of Fruit and Vegetables. [W:] Koliński A., Kur J., Strojny S., Głowacka-Fertsch D. (red.), Contemporary Challenges in Supply Chains. Vol. 1, Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, s. 128-141. 2019
Satora M., Szkoda M., (2019), Problems of Quality and Safety Assurance in Road Transport of Food Products. [W:] Gwiazdowska D., Juś K. (red.), Current Trends in Quality Science : Product and Technology Innovations, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 143-160. 2019
Articles:
Year
Satora M., Szkoda M., (2019), Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych w transporcie drogowym, "Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe", vol. 231, nr 6, s. 86-92; http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/927/774 2019
Satora M., Szkoda M., (2017), Ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na linii kolejowej Wieliczka - Lotnisko Karków Balice, "Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe" [Dokument elektroniczny], R. 18, nr 12, s. 1604-1609; http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e7caf33d-26a6-44e1-9825-cb370326e22b/c/304_030_A_L_SATORA_SZKODA.pdf 2017
Satora M., Szkoda M., (2017), Czynniki determinujące rozwój transportu kolejowego w aglomeracji krakowskiej, "Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe" [Dokument elektroniczny], R. 18, nr 12, s. 1597-1603; http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-244ee58e-8326-46fb-98be-022c39253a65/c/303_160_A_L_SATORA_SZKODA.pdf 2017