Zubek Michał

Faculty of Management,

Year
Koncepcja controllingu w urzędzie administracji samorządowej szczebla gminnego / Michał Zubek ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2017. - 409 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003346
2017
Efektywność finansowa spółdzielczego podmiotu gospodarki społecznej gwarantem jej bytu społecznego? = Financial Performance of the Cooperative Social Economy Company Guarantor of Social and Commercial Activity / Michał Zubek // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 2 (2013), s. 547-563. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_2_40.pdf. - ISSN 2084-5189
2013
Articles:
Year
Efektywność finansowa spółdzielczego podmiotu gospodarki społecznej gwarantem jej bytu społecznego? = Financial Performance of the Cooperative Social Economy Company Guarantor of Social and Commercial Activity / Michał Zubek // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 2 (2013), s. 547-563. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_2_40.pdf. - ISSN 2084-5189 2013
Doctoral dissertations:
Year
Koncepcja controllingu w urzędzie administracji samorządowej szczebla gminnego / Michał Zubek ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2017. - 409 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003346 2017
Unpublished:
Year
Year
Zubek M., (2017), Koncepcja controllingu w urzędzie administracji samorządowej szczebla gminnego, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 409 k.
2017
Zubek M., (2013), Efektywność finansowa spółdzielczego podmiotu gospodarki społecznej gwarantem jej bytu społecznego?, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 1, cz. 2, s. 547-563; http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_2_40.pdf
2013
Articles:
Year
Zubek M., (2013), Efektywność finansowa spółdzielczego podmiotu gospodarki społecznej gwarantem jej bytu społecznego?, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 1, cz. 2, s. 547-563; http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_2_40.pdf 2013
Doctoral dissertations:
Year
Zubek M., (2017), Koncepcja controllingu w urzędzie administracji samorządowej szczebla gminnego, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 409 k. 2017
Unpublished:
Year