Witwicka-Szczepankiewicz Agnieszka

College of Economics, Finance and Law, Instytut Finansów, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń

Year
Przyczyny i obszary przestępczości ubezpieczeniowej z punktu widzenia pośrednika ubezpieczeniowego oraz pracowników towarzystw ubezpieczeniowych / Agnieszka WITWICKA-SZCZEPANKIEWICZ // W: Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Maria PŁONKA, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019. - S. 135-164. - ISBN 978-83-66344-07-5
2019
Otwarte ubezpieczenia grupowe jako innowacyjna forma ubezpieczeń osobowych / Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz ; Promotor: Maria PŁONKA ; promotor pomocniczy: Tomasz JEDYNAK. - Kraków, 2017. - 252 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003315
2017
Kształtowanie relacji firmy z otoczeniem poprzez negocjacje gospodarcze / Andrzej KOZINA, Agnieszka Witwicka // W: Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie / red. Andrzej KOZINA. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 83-108. - ISBN 978-83-941408-2-3. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wybrane-problemy-zarzadzania-relacjami-w-przedsiebiorstwie
2015
Wykorzystanie klasycznych koncepcji wynagradzania we współczesnej agencji ubezpieczeniowej = The Use of the Concept by the Precursors of Management in the Modern Company - Bonus Systems in Insurance Agency / Agnieszka WITWICKA // W: Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji = The Concepts, Methods and Conditions of the Development Organization / red. nauk. Piotr Dziwiński, Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Wiesław Waszkielewicz. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. - S. 24-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-706-9
2014
Negocjacje wielostronne w branży ubezpieczeniowej - zarys koncepcji = Multiparty Negotiations in Insurance Area - Basic Conception / Agnieszka WITWICKA // Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. - nr 13 (13) (2014), s. 101-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-8175
2014
Kompetencje interpersonalne pośrednika na rynku ubezpieczeniowym = The Agent's Interpersonal Competence on the Insurance Market / Agnieszka Witwicka // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 2 (2013), s. 505-519. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_2_37.pdf. - ISSN 2084-5189
2013
Chapters:
Year
Przyczyny i obszary przestępczości ubezpieczeniowej z punktu widzenia pośrednika ubezpieczeniowego oraz pracowników towarzystw ubezpieczeniowych / Agnieszka WITWICKA-SZCZEPANKIEWICZ // W: Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Maria PŁONKA, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019. - S. 135-164. - ISBN 978-83-66344-07-5 2019
Kształtowanie relacji firmy z otoczeniem poprzez negocjacje gospodarcze / Andrzej KOZINA, Agnieszka Witwicka // W: Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie / red. Andrzej KOZINA. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 83-108. - ISBN 978-83-941408-2-3. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wybrane-problemy-zarzadzania-relacjami-w-przedsiebiorstwie 2015
Wykorzystanie klasycznych koncepcji wynagradzania we współczesnej agencji ubezpieczeniowej = The Use of the Concept by the Precursors of Management in the Modern Company - Bonus Systems in Insurance Agency / Agnieszka WITWICKA // W: Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji = The Concepts, Methods and Conditions of the Development Organization / red. nauk. Piotr Dziwiński, Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Wiesław Waszkielewicz. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. - S. 24-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-706-9 2014
Articles:
Year
Negocjacje wielostronne w branży ubezpieczeniowej - zarys koncepcji = Multiparty Negotiations in Insurance Area - Basic Conception / Agnieszka WITWICKA // Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. - nr 13 (13) (2014), s. 101-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-8175 2014
Kompetencje interpersonalne pośrednika na rynku ubezpieczeniowym = The Agent's Interpersonal Competence on the Insurance Market / Agnieszka Witwicka // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 2 (2013), s. 505-519. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_2_37.pdf. - ISSN 2084-5189 2013
Doctoral dissertations:
Year
Otwarte ubezpieczenia grupowe jako innowacyjna forma ubezpieczeń osobowych / Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz ; Promotor: Maria PŁONKA ; promotor pomocniczy: Tomasz JEDYNAK. - Kraków, 2017. - 252 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003315 2017
Unpublished:
Year
Year
Witwicka-Szczepankiewicz A., (2019), Przyczyny i obszary przestępczości ubezpieczeniowej z punktu widzenia pośrednika ubezpieczeniowego oraz pracowników towarzystw ubezpieczeniowych. [W:] Płonka M., Oręziak B., Wielec M. (red.), Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 135-164.
2019
Witwicka-Szczepankiewicz A., (2017), Otwarte ubezpieczenia grupowe jako innowacyjna forma ubezpieczeń osobowych, Prom. Płonka M., Kraków : , 252 k.
2017
Kozina A., Witwicka A., (2015), Kształtowanie relacji firmy z otoczeniem poprzez negocjacje gospodarcze. [W:] Kozina A. (red.), Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie, Kraków : Mfiles.pl, s. 83-108.
2015
Witwicka A., (2014), Wykorzystanie klasycznych koncepcji wynagradzania we współczesnej agencji ubezpieczeniowej. [W:] Dziwiński P., Howaniec H., Malara Z., Waszkielewicz W. (red.), Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji, Kraków : Wydawnictwa AGH, s. 24-36.
2014
Witwicka A., (2014), Negocjacje wielostronne w branży ubezpieczeniowej - zarys koncepcji, "Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu", nr 13 (13), s. 101-116.
2014
Witwicka A., (2013), Kompetencje interpersonalne pośrednika na rynku ubezpieczeniowym, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 1, cz. 2, s. 505-519; http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_2_37.pdf
2013
Chapters:
Year
Witwicka-Szczepankiewicz A., (2019), Przyczyny i obszary przestępczości ubezpieczeniowej z punktu widzenia pośrednika ubezpieczeniowego oraz pracowników towarzystw ubezpieczeniowych. [W:] Płonka M., Oręziak B., Wielec M. (red.), Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 135-164. 2019
Kozina A., Witwicka A., (2015), Kształtowanie relacji firmy z otoczeniem poprzez negocjacje gospodarcze. [W:] Kozina A. (red.), Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie, Kraków : Mfiles.pl, s. 83-108. 2015
Witwicka A., (2014), Wykorzystanie klasycznych koncepcji wynagradzania we współczesnej agencji ubezpieczeniowej. [W:] Dziwiński P., Howaniec H., Malara Z., Waszkielewicz W. (red.), Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji, Kraków : Wydawnictwa AGH, s. 24-36. 2014
Articles:
Year
Witwicka A., (2014), Negocjacje wielostronne w branży ubezpieczeniowej - zarys koncepcji, "Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu", nr 13 (13), s. 101-116. 2014
Witwicka A., (2013), Kompetencje interpersonalne pośrednika na rynku ubezpieczeniowym, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 1, cz. 2, s. 505-519; http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_2_37.pdf 2013
Doctoral dissertations:
Year
Witwicka-Szczepankiewicz A., (2017), Otwarte ubezpieczenia grupowe jako innowacyjna forma ubezpieczeń osobowych, Prom. Płonka M., Kraków : , 252 k. 2017
Unpublished:
Year