Długopolska Elżbieta ORCID

Faculty of Finance,

Year
Mierniki efektywności wydatków JST / Katarzyna OWSIAK, Krzysztof SURÓWKA, Elżbieta Długopolska // W: Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR. - (2013), s. 38-50. - Bibliogr.
2013
Ocena wydatkowania środków JST według kryterium celowości i gospodarności / Elżbieta DŁUGOPOLSKA // W: Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR. - (2013), s. 28-37. - Bibliogr.
2013
Unpublished:
Year
Mierniki efektywności wydatków JST / Katarzyna OWSIAK, Krzysztof SURÓWKA, Elżbieta Długopolska // W: Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR. - (2013), s. 38-50. - Bibliogr. 2013
Ocena wydatkowania środków JST według kryterium celowości i gospodarności / Elżbieta DŁUGOPOLSKA // W: Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR. - (2013), s. 28-37. - Bibliogr. 2013
Year
Owsiak K., Surówka K., Długopolska E., (2013), Mierniki efektywności wydatków JST. [W:] Kosek-Wojnar M. (kierownik tematu), Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego, s. 38-50.
2013
Długopolska E., (2013), Ocena wydatkowania środków JST według kryterium celowości i gospodarności. [W:] Kosek-Wojnar M. (kierownik tematu), Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego, s. 28-37.
2013
Unpublished:
Year
Owsiak K., Surówka K., Długopolska E., (2013), Mierniki efektywności wydatków JST. [W:] Kosek-Wojnar M. (kierownik tematu), Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego, s. 38-50. 2013
Długopolska E., (2013), Ocena wydatkowania środków JST według kryterium celowości i gospodarności. [W:] Kosek-Wojnar M. (kierownik tematu), Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego, s. 28-37. 2013