Strojny Katarzyna

Faculty of Finance,

Year
Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce - systematyka i badanie komparatywne opinii kadry zarządzającej i syndyków = Determinants of Entrepreneurs' Bankruptcy in Poland - Systematics and Comparative Analysis of the Opinion of Management and Trustees / Artur HOŁDA, Katarzyna Strojny // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 101, nr 157 (2019), s. 9-34. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=187265. - ISSN 1641-4381
2019
Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce / Katarzyna Strojny ; Promotor: Artur HOŁDA; Promotor pomocniczy: Konrad GRABIŃSKI. - Kraków, 2017. - 258 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003340
2017
Wdrażanie budżetu zadaniowego na przykładzie administracji celnej = Implementation of a Budget Task Force - the Example of the Customs Administration / Katarzyna Strojny // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 906 (2013), s. 55-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/810/632. - ISSN 1898-6447
2013
Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością = The Continuation of the Activities of the Unit and Models to Warn Against Bankruptcy / Katarzyna Strojny // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. - t. 20 (2013), s. 85-97. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Aktywność finansowa w okresie podwyższonej niepewności. - Bibliogr. - ISSN 1899-9867
2013
Articles:
Year
Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce - systematyka i badanie komparatywne opinii kadry zarządzającej i syndyków = Determinants of Entrepreneurs' Bankruptcy in Poland - Systematics and Comparative Analysis of the Opinion of Management and Trustees / Artur HOŁDA, Katarzyna Strojny // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 101, nr 157 (2019), s. 9-34. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=187265. - ISSN 1641-4381 2019
Wdrażanie budżetu zadaniowego na przykładzie administracji celnej = Implementation of a Budget Task Force - the Example of the Customs Administration / Katarzyna Strojny // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 906 (2013), s. 55-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/810/632. - ISSN 1898-6447 2013
Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością = The Continuation of the Activities of the Unit and Models to Warn Against Bankruptcy / Katarzyna Strojny // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. - t. 20 (2013), s. 85-97. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Aktywność finansowa w okresie podwyższonej niepewności. - Bibliogr. - ISSN 1899-9867 2013
Doctoral dissertations:
Year
Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce / Katarzyna Strojny ; Promotor: Artur HOŁDA; Promotor pomocniczy: Konrad GRABIŃSKI. - Kraków, 2017. - 258 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003340 2017
Unpublished:
Year
Year
Hołda A., Strojny K., (2019), Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce - systematyka i badanie komparatywne opinii kadry zarządzającej i syndyków, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 101, nr 157, s. 9-34; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=187265
2019
Strojny K., (2017), Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce, Prom. Hołda A., Kraków : , 258 k.
2017
Strojny K., (2013), Wdrażanie budżetu zadaniowego na przykładzie administracji celnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 906, s. 55-66; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/810/632
2013
Strojny K., (2013), Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku", t. 20, s. 85-97.
2013
Articles:
Year
Hołda A., Strojny K., (2019), Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce - systematyka i badanie komparatywne opinii kadry zarządzającej i syndyków, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 101, nr 157, s. 9-34; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=187265 2019
Strojny K., (2013), Wdrażanie budżetu zadaniowego na przykładzie administracji celnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 906, s. 55-66; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/810/632 2013
Strojny K., (2013), Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku", t. 20, s. 85-97. 2013
Doctoral dissertations:
Year
Strojny K., (2017), Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce, Prom. Hołda A., Kraków : , 258 k. 2017
Unpublished:
Year