Marszałek Agnieszka

Faculty of Commodity Science,

Year
Herbata - rodzaje, właściwości zdrowotne oraz problem jej autentyczności / Agnieszka Marszałek // W: Współczesne trendy w zarządzaniu : jakościowe aspekty w Gospodarce 4.0 / red. nauk. Magdalena WOJNAROWSKA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 37-45. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-31-8 ; 978-83-65907-32-5
2018
Alergeny w żywności - kontrola i zarządzanie w zakładzie produkcyjnym / Agnieszka Marszałek // W: XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018. - S. 32. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-6-0
2018
Znaki jakości na produktach spożywczych / Agnieszka Marszałek // W: Wszystkie "wymiary" opakowań : opakowania na miarę XXI wieku : monografia / red. Bartłomiej KABAJA. - Kraków: Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów, 2018. - S. 120-131. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947692-2-2
2018
System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach - RASFF / Agnieszka Marszałek // W: Dylematy badawczo-rozwojowe we współczesnej gospodarce / red. nauk. Joanna Jasińska. - Wyd. 2 zm. - Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2018. - S. 188-199. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65929-46-4
2018
Zrównoważona konsumpcja w gospodarstwach domowych = Environmentally Sustainable Household Consumption / Agnieszka Marszałek // W: General Quality Problems = Ogólne problemy jakości / eds. Małgorzata Lotko, Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2018. - (Monografia - Mazowiecki Oddział Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego ; nr 10). - S. 124-130. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-856-8
2018
Wybrane metody sensoryczne w ocenie jakości żywności / Agnieszka Marszałek // W: XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018. - S. 33. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-6-0
2018
Innowacje ułatwiające przestrzeganie diety bezglutenowej / Agnieszka Marszałek // W: Dylematy badawczo-rozwojowe we współczesnej gospodarce / red. nauk. Joanna Jasińska. - Wyd. 2 zm. - Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2018. - S. 169-177. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65929-46-4
2018
Alergeny w żywności - kontrola i zarządzanie w zakładzie produkcyjnym / Agnieszka Marszałek // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018. - S. 123-130. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949535-7-7
2018
Czy możliwe jest przezwyciężenie problemu marnotrawstwa żywności? = Is It Possible to Solve the Food Waste Problem? / Agnieszka Marszałek // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2) (2018), s. 474-485. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/150170/35%20Agnieszka%20Marsza%C5%82ek.pdf. - ISSN 1898-5084
2018
Wybrane metody sensoryczne w ocenie jakości żywności / Agnieszka Marszałek // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018. - S. 131-138. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949535-7-7
2018
Żywność probiotyczna jako przykład żywności funkcjonalnej / Agnieszka Marszałek // W: Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Paweł DĄBEK, Marek A. DĄBROWSKI, Zbigniew DRESLER, Joanna DZIADKOWIEC, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Artur HOŁDA, Danuta KABAT-RUDNICKA, Jacek KOPEĆ, Edward MOLENDOWSKI, Stanisław POPEK, Ewa PYRZYNSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA, Paweł WOŁOSZYN, Agnieszka ZAJĄC, Kazimierz ZIELIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Fundacja Projektów Studenckich, 2017. - S. 195-207. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949590-1-2
2017
Kształtowanie jakości w cyklu życia produktu / Agnieszka Marszałek // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 164-171. - Bibliogr. - ISBN 978-83-944230-2-5
2017
IFS i BRC - międzynarodowe standardy bezpieczeństwa żywności / Agnieszka Marszałek // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 156-163. - Bibliogr. - ISBN 978-83-944230-2-5
2017
Badanie poziomu wiedzy oraz opinii konsumentów będących na diecie bezglutenowej na temat produktów wchodzących w jej skład = The Study of Knowledge and Opinion of Consumers Being on A Gluten-Free Diet About Gluten-Free Food / Agnieszka Marszałek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 494 (2017), s. 143-161. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane zagadnienia z bioekonomii. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/41212/Marszalek_Badanie_Poziomu_Wiedzy_Oraz_Opinii_Konsumentow_2017.pdf. - ISSN 1899-3192
2017
Możliwości kontroli i eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa żywności = Food Safety Threats : Prevention, Elimination and Control / Agnieszka Marszałek // W: Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 9-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949236-4-8. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf
2017
Możliwości kontroli i eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa żywności / Agnieszka Marszałek // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 68. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
2017
Problematyka znakowania żywności bezglutenowej = General Aspects of Gluten - Free Food Labeling / Agnieszka Marszałek // W: Selected Aspects of Food Quality = Wybrane aspekty jakości żywności / ed. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - (Interdyscyplinarność i Innowacyjność Towaroznawstwa). - S. 49-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-427-9 ; 978-83-7789-402-6
2016
Jakość usług ochrony przed szkodnikami - norma EN 16636:2015 / Agnieszka Marszałek // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2016. - S. 193-200. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-3-1
2016
Zrównoważony rozwój jako strategia działania przedsiębiorstw / Magdalena Bryzik, Agnieszka Marszałek // W: Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 7-16. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-93-8
2015
Syrop glukozowo-fruktozowy jako alternatywa dla cukru / Agnieszka Marszałek, Agnieszka Zgrzywa // W: Przyszłość towaroznawstwa / red. Agnieszka KAWECKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 69-74. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-88-4
2015
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności w placówkach oświatowych / Agnieszka Marszałek // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. - S. 263-268. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-2-4
2015
Charakterystyka azbestu oraz sposoby jego unieszkodliwiania / Agnieszka Marszałek // W: Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 54-62. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-93-8
2015
Opinion and Awareness of Polish Consumers Concerning Gluten-free Diet / Agnieszka Marszałek // W: Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph / eds. Marcin Gębarowski, Tomasz Hermaniuk. - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015. - S. 125-134. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6962-17-9
2015
Cenne zamienniki wykorzystywane do produkcji mąk bezglutenowych / Agnieszka Marszałek // W: Przyszłość towaroznawstwa / red. Agnieszka KAWECKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 57-62. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-88-4
2015
Świadomość i opinia polskich konsumentów dotycząca żywności funkcjonalnej / Agnieszka Marszałek // W: Przyszłość towaroznawstwa / red. Agnieszka KAWECKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 63-68. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-88-4
2015
Mleko ekologiczne - produkcja, wartość odżywcza i świadomość konsumentów / Agnieszka Marszałek // W: Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - S. 72-78. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-82-2
2014
Chapters:
Year
Herbata - rodzaje, właściwości zdrowotne oraz problem jej autentyczności / Agnieszka Marszałek // W: Współczesne trendy w zarządzaniu : jakościowe aspekty w Gospodarce 4.0 / red. nauk. Magdalena WOJNAROWSKA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 37-45. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-31-8 ; 978-83-65907-32-5 2018
Znaki jakości na produktach spożywczych / Agnieszka Marszałek // W: Wszystkie "wymiary" opakowań : opakowania na miarę XXI wieku : monografia / red. Bartłomiej KABAJA. - Kraków: Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów, 2018. - S. 120-131. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947692-2-2 2018
System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach - RASFF / Agnieszka Marszałek // W: Dylematy badawczo-rozwojowe we współczesnej gospodarce / red. nauk. Joanna Jasińska. - Wyd. 2 zm. - Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2018. - S. 188-199. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65929-46-4 2018
Zrównoważona konsumpcja w gospodarstwach domowych = Environmentally Sustainable Household Consumption / Agnieszka Marszałek // W: General Quality Problems = Ogólne problemy jakości / eds. Małgorzata Lotko, Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2018. - (Monografia - Mazowiecki Oddział Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego ; nr 10). - S. 124-130. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-856-8 2018
Innowacje ułatwiające przestrzeganie diety bezglutenowej / Agnieszka Marszałek // W: Dylematy badawczo-rozwojowe we współczesnej gospodarce / red. nauk. Joanna Jasińska. - Wyd. 2 zm. - Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2018. - S. 169-177. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65929-46-4 2018
Alergeny w żywności - kontrola i zarządzanie w zakładzie produkcyjnym / Agnieszka Marszałek // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018. - S. 123-130. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949535-7-7 2018
Wybrane metody sensoryczne w ocenie jakości żywności / Agnieszka Marszałek // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018. - S. 131-138. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949535-7-7 2018
Żywność probiotyczna jako przykład żywności funkcjonalnej / Agnieszka Marszałek // W: Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Paweł DĄBEK, Marek A. DĄBROWSKI, Zbigniew DRESLER, Joanna DZIADKOWIEC, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Artur HOŁDA, Danuta KABAT-RUDNICKA, Jacek KOPEĆ, Edward MOLENDOWSKI, Stanisław POPEK, Ewa PYRZYNSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA, Paweł WOŁOSZYN, Agnieszka ZAJĄC, Kazimierz ZIELIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Fundacja Projektów Studenckich, 2017. - S. 195-207. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949590-1-2 2017
Kształtowanie jakości w cyklu życia produktu / Agnieszka Marszałek // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 164-171. - Bibliogr. - ISBN 978-83-944230-2-5 2017
IFS i BRC - międzynarodowe standardy bezpieczeństwa żywności / Agnieszka Marszałek // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 156-163. - Bibliogr. - ISBN 978-83-944230-2-5 2017
Możliwości kontroli i eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa żywności = Food Safety Threats : Prevention, Elimination and Control / Agnieszka Marszałek // W: Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 9-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949236-4-8. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf 2017
Problematyka znakowania żywności bezglutenowej = General Aspects of Gluten - Free Food Labeling / Agnieszka Marszałek // W: Selected Aspects of Food Quality = Wybrane aspekty jakości żywności / ed. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - (Interdyscyplinarność i Innowacyjność Towaroznawstwa). - S. 49-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-427-9 ; 978-83-7789-402-6 2016
Jakość usług ochrony przed szkodnikami - norma EN 16636:2015 / Agnieszka Marszałek // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2016. - S. 193-200. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-3-1 2016
Zrównoważony rozwój jako strategia działania przedsiębiorstw / Magdalena Bryzik, Agnieszka Marszałek // W: Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 7-16. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-93-8 2015
Syrop glukozowo-fruktozowy jako alternatywa dla cukru / Agnieszka Marszałek, Agnieszka Zgrzywa // W: Przyszłość towaroznawstwa / red. Agnieszka KAWECKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 69-74. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-88-4 2015
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności w placówkach oświatowych / Agnieszka Marszałek // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. - S. 263-268. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-2-4 2015
Charakterystyka azbestu oraz sposoby jego unieszkodliwiania / Agnieszka Marszałek // W: Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 54-62. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-93-8 2015
Opinion and Awareness of Polish Consumers Concerning Gluten-free Diet / Agnieszka Marszałek // W: Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph / eds. Marcin Gębarowski, Tomasz Hermaniuk. - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015. - S. 125-134. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6962-17-9 2015
Cenne zamienniki wykorzystywane do produkcji mąk bezglutenowych / Agnieszka Marszałek // W: Przyszłość towaroznawstwa / red. Agnieszka KAWECKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 57-62. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-88-4 2015
Świadomość i opinia polskich konsumentów dotycząca żywności funkcjonalnej / Agnieszka Marszałek // W: Przyszłość towaroznawstwa / red. Agnieszka KAWECKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 63-68. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-88-4 2015
Mleko ekologiczne - produkcja, wartość odżywcza i świadomość konsumentów / Agnieszka Marszałek // W: Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - S. 72-78. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-82-2 2014
Articles:
Year
Czy możliwe jest przezwyciężenie problemu marnotrawstwa żywności? = Is It Possible to Solve the Food Waste Problem? / Agnieszka Marszałek // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2) (2018), s. 474-485. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/150170/35%20Agnieszka%20Marsza%C5%82ek.pdf. - ISSN 1898-5084 2018
Badanie poziomu wiedzy oraz opinii konsumentów będących na diecie bezglutenowej na temat produktów wchodzących w jej skład = The Study of Knowledge and Opinion of Consumers Being on A Gluten-Free Diet About Gluten-Free Food / Agnieszka Marszałek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 494 (2017), s. 143-161. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane zagadnienia z bioekonomii. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/41212/Marszalek_Badanie_Poziomu_Wiedzy_Oraz_Opinii_Konsumentow_2017.pdf. - ISSN 1899-3192 2017
Other:
Year
Alergeny w żywności - kontrola i zarządzanie w zakładzie produkcyjnym / Agnieszka Marszałek // W: XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018. - S. 32. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-6-0 2018
Wybrane metody sensoryczne w ocenie jakości żywności / Agnieszka Marszałek // W: XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018. - S. 33. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-6-0 2018
Możliwości kontroli i eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa żywności / Agnieszka Marszałek // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 68. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5 2017
Year
Marszałek A., (2018), Herbata - rodzaje, właściwości zdrowotne oraz problem jej autentyczności. [W:] Wojnarowska M., Pyrzyńska E. (red.), Współczesne trendy w zarządzaniu : jakościowe aspekty w Gospodarce 4.0, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 37-45.
2018
Marszałek A., (2018), Alergeny w żywności - kontrola i zarządzanie w zakładzie produkcyjnym. [W:] XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 32.
2018
Marszałek A., (2018), Znaki jakości na produktach spożywczych. [W:] Kabaja B. (red.), Wszystkie "wymiary" opakowań : opakowania na miarę XXI wieku : monografia, Kraków : Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów, s. 120-131.
2018
Marszałek A., (2018), System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach - RASFF. [W:] Jasińska J. (red.), Dylematy badawczo-rozwojowe we współczesnej gospodarce, Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, s. 188-199.
2018
Marszałek A., (2018), Zrównoważona konsumpcja w gospodarstwach domowych. [W:] Lotko M., Żuchowski J., Zieliński R. (red.), General Quality Problems, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 124-130.
2018
Marszałek A., (2018), Wybrane metody sensoryczne w ocenie jakości żywności. [W:] XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 33.
2018
Marszałek A., (2018), Innowacje ułatwiające przestrzeganie diety bezglutenowej. [W:] Jasińska J. (red.), Dylematy badawczo-rozwojowe we współczesnej gospodarce, Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, s. 169-177.
2018
Marszałek A., (2018), Alergeny w żywności - kontrola i zarządzanie w zakładzie produkcyjnym. [W:] Giemza M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 123-130.
2018
Marszałek A., (2018), Czy możliwe jest przezwyciężenie problemu marnotrawstwa żywności?, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 54 (2), s. 474-485; http://www.ur.edu.pl/file/150170/35%20Agnieszka%20Marsza%C5%82ek.pdf
2018
Marszałek A., (2018), Wybrane metody sensoryczne w ocenie jakości żywności. [W:] Giemza M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 131-138.
2018
Marszałek A., (2017), Żywność probiotyczna jako przykład żywności funkcjonalnej. [W:] Cholewa-Wójcik A., Dąbek P., Dąbrowski M., Dresler Z., Dziadkowiec J., Gollinger-Tarajko M., Hołda A., Kabat-Rudnicka D., Kopeć J., Molendowski E., Popek S., Pyrzyńska E., Śmigielska G., Wołoszyn P., Zając A., Zieliński K., Ziębicki B. (red.), Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, s. 195-207.
2017
Marszałek A., (2017), Kształtowanie jakości w cyklu życia produktu. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 164-171.
2017
Marszałek A., (2017), IFS i BRC - międzynarodowe standardy bezpieczeństwa żywności. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 156-163.
2017
Marszałek A., (2017), Badanie poziomu wiedzy oraz opinii konsumentów będących na diecie bezglutenowej na temat produktów wchodzących w jej skład, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 494, s. 143-161; http://www.dbc.wroc.pl/Content/41212/Marszalek_Badanie_Poziomu_Wiedzy_Oraz_Opinii_Konsumentow_2017.pdf
2017
Marszałek A., (2017), Możliwości kontroli i eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa żywności. [W:] Miśniakiewicz M., Halagarda M. (red.), Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 9-19.
2017
Marszałek A., (2017), Możliwości kontroli i eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa żywności. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 68.
2017
Marszałek A., (2016), Problematyka znakowania żywności bezglutenowej. [W:] Zieliński R., Żuchowski J. (red.), Selected Aspects of Food Quality, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 49-59.
2016
Marszałek A., (2016), Jakość usług ochrony przed szkodnikami - norma EN 16636:2015. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 193-200.
2016
Bryzik M., Marszałek A., (2015), Zrównoważony rozwój jako strategia działania przedsiębiorstw. [W:] Adamczyk W. (red.), Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami, Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, s. 7-16.
2015
Marszałek A., Zgrzywa A., (2015), Syrop glukozowo-fruktozowy jako alternatywa dla cukru. [W:] Kawecka A. (red.), Przyszłość towaroznawstwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 69-74.
2015
Marszałek A., (2015), Zapewnienie bezpieczeństwa żywności w placówkach oświatowych. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 263-268.
2015
Marszałek A., (2015), Charakterystyka azbestu oraz sposoby jego unieszkodliwiania. [W:] Adamczyk W. (red.), Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami, Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, s. 54-62.
2015
Marszałek A., (2015), Opinion and Awareness of Polish Consumers Concerning Gluten-free Diet. [W:] Gębarowski M., Hermaniuk T. (red.), Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph, Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, s. 125-134.
2015
Marszałek A., (2015), Cenne zamienniki wykorzystywane do produkcji mąk bezglutenowych. [W:] Kawecka A. (red.), Przyszłość towaroznawstwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 57-62.
2015
Marszałek A., (2015), Świadomość i opinia polskich konsumentów dotycząca żywności funkcjonalnej. [W:] Kawecka A. (red.), Przyszłość towaroznawstwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 63-68.
2015
Marszałek A., (2014), Mleko ekologiczne - produkcja, wartość odżywcza i świadomość konsumentów. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii, Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, s. 72-78.
2014
Chapters:
Year
Marszałek A., (2018), Herbata - rodzaje, właściwości zdrowotne oraz problem jej autentyczności. [W:] Wojnarowska M., Pyrzyńska E. (red.), Współczesne trendy w zarządzaniu : jakościowe aspekty w Gospodarce 4.0, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 37-45. 2018
Marszałek A., (2018), Znaki jakości na produktach spożywczych. [W:] Kabaja B. (red.), Wszystkie "wymiary" opakowań : opakowania na miarę XXI wieku : monografia, Kraków : Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów, s. 120-131. 2018
Marszałek A., (2018), System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach - RASFF. [W:] Jasińska J. (red.), Dylematy badawczo-rozwojowe we współczesnej gospodarce, Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, s. 188-199. 2018
Marszałek A., (2018), Zrównoważona konsumpcja w gospodarstwach domowych. [W:] Lotko M., Żuchowski J., Zieliński R. (red.), General Quality Problems, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 124-130. 2018
Marszałek A., (2018), Innowacje ułatwiające przestrzeganie diety bezglutenowej. [W:] Jasińska J. (red.), Dylematy badawczo-rozwojowe we współczesnej gospodarce, Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, s. 169-177. 2018
Marszałek A., (2018), Alergeny w żywności - kontrola i zarządzanie w zakładzie produkcyjnym. [W:] Giemza M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 123-130. 2018
Marszałek A., (2018), Wybrane metody sensoryczne w ocenie jakości żywności. [W:] Giemza M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 131-138. 2018
Marszałek A., (2017), Żywność probiotyczna jako przykład żywności funkcjonalnej. [W:] Cholewa-Wójcik A., Dąbek P., Dąbrowski M., Dresler Z., Dziadkowiec J., Gollinger-Tarajko M., Hołda A., Kabat-Rudnicka D., Kopeć J., Molendowski E., Popek S., Pyrzyńska E., Śmigielska G., Wołoszyn P., Zając A., Zieliński K., Ziębicki B. (red.), Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, s. 195-207. 2017
Marszałek A., (2017), Kształtowanie jakości w cyklu życia produktu. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 164-171. 2017
Marszałek A., (2017), IFS i BRC - międzynarodowe standardy bezpieczeństwa żywności. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 156-163. 2017
Marszałek A., (2017), Możliwości kontroli i eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa żywności. [W:] Miśniakiewicz M., Halagarda M. (red.), Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 9-19. 2017
Marszałek A., (2016), Problematyka znakowania żywności bezglutenowej. [W:] Zieliński R., Żuchowski J. (red.), Selected Aspects of Food Quality, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 49-59. 2016
Marszałek A., (2016), Jakość usług ochrony przed szkodnikami - norma EN 16636:2015. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 193-200. 2016
Bryzik M., Marszałek A., (2015), Zrównoważony rozwój jako strategia działania przedsiębiorstw. [W:] Adamczyk W. (red.), Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami, Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, s. 7-16. 2015
Marszałek A., Zgrzywa A., (2015), Syrop glukozowo-fruktozowy jako alternatywa dla cukru. [W:] Kawecka A. (red.), Przyszłość towaroznawstwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 69-74. 2015
Marszałek A., (2015), Zapewnienie bezpieczeństwa żywności w placówkach oświatowych. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 263-268. 2015
Marszałek A., (2015), Charakterystyka azbestu oraz sposoby jego unieszkodliwiania. [W:] Adamczyk W. (red.), Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami, Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, s. 54-62. 2015
Marszałek A., (2015), Opinion and Awareness of Polish Consumers Concerning Gluten-free Diet. [W:] Gębarowski M., Hermaniuk T. (red.), Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph, Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, s. 125-134. 2015
Marszałek A., (2015), Cenne zamienniki wykorzystywane do produkcji mąk bezglutenowych. [W:] Kawecka A. (red.), Przyszłość towaroznawstwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 57-62. 2015
Marszałek A., (2015), Świadomość i opinia polskich konsumentów dotycząca żywności funkcjonalnej. [W:] Kawecka A. (red.), Przyszłość towaroznawstwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 63-68. 2015
Marszałek A., (2014), Mleko ekologiczne - produkcja, wartość odżywcza i świadomość konsumentów. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii, Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, s. 72-78. 2014
Articles:
Year
Marszałek A., (2018), Czy możliwe jest przezwyciężenie problemu marnotrawstwa żywności?, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 54 (2), s. 474-485; http://www.ur.edu.pl/file/150170/35%20Agnieszka%20Marsza%C5%82ek.pdf 2018
Marszałek A., (2017), Badanie poziomu wiedzy oraz opinii konsumentów będących na diecie bezglutenowej na temat produktów wchodzących w jej skład, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 494, s. 143-161; http://www.dbc.wroc.pl/Content/41212/Marszalek_Badanie_Poziomu_Wiedzy_Oraz_Opinii_Konsumentow_2017.pdf 2017
Other:
Year
Marszałek A., (2018), Alergeny w żywności - kontrola i zarządzanie w zakładzie produkcyjnym. [W:] XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 32. 2018
Marszałek A., (2018), Wybrane metody sensoryczne w ocenie jakości żywności. [W:] XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 33. 2018
Marszałek A., (2017), Możliwości kontroli i eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa żywności. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 68. 2017