Grzebinoga Maria

Faculty of Management,

Year
Ocena jakości wybranych miodów obecnych na polskim rynku = Quality Assessment of Honey Available in Polish Market / Maria Grzebinoga // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (2015), s. 50-57. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
2015
Ocena autentyczności miodu pszczelego dostępnego na polskim rynku / Maria Grzebinoga // W: Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013. - S. 52. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62863-66-2
2013
Effect of Socio-Demographic Factors on Consumer Preferences and Bee-Honey Consumption / Maria GRZEBINOGA // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 89. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-911169-3-7
2013
Jakość produktów marki własnej na przykładzie miodu pszczelego = The Quality of Products Marked with Private Brands on the Example Honey / Maria Grzebinoga, Zofia CICHOŃ // W: Selected Aspects of Food Quality Evaluation = Wybrane aspekty oceny jakości żywności / eds. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012. - S. 66-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-119-3
2012
The Quality of Products Marked with Private Brands on the Example Honey / Maria Grzebinoga, Zofia CICHOŃ // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 53. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
2012
Chapters:
Year
Jakość produktów marki własnej na przykładzie miodu pszczelego = The Quality of Products Marked with Private Brands on the Example Honey / Maria Grzebinoga, Zofia CICHOŃ // W: Selected Aspects of Food Quality Evaluation = Wybrane aspekty oceny jakości żywności / eds. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012. - S. 66-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-119-3 2012
Articles:
Year
Ocena jakości wybranych miodów obecnych na polskim rynku = Quality Assessment of Honey Available in Polish Market / Maria Grzebinoga // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (2015), s. 50-57. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X 2015
Other:
Year
Ocena autentyczności miodu pszczelego dostępnego na polskim rynku / Maria Grzebinoga // W: Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013. - S. 52. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62863-66-2 2013
Effect of Socio-Demographic Factors on Consumer Preferences and Bee-Honey Consumption / Maria GRZEBINOGA // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 89. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-911169-3-7 2013
The Quality of Products Marked with Private Brands on the Example Honey / Maria Grzebinoga, Zofia CICHOŃ // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 53. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6 2012
Year
Grzebinoga M., (2015), Ocena jakości wybranych miodów obecnych na polskim rynku, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1, s. 50-57.
2015
Grzebinoga M., (2013), Ocena autentyczności miodu pszczelego dostępnego na polskim rynku. [W:] Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 52.
2013
Grzebinoga M., (2013), Effect of Socio-Demographic Factors on Consumer Preferences and Bee-Honey Consumption. [W:] Gwiazdowska D., Kluczyńska K. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 89.
2013
Grzebinoga M., Cichoń Z., (2012), Jakość produktów marki własnej na przykładzie miodu pszczelego. [W:] Zieliński R., Żuchowski J. (red.), Selected Aspects of Food Quality Evaluation, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 66-73.
2012
Grzebinoga M., Cichoń Z., (2012), The Quality of Products Marked with Private Brands on the Example Honey. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 53.
2012
Chapters:
Year
Grzebinoga M., Cichoń Z., (2012), Jakość produktów marki własnej na przykładzie miodu pszczelego. [W:] Zieliński R., Żuchowski J. (red.), Selected Aspects of Food Quality Evaluation, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 66-73. 2012
Articles:
Year
Grzebinoga M., (2015), Ocena jakości wybranych miodów obecnych na polskim rynku, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1, s. 50-57. 2015
Other:
Year
Grzebinoga M., (2013), Ocena autentyczności miodu pszczelego dostępnego na polskim rynku. [W:] Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 52. 2013
Grzebinoga M., (2013), Effect of Socio-Demographic Factors on Consumer Preferences and Bee-Honey Consumption. [W:] Gwiazdowska D., Kluczyńska K. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 89. 2013
Grzebinoga M., Cichoń Z., (2012), The Quality of Products Marked with Private Brands on the Example Honey. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 53. 2012