Ślusarczyk Radosław ORCID

College of Economics, Finance and Law, Institutes of Finance, Department of Finance and Financial Policy

Year
Olimpiada 4.0, czyli przerwana XXXIII OWE / Radosław ŚLUSARCZYK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Stanisław OWSIAK. - nr 3 (2020), s. 25-28. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf. - ISSN 1507-1383
2020
Gospodarcze aspekty globalnej pandemii - zarys problemu / Radosław ŚLUSARCZYK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Stanisław OWSIAK. - nr 3 (2020), s. 53-60. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf. - ISSN 1507-1383
2020
Wydatki publiczne na gospodarkę mieszkaniową i komunalną w Polsce / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Wydatki publiczne / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019. - S. 153-184. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2366-0
2019
The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary / Anna MOZDZIERZ, Radoslaw SLUSARCZYK // W: Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Full Paper Series / eds. Kemal Cebeci, Adam Pawlicz, Asmahan Altaher. - Lisbon : Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing, 2018. - S. 3-36. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-605-82290-5-1. - Pełny tekst: https://docs.wixstatic.com/ugd/f279ca_5d31f50df0b74f7da648a6c29296e424.pdf
2018
Konsolidacja fiskalna w Republice Federalnej Niemiec / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 195-249. - ISBN 978-83-01-19813-8
2018
Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy = Central Bank Balance Sheet Policy and the Exchange Rate / Radosław ŚLUSARCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018), s. 207-224. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1553/1119. - ISSN 1898-6447
2018
The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary / Anna MOZDZIERZ, Radoslaw SLUSARCZYK // W: Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Book of Abstracts / eds. Kemal Cebeci, Adam Pawlicz, Asmahan Altaher. - Lisbon : Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing, 2017. - S. 23. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-605-82290-4-4. - Pełny tekst: https://docs.wixstatic.com/ugd/f279ca_1ff8c35eb5d0494498662ea56ffb82cb.pdf
2017
Central Bank Balance Sheet Policy and Exchange Rate = Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 140-141. - Dostępne tylko streszczenia
2017
Kryzys finansowy a udział bilansów banków centralnych w gospodarce = The Impact of Great Recession on Central Bank Balance Sheet / Radosław ŚLUSARCZYK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze = Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra. - nr 7 (2017), s. 274-285. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://ptezg.pl/Files/files/zn7/art21.pdf. - ISSN 2391-7830
2017
Fiscal Consolidation in the Federal Republic of Germany / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / ed. by Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 199-253. - ISBN 978-83-01-19812-1
2017
Banki centralne na rynku aktywów sektora prywatnego = Central Banks in the Asset Market of the Private Sector / Radosław ŚLUSARCZYK // Bezpieczny Bank. - nr 3(64) (2016), s. 59-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bb-364.4.pdf. - ISSN 1429-2939
2016
Profesor James Kenneth Galbraith z gościnnym wykładem na UEK / Radosław ŚLUSARCZYK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [1] 7(68) (2016), s. 15. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16. - ISSN 1689-7757
2016
Determinanty marży odsetkowej banków w krajach UGiW / Krzysztof KIL, Radosław ŚLUSARCZYK // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 23-38. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939641-1-6
2016
Wpływ rosnącego znaczenia sektora finansowego na bankowość centralną / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Finansjalizacja : wpływ na gospodarkę i społeczeństwo / red. Agata Gemzik-Salwach, Krzysztof Opolski. - Warszawa ; Rzeszów : CeDeWu Sp. z o.o. ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2016. - S. 103-116. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-841-7
2016
Zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 331-366. - ISBN 978-83-208-2231-1
2016
Determinanty marży odsetkowej banków w Polsce w okresie pokryzysowym = Determinants of Banks' Net Interest Margins in Poland / Krzysztof KIL, Radosław ŚLUSARCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 451 (2016), s. 162-174. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39371. - ISSN 1899-3192
2016
Selected Regulations of Financial Markets after the Great Recession - a Review of Tax Changes = Wybrane regulacje rynków finansowych w opowiedzi na Wielką Recesję - studium zmian w systemach podatkowych / Radosław ŚLUSARCZYK // Barometr Regionalny. - t. 14, nr 3 (2016), s. 41-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br45_04slusarczyk.pdf. - ISSN 1644-9398
2016
Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera = Forward Guidance as a Monetary Policy Tool at the Zero Lower Boundary / Radosław ŚLUSARCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (938) (2015), s. 87-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/477/301. - ISSN 1898-6447
2015
Dylematy polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego z perspektywy 2015 roku / Krzysztof KIL, Radosław ŚLUSARCZYK // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6 / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 9-55. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939641-0-9
2015
Zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych / Radosław Ślusarczyk // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 362-401
2014
Alianse strategiczne na przykładzie branży motoryzacyjnej / Radosław Ślusarczyk // TH!NK : Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - nr 1 (17) (2014), s. 88-98. - Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dropbox.com/s/w6oye0c9x3w6d62/2%20%28%206%20%29%202011.pdf?dl=0. - ISSN 2082-1107
2014
Ujemna depozytowa stopa procentowa banku centralnego jako narzędzie polityki monetarnej / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - (Seria: Nauka). - S. 167-192. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-7-8
2014
Proponowane i wdrożone podatki jako próba ograniczenia kolejnego kryzysu finansowego / Radosław Ślusarczyk // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 252-297. - Bibliogr.
2014
Podatek bankowy w krajach Unii Europejskiej - ocena implementacji = The Bank Tax : an Assessment of Implementation in the EU Member States / Krzysztof KIL, Radosław ŚLUSARCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 348 (2014), s. 124-133. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
2014
Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 121. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
2014
Nowy system transakcyjny UTP i jego wpływ na efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie = UTP New Transaction System and its Impact on Efficiency of Warsaw Stock Exchange / Radosław Ślusarczyk // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - S. 277-286. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-80-9
2013
The Use of Discriminant Models in Predicting Bankruptcy of Enterprises in the Construction Sector / Radosław Ślusarczyk // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2013. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 12). - S. 253-265. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88421-82-2. - Pełny tekst: http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/bitstream/handle/11199/7419/%C5%9Alusarczyk%20Rados%C5%82aw%2c%20The%20Use%20of%20Discriminant%20Models%20in%20Predicting%20Bankruptcy%20of%20Enterprises%20in%20the%20Construction%20Sector.pdf?sequence=1
2013
Analiza wpływu polityki stóp procentowych EBC na stabilność sektorów bankowych w wybranych krajach strefy euro - wnioski z kryzysu = The Analysis of Influence of the ECB Interest Rates' Policy on a Stability of Bank Sectors in Selected Countries of the Eurozone - Conclusions from the Crisis / Krzysztof KIL, Radosław Ślusarczyk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013), s. 334-347. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
2013
Short Selling Restrictions in Connection with the Financial Crisis of 2007-09 = Regulacje prawne dotyczące krótkiej sprzedaży wprowadzone w związku z kryzysem finansowym lat 2007-2009 / Radosław Ślusarczyk // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 9 (2013), s. 67-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
2013
Rosnące zadłużenie gmin a partnerstwo publiczno-prywatne / Radosław Ślusarczyk // Finanse Komunalne. - R. 20, nr 9 (176) (2013), s. 46-55. - Streszcz. - ISSN 1232-0307
2013
Problem skuteczności i efektywności decyzji menedżerskich w firmie w zakresie formułowania i wdrażania strategii = The Problem of Efficacy and Effectiveness in the Formulating and Implementing of Strategy Decision Making Process / Stanisław Ślusarczyk, Piotr Ślusarczyk, Radosław ŚLUSARCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013), s. 716-728. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/28407/Slusarczyk_Problem_Skutecznosci_i_Efektywnosci_Decyzji_Menedzerskich_2013.pdf. - ISSN 1899-3192
2013
Rola informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem w układzie rynek/klient / Stanisław Ślusarczyk, Radosław Ślusarczyk // W: Informatyzacja zarządzania : nowe technologie, informacja, wiedza, komunikacja / red. nauk. Mirosław K. Szpakowski. - Zamość : Wydawnictwo Knowledge Innovation Center, 2013. - S. 75-94. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935570-4-2
2013
Fiscal Consolidation and Structural Changes in Public Finances as a Base of Building a Well-Balanced Economy / Agata Szmulik, Stanisław Ślusarczyk, Radosław Ślusarczyk // W: New Trends in Social Policy and Welfare Economy / ed. by Tomasz Wołowiec, Diana Ismailova, Joanna Rogozińska-Mitrut. - Kijów : Wydawnictwo "Merkjuri-Podila" Sp. z o.o., 2012. - S. 99-120. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-966-2696-15-8
2012
Kapitał ludzki w teoriach wzrostu gospodarczego = Human Capital in the Theories of Economic Growth / Radosław Ślusarczyk // W: Rola kapitału ludzkiego w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego / red. nauk. Janusz Bek, Bożena Oleszko-Kurzyna. - Stalowa Wola : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2012. - S. 106-114. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89664-09-9
2012
Valûtnì opcìoni âk ìnstrument, obmežuûčij valûtnij rizik v dìâl'nostì pìdpriêmstva, ŝo zajmaêt'sâ mìžnarodnimi perevezennâmi = Currency Options as an Instrument that Hedges Currency Risks in the Functioning of International Transportation Company / R. Slûsarčik // Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika. - no. 749 (2012), s. 271-278. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0321-0499
2012
Decision Making Process in Management / Radosław Ślusarczyk // W: Management of Organization in the Age of Globalization / ed. by Mirosław K. Szpakowski, Barbara M. Kolbus. - Zamosc : Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., 2012. - S. 67-85. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935570-0-4. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/518/Management%20of%20calosc%20ksiazki.pdf?sequence=1
2012
The Theories of Interest in the Context of the Current World Financial Crisis = Teorije kamate u kontekstu trenutne svetske ekonomske krize / Robert Góra, Radosław Ślusarczyk // W: Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences / ed. Bojan Krstić. - Niš : Faculty of Economics, University of Niš, 2012. - S. 217-231. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6139-051-7
2012
Marketing Management as a Base of Creating Company's Effective Competitive Advantage in the Market / Stanisław Ślusarczyk, Radosław Ślusarczyk // W: Management of Organization in the Age of Globalization / ed. by Mirosław K. Szpakowski, Barbara M. Kolbus. - Zamosc : Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., 2012. - S. 31-46. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935570-0-4. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/518/Management%20of%20calosc%20ksiazki.pdf?sequence=1
2012
Chapters:
Year
Wydatki publiczne na gospodarkę mieszkaniową i komunalną w Polsce / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Wydatki publiczne / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019. - S. 153-184. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2366-0 2019
The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary / Anna MOZDZIERZ, Radoslaw SLUSARCZYK // W: Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Full Paper Series / eds. Kemal Cebeci, Adam Pawlicz, Asmahan Altaher. - Lisbon : Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing, 2018. - S. 3-36. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-605-82290-5-1. - Pełny tekst: https://docs.wixstatic.com/ugd/f279ca_5d31f50df0b74f7da648a6c29296e424.pdf 2018
Konsolidacja fiskalna w Republice Federalnej Niemiec / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 195-249. - ISBN 978-83-01-19813-8 2018
Fiscal Consolidation in the Federal Republic of Germany / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / ed. by Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 199-253. - ISBN 978-83-01-19812-1 2017
Determinanty marży odsetkowej banków w krajach UGiW / Krzysztof KIL, Radosław ŚLUSARCZYK // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 23-38. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939641-1-6 2016
Wpływ rosnącego znaczenia sektora finansowego na bankowość centralną / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Finansjalizacja : wpływ na gospodarkę i społeczeństwo / red. Agata Gemzik-Salwach, Krzysztof Opolski. - Warszawa ; Rzeszów : CeDeWu Sp. z o.o. ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2016. - S. 103-116. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-841-7 2016
Zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 331-366. - ISBN 978-83-208-2231-1 2016
Dylematy polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego z perspektywy 2015 roku / Krzysztof KIL, Radosław ŚLUSARCZYK // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6 / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 9-55. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939641-0-9 2015
Ujemna depozytowa stopa procentowa banku centralnego jako narzędzie polityki monetarnej / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - (Seria: Nauka). - S. 167-192. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-7-8 2014
Nowy system transakcyjny UTP i jego wpływ na efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie = UTP New Transaction System and its Impact on Efficiency of Warsaw Stock Exchange / Radosław Ślusarczyk // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - S. 277-286. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-80-9 2013
The Use of Discriminant Models in Predicting Bankruptcy of Enterprises in the Construction Sector / Radosław Ślusarczyk // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2013. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 12). - S. 253-265. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88421-82-2. - Pełny tekst: http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/bitstream/handle/11199/7419/%C5%9Alusarczyk%20Rados%C5%82aw%2c%20The%20Use%20of%20Discriminant%20Models%20in%20Predicting%20Bankruptcy%20of%20Enterprises%20in%20the%20Construction%20Sector.pdf?sequence=1 2013
Rola informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem w układzie rynek/klient / Stanisław Ślusarczyk, Radosław Ślusarczyk // W: Informatyzacja zarządzania : nowe technologie, informacja, wiedza, komunikacja / red. nauk. Mirosław K. Szpakowski. - Zamość : Wydawnictwo Knowledge Innovation Center, 2013. - S. 75-94. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935570-4-2 2013
Fiscal Consolidation and Structural Changes in Public Finances as a Base of Building a Well-Balanced Economy / Agata Szmulik, Stanisław Ślusarczyk, Radosław Ślusarczyk // W: New Trends in Social Policy and Welfare Economy / ed. by Tomasz Wołowiec, Diana Ismailova, Joanna Rogozińska-Mitrut. - Kijów : Wydawnictwo "Merkjuri-Podila" Sp. z o.o., 2012. - S. 99-120. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-966-2696-15-8 2012
Kapitał ludzki w teoriach wzrostu gospodarczego = Human Capital in the Theories of Economic Growth / Radosław Ślusarczyk // W: Rola kapitału ludzkiego w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego / red. nauk. Janusz Bek, Bożena Oleszko-Kurzyna. - Stalowa Wola : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2012. - S. 106-114. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89664-09-9 2012
Decision Making Process in Management / Radosław Ślusarczyk // W: Management of Organization in the Age of Globalization / ed. by Mirosław K. Szpakowski, Barbara M. Kolbus. - Zamosc : Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., 2012. - S. 67-85. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935570-0-4. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/518/Management%20of%20calosc%20ksiazki.pdf?sequence=1 2012
The Theories of Interest in the Context of the Current World Financial Crisis = Teorije kamate u kontekstu trenutne svetske ekonomske krize / Robert Góra, Radosław Ślusarczyk // W: Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences / ed. Bojan Krstić. - Niš : Faculty of Economics, University of Niš, 2012. - S. 217-231. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6139-051-7 2012
Marketing Management as a Base of Creating Company's Effective Competitive Advantage in the Market / Stanisław Ślusarczyk, Radosław Ślusarczyk // W: Management of Organization in the Age of Globalization / ed. by Mirosław K. Szpakowski, Barbara M. Kolbus. - Zamosc : Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., 2012. - S. 31-46. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935570-0-4. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/518/Management%20of%20calosc%20ksiazki.pdf?sequence=1 2012
Articles:
Year
Olimpiada 4.0, czyli przerwana XXXIII OWE / Radosław ŚLUSARCZYK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Stanisław OWSIAK. - nr 3 (2020), s. 25-28. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf. - ISSN 1507-1383 2020
Gospodarcze aspekty globalnej pandemii - zarys problemu / Radosław ŚLUSARCZYK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Stanisław OWSIAK. - nr 3 (2020), s. 53-60. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf. - ISSN 1507-1383 2020
Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy = Central Bank Balance Sheet Policy and the Exchange Rate / Radosław ŚLUSARCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018), s. 207-224. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1553/1119. - ISSN 1898-6447 2018
Kryzys finansowy a udział bilansów banków centralnych w gospodarce = The Impact of Great Recession on Central Bank Balance Sheet / Radosław ŚLUSARCZYK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze = Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra. - nr 7 (2017), s. 274-285. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://ptezg.pl/Files/files/zn7/art21.pdf. - ISSN 2391-7830 2017
Banki centralne na rynku aktywów sektora prywatnego = Central Banks in the Asset Market of the Private Sector / Radosław ŚLUSARCZYK // Bezpieczny Bank. - nr 3(64) (2016), s. 59-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bb-364.4.pdf. - ISSN 1429-2939 2016
Determinanty marży odsetkowej banków w Polsce w okresie pokryzysowym = Determinants of Banks' Net Interest Margins in Poland / Krzysztof KIL, Radosław ŚLUSARCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 451 (2016), s. 162-174. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39371. - ISSN 1899-3192 2016
Selected Regulations of Financial Markets after the Great Recession - a Review of Tax Changes = Wybrane regulacje rynków finansowych w opowiedzi na Wielką Recesję - studium zmian w systemach podatkowych / Radosław ŚLUSARCZYK // Barometr Regionalny. - t. 14, nr 3 (2016), s. 41-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br45_04slusarczyk.pdf. - ISSN 1644-9398 2016
Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera = Forward Guidance as a Monetary Policy Tool at the Zero Lower Boundary / Radosław ŚLUSARCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (938) (2015), s. 87-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/477/301. - ISSN 1898-6447 2015
Alianse strategiczne na przykładzie branży motoryzacyjnej / Radosław Ślusarczyk // TH!NK : Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - nr 1 (17) (2014), s. 88-98. - Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dropbox.com/s/w6oye0c9x3w6d62/2%20%28%206%20%29%202011.pdf?dl=0. - ISSN 2082-1107 2014
Podatek bankowy w krajach Unii Europejskiej - ocena implementacji = The Bank Tax : an Assessment of Implementation in the EU Member States / Krzysztof KIL, Radosław ŚLUSARCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 348 (2014), s. 124-133. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192 2014
Analiza wpływu polityki stóp procentowych EBC na stabilność sektorów bankowych w wybranych krajach strefy euro - wnioski z kryzysu = The Analysis of Influence of the ECB Interest Rates' Policy on a Stability of Bank Sectors in Selected Countries of the Eurozone - Conclusions from the Crisis / Krzysztof KIL, Radosław Ślusarczyk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013), s. 334-347. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192 2013
Short Selling Restrictions in Connection with the Financial Crisis of 2007-09 = Regulacje prawne dotyczące krótkiej sprzedaży wprowadzone w związku z kryzysem finansowym lat 2007-2009 / Radosław Ślusarczyk // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 9 (2013), s. 67-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X 2013
Rosnące zadłużenie gmin a partnerstwo publiczno-prywatne / Radosław Ślusarczyk // Finanse Komunalne. - R. 20, nr 9 (176) (2013), s. 46-55. - Streszcz. - ISSN 1232-0307 2013
Problem skuteczności i efektywności decyzji menedżerskich w firmie w zakresie formułowania i wdrażania strategii = The Problem of Efficacy and Effectiveness in the Formulating and Implementing of Strategy Decision Making Process / Stanisław Ślusarczyk, Piotr Ślusarczyk, Radosław ŚLUSARCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013), s. 716-728. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/28407/Slusarczyk_Problem_Skutecznosci_i_Efektywnosci_Decyzji_Menedzerskich_2013.pdf. - ISSN 1899-3192 2013
Valûtnì opcìoni âk ìnstrument, obmežuûčij valûtnij rizik v dìâl'nostì pìdpriêmstva, ŝo zajmaêt'sâ mìžnarodnimi perevezennâmi = Currency Options as an Instrument that Hedges Currency Risks in the Functioning of International Transportation Company / R. Slûsarčik // Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika. - no. 749 (2012), s. 271-278. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0321-0499 2012
Unpublished:
Year
Zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych / Radosław Ślusarczyk // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 362-401 2014
Proponowane i wdrożone podatki jako próba ograniczenia kolejnego kryzysu finansowego / Radosław Ślusarczyk // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 252-297. - Bibliogr. 2014
Other:
Year
The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary / Anna MOZDZIERZ, Radoslaw SLUSARCZYK // W: Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Book of Abstracts / eds. Kemal Cebeci, Adam Pawlicz, Asmahan Altaher. - Lisbon : Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing, 2017. - S. 23. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-605-82290-4-4. - Pełny tekst: https://docs.wixstatic.com/ugd/f279ca_1ff8c35eb5d0494498662ea56ffb82cb.pdf 2017
Central Bank Balance Sheet Policy and Exchange Rate = Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 140-141. - Dostępne tylko streszczenia 2017
Profesor James Kenneth Galbraith z gościnnym wykładem na UEK / Radosław ŚLUSARCZYK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [1] 7(68) (2016), s. 15. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16. - ISSN 1689-7757 2016
Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 121. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9 2014
Year
Ślusarczyk R., (2020), Olimpiada 4.0, czyli przerwana XXXIII OWE, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 3, s. 25-28; http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf
2020
Ślusarczyk R., (2020), Gospodarcze aspekty globalnej pandemii - zarys problemu, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 3, s. 53-60; http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf
2020
Ślusarczyk R., (2019), Wydatki publiczne na gospodarkę mieszkaniową i komunalną w Polsce. [W:] Owsiak S. (red.), Wydatki publiczne, Kraków : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 153-184.
2019
Moździerz A., Ślusarczyk R., (2018), The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary. [W:] Cebeci K., Pawlicz A., Altaher A. (red.), Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Full Paper Series, Lisbon : Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik : Masters International Consultancy Research and Publishing, s. 3-36.
2018
Ślusarczyk R., (2018), Konsolidacja fiskalna w Republice Federalnej Niemiec. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 195-249.
2018
Ślusarczyk R., (2018), Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (974), s. 207-224; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1553/1119
2018
Moździerz A., Ślusarczyk R., (2017), The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary. [W:] Cebeci K., Pawlicz A., Altaher A. (red.), Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Book of Abstracts, Lisbon : Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik : Masters International Consultancy Research and Publishing, s. 23.
2017
Ślusarczyk R., (2017), Central Bank Balance Sheet Policy and Exchange Rate. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 140-141.
2017
Ślusarczyk R., (2017), Kryzys finansowy a udział bilansów banków centralnych w gospodarce, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze", nr 7, s. 274-285; http://ptezg.pl/Files/files/zn7/art21.pdf
2017
Ślusarczyk R., (2017), Fiscal Consolidation in the Federal Republic of Germany. [W:] Owsiak S. (red.), Public Finances and the New Economic Governance in the European Union, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 199-253.
2017
Ślusarczyk R., (2016), Banki centralne na rynku aktywów sektora prywatnego, "Bezpieczny Bank", nr 3(64), s. 59-84; https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2016/12/BB-364.4.pdf
2016
Ślusarczyk R., (2016), Profesor James Kenneth Galbraith z gościnnym wykładem na UEK, "Kurier UEK", nr [1] 7(68), s. 15; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16
2016
Kil K., Ślusarczyk R., (2016), Determinanty marży odsetkowej banków w krajach UGiW. [W:] Czekaj J. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 23-38.
2016
Ślusarczyk R., (2016), Wpływ rosnącego znaczenia sektora finansowego na bankowość centralną. [W:] Gemzik-Salwach A., Opolski K. (red.), Finansjalizacja : wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o. ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, s. 103-116.
2016
Ślusarczyk R., (2016), Zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych. [W:] Owsiak S. (red.), Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 331-366.
2016
Kil K., Ślusarczyk R., (2016), Determinanty marży odsetkowej banków w Polsce w okresie pokryzysowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 451, s. 162-174; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39371
2016
Ślusarczyk R., (2016), Selected Regulations of Financial Markets after the Great Recession - a Review of Tax Changes, "Barometr Regionalny", t. 14, nr 3, s. 41-49; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br45_04slusarczyk.pdf
2016
Ślusarczyk R., (2015), Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (938), s. 87-100; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/477/301
2015
Kil K., Ślusarczyk R., (2015), Dylematy polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego z perspektywy 2015 roku. [W:] Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-55.
2015
Ślusarczyk R., (2014), Zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, s. 362-401.
2014
Ślusarczyk R., (2014), Alianse strategiczne na przykładzie branży motoryzacyjnej, "TH!NK : Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie", nr 1 (17), s. 88-98; https://www.dropbox.com/s/w6oye0c9x3w6d62/2%20%28%206%20%29%202011.pdf?dl=0
2014
Ślusarczyk R., (2014), Ujemna depozytowa stopa procentowa banku centralnego jako narzędzie polityki monetarnej. [W:] Czekaj J. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 167-192.
2014
Ślusarczyk R., (2014), Proponowane i wdrożone podatki jako próba ograniczenia kolejnego kryzysu finansowego. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, s. 252-297.
2014
Kil K., Ślusarczyk R., (2014), Podatek bankowy w krajach Unii Europejskiej - ocena implementacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 348, s. 124-133.
2014
Ślusarczyk R., (2014), Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 121.
2014
Ślusarczyk R., (2013), Nowy system transakcyjny UTP i jego wpływ na efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. [W:] Zieliński Z., Grabiński T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 1, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 277-286.
2013
Ślusarczyk R., (2013), The Use of Discriminant Models in Predicting Bankruptcy of Enterprises in the Construction Sector. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 12), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 253-265.
2013
Kil K., Ślusarczyk R., (2013), Analiza wpływu polityki stóp procentowych EBC na stabilność sektorów bankowych w wybranych krajach strefy euro - wnioski z kryzysu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 305, s. 334-347.
2013
Ślusarczyk R., (2013), Short Selling Restrictions in Connection with the Financial Crisis of 2007-09, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 9, s. 67-90.
2013
Ślusarczyk R., (2013), Rosnące zadłużenie gmin a partnerstwo publiczno-prywatne, "Finanse Komunalne", R. 20, nr 9 (176), s. 46-55.
2013
Ślusarczyk S., Ślusarczyk P., Ślusarczyk R., (2013), Problem skuteczności i efektywności decyzji menedżerskich w firmie w zakresie formułowania i wdrażania strategii, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 305, s. 716-728; http://www.dbc.wroc.pl/Content/28407/Slusarczyk_Problem_Skutecznosci_i_Efektywnosci_Decyzji_Menedzerskich_2013.pdf
2013
Ślusarczyk S., Ślusarczyk R., (2013), Rola informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem w układzie rynek/klient. [W:] Szpakowski (red.), Informatyzacja zarządzania : nowe technologie, informacja, wiedza, komunikacja, Zamość : Wydawnictwo Knowledge Innovation Center, s. 75-94.
2013
Szmulik A., Ślusarczyk S., Ślusarczyk R., (2012), Fiscal Consolidation and Structural Changes in Public Finances as a Base of Building a Well-Balanced Economy. [W:] Wołowiec T., Ismailova D., Rogozińska-Mitrut J. (red.), New Trends in Social Policy and Welfare Economy, Kijów : Wydawnictwo "Merkjuri-Podila" Sp. z o.o., s. 99-120.
2012
Ślusarczyk R., (2012), Kapitał ludzki w teoriach wzrostu gospodarczego. [W:] Bek J., Oleszko-Kurzyna B. (red.), Rola kapitału ludzkiego w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Stalowa Wola : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 106-114.
2012
Ślusarczyk R., (2012), Valûtnì opcìoni âk ìnstrument, obmežuûčij valûtnij rizik v dìâl'nostì pìdpriêmstva, ŝo zajmaêt'sâ mìžnarodnimi perevezennâmi, "Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika", no. 749, s. 271-278.
2012
Ślusarczyk R., (2012), Decision Making Process in Management. [W:] Szpakowski , Kolbus (red.), Management of Organization in the Age of Globalization, Zamosc : Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., s. 67-85.
2012
Góra R., Ślusarczyk R., (2012), The Theories of Interest in the Context of the Current World Financial Crisis = Teorije kamate u kontekstu trenutne svetske ekonomske krize. [W:] Krstić B. (red.), Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences, Niš : Faculty of Economics, University of Niš, s. 217-231.
2012
Ślusarczyk S., Ślusarczyk R., (2012), Marketing Management as a Base of Creating Company's Effective Competitive Advantage in the Market. [W:] Szpakowski , Kolbus (red.), Management of Organization in the Age of Globalization, Zamosc : Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., s. 31-46.
2012
Chapters:
Year
Ślusarczyk R., (2019), Wydatki publiczne na gospodarkę mieszkaniową i komunalną w Polsce. [W:] Owsiak S. (red.), Wydatki publiczne, Kraków : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 153-184. 2019
Moździerz A., Ślusarczyk R., (2018), The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary. [W:] Cebeci K., Pawlicz A., Altaher A. (red.), Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Full Paper Series, Lisbon : Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik : Masters International Consultancy Research and Publishing, s. 3-36. 2018
Ślusarczyk R., (2018), Konsolidacja fiskalna w Republice Federalnej Niemiec. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 195-249. 2018
Ślusarczyk R., (2017), Fiscal Consolidation in the Federal Republic of Germany. [W:] Owsiak S. (red.), Public Finances and the New Economic Governance in the European Union, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 199-253. 2017
Kil K., Ślusarczyk R., (2016), Determinanty marży odsetkowej banków w krajach UGiW. [W:] Czekaj J. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 23-38. 2016
Ślusarczyk R., (2016), Wpływ rosnącego znaczenia sektora finansowego na bankowość centralną. [W:] Gemzik-Salwach A., Opolski K. (red.), Finansjalizacja : wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o. ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, s. 103-116. 2016
Ślusarczyk R., (2016), Zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych. [W:] Owsiak S. (red.), Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 331-366. 2016
Kil K., Ślusarczyk R., (2015), Dylematy polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego z perspektywy 2015 roku. [W:] Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-55. 2015
Ślusarczyk R., (2014), Ujemna depozytowa stopa procentowa banku centralnego jako narzędzie polityki monetarnej. [W:] Czekaj J. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 167-192. 2014
Ślusarczyk R., (2013), Nowy system transakcyjny UTP i jego wpływ na efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. [W:] Zieliński Z., Grabiński T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 1, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 277-286. 2013
Ślusarczyk R., (2013), The Use of Discriminant Models in Predicting Bankruptcy of Enterprises in the Construction Sector. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 12), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 253-265. 2013
Ślusarczyk S., Ślusarczyk R., (2013), Rola informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem w układzie rynek/klient. [W:] Szpakowski (red.), Informatyzacja zarządzania : nowe technologie, informacja, wiedza, komunikacja, Zamość : Wydawnictwo Knowledge Innovation Center, s. 75-94. 2013
Szmulik A., Ślusarczyk S., Ślusarczyk R., (2012), Fiscal Consolidation and Structural Changes in Public Finances as a Base of Building a Well-Balanced Economy. [W:] Wołowiec T., Ismailova D., Rogozińska-Mitrut J. (red.), New Trends in Social Policy and Welfare Economy, Kijów : Wydawnictwo "Merkjuri-Podila" Sp. z o.o., s. 99-120. 2012
Ślusarczyk R., (2012), Kapitał ludzki w teoriach wzrostu gospodarczego. [W:] Bek J., Oleszko-Kurzyna B. (red.), Rola kapitału ludzkiego w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Stalowa Wola : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 106-114. 2012
Ślusarczyk R., (2012), Decision Making Process in Management. [W:] Szpakowski , Kolbus (red.), Management of Organization in the Age of Globalization, Zamosc : Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., s. 67-85. 2012
Góra R., Ślusarczyk R., (2012), The Theories of Interest in the Context of the Current World Financial Crisis = Teorije kamate u kontekstu trenutne svetske ekonomske krize. [W:] Krstić B. (red.), Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences, Niš : Faculty of Economics, University of Niš, s. 217-231. 2012
Ślusarczyk S., Ślusarczyk R., (2012), Marketing Management as a Base of Creating Company's Effective Competitive Advantage in the Market. [W:] Szpakowski , Kolbus (red.), Management of Organization in the Age of Globalization, Zamosc : Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., s. 31-46. 2012
Articles:
Year
Ślusarczyk R., (2020), Olimpiada 4.0, czyli przerwana XXXIII OWE, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 3, s. 25-28; http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf 2020
Ślusarczyk R., (2020), Gospodarcze aspekty globalnej pandemii - zarys problemu, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 3, s. 53-60; http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf 2020
Ślusarczyk R., (2018), Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (974), s. 207-224; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1553/1119 2018
Ślusarczyk R., (2017), Kryzys finansowy a udział bilansów banków centralnych w gospodarce, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze", nr 7, s. 274-285; http://ptezg.pl/Files/files/zn7/art21.pdf 2017
Ślusarczyk R., (2016), Banki centralne na rynku aktywów sektora prywatnego, "Bezpieczny Bank", nr 3(64), s. 59-84; https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2016/12/BB-364.4.pdf 2016
Kil K., Ślusarczyk R., (2016), Determinanty marży odsetkowej banków w Polsce w okresie pokryzysowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 451, s. 162-174; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39371 2016
Ślusarczyk R., (2016), Selected Regulations of Financial Markets after the Great Recession - a Review of Tax Changes, "Barometr Regionalny", t. 14, nr 3, s. 41-49; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br45_04slusarczyk.pdf 2016
Ślusarczyk R., (2015), Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (938), s. 87-100; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/477/301 2015
Ślusarczyk R., (2014), Alianse strategiczne na przykładzie branży motoryzacyjnej, "TH!NK : Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie", nr 1 (17), s. 88-98; https://www.dropbox.com/s/w6oye0c9x3w6d62/2%20%28%206%20%29%202011.pdf?dl=0 2014
Kil K., Ślusarczyk R., (2014), Podatek bankowy w krajach Unii Europejskiej - ocena implementacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 348, s. 124-133. 2014
Kil K., Ślusarczyk R., (2013), Analiza wpływu polityki stóp procentowych EBC na stabilność sektorów bankowych w wybranych krajach strefy euro - wnioski z kryzysu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 305, s. 334-347. 2013
Ślusarczyk R., (2013), Short Selling Restrictions in Connection with the Financial Crisis of 2007-09, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 9, s. 67-90. 2013
Ślusarczyk R., (2013), Rosnące zadłużenie gmin a partnerstwo publiczno-prywatne, "Finanse Komunalne", R. 20, nr 9 (176), s. 46-55. 2013
Ślusarczyk S., Ślusarczyk P., Ślusarczyk R., (2013), Problem skuteczności i efektywności decyzji menedżerskich w firmie w zakresie formułowania i wdrażania strategii, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 305, s. 716-728; http://www.dbc.wroc.pl/Content/28407/Slusarczyk_Problem_Skutecznosci_i_Efektywnosci_Decyzji_Menedzerskich_2013.pdf 2013
Ślusarczyk R., (2012), Valûtnì opcìoni âk ìnstrument, obmežuûčij valûtnij rizik v dìâl'nostì pìdpriêmstva, ŝo zajmaêt'sâ mìžnarodnimi perevezennâmi, "Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika", no. 749, s. 271-278. 2012
Unpublished:
Year
Ślusarczyk R., (2014), Zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, s. 362-401. 2014
Ślusarczyk R., (2014), Proponowane i wdrożone podatki jako próba ograniczenia kolejnego kryzysu finansowego. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, s. 252-297. 2014
Other:
Year
Moździerz A., Ślusarczyk R., (2017), The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary. [W:] Cebeci K., Pawlicz A., Altaher A. (red.), Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Book of Abstracts, Lisbon : Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik : Masters International Consultancy Research and Publishing, s. 23. 2017
Ślusarczyk R., (2017), Central Bank Balance Sheet Policy and Exchange Rate. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 140-141. 2017
Ślusarczyk R., (2016), Profesor James Kenneth Galbraith z gościnnym wykładem na UEK, "Kurier UEK", nr [1] 7(68), s. 15; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16 2016
Ślusarczyk R., (2014), Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 121. 2014