Rybarski Adam

Faculty of Economics and International Relations, Department of Economic Theory,

Year
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - Nowy Sącz : PWSZ, 2006. - 21. - 172 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art.
2006
Rynek pracy a polityka gospodarcza w Polsce = Labor Market and Economic Policy in Poland / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jan Siekierski. - nr 8 (2005), s. 9-27. - Summ.
2005
Meandry życia Profesora Edwarda Łukawera / Adam RYBARSKI // W: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław LIS]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 9-18. - ISBN 83-7252-269-3
2005
Ogólna charakterystyka ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 7-21. - ISBN 83-7252-237-5
2004
Systemy gospodarcze a własność / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 97-116. - ISBN 83-7252-237-5
2004
Aspekty metodologiczne ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 22-33. - ISBN 83-7252-237-5
2004
Aspekty metodologiczne ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 5. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 21-32. - ISBN 83-7252-095-X
2001
Ogólna charakterystyka ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 5. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 7-20. - ISBN 83-7252-095-X
2001
Systemy gospodarcze a własność / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 5. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 95-114. - ISBN 83-7252-095-X
2001
Ogólna charakterystyka ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 7-20. - ISBN 83-7252-026-7
1999
Aspekty metodologiczne ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 4 popr. i rozsz. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 21-32. - ISBN 83-7252-026-7
1999
Systemy gospodarcze a własność / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 95-114. - ISBN 83-7252-026-7
1999
Determinanty rozwoju myśli ekonomicznej. Przypadek Polski = Determinants of the Development of the Polish Economic Thought. The Case of Poland / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 515 (1998), s. 81-88. - Summ. - ISSN 0208-7944
1998
Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA = The Process of Macroeconomic Internal Stabilisation in CEFTA Countries / Adam RYBARSKI // W: Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Problems of Transformation in Central and Eastern Europe / red. Stanisław LIS. - Tarnów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1998. - S. 93-116. - Summ. - ISBN 83-909445-0-2
1998
Systemy gospodarcze a własność / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 94-111. - ISBN 83-87239-27-5
1997
Aspekty metodologiczne ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i rozsz. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 19-29. - ISBN 83-87239-27-5
1997
Ogólna charakterystyka ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 7-18. - ISBN 83-87239-27-5
1997
Przebieg procesu stabilizacji gospodarczej w Polsce / Adam RYBARSKI // W: Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS. - Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 22). - S. 37-59. - ISBN 83-86077-913
1996
Szkoła krakowska w ekonomii i jej losy / Adam RYBARSKI // W: Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Kazimierz GÓRKA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1996. - S. 30-38
1996
Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA / Adam RYBARSKI // W: Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Stanisław LIS. - (1996), s. 1-31
1996
Przebieg procesu przemian własnościowych / Adam RYBARSKI // W: Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce = Transformation of Economic System in Poland / red. Stanisław LIS. - Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 18). - S. 99-118. - ISBN 83-86077-55-7
1994
Zarys historii zorganizowanego ruchu ekonomistów w Krakowie 1867-1993 / A. KOWALSKI, A. LITYŃSKA, J. RAGANIEWICZ, A. RYBARSKI, B. SZOPA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1993. - 137 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
1993
Ogólna charakterystyka ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 6-18
1993
Systemy gospodarcze a własność / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 93-104
1993
Historia i przedmiot ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne / Adam RYBARSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 26, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
1993
Aspekty metodologiczne ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 19-30
1993
Korzyści finansowania wzrostu gospodarczego kredytami zewnętrznymi = Advantages of Financing the Economic Growth by Borrowed Funds / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 402 (1993), s. 19-34. - Summ. - ISSN 0208-7944
1993
Analiza ekonomiczno-finansowa Zakładu Rolnego w Woli Batorskiej wraz z projektem restrukturyzacji i prywatyzacji / Adam RYBARSKI, Janusz RAGANIEWICZ. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1993. - 89 k. : il. ; 30 cm
1993
Aspekty metodologiczne ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 19-30
1992
Wprowadzenie do metodologii ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne / Adam RYBARSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 25, [1] s ; 24 cm. - Bibliogr.
1992
Systemy gospodarcze a własność / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 93-103
1992
Ogólna charakterystyka ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 6-18
1992
Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce / Adam RYBARSKI // W: Przebieg procesu transformacji własności w Polsce / kier. Zofia DACH. - (1991), s. 1-31
1991
Kierunki prywatyzacji w Polsce / Adam RYBARSKI // W: Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991. - S. 43-51
1991
Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce / Adam RYBARSKI // W: Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce / red. Zofia DACH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 7-26
1991
Edward Łukawer - w 70-lecie urodzin / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 346 (1991), s. 7-18. - ISSN 0208-7944
1991
Normatywne i pozytywne aspekty w ekonomii = Normative and Positive Aspects in the Economy / Adam RYBARSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989 (1991), s. 48-49. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
1991
Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie / Adam RYBARSKI // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 69-82. - Bibliogr.
1991
Równowaga rynkowa i procesy inflacyjne / Adam RYBARSKI // W: Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1990. - S. 151-161
1990
Proces wzrostu gospodarczego / Adam RYBARSKI // W: Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1990. - S. 127-151
1990
Ogólna charakterystyka ekonomii politycznej / Adam RYBARSKI // W: Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1990. - S. 9-21
1990
Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie / Adam RYBARSKI // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 69-82. - Bibliogr.
1990
Przebieg procesu transformacji / Adam RYBARSKI // W: Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy) / kier. nauk. Adam RYBARSKI. - (1990), s. 1[28]-30[57]
1990
Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy) / kier. nauk. Adam RYBARSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - [185] k. : il. ; 30 cm
1990
Petroleum Sector as a Source of Economy Development Financing : the Case of Iraq / Safa Abdulrdha al-Falahi ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1988. - 271 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1988
Historia i znaczenie I Zjazdu Prawników i Ekonomistów Polskich = History and Importance of the First Congress of Polish Economists / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 1/88 (1988), s. 23-33. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
1988
Dwa sposoby patrzenia na zakres ingerencji Centrum w życie gospodarcze : (wprowadzenie do dyskusji) / Adam RYBARSKI // W: Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 158-166
1987
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - 375 : il. ; 23 cm
1986
Ocena polskiej polityki zakupu licencji w latach siedemdziesiątych / Janina Pach ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1986. - 220 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1986
Energochłonność wzrostu gospodarczego Polski w latach 1950-1980 / Janina SZCZEPANIAK ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1985. - 254 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1985
Po zjeździe Oddziału PTE w Krakowie = After the Conference of the Cracow Branch of the Polish Economic Society in Cracow / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 3/85 (1985), s. 6-11. - ISSN 0079-578X
1985
Determinanty zmiany pozycji w międzynarodowym podziale pracy w warunkach wzrostu gospodarczego (na przykładzie Polski) / Janusz GRABOWSKI ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1983. - V, 220 k., [11] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1983
Agriculture as a Factor in the Economic Developmetn of Iraq / Mahdi Saleh Mohamed ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1983. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1983
Kwalifikacje zawodowe jako czynnik wzrostu dochodu narodowego Polski / Janusz RAGANIEWICZ ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1982. - [3], VII, 170 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1982
Political Economy of Socialism, Genesis and Scope / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 152 (1982), s. 29-37. - ISSN 0208-7944
1982
Wpływ polityki kredytowej Polski w latach siedemdziesiątych na aktualną sytuację gospodarczą = The Influence of te Credit Policy in the Seventies upon the Current Economic Situation / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 20, nr 3/81 (1981), s. 53-61. - ISSN 0079-578X
1981
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - nr 145. - 145 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
1981
Stopień realizacji zasady podziału według potrzeb w Polsce / Bogumiła SZOPA ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1981. - VII, 240 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1981
Mechanizmy zmienności tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG w latach 1950-1978 / Michał Gabriel WOŹNIAK ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1981. - XI, 229 k. + 230-446, [32] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1981
Prawo Greshama-Kopernika = The Grasham-Copernicus Law / Adam RYBARSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979 (1981), s. 13. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
1981
Rola okresu eksploatacji produkcyjnych środków trwałych w kształtowaniu dynamiki wzrostu dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977 / Andrzej SZOPA ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1980. - [4], IX, 274 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1980
Bariery wzrostu gospodarczego a handel zagraniczny krajów rozwijających się / Ryszard TOMZA ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1979. - VII k., 231 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1979
Projekt reformy monetarnej J. L. Decjusza = The Draft J. L. Decjusz's Monetary Reform / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesława ŻUŁAWSKA]. - nr 115 (1979), s. 97-109. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1979
Usługi jako element socjalistycznego modelu konsumpcji / Aleksander KOWALSKI ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1978. - 183 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1978
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 95. - 148 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
1978
Miejsce krajów RWPG w gospodarce światowej / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 2/66 (R. 17) (1978), s. 34-45. - ISSN 0079-578X
1978
Tendencje i czynniki zmian kapitałochłonności w Polsce w latach 1950-1976 / Elżbieta MACIEJOWSKA ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1978. - 225 k. : il. ; 30 cm + Aneks: [22] k. - Bibliogr.
1978
Ekonomiczne problemy jakości : materiały na sympozjum / red. nauk. Adam RYBARSKI. - Kraków : [s.n.], 1977. - 176 s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
1977
Cena jako czynnik stymulujący jakość wyrobów = Price as a Stimulating Factor of Goods Quality / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 3/63 (1977), s. 32-44. - ISSN 0079-578X
1977
Wartość użytkowa i jakość a cena / Adam RYBARSKI // W: Ekonomiczne problemy jakości : materiały na sympozjum / red. nauk. Adam RYBARSKI. - Kraków : [s.n.], 1977. - S. 117-136
1977
Kierunki zmian mechanizmu funkcjonowania gospodarki socjalistycznej (na przykładzie wybranych krajów) / Paweł Ziąber ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1977. - VII k., 208 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1977
Niektóre elementy funkcjonowania miernika produkcji dodanej / Jan Knapik, Adam RYBARSKI // W: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - S. 35-51. - Bibliogr.
1976
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 76. - 144 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
1976
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1976]. - nr 85. - 221 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
1976
Potencjał gospodarczy a rozwój handlu zagranicznego Polski, Czechosłowacji i Węgier = The Economic Potecial and the Development of Foreign Trade in Poland, Czechoslovakia and Hungary / Adam RYBARSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975 (1976), s. 42. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
1976
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 80. - 144 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
1976
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110
1975
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 67. - 152 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
1975
Reforma monetarna Justa Ludwika Decjusza = Justus Ludwik Decjusz's Monetary Reform / Adam RYBARSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 11-12. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
1975
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 75. - 199 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
1975
Akademia Ekonomiczna w Krakowie : (w półwiecze działalności 1925-1975) = The Academy of Economy in Cracow : (Half a Century of its Activity 1925-1975) / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 3/55 (1975), s. 38-52. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
1975
Kierunki zmian systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce / Adam RYBARSKI // W: Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce / [red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1974. - S. 21-33
1974
Mikołaja Kopernika poglądy na pieniądz = Copernicus' Views on Money / Adam RYBARSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 2. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
1974
Światowy Kongres Ekonomistów / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 4/52 (1974), s. 78-82. - ISSN 0079-578X
1974
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - nr 72. - 96 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0075-5125
1974
Wojewódzki Zjazd Ekonomistów 14-15 listopada 1970 w Krakowie / Adam RYBARSKI, Jan Skiba // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 10, nr 1/37 (1971), s. 87-90. - ISSN 0079-578X
1971
Ekonomiczne kryteria wyrobu techniki produkcji w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych = Economic criteria of the selection of the technique of production in economically underdeveloped countries / Adam RYBARSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 6 (1968), s. 31-58. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
1968
Wybór techniki produkcji a wzrost gospodarczy w socjalizmie / Adam RYBARSKI ; Promotor: Władysław BIEDA. - Kraków, 1965. - 194 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1965
Books:
Year
Zarys historii zorganizowanego ruchu ekonomistów w Krakowie 1867-1993 / A. KOWALSKI, A. LITYŃSKA, J. RAGANIEWICZ, A. RYBARSKI, B. SZOPA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1993. - 137 s. ; 24 cm. - Bibliogr. 1993
Historia i przedmiot ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne / Adam RYBARSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 26, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. 1993
Wprowadzenie do metodologii ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne / Adam RYBARSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 25, [1] s ; 24 cm. - Bibliogr. 1992
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - 375 : il. ; 23 cm 1986
Ekonomiczne problemy jakości : materiały na sympozjum / red. nauk. Adam RYBARSKI. - Kraków : [s.n.], 1977. - 176 s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref. 1977
Chapters:
Year
Rynek pracy a polityka gospodarcza w Polsce = Labor Market and Economic Policy in Poland / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jan Siekierski. - nr 8 (2005), s. 9-27. - Summ. 2005
Meandry życia Profesora Edwarda Łukawera / Adam RYBARSKI // W: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław LIS]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 9-18. - ISBN 83-7252-269-3 2005
Ogólna charakterystyka ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 7-21. - ISBN 83-7252-237-5 2004
Systemy gospodarcze a własność / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 97-116. - ISBN 83-7252-237-5 2004
Aspekty metodologiczne ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 22-33. - ISBN 83-7252-237-5 2004
Aspekty metodologiczne ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 5. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 21-32. - ISBN 83-7252-095-X 2001
Ogólna charakterystyka ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 5. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 7-20. - ISBN 83-7252-095-X 2001
Systemy gospodarcze a własność / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 5. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 95-114. - ISBN 83-7252-095-X 2001
Ogólna charakterystyka ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 7-20. - ISBN 83-7252-026-7 1999
Aspekty metodologiczne ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 4 popr. i rozsz. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 21-32. - ISBN 83-7252-026-7 1999
Systemy gospodarcze a własność / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 95-114. - ISBN 83-7252-026-7 1999
Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA = The Process of Macroeconomic Internal Stabilisation in CEFTA Countries / Adam RYBARSKI // W: Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Problems of Transformation in Central and Eastern Europe / red. Stanisław LIS. - Tarnów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1998. - S. 93-116. - Summ. - ISBN 83-909445-0-2 1998
Systemy gospodarcze a własność / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 94-111. - ISBN 83-87239-27-5 1997
Aspekty metodologiczne ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i rozsz. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 19-29. - ISBN 83-87239-27-5 1997
Ogólna charakterystyka ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 7-18. - ISBN 83-87239-27-5 1997
Przebieg procesu stabilizacji gospodarczej w Polsce / Adam RYBARSKI // W: Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS. - Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 22). - S. 37-59. - ISBN 83-86077-913 1996
Szkoła krakowska w ekonomii i jej losy / Adam RYBARSKI // W: Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Kazimierz GÓRKA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1996. - S. 30-38 1996
Przebieg procesu przemian własnościowych / Adam RYBARSKI // W: Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce = Transformation of Economic System in Poland / red. Stanisław LIS. - Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 18). - S. 99-118. - ISBN 83-86077-55-7 1994
Ogólna charakterystyka ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 6-18 1993
Systemy gospodarcze a własność / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 93-104 1993
Aspekty metodologiczne ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 19-30 1993
Aspekty metodologiczne ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 19-30 1992
Systemy gospodarcze a własność / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 93-103 1992
Ogólna charakterystyka ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 6-18 1992
Kierunki prywatyzacji w Polsce / Adam RYBARSKI // W: Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991. - S. 43-51 1991
Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce / Adam RYBARSKI // W: Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce / red. Zofia DACH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 7-26 1991
Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie / Adam RYBARSKI // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 69-82. - Bibliogr. 1991
Równowaga rynkowa i procesy inflacyjne / Adam RYBARSKI // W: Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1990. - S. 151-161 1990
Proces wzrostu gospodarczego / Adam RYBARSKI // W: Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1990. - S. 127-151 1990
Ogólna charakterystyka ekonomii politycznej / Adam RYBARSKI // W: Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1990. - S. 9-21 1990
Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie / Adam RYBARSKI // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 69-82. - Bibliogr. 1990
Dwa sposoby patrzenia na zakres ingerencji Centrum w życie gospodarcze : (wprowadzenie do dyskusji) / Adam RYBARSKI // W: Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 158-166 1987
Wartość użytkowa i jakość a cena / Adam RYBARSKI // W: Ekonomiczne problemy jakości : materiały na sympozjum / red. nauk. Adam RYBARSKI. - Kraków : [s.n.], 1977. - S. 117-136 1977
Niektóre elementy funkcjonowania miernika produkcji dodanej / Jan Knapik, Adam RYBARSKI // W: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - S. 35-51. - Bibliogr. 1976
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110 1975
Kierunki zmian systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce / Adam RYBARSKI // W: Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce / [red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1974. - S. 21-33 1974
Articles:
Year
Determinanty rozwoju myśli ekonomicznej. Przypadek Polski = Determinants of the Development of the Polish Economic Thought. The Case of Poland / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 515 (1998), s. 81-88. - Summ. - ISSN 0208-7944 1998
Korzyści finansowania wzrostu gospodarczego kredytami zewnętrznymi = Advantages of Financing the Economic Growth by Borrowed Funds / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 402 (1993), s. 19-34. - Summ. - ISSN 0208-7944 1993
Historia i znaczenie I Zjazdu Prawników i Ekonomistów Polskich = History and Importance of the First Congress of Polish Economists / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 1/88 (1988), s. 23-33. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X 1988
Po zjeździe Oddziału PTE w Krakowie = After the Conference of the Cracow Branch of the Polish Economic Society in Cracow / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 3/85 (1985), s. 6-11. - ISSN 0079-578X 1985
Political Economy of Socialism, Genesis and Scope / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 152 (1982), s. 29-37. - ISSN 0208-7944 1982
Wpływ polityki kredytowej Polski w latach siedemdziesiątych na aktualną sytuację gospodarczą = The Influence of te Credit Policy in the Seventies upon the Current Economic Situation / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 20, nr 3/81 (1981), s. 53-61. - ISSN 0079-578X 1981
Projekt reformy monetarnej J. L. Decjusza = The Draft J. L. Decjusz's Monetary Reform / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesława ŻUŁAWSKA]. - nr 115 (1979), s. 97-109. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944 1979
Miejsce krajów RWPG w gospodarce światowej / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 2/66 (R. 17) (1978), s. 34-45. - ISSN 0079-578X 1978
Cena jako czynnik stymulujący jakość wyrobów = Price as a Stimulating Factor of Goods Quality / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 3/63 (1977), s. 32-44. - ISSN 0079-578X 1977
Akademia Ekonomiczna w Krakowie : (w półwiecze działalności 1925-1975) = The Academy of Economy in Cracow : (Half a Century of its Activity 1925-1975) / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 3/55 (1975), s. 38-52. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X 1975
Światowy Kongres Ekonomistów / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 4/52 (1974), s. 78-82. - ISSN 0079-578X 1974
Ekonomiczne kryteria wyrobu techniki produkcji w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych = Economic criteria of the selection of the technique of production in economically underdeveloped countries / Adam RYBARSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 6 (1968), s. 31-58. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X 1968
Editorial:
Year
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - Nowy Sącz : PWSZ, 2006. - 21. - 172 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. 2006
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - nr 145. - 145 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944 1981
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 95. - 148 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944 1978
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 76. - 144 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944 1976
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1976]. - nr 85. - 221 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944 1976
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 80. - 144 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944 1976
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 67. - 152 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944 1975
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 75. - 199 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944 1975
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - nr 72. - 96 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0075-5125 1974
Doctoral dissertations:
Year
Petroleum Sector as a Source of Economy Development Financing : the Case of Iraq / Safa Abdulrdha al-Falahi ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1988. - 271 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1988
Ocena polskiej polityki zakupu licencji w latach siedemdziesiątych / Janina Pach ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1986. - 220 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1986
Energochłonność wzrostu gospodarczego Polski w latach 1950-1980 / Janina SZCZEPANIAK ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1985. - 254 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1985
Determinanty zmiany pozycji w międzynarodowym podziale pracy w warunkach wzrostu gospodarczego (na przykładzie Polski) / Janusz GRABOWSKI ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1983. - V, 220 k., [11] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1983
Agriculture as a Factor in the Economic Developmetn of Iraq / Mahdi Saleh Mohamed ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1983. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1983
Kwalifikacje zawodowe jako czynnik wzrostu dochodu narodowego Polski / Janusz RAGANIEWICZ ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1982. - [3], VII, 170 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1982
Stopień realizacji zasady podziału według potrzeb w Polsce / Bogumiła SZOPA ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1981. - VII, 240 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1981
Mechanizmy zmienności tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG w latach 1950-1978 / Michał Gabriel WOŹNIAK ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1981. - XI, 229 k. + 230-446, [32] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1981
Rola okresu eksploatacji produkcyjnych środków trwałych w kształtowaniu dynamiki wzrostu dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977 / Andrzej SZOPA ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1980. - [4], IX, 274 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1980
Bariery wzrostu gospodarczego a handel zagraniczny krajów rozwijających się / Ryszard TOMZA ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1979. - VII k., 231 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1979
Usługi jako element socjalistycznego modelu konsumpcji / Aleksander KOWALSKI ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1978. - 183 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1978
Tendencje i czynniki zmian kapitałochłonności w Polsce w latach 1950-1976 / Elżbieta MACIEJOWSKA ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1978. - 225 k. : il. ; 30 cm + Aneks: [22] k. - Bibliogr. 1978
Kierunki zmian mechanizmu funkcjonowania gospodarki socjalistycznej (na przykładzie wybranych krajów) / Paweł Ziąber ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1977. - VII k., 208 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1977
Wybór techniki produkcji a wzrost gospodarczy w socjalizmie / Adam RYBARSKI ; Promotor: Władysław BIEDA. - Kraków, 1965. - 194 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1965
Unpublished:
Year
Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA / Adam RYBARSKI // W: Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Stanisław LIS. - (1996), s. 1-31 1996
Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce / Adam RYBARSKI // W: Przebieg procesu transformacji własności w Polsce / kier. Zofia DACH. - (1991), s. 1-31 1991
Przebieg procesu transformacji / Adam RYBARSKI // W: Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy) / kier. nauk. Adam RYBARSKI. - (1990), s. 1[28]-30[57] 1990
Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy) / kier. nauk. Adam RYBARSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - [185] k. : il. ; 30 cm 1990
Other:
Year
Analiza ekonomiczno-finansowa Zakładu Rolnego w Woli Batorskiej wraz z projektem restrukturyzacji i prywatyzacji / Adam RYBARSKI, Janusz RAGANIEWICZ. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1993. - 89 k. : il. ; 30 cm 1993
Edward Łukawer - w 70-lecie urodzin / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 346 (1991), s. 7-18. - ISSN 0208-7944 1991
Normatywne i pozytywne aspekty w ekonomii = Normative and Positive Aspects in the Economy / Adam RYBARSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989 (1991), s. 48-49. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X 1991
Prawo Greshama-Kopernika = The Grasham-Copernicus Law / Adam RYBARSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979 (1981), s. 13. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X 1981
Potencjał gospodarczy a rozwój handlu zagranicznego Polski, Czechosłowacji i Węgier = The Economic Potecial and the Development of Foreign Trade in Poland, Czechoslovakia and Hungary / Adam RYBARSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975 (1976), s. 42. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X 1976
Reforma monetarna Justa Ludwika Decjusza = Justus Ludwik Decjusz's Monetary Reform / Adam RYBARSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 11-12. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X 1975
Mikołaja Kopernika poglądy na pieniądz = Copernicus' Views on Money / Adam RYBARSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 2. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X 1974
Wojewódzki Zjazd Ekonomistów 14-15 listopada 1970 w Krakowie / Adam RYBARSKI, Jan Skiba // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 10, nr 1/37 (1971), s. 87-90. - ISSN 0079-578X 1971
Year
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI Nowy Sącz : PWSZ, 2006. - 21. - 172 s.: il.; 25 cm. - Bibliogr. przy art.
2006
Rybarski A., (2005), Rynek pracy a polityka gospodarcza w Polsce. [W:] Siekierski J. (red.), Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, s. 9-27.
2005
Rybarski A., (2005), Meandry życia Profesora Edwarda Łukawera. [W:] Lis S. (red.), Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 9-18.
2005
Rybarski A., (2004), Ogólna charakterystyka ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 7-21.
2004
Rybarski A., (2004), Systemy gospodarcze a własność. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 97-116.
2004
Rybarski A., (2004), Aspekty metodologiczne ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 22-33.
2004
Rybarski A., (2001), Aspekty metodologiczne ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 21-32.
2001
Rybarski A., (2001), Ogólna charakterystyka ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-20.
2001
Rybarski A., (2001), Systemy gospodarcze a własność. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 95-114.
2001
Rybarski A., (1999), Ogólna charakterystyka ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-20.
1999
Rybarski A., (1999), Aspekty metodologiczne ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 21-32.
1999
Rybarski A., (1999), Systemy gospodarcze a własność. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 95-114.
1999
Rybarski A., (1998), Determinanty rozwoju myśli ekonomicznej. Przypadek Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 515, s. 81-88.
1998
Rybarski A., (1998), Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA. [W:] Lis S. (red.), Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Tarnów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 93-116.
1998
Rybarski A., (1997), Systemy gospodarcze a własność. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 94-111.
1997
Rybarski A., (1997), Aspekty metodologiczne ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 19-29.
1997
Rybarski A., (1997), Ogólna charakterystyka ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-18.
1997
Rybarski A., (1996), Przebieg procesu stabilizacji gospodarczej w Polsce. [W:] Lis S. (red.), Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 22), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", s. 37-59.
1996
Rybarski A., (1996), Szkoła krakowska w ekonomii i jej losy. [W:] Górka K. (red.), Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 30-38.
1996
Rybarski A., (1996), Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA. [W:] Lis S. (kierownik tematu), Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej, s. 1-31.
1996
Rybarski A., (1994), Przebieg procesu przemian własnościowych. [W:] Lis S. (red.), Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 18), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", s. 99-118.
1994
Kowalski A., Lityńska A., Raganiewicz J., Rybarski A., Szopa B., (1993), Zarys historii zorganizowanego ruchu ekonomistów w Krakowie 1867-1993, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 137 s.
1993
Rybarski A., (1993), Ogólna charakterystyka ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 6-18.
1993
Rybarski A., (1993), Systemy gospodarcze a własność. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 93-104.
1993
Rybarski A., (1993), Historia i przedmiot ekonomii: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 26, [1] s.
1993
Rybarski A., (1993), Aspekty metodologiczne ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 19-30.
1993
Rybarski A., (1993), Korzyści finansowania wzrostu gospodarczego kredytami zewnętrznymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 402, s. 19-34.
1993
Rybarski A., Raganiewicz J., (1993), Analiza ekonomiczno-finansowa Zakładu Rolnego w Woli Batorskiej wraz z projektem restrukturyzacji i prywatyzacji, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 89 k.
1993
Rybarski A., (1992), Aspekty metodologiczne ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 19-30.
1992
Rybarski A., (1992), Wprowadzenie do metodologii ekonomii: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 25, [1] s
1992
Rybarski A., (1992), Systemy gospodarcze a własność. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 93-103.
1992
Rybarski A., (1992), Ogólna charakterystyka ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 6-18.
1992
Rybarski A., (1991), Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Przebieg procesu transformacji własności w Polsce, s. 1-31.
1991
Rybarski A., (1991), Kierunki prywatyzacji w Polsce. [W:] Woźniak M. (red.), Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 43-51.
1991
Rybarski A., (1991), Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce. [W:] Dach Z. (red.), Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-26.
1991
Rybarski A., (1991), Edward Łukawer - w 70-lecie urodzin, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 346, s. 7-18.
1991
Rybarski A., (1991), Normatywne i pozytywne aspekty w ekonomii, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989, s. 48-49.
1991
Rybarski A., (1991), Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 69-82.
1991
Rybarski A., (1990), Równowaga rynkowa i procesy inflacyjne. [W:] Dach Z. (red.), Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 151-161.
1990
Rybarski A., (1990), Proces wzrostu gospodarczego. [W:] Dach Z. (red.), Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 127-151.
1990
Rybarski A., (1990), Ogólna charakterystyka ekonomii politycznej. [W:] Dach Z. (red.), Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 9-21.
1990
Rybarski A., (1990), Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 69-82.
1990
Rybarski A., (1990), Przebieg procesu transformacji. [W:] Rybarski A. (kierownik tematu), Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy), s. 1[28]-30[57].
1990
Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności: przypadek Polski: (temat badawczy), (1990), Rybarski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, [185] k.
1990
Al-Falahi S., (1988), Petroleum Sector as a Source of Economy Development Financing: the Case of Iraq, Prom. Rybarski A., Kraków : , 271 k.
1988
Rybarski A., (1988), Historia i znaczenie I Zjazdu Prawników i Ekonomistów Polskich, "Problemy Ekonomiczne", R. 27, nr 1/88, s. 23-33.
1988
Rybarski A., (1987), Dwa sposoby patrzenia na zakres ingerencji Centrum w życie gospodarcze : (wprowadzenie do dyskusji). [W:] Lis S. (red.), Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 158-166.
1987
Rybarski A. (red.), (1986), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 375
1986
Pach J., (1986), Ocena polskiej polityki zakupu licencji w latach siedemdziesiątych, Prom. Rybarski A., Kraków : , 220 k.
1986
Szczepaniak J., (1985), Energochłonność wzrostu gospodarczego Polski w latach 1950-1980, Prom. Rybarski A., Kraków : , 254 k.
1985
Rybarski A., (1985), Po zjeździe Oddziału PTE w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 3/85, s. 6-11.
1985
Grabowski J., (1983), Determinanty zmiany pozycji w międzynarodowym podziale pracy w warunkach wzrostu gospodarczego (na przykładzie Polski), Prom. Rybarski A., Kraków : , V, 220 k., [11] k.
1983
Mohamed M., (1983), Agriculture as a Factor in the Economic Developmetn of Iraq, Prom. Rybarski A., Kraków : , 140 k.
1983
Raganiewicz J., (1982), Kwalifikacje zawodowe jako czynnik wzrostu dochodu narodowego Polski, Prom. Rybarski A., Kraków : , [3], VII, 170 k.
1982
Rybarski A., (1982), Political Economy of Socialism, Genesis and Scope, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers", nr 152, s. 29-37.
1982
Rybarski A., (1981), Wpływ polityki kredytowej Polski w latach siedemdziesiątych na aktualną sytuację gospodarczą, "Problemy Ekonomiczne", R. 20, nr 3/81, s. 53-61.
1981
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - nr 145. - 145 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
1981
Szopa B., (1981), Stopień realizacji zasady podziału według potrzeb w Polsce, Prom. Rybarski A., Kraków : , VII, 240 k.
1981
Woźniak M., (1981), Mechanizmy zmienności tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG w latach 1950-1978, Prom. Rybarski A., Kraków : , XI, 229 k. + 230-446, [32] k.
1981
Rybarski A., (1981), Prawo Greshama-Kopernika, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 13.
1981
Szopa A., (1980), Rola okresu eksploatacji produkcyjnych środków trwałych w kształtowaniu dynamiki wzrostu dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977, Prom. Rybarski A., Kraków : , [4], IX, 274 k.
1980
Tomza R., (1979), Bariery wzrostu gospodarczego a handel zagraniczny krajów rozwijających się, Prom. Rybarski A., Kraków : , VII k., 231 k.
1979
Rybarski A., (1979), Projekt reformy monetarnej J. L. Decjusza, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 115, s. 97-109.
1979
Kowalski A., (1978), Usługi jako element socjalistycznego modelu konsumpcji, Prom. Rybarski A., Kraków : , 183 k.
1978
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 95. - 148 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
1978
Rybarski A., (1978), Miejsce krajów RWPG w gospodarce światowej, "Problemy Ekonomiczne", nr 2/66 (R. 17), s. 34-45.
1978
Maciejowska E., (1978), Tendencje i czynniki zmian kapitałochłonności w Polsce w latach 1950-1976, Prom. Rybarski A., Kraków : , 225 k.
1978
Rybarski A. (red.), (1977), Ekonomiczne problemy jakości: materiały na sympozjum, Kraków : [s.n.], 176 s.
1977
Rybarski A., (1977), Cena jako czynnik stymulujący jakość wyrobów, "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 3/63, s. 32-44.
1977
Rybarski A., (1977), Wartość użytkowa i jakość a cena. [W:] Rybarski A. (red.), Ekonomiczne problemy jakości: materiały na sympozjum, Kraków : [s.n.], s. 117-136.
1977
Ziąber P., (1977), Kierunki zmian mechanizmu funkcjonowania gospodarki socjalistycznej (na przykładzie wybranych krajów), Prom. Rybarski A., Kraków : , VII k., 208 k.
1977
Knapik J., Rybarski A., (1976), Niektóre elementy funkcjonowania miernika produkcji dodanej. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 35-51.
1976
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 76. - 144 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
1976
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 85. - 221 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
1976
Rybarski A., (1976), Potencjał gospodarczy a rozwój handlu zagranicznego Polski, Czechosłowacji i Węgier, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 42.
1976
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 80. - 144 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
1976
(1975), Katedry, instytuty i zakłady Uczelni. [W:] Bolland S., Żabiński Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-110.
1975
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 67. - 152 s.; 24 cm. - 0208-7944
1975
Rybarski A., (1975), Reforma monetarna Justa Ludwika Decjusza, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 11-12.
1975
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 75. - 199 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
1975
Rybarski A., (1975), Akademia Ekonomiczna w Krakowie (w półwiecze działalności 1925-1975), "Problemy Ekonomiczne", R. 14, nr 3/55, s. 38-52.
1975
Rybarski A., (1974), Kierunki zmian systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 21-33.
1974
Rybarski A., (1974), Mikołaja Kopernika poglądy na pieniądz, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 2.
1974
Rybarski A., (1974), Światowy Kongres Ekonomistów, "Problemy Ekonomiczne", R. 13, nr 4/52, s. 78-82.
1974
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - nr 72. - 96 s.: il.; 24 cm. - 0075-5125
1974
Rybarski A., Skiba J., (1971), Wojewódzki Zjazd Ekonomistów 14-15 listopada 1970 w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", R. 10, nr 1/37, s. 87-90.
1971
Rybarski A., (1968), Ekonomiczne kryteria wyrobu techniki produkcji w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 6, s. 31-58.
1968
Rybarski A., (1965), Wybór techniki produkcji a wzrost gospodarczy w socjalizmie, Prom. Bieda W., Kraków : , 194 k.
1965
Books:
Year
Kowalski A., Lityńska A., Raganiewicz J., Rybarski A., Szopa B., (1993), Zarys historii zorganizowanego ruchu ekonomistów w Krakowie 1867-1993, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 137 s. 1993
Rybarski A., (1993), Historia i przedmiot ekonomii: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 26, [1] s. 1993
Rybarski A., (1992), Wprowadzenie do metodologii ekonomii: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 25, [1] s 1992
Rybarski A. (red.), (1986), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 375 1986
Rybarski A. (red.), (1977), Ekonomiczne problemy jakości: materiały na sympozjum, Kraków : [s.n.], 176 s. 1977
Chapters:
Year
Rybarski A., (2005), Rynek pracy a polityka gospodarcza w Polsce. [W:] Siekierski J. (red.), Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, s. 9-27. 2005
Rybarski A., (2005), Meandry życia Profesora Edwarda Łukawera. [W:] Lis S. (red.), Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 9-18. 2005
Rybarski A., (2004), Ogólna charakterystyka ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 7-21. 2004
Rybarski A., (2004), Systemy gospodarcze a własność. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 97-116. 2004
Rybarski A., (2004), Aspekty metodologiczne ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 22-33. 2004
Rybarski A., (2001), Aspekty metodologiczne ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 21-32. 2001
Rybarski A., (2001), Ogólna charakterystyka ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-20. 2001
Rybarski A., (2001), Systemy gospodarcze a własność. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 95-114. 2001
Rybarski A., (1999), Ogólna charakterystyka ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-20. 1999
Rybarski A., (1999), Aspekty metodologiczne ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 21-32. 1999
Rybarski A., (1999), Systemy gospodarcze a własność. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 95-114. 1999
Rybarski A., (1998), Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA. [W:] Lis S. (red.), Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Tarnów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 93-116. 1998
Rybarski A., (1997), Systemy gospodarcze a własność. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 94-111. 1997
Rybarski A., (1997), Aspekty metodologiczne ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 19-29. 1997
Rybarski A., (1997), Ogólna charakterystyka ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-18. 1997
Rybarski A., (1996), Przebieg procesu stabilizacji gospodarczej w Polsce. [W:] Lis S. (red.), Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 22), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", s. 37-59. 1996
Rybarski A., (1996), Szkoła krakowska w ekonomii i jej losy. [W:] Górka K. (red.), Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 30-38. 1996
Rybarski A., (1994), Przebieg procesu przemian własnościowych. [W:] Lis S. (red.), Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 18), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", s. 99-118. 1994
Rybarski A., (1993), Ogólna charakterystyka ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 6-18. 1993
Rybarski A., (1993), Systemy gospodarcze a własność. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 93-104. 1993
Rybarski A., (1993), Aspekty metodologiczne ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 19-30. 1993
Rybarski A., (1992), Aspekty metodologiczne ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 19-30. 1992
Rybarski A., (1992), Systemy gospodarcze a własność. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 93-103. 1992
Rybarski A., (1992), Ogólna charakterystyka ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 6-18. 1992
Rybarski A., (1991), Kierunki prywatyzacji w Polsce. [W:] Woźniak M. (red.), Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 43-51. 1991
Rybarski A., (1991), Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce. [W:] Dach Z. (red.), Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-26. 1991
Rybarski A., (1991), Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 69-82. 1991
Rybarski A., (1990), Równowaga rynkowa i procesy inflacyjne. [W:] Dach Z. (red.), Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 151-161. 1990
Rybarski A., (1990), Proces wzrostu gospodarczego. [W:] Dach Z. (red.), Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 127-151. 1990
Rybarski A., (1990), Ogólna charakterystyka ekonomii politycznej. [W:] Dach Z. (red.), Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 9-21. 1990
Rybarski A., (1990), Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 69-82. 1990
Rybarski A., (1987), Dwa sposoby patrzenia na zakres ingerencji Centrum w życie gospodarcze : (wprowadzenie do dyskusji). [W:] Lis S. (red.), Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 158-166. 1987
Rybarski A., (1977), Wartość użytkowa i jakość a cena. [W:] Rybarski A. (red.), Ekonomiczne problemy jakości: materiały na sympozjum, Kraków : [s.n.], s. 117-136. 1977
Knapik J., Rybarski A., (1976), Niektóre elementy funkcjonowania miernika produkcji dodanej. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 35-51. 1976
(1975), Katedry, instytuty i zakłady Uczelni. [W:] Bolland S., Żabiński Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-110. 1975
Rybarski A., (1974), Kierunki zmian systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 21-33. 1974
Articles:
Year
Rybarski A., (1998), Determinanty rozwoju myśli ekonomicznej. Przypadek Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 515, s. 81-88. 1998
Rybarski A., (1993), Korzyści finansowania wzrostu gospodarczego kredytami zewnętrznymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 402, s. 19-34. 1993
Rybarski A., (1988), Historia i znaczenie I Zjazdu Prawników i Ekonomistów Polskich, "Problemy Ekonomiczne", R. 27, nr 1/88, s. 23-33. 1988
Rybarski A., (1985), Po zjeździe Oddziału PTE w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 3/85, s. 6-11. 1985
Rybarski A., (1982), Political Economy of Socialism, Genesis and Scope, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers", nr 152, s. 29-37. 1982
Rybarski A., (1981), Wpływ polityki kredytowej Polski w latach siedemdziesiątych na aktualną sytuację gospodarczą, "Problemy Ekonomiczne", R. 20, nr 3/81, s. 53-61. 1981
Rybarski A., (1979), Projekt reformy monetarnej J. L. Decjusza, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 115, s. 97-109. 1979
Rybarski A., (1978), Miejsce krajów RWPG w gospodarce światowej, "Problemy Ekonomiczne", nr 2/66 (R. 17), s. 34-45. 1978
Rybarski A., (1977), Cena jako czynnik stymulujący jakość wyrobów, "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 3/63, s. 32-44. 1977
Rybarski A., (1975), Akademia Ekonomiczna w Krakowie (w półwiecze działalności 1925-1975), "Problemy Ekonomiczne", R. 14, nr 3/55, s. 38-52. 1975
Rybarski A., (1974), Światowy Kongres Ekonomistów, "Problemy Ekonomiczne", R. 13, nr 4/52, s. 78-82. 1974
Rybarski A., (1968), Ekonomiczne kryteria wyrobu techniki produkcji w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 6, s. 31-58. 1968
Editorial:
Year
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI Nowy Sącz : PWSZ, 2006. - 21. - 172 s.: il.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. 2006
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - nr 145. - 145 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944 1981
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 95. - 148 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944 1978
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 76. - 144 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944 1976
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 85. - 221 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944 1976
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 80. - 144 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944 1976
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 67. - 152 s.; 24 cm. - 0208-7944 1975
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 75. - 199 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944 1975
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - nr 72. - 96 s.: il.; 24 cm. - 0075-5125 1974
Doctoral dissertations:
Year
Al-Falahi S., (1988), Petroleum Sector as a Source of Economy Development Financing: the Case of Iraq, Prom. Rybarski A., Kraków : , 271 k. 1988
Pach J., (1986), Ocena polskiej polityki zakupu licencji w latach siedemdziesiątych, Prom. Rybarski A., Kraków : , 220 k. 1986
Szczepaniak J., (1985), Energochłonność wzrostu gospodarczego Polski w latach 1950-1980, Prom. Rybarski A., Kraków : , 254 k. 1985
Grabowski J., (1983), Determinanty zmiany pozycji w międzynarodowym podziale pracy w warunkach wzrostu gospodarczego (na przykładzie Polski), Prom. Rybarski A., Kraków : , V, 220 k., [11] k. 1983
Mohamed M., (1983), Agriculture as a Factor in the Economic Developmetn of Iraq, Prom. Rybarski A., Kraków : , 140 k. 1983
Raganiewicz J., (1982), Kwalifikacje zawodowe jako czynnik wzrostu dochodu narodowego Polski, Prom. Rybarski A., Kraków : , [3], VII, 170 k. 1982
Szopa B., (1981), Stopień realizacji zasady podziału według potrzeb w Polsce, Prom. Rybarski A., Kraków : , VII, 240 k. 1981
Woźniak M., (1981), Mechanizmy zmienności tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG w latach 1950-1978, Prom. Rybarski A., Kraków : , XI, 229 k. + 230-446, [32] k. 1981
Szopa A., (1980), Rola okresu eksploatacji produkcyjnych środków trwałych w kształtowaniu dynamiki wzrostu dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977, Prom. Rybarski A., Kraków : , [4], IX, 274 k. 1980
Tomza R., (1979), Bariery wzrostu gospodarczego a handel zagraniczny krajów rozwijających się, Prom. Rybarski A., Kraków : , VII k., 231 k. 1979
Kowalski A., (1978), Usługi jako element socjalistycznego modelu konsumpcji, Prom. Rybarski A., Kraków : , 183 k. 1978
Maciejowska E., (1978), Tendencje i czynniki zmian kapitałochłonności w Polsce w latach 1950-1976, Prom. Rybarski A., Kraków : , 225 k. 1978
Ziąber P., (1977), Kierunki zmian mechanizmu funkcjonowania gospodarki socjalistycznej (na przykładzie wybranych krajów), Prom. Rybarski A., Kraków : , VII k., 208 k. 1977
Rybarski A., (1965), Wybór techniki produkcji a wzrost gospodarczy w socjalizmie, Prom. Bieda W., Kraków : , 194 k. 1965
Unpublished:
Year
Rybarski A., (1996), Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA. [W:] Lis S. (kierownik tematu), Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej, s. 1-31. 1996
Rybarski A., (1991), Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Przebieg procesu transformacji własności w Polsce, s. 1-31. 1991
Rybarski A., (1990), Przebieg procesu transformacji. [W:] Rybarski A. (kierownik tematu), Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy), s. 1[28]-30[57]. 1990
Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności: przypadek Polski: (temat badawczy), (1990), Rybarski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, [185] k. 1990
Other:
Year
Rybarski A., Raganiewicz J., (1993), Analiza ekonomiczno-finansowa Zakładu Rolnego w Woli Batorskiej wraz z projektem restrukturyzacji i prywatyzacji, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 89 k. 1993
Rybarski A., (1991), Edward Łukawer - w 70-lecie urodzin, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 346, s. 7-18. 1991
Rybarski A., (1991), Normatywne i pozytywne aspekty w ekonomii, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989, s. 48-49. 1991
Rybarski A., (1981), Prawo Greshama-Kopernika, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 13. 1981
Rybarski A., (1976), Potencjał gospodarczy a rozwój handlu zagranicznego Polski, Czechosłowacji i Węgier, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 42. 1976
Rybarski A., (1975), Reforma monetarna Justa Ludwika Decjusza, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 11-12. 1975
Rybarski A., (1974), Mikołaja Kopernika poglądy na pieniądz, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 2. 1974
Rybarski A., Skiba J., (1971), Wojewódzki Zjazd Ekonomistów 14-15 listopada 1970 w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", R. 10, nr 1/37, s. 87-90. 1971