Prusak Anna ORCID

College of Management and Quality, Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem, Katedra Zarządzania Procesowego