Sady Monika ORCID

College of Management and Quality, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Międzynarodowego