Piotrowska Aldona ORCID

College of Economy and Public Administration, Institute of Public Policies and Administration, Department of Regulatory Policies

Year
Instytucja płatnicza / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 121-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64556-16-6
2019
Rzecznik Finansowy / Aldona PIOTROWSKA, Monika SZARANIEC // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 297-298. - ISBN 978-83-64556-16-6
2019
Instytucja kredytowa / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 121. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64556-16-6
2019
Bank powierniczy / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 50. - ISBN 978-83-64556-16-6
2019
Firma inwestycyjna / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 97. - ISBN 978-83-64556-16-6
2019
Europejska Unia Bankowa / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 93-94. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64556-16-6
2019
Nadzór mikroostrożnościowy / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 182-183. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64556-16-6
2019
Ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym : studium publicznoprawne / Aldona PIOTROWSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - 515, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-18-9
2019
Naruszenie wybranych publicznoprawnych obowiązków informacyjnych przez zakład ubezpieczeń a działania organu nadzoru = Violation of Selected Public-law Information Obligations by the Insurance Undertaking and the Activities of Supervisory Authority / Aldona PIOTROWSKA // W: Informacja na rynku usług finansowych / red. nauk. Edyta Rutkowska-Tomaszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 237-246. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-2344-8
2019
Alternatywne Fundusze Inwestycyjne / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 42. - ISBN 978-83-64556-16-6
2019
Giełda towarowa / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 104-105. - ISBN 978-83-64556-16-6
2019
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 152. - ISBN 978-83-64556-16-6
2019
Bank / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 50. - ISBN 978-83-64556-16-6
2019
Europejski Bank Centralny / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 94. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64556-16-6
2019
Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 268. - ISBN 978-83-64556-16-6
2019
Spółki prowadzące rynek regulowany / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 319. - ISBN 978-83-64556-16-6
2019
Jednolity Mechanizm Nadzorczy / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 125. - ISBN 978-83-64556-16-6
2019
Fundusz inwestycyjny / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 97-98. - ISBN 978-83-64556-16-6
2019
Rynek regulowany / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 294-295. - ISBN 978-83-64556-16-6
2019
Dom maklerski / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 74. - ISBN 978-83-64556-16-6
2019
Emitent / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 89. - ISBN 978-83-64556-16-6
2019
Nadzór uzupełniający (dodatkowy) / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 187-188. - ISBN 978-83-64556-16-6
2019
Instytucja finansowa / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 120-121. - ISBN 978-83-64556-16-6
2019
Nadzór skonsolidowany / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 186-187. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64556-16-6
2019
Biuro usług płatniczych / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 54-55. - ISBN 978-83-64556-16-6
2019
Europejski System Banków Centralnych / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 94-95. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64556-16-6
2019
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 318-319. - ISBN 978-83-64556-16-6
2019
Zarządzający Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 381. - ISBN 978-83-64556-16-6
2019
Izba rozliczeniowa / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 123-124. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64556-16-6
2019
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 339. - ISBN 978-83-64556-16-6
2019
Odpowiedzialność administracyjnoprawna członków zarządu i wspólników spółek, będących agentami ubezpieczeniowymi = Administrative Liability of Managing Persons and Partners in Companies that Are Insurance Agents / Aldona PIOTROWSKA // W: Insurance Challenges of Anno Domini 2018 / red. nauk. Katarzyna Malinowska, Anna Tarasiuk. - Warszawa : AIDA, 2018. - S. 159-168. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-915-7
2018
Zamawianie usług pocztowych przez administrację / Aldona PIOTROWSKA // W: Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna / red. nauk. Maria Królikowska-Olczak. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 463-478. - ISBN 978-83-812-8754-8 ; 978-83-812-8755-5
2018
Realizacja wolności działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne a instrumenty wsparcia = Realization of Freedom of Economic Activity by Persons with Disabilities and Support Instruments / Aldona PIOTROWSKA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 9, cz. 2 (2018), s. 253-267. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie w jednostkach administracji publicznej - jednostka jako podmiot ochrony prawnej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-9-2.pdf. - ISSN 1733-2486
2018
Akty prawa miejscowego adresowane do przedsiębiorców / Aldona PIOTROWSKA // W: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 570-580. - ISBN 978-83-8107-714-9
2018
Społeczne zamówienia publiczne jako sposób realizacji celów polityki społecznej / Aldona PIOTROWSKA // W: Sposoby realizacji zadań publicznych / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 568-579. - ISBN 978-83-8092-770-4
2017
Nowe instrumenty nadzoru nad dystrybucją ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych / Aldona PIOTROWSKA // W: Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 244-256. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-523-6
2017
Aksjologiczne uwarunkowania ustawowego ograniczenia reklamy napojów alkoholowych / Aldona PIOTROWSKA // W: Aksjologia prawa administracyjnego. T. 2 / red. nauk. Jan Zimmermann. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 835-845. - ISBN 978-83-8107-808-5
2017
The Succession of Public Law Obligations as a Result of Mergers / Aldona PIOTROWSKA // W: Právo, obchod, ekonomika 7 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika, 2017. - S. 112-119. - Summ. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-528-5
2017
The Competence of the Municipal Authorities to Curtail Retail Sales of Alcoholic Beverages under Polish Law = Kompetencia obecnej správy obmedziť maloobchodný predaj alkoholických nápojov podľa poľského práva / Aldona PIOTROWSKA // Studia iuridica Cassoviensia [on-line]. - R. 4, č. 2 (2016), s. 111-120. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sic.pravo.upjs.sk/files/11_piotrowska_-_the_competence_of_the_municipal_a.pdf. - ISSN 1339-3995
2016
Obowiązki informacyjne agencji ratingowych jako instrument kształtowania przejrzystości rynku finansowego / Aldona PIOTROWSKA // W: Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę / red. Andrzej Powałowski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - S. 369-380. - ISBN 978-83-255-8171-8 ; 978-83-255-8172-5
2016
The Liability of a Managing Person for the Conclusion of an Anti-competitive Agreement by an Undertaking / Aldona PIOTROWSKA // W: Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016. - S. 410-420. - Summ. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-443-1
2016
Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) jako przykład internacjonalizacji publicznego prawa gospodarczego / Aldona PIOTROWSKA // W: Internacjonalizacja administracji publicznej / red. nauk. Zbigniew Czarnik, Jerzy Posłuszny, Ludwik Żukowski. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 135-148. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-8088-1
2015
Delegation of Tasks and Responsibilities in the Network of Supervisors / Aldona PIOTROWSKA // W: Administrative Law and Science in the European Context. Vol. 1 / ed. Janusz Sługocki. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015. - S. 75-87. - Summ. - ISBN 978-83-7241-996-5
2015
Rola państwa w przezwyciężaniu skutków zdarzeń katastroficznych / Aldona PIOTROWSKA // W: Administracja opiekuńcza / red. nauk. Małgorzata Szreniawska. - Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2015. - S. 75-94. - ISBN 978-83-60617-41-0
2015
Ograniczenie zasady jawności w postępowaniu o zamówienie publiczne ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa / Aldona PIOTROWSKA // W: Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian / red. nauk. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki. - Wrocław : PRESSCOM Sp. z o.o., 2015. - S. 98-106. - ISBN 978-83-64512-44-5
2015
Publicznoprawne obowiązki informacyjne zakładu ubezpieczeń, akcjonariuszy i innych podmiotów administrowanych / Aldona PIOTROWSKA // W: Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 50-68. - ISBN 978-83-264-9470-3
2015
Zamawianie usług społecznych według nowych rozwiązań europejskich = Contracting Social Services According to New European Solutions / Aldona PIOTROWSKA // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (46) (2015), s. 183-192. - Summ.. - Tytuł numeru: Nowe prawo zamówień publicznych : kierunki modernizacji. - ISSN 1733-0777
2015
Obowiązkowe ubezpieczenie OC komornika sądowego / Aldona PIOTROWSKA // W: Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI. - Sopot : Currenda, 2014. - S. 233-260. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60833-47-6
2014
The Delegation of Tasks and Responsibilities in the Network of Supervisors / Aldona PIOTROWSKA // W: Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. - (2014), s. 33-44. - Bibliogr.
2014
Zmiany ustawodawstwa gospodarczego regulującego zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami = Changes in the Legislation Governing the Profession of the Real Estate Agent / Aldona PIOTROWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014), s. 315-329. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
2014
Usługa ratingu kredytowego / Aldona PIOTROWSKA // W: Nowe typy usług w działalności gospodarczej / red. nauk. Anna Walaszek-Pyzioł, Tomasz Długosz. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 161-177. - ISBN 978-83-7930-471-4
2014
Status prawny komornika na gruncie publicznego prawa gospodarczego / Aldona PIOTROWSKA // W: Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI. - Sopot : Currenda, 2014. - S. 207-232. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60833-47-6
2014
Funkcje zamówień publicznych - organ administracji jako "inteligentny klient" = The Functions of Public Procurement - the Administrative Body as a "Smart Client" / Aldona PIOTROWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (926) (2014), s. 137-152. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/542. - ISSN 1898-6447
2014
Europejska współpraca informacyjna w sieci organów / Aldona PIOTROWSKA // W: Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne. T. 1 / red. Janusz Sługocki. - Wrocław : Presscom Sp. z o.o., 2014. - S. 735-749. - ISBN 978-83-64512-07-0
2014
Europejska współpraca informacyjna w sieci organów ESNF / Aldona PIOTROWSKA // W: Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. - (2014), s. 17-32. - Bibliogr.
2014
Bank Gospodarstwa Krajowego jako bank państwowy / Aldona PIOTROWSKA // W: Skarb Państwa a działalność gospodarcza / red. nauk. Andrzej Kidyba. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 158-178. - ISBN 978-83-264-3310-8
2014
Ochrona konsumentów usług finansowych na odległość = Protection for Customers of Distance Financial Services / Aldona PIOTROWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013), s. 109-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/802/673. - ISSN 1898-6447
2013
Odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach rolniczych na skutek klęsk żywiołowych / Aldona PIOTROWSKA // W: Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych. - (2013), s. 60-77
2013
Nadzór makroostrożnościowy nad rynkiem ubezpieczeniowym oraz w sytuacjach nadzwyczajnych - zagadnienia wybrane / Aldona PIOTROWSKA // W: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Difin SA, 2013. - S. 338-350. - ISBN 978-83-7930-012-9
2013
Reglamentacja działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych = Regulations of Economic Activity in the Collection of Municipial Waste from Property Owners and Septic Tank Services / Aldona PIOTROWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 911 (2013), s. 65-76. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/775/600. - ISSN 1898-6447
2013
Kontrola przestrzegania prawa konkurencji w zamówieniach publicznych - zagadnienia wybrane / Aldona PIOTROWSKA // W: Kontrola zamówień publicznych (monografia naukowa) / red. nauk. Tadeusz Kocowski, Jacek Sadowy. - Wrocław-Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2013. - S. 371-381. - ISBN 978-83-88686-08-5
2013
Wpływ prawa europejskiego na wolność działalności gospodarczej na rynku finansowym na przykładzie zezwolenia dla CCP / Aldona PIOTROWSKA // W: 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej : tendencje rozwojowe / red. Jan Grabowski, Katarzyna Pokryszka, Anna Hołda-Wydrzyńska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. - S. 513-527. - ISBN 978-83-60953-80-8
2013
Status prawny komornika na gruncie publicznego prawa gospodarczego / Aldona PIOTROWSKA // W: Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - (2012), s. 163-185
2012
Oksymoron prawny - o przenikaniu pojęć prawa prywatnego i publicznego / Aldona PIOTROWSKA // W: Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne / red. nauk. Adam Doliwa, Stanisław Prutis. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392. Kryzys prawa administracyjnego? ; t. 3). - S. 207-218. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-3860-8
2012
Przestrzeganie zasady niedyskryminacji jako warunek efektywnego wydatkowania środków europejskich w zamówieniach publicznych / Aldona PIOTROWSKA // W: Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (monografia naukowa) / red. nauk. Elżbieta Adamowicz, Jacek Sadowy. - Wyd. 2 rozszerz. - Gdańsk ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2012. - S. 124-138. - ISBN 83-88686-24-0. - Pełny tekst: http://www.informatorprzetargowy.pl/upload/publikacje/UZP/Inne/V_Konferencja_Naukowa.pdf
2012
Obowiązkowe ubezpieczenia OC komornika sądowego / Aldona PIOTROWSKA // W: Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - (2012), s. 185-202
2012
Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej jako wyraz władztwa administracyjnego - zagadnienia wybrane = Permit to Pursue a Business Activity as an Expression of Administrative Power - Selected Issues / Aldona PIOTROWSKA // W: Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium / [red. nauk. Jan Łukasiewicz]. - Rzeszów : TNOiK, 2012. - S. 494-507. - Summ. - ISBN 978-83-916998-3-6
2012
Innowacyjność a kryteria techniczne w zamówieniach publicznych / Aldona PIOTROWSKA // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2(29) (2011), s. 26-38. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
2011
Działalność promocyjna powiatu i województwa / Aldona PIOTROWSKA // W: Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / Wojciech FILL, Magdalena FRAŃCZUK, Janusz KOCZANOWSKI (red.) ; Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA. - Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, 2011. - (Prawo Publiczne). - S. 161-165. - ISBN 978-83-61668-40-4
2011
Reglamentacja działalności reklamowej w zakresie reklamy produktów leczniczych i żywności / Aldona PIOTROWSKA // W: Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / Wojciech FILL, Magdalena FRAŃCZUK, Janusz KOCZANOWSKI (red.) ; Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA. - Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, 2011. - (Prawo Publiczne). - S. 72-114. - ISBN 978-83-61668-40-4
2011
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej - nowy podmiot administrujący = European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) New Public Authorities / Aldona PIOTROWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011), s. 187-205. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
2011
Ochrona stabilności rynku finansowego jako splot funkcji administracji gospodarczej = La protection de la stabilité du marché financier comme l'entrelacs des fonctions de l'administration économique / Aldona PIOTROWSKA // W: Teoria instytucji prawa administracyjnego : księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda / red. Janusz Niczyporuk. - Paryż; Lublin : Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa; Polska Akademia Nauk. Oddział, 2011. - S. 165-176. - Streszcz., res. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61236-21-4
2011
Innowacyjność a kryteria techniczne w zamówieniach publicznych / Aldona PIOTROWSKA // W: Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1 / red. Janusz Niczyporuk, Jacek Sadowy, Mirosław Urbanek. - Warszawa : [Urząd Zamówień Publicznych], 2011. - S. 171-181. - ISBN 978-83-88686-18-4
2011
Nadzór struktury organu zarządzającego zakładem ubezpieczeń / Aldona PIOTROWSKA // W: Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 255-267. - ISBN 978-83-264-1547-0
2011
Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych / Aldona PIOTROWSKA // W: Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI. - (2011), s. 62-80
2011
Publicznoprawne ograniczenia umów o nabycie/zbycie akcji instytucji finansowych / Aldona PIOTROWSKA // W: Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 122-134. - ISBN 978-83-264-0591-4
2010
Łączenie banków w formie spółki akcyjnej / Aldona PIOTROWSKA. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2010. - 184 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61668-20-6
2010
Spełnienie przesłanek udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - wymóg posiadania uprawnień, wiedzy i doświadczenia - w perspektywie prawa UE / Aldona PIOTROWSKA // W: Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych : Polska na tle Unii Europejskiej / red. Andrzej Borowicz, Maria Królikowska-Olczak, Jacek Sadowy, Wacława Starzyńska. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2010. - S. 271-279. - Międzynarodowa konferencja naukowa, 21-22 czerwca 2010 r., w Łodzi. - ISBN 978-83-88686-13-9
2010
Reglamentacja działalności reklamowej w zakresie reklamy produktów leczniczych i żywności / Aldona PIOTROWSKA // W: Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej / Kierownik zespołu badawczego: Janusz KOCZANOWSKI, członkowie: Wojciech FIL, Magdalena FRAŃCZUK, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA. - (2010), s. 52-90
2010
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej = Civil Liability Insurance Related to Business Activity / Aldona PIOTROWSKA // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Wyd. 2 rozsz. i uaktual. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010. - S. 351-364. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-543-4
2010
Fundacja jako organizacja pozarządowa realizująca zadanie publiczne działania na rzecz osób niepełnosprawnych = A Foundation as a Non-governmental Organisation Fulfilling Public Tasks Supporting the Disabled / Aldona PIOTROWSKA // Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (2010), s. 151-160. - Streszcz., summ. - ISSN 0867-4973
2010
Środki prawne reglamentacji działalności w zakresie funduszy inwestycyjnych a wolność działalności gospodarczej / Aldona PIOTROWSKA // W: Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej : [materiały Zjazdu Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego Toruń 20-22 września 2009] / red. Wojciech Szwajdler, Henryk Nowicki. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2009. - S. 333-344. - ISBN 978-83-7285-476-6
2009
Nieważność umowy o zamówienie publiczne / Aldona PIOTROWSKA // W: XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy. - Toruń; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2009. - S. 130-137. - ISBN 978-83-88686-04-7. - Pełny tekst: ftp://ftp.uzp.gov.pl/publikacje/publikacja_XV_lecie_syst_zam_publ.pdf
2009
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej = Civil Liability Insurance Related to Business Activity / Aldona PIOTROWSKA // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 263-276. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-468-0
2009
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) - nowy podmiot administracyjny / Aldona PIOTROWSKA // W: Struktura i zadania podmiotów administrujących / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI. - (2009), s. 65-85
2009
Fundacja jako organizacja pozarządowa realizująca zadanie publiczne działania na rzecz osób niepełnosprawnych / Aldona PIOTROWSKA // W: Organizacje pozarządowe jako podmiot współuczestniczący w realizacji zadań publicznych / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI. - (2008), s. 50-75
2008
Nadzór uzupełniający nad bankiem : zagadnienia wybrane / Aldona PIOTROWSKA // Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. - nr 33 (2007), s. 32-45. - Summ. - ISSN 1428-9520
2007
Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami / Aldona PIOTROWSKA, Agnieszka Mikuła // Prawo Spółek : komentarze, praktyka, orzecznictwo. - nr 5 (113) (2006), s. 20-27. - ISSN 1426-2878
2006
Konsekwencje zmian wspólnotowego prawa konkurencji dla przedsiębiorców / Aldona Piotrowska // Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce. - nr 9 (57) (2006), s. 2-12. - Bibliogr. - ISSN 1429-9240
2006
Zbycie przedsiębiorstwa a przejście praw i obowiązków publicznoprawnych / Aldona PIOTROWSKA // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 9 (168) (2006), s. 19-25. - ISSN 1230-2996
2006
Wyłączenie i ograniczenie prawa głosu w spółce akcyjnej / Agnieszka Mikuła, Aldona Piotrowska // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 6 (129) (2003), s. 26-31. - ISSN 1230-2996
2003
Sukcesja praw i obowiązków publicznoprawnych - rozważania na tle art. 494 § 2 i 5 k.s.h. / Aldona Piotrowska // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 9 (132) (2003), s. 20-26. - ISSN 1230-2996
2003
Tzw. licencje bankowe a sukcesja publicznoprawna z art. 494 § 2 k.s.h. w procesie łączenia banków / Aldona Piotrowska // Prawo Bankowe. - nr 10(74) (2003), s. 73-81. - ISSN 1231-1472
2003
Books:
Year
Ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym : studium publicznoprawne / Aldona PIOTROWSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - 515, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-18-9 2019
Łączenie banków w formie spółki akcyjnej / Aldona PIOTROWSKA. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2010. - 184 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61668-20-6 2010
Chapters:
Year
Instytucja płatnicza / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 121-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64556-16-6 2019
Rzecznik Finansowy / Aldona PIOTROWSKA, Monika SZARANIEC // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 297-298. - ISBN 978-83-64556-16-6 2019
Instytucja kredytowa / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 121. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64556-16-6 2019
Bank powierniczy / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 50. - ISBN 978-83-64556-16-6 2019
Firma inwestycyjna / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 97. - ISBN 978-83-64556-16-6 2019
Europejska Unia Bankowa / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 93-94. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64556-16-6 2019
Nadzór mikroostrożnościowy / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 182-183. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64556-16-6 2019
Naruszenie wybranych publicznoprawnych obowiązków informacyjnych przez zakład ubezpieczeń a działania organu nadzoru = Violation of Selected Public-law Information Obligations by the Insurance Undertaking and the Activities of Supervisory Authority / Aldona PIOTROWSKA // W: Informacja na rynku usług finansowych / red. nauk. Edyta Rutkowska-Tomaszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 237-246. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-2344-8 2019
Alternatywne Fundusze Inwestycyjne / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 42. - ISBN 978-83-64556-16-6 2019
Giełda towarowa / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 104-105. - ISBN 978-83-64556-16-6 2019
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 152. - ISBN 978-83-64556-16-6 2019
Bank / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 50. - ISBN 978-83-64556-16-6 2019
Europejski Bank Centralny / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 94. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64556-16-6 2019
Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 268. - ISBN 978-83-64556-16-6 2019
Spółki prowadzące rynek regulowany / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 319. - ISBN 978-83-64556-16-6 2019
Jednolity Mechanizm Nadzorczy / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 125. - ISBN 978-83-64556-16-6 2019
Fundusz inwestycyjny / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 97-98. - ISBN 978-83-64556-16-6 2019
Rynek regulowany / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 294-295. - ISBN 978-83-64556-16-6 2019
Dom maklerski / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 74. - ISBN 978-83-64556-16-6 2019
Emitent / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 89. - ISBN 978-83-64556-16-6 2019
Nadzór uzupełniający (dodatkowy) / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 187-188. - ISBN 978-83-64556-16-6 2019
Instytucja finansowa / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 120-121. - ISBN 978-83-64556-16-6 2019
Nadzór skonsolidowany / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 186-187. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64556-16-6 2019
Biuro usług płatniczych / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 54-55. - ISBN 978-83-64556-16-6 2019
Europejski System Banków Centralnych / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 94-95. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64556-16-6 2019
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 318-319. - ISBN 978-83-64556-16-6 2019
Zarządzający Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 381. - ISBN 978-83-64556-16-6 2019
Izba rozliczeniowa / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 123-124. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64556-16-6 2019
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych / Aldona PIOTROWSKA // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 17, Prawo publiczne gospodarcze / red. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2019. - S. 339. - ISBN 978-83-64556-16-6 2019
Odpowiedzialność administracyjnoprawna członków zarządu i wspólników spółek, będących agentami ubezpieczeniowymi = Administrative Liability of Managing Persons and Partners in Companies that Are Insurance Agents / Aldona PIOTROWSKA // W: Insurance Challenges of Anno Domini 2018 / red. nauk. Katarzyna Malinowska, Anna Tarasiuk. - Warszawa : AIDA, 2018. - S. 159-168. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-915-7 2018
Zamawianie usług pocztowych przez administrację / Aldona PIOTROWSKA // W: Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna / red. nauk. Maria Królikowska-Olczak. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 463-478. - ISBN 978-83-812-8754-8 ; 978-83-812-8755-5 2018
Akty prawa miejscowego adresowane do przedsiębiorców / Aldona PIOTROWSKA // W: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 570-580. - ISBN 978-83-8107-714-9 2018
Społeczne zamówienia publiczne jako sposób realizacji celów polityki społecznej / Aldona PIOTROWSKA // W: Sposoby realizacji zadań publicznych / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 568-579. - ISBN 978-83-8092-770-4 2017
Nowe instrumenty nadzoru nad dystrybucją ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych / Aldona PIOTROWSKA // W: Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 244-256. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-523-6 2017
Aksjologiczne uwarunkowania ustawowego ograniczenia reklamy napojów alkoholowych / Aldona PIOTROWSKA // W: Aksjologia prawa administracyjnego. T. 2 / red. nauk. Jan Zimmermann. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 835-845. - ISBN 978-83-8107-808-5 2017
The Succession of Public Law Obligations as a Result of Mergers / Aldona PIOTROWSKA // W: Právo, obchod, ekonomika 7 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika, 2017. - S. 112-119. - Summ. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-528-5 2017
Obowiązki informacyjne agencji ratingowych jako instrument kształtowania przejrzystości rynku finansowego / Aldona PIOTROWSKA // W: Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę / red. Andrzej Powałowski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - S. 369-380. - ISBN 978-83-255-8171-8 ; 978-83-255-8172-5 2016
The Liability of a Managing Person for the Conclusion of an Anti-competitive Agreement by an Undertaking / Aldona PIOTROWSKA // W: Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016. - S. 410-420. - Summ. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-443-1 2016
Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) jako przykład internacjonalizacji publicznego prawa gospodarczego / Aldona PIOTROWSKA // W: Internacjonalizacja administracji publicznej / red. nauk. Zbigniew Czarnik, Jerzy Posłuszny, Ludwik Żukowski. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 135-148. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-8088-1 2015
Delegation of Tasks and Responsibilities in the Network of Supervisors / Aldona PIOTROWSKA // W: Administrative Law and Science in the European Context. Vol. 1 / ed. Janusz Sługocki. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015. - S. 75-87. - Summ. - ISBN 978-83-7241-996-5 2015
Rola państwa w przezwyciężaniu skutków zdarzeń katastroficznych / Aldona PIOTROWSKA // W: Administracja opiekuńcza / red. nauk. Małgorzata Szreniawska. - Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2015. - S. 75-94. - ISBN 978-83-60617-41-0 2015
Ograniczenie zasady jawności w postępowaniu o zamówienie publiczne ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa / Aldona PIOTROWSKA // W: Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian / red. nauk. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki. - Wrocław : PRESSCOM Sp. z o.o., 2015. - S. 98-106. - ISBN 978-83-64512-44-5 2015
Publicznoprawne obowiązki informacyjne zakładu ubezpieczeń, akcjonariuszy i innych podmiotów administrowanych / Aldona PIOTROWSKA // W: Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 50-68. - ISBN 978-83-264-9470-3 2015
Obowiązkowe ubezpieczenie OC komornika sądowego / Aldona PIOTROWSKA // W: Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI. - Sopot : Currenda, 2014. - S. 233-260. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60833-47-6 2014
Usługa ratingu kredytowego / Aldona PIOTROWSKA // W: Nowe typy usług w działalności gospodarczej / red. nauk. Anna Walaszek-Pyzioł, Tomasz Długosz. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 161-177. - ISBN 978-83-7930-471-4 2014
Status prawny komornika na gruncie publicznego prawa gospodarczego / Aldona PIOTROWSKA // W: Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI. - Sopot : Currenda, 2014. - S. 207-232. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60833-47-6 2014
Europejska współpraca informacyjna w sieci organów / Aldona PIOTROWSKA // W: Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne. T. 1 / red. Janusz Sługocki. - Wrocław : Presscom Sp. z o.o., 2014. - S. 735-749. - ISBN 978-83-64512-07-0 2014
Bank Gospodarstwa Krajowego jako bank państwowy / Aldona PIOTROWSKA // W: Skarb Państwa a działalność gospodarcza / red. nauk. Andrzej Kidyba. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 158-178. - ISBN 978-83-264-3310-8 2014
Nadzór makroostrożnościowy nad rynkiem ubezpieczeniowym oraz w sytuacjach nadzwyczajnych - zagadnienia wybrane / Aldona PIOTROWSKA // W: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Difin SA, 2013. - S. 338-350. - ISBN 978-83-7930-012-9 2013
Kontrola przestrzegania prawa konkurencji w zamówieniach publicznych - zagadnienia wybrane / Aldona PIOTROWSKA // W: Kontrola zamówień publicznych (monografia naukowa) / red. nauk. Tadeusz Kocowski, Jacek Sadowy. - Wrocław-Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2013. - S. 371-381. - ISBN 978-83-88686-08-5 2013
Wpływ prawa europejskiego na wolność działalności gospodarczej na rynku finansowym na przykładzie zezwolenia dla CCP / Aldona PIOTROWSKA // W: 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej : tendencje rozwojowe / red. Jan Grabowski, Katarzyna Pokryszka, Anna Hołda-Wydrzyńska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. - S. 513-527. - ISBN 978-83-60953-80-8 2013
Oksymoron prawny - o przenikaniu pojęć prawa prywatnego i publicznego / Aldona PIOTROWSKA // W: Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne / red. nauk. Adam Doliwa, Stanisław Prutis. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392. Kryzys prawa administracyjnego? ; t. 3). - S. 207-218. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-3860-8 2012
Przestrzeganie zasady niedyskryminacji jako warunek efektywnego wydatkowania środków europejskich w zamówieniach publicznych / Aldona PIOTROWSKA // W: Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (monografia naukowa) / red. nauk. Elżbieta Adamowicz, Jacek Sadowy. - Wyd. 2 rozszerz. - Gdańsk ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2012. - S. 124-138. - ISBN 83-88686-24-0. - Pełny tekst: http://www.informatorprzetargowy.pl/upload/publikacje/UZP/Inne/V_Konferencja_Naukowa.pdf 2012
Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej jako wyraz władztwa administracyjnego - zagadnienia wybrane = Permit to Pursue a Business Activity as an Expression of Administrative Power - Selected Issues / Aldona PIOTROWSKA // W: Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium / [red. nauk. Jan Łukasiewicz]. - Rzeszów : TNOiK, 2012. - S. 494-507. - Summ. - ISBN 978-83-916998-3-6 2012
Działalność promocyjna powiatu i województwa / Aldona PIOTROWSKA // W: Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / Wojciech FILL, Magdalena FRAŃCZUK, Janusz KOCZANOWSKI (red.) ; Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA. - Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, 2011. - (Prawo Publiczne). - S. 161-165. - ISBN 978-83-61668-40-4 2011
Reglamentacja działalności reklamowej w zakresie reklamy produktów leczniczych i żywności / Aldona PIOTROWSKA // W: Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / Wojciech FILL, Magdalena FRAŃCZUK, Janusz KOCZANOWSKI (red.) ; Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA. - Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, 2011. - (Prawo Publiczne). - S. 72-114. - ISBN 978-83-61668-40-4 2011
Ochrona stabilności rynku finansowego jako splot funkcji administracji gospodarczej = La protection de la stabilité du marché financier comme l'entrelacs des fonctions de l'administration économique / Aldona PIOTROWSKA // W: Teoria instytucji prawa administracyjnego : księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda / red. Janusz Niczyporuk. - Paryż; Lublin : Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa; Polska Akademia Nauk. Oddział, 2011. - S. 165-176. - Streszcz., res. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61236-21-4 2011
Innowacyjność a kryteria techniczne w zamówieniach publicznych / Aldona PIOTROWSKA // W: Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1 / red. Janusz Niczyporuk, Jacek Sadowy, Mirosław Urbanek. - Warszawa : [Urząd Zamówień Publicznych], 2011. - S. 171-181. - ISBN 978-83-88686-18-4 2011
Nadzór struktury organu zarządzającego zakładem ubezpieczeń / Aldona PIOTROWSKA // W: Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 255-267. - ISBN 978-83-264-1547-0 2011
Publicznoprawne ograniczenia umów o nabycie/zbycie akcji instytucji finansowych / Aldona PIOTROWSKA // W: Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 122-134. - ISBN 978-83-264-0591-4 2010
Spełnienie przesłanek udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - wymóg posiadania uprawnień, wiedzy i doświadczenia - w perspektywie prawa UE / Aldona PIOTROWSKA // W: Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych : Polska na tle Unii Europejskiej / red. Andrzej Borowicz, Maria Królikowska-Olczak, Jacek Sadowy, Wacława Starzyńska. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2010. - S. 271-279. - Międzynarodowa konferencja naukowa, 21-22 czerwca 2010 r., w Łodzi. - ISBN 978-83-88686-13-9 2010
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej = Civil Liability Insurance Related to Business Activity / Aldona PIOTROWSKA // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Wyd. 2 rozsz. i uaktual. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010. - S. 351-364. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-543-4 2010
Środki prawne reglamentacji działalności w zakresie funduszy inwestycyjnych a wolność działalności gospodarczej / Aldona PIOTROWSKA // W: Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej : [materiały Zjazdu Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego Toruń 20-22 września 2009] / red. Wojciech Szwajdler, Henryk Nowicki. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2009. - S. 333-344. - ISBN 978-83-7285-476-6 2009
Nieważność umowy o zamówienie publiczne / Aldona PIOTROWSKA // W: XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy. - Toruń; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2009. - S. 130-137. - ISBN 978-83-88686-04-7. - Pełny tekst: ftp://ftp.uzp.gov.pl/publikacje/publikacja_XV_lecie_syst_zam_publ.pdf 2009
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej = Civil Liability Insurance Related to Business Activity / Aldona PIOTROWSKA // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 263-276. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-468-0 2009
Articles:
Year
Realizacja wolności działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne a instrumenty wsparcia = Realization of Freedom of Economic Activity by Persons with Disabilities and Support Instruments / Aldona PIOTROWSKA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 9, cz. 2 (2018), s. 253-267. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie w jednostkach administracji publicznej - jednostka jako podmiot ochrony prawnej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-9-2.pdf. - ISSN 1733-2486 2018
The Competence of the Municipal Authorities to Curtail Retail Sales of Alcoholic Beverages under Polish Law = Kompetencia obecnej správy obmedziť maloobchodný predaj alkoholických nápojov podľa poľského práva / Aldona PIOTROWSKA // Studia iuridica Cassoviensia [on-line]. - R. 4, č. 2 (2016), s. 111-120. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sic.pravo.upjs.sk/files/11_piotrowska_-_the_competence_of_the_municipal_a.pdf. - ISSN 1339-3995 2016
Zamawianie usług społecznych według nowych rozwiązań europejskich = Contracting Social Services According to New European Solutions / Aldona PIOTROWSKA // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (46) (2015), s. 183-192. - Summ.. - Tytuł numeru: Nowe prawo zamówień publicznych : kierunki modernizacji. - ISSN 1733-0777 2015
Zmiany ustawodawstwa gospodarczego regulującego zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami = Changes in the Legislation Governing the Profession of the Real Estate Agent / Aldona PIOTROWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014), s. 315-329. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192 2014
Funkcje zamówień publicznych - organ administracji jako "inteligentny klient" = The Functions of Public Procurement - the Administrative Body as a "Smart Client" / Aldona PIOTROWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (926) (2014), s. 137-152. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/542. - ISSN 1898-6447 2014
Ochrona konsumentów usług finansowych na odległość = Protection for Customers of Distance Financial Services / Aldona PIOTROWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013), s. 109-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/802/673. - ISSN 1898-6447 2013
Reglamentacja działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych = Regulations of Economic Activity in the Collection of Municipial Waste from Property Owners and Septic Tank Services / Aldona PIOTROWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 911 (2013), s. 65-76. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/775/600. - ISSN 1898-6447 2013
Innowacyjność a kryteria techniczne w zamówieniach publicznych / Aldona PIOTROWSKA // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2(29) (2011), s. 26-38. - Streszcz. - ISSN 1733-0777 2011
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej - nowy podmiot administrujący = European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) New Public Authorities / Aldona PIOTROWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011), s. 187-205. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447 2011
Fundacja jako organizacja pozarządowa realizująca zadanie publiczne działania na rzecz osób niepełnosprawnych = A Foundation as a Non-governmental Organisation Fulfilling Public Tasks Supporting the Disabled / Aldona PIOTROWSKA // Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (2010), s. 151-160. - Streszcz., summ. - ISSN 0867-4973 2010
Nadzór uzupełniający nad bankiem : zagadnienia wybrane / Aldona PIOTROWSKA // Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. - nr 33 (2007), s. 32-45. - Summ. - ISSN 1428-9520 2007
Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami / Aldona PIOTROWSKA, Agnieszka Mikuła // Prawo Spółek : komentarze, praktyka, orzecznictwo. - nr 5 (113) (2006), s. 20-27. - ISSN 1426-2878 2006
Konsekwencje zmian wspólnotowego prawa konkurencji dla przedsiębiorców / Aldona Piotrowska // Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce. - nr 9 (57) (2006), s. 2-12. - Bibliogr. - ISSN 1429-9240 2006
Zbycie przedsiębiorstwa a przejście praw i obowiązków publicznoprawnych / Aldona PIOTROWSKA // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 9 (168) (2006), s. 19-25. - ISSN 1230-2996 2006
Wyłączenie i ograniczenie prawa głosu w spółce akcyjnej / Agnieszka Mikuła, Aldona Piotrowska // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 6 (129) (2003), s. 26-31. - ISSN 1230-2996 2003
Sukcesja praw i obowiązków publicznoprawnych - rozważania na tle art. 494 § 2 i 5 k.s.h. / Aldona Piotrowska // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 9 (132) (2003), s. 20-26. - ISSN 1230-2996 2003
Tzw. licencje bankowe a sukcesja publicznoprawna z art. 494 § 2 k.s.h. w procesie łączenia banków / Aldona Piotrowska // Prawo Bankowe. - nr 10(74) (2003), s. 73-81. - ISSN 1231-1472 2003
Unpublished:
Year
The Delegation of Tasks and Responsibilities in the Network of Supervisors / Aldona PIOTROWSKA // W: Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. - (2014), s. 33-44. - Bibliogr. 2014
Europejska współpraca informacyjna w sieci organów ESNF / Aldona PIOTROWSKA // W: Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. - (2014), s. 17-32. - Bibliogr. 2014
Odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach rolniczych na skutek klęsk żywiołowych / Aldona PIOTROWSKA // W: Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych. - (2013), s. 60-77 2013
Status prawny komornika na gruncie publicznego prawa gospodarczego / Aldona PIOTROWSKA // W: Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - (2012), s. 163-185 2012
Obowiązkowe ubezpieczenia OC komornika sądowego / Aldona PIOTROWSKA // W: Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - (2012), s. 185-202 2012
Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych / Aldona PIOTROWSKA // W: Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI. - (2011), s. 62-80 2011
Reglamentacja działalności reklamowej w zakresie reklamy produktów leczniczych i żywności / Aldona PIOTROWSKA // W: Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej / Kierownik zespołu badawczego: Janusz KOCZANOWSKI, członkowie: Wojciech FIL, Magdalena FRAŃCZUK, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA. - (2010), s. 52-90 2010
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) - nowy podmiot administracyjny / Aldona PIOTROWSKA // W: Struktura i zadania podmiotów administrujących / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI. - (2009), s. 65-85 2009
Fundacja jako organizacja pozarządowa realizująca zadanie publiczne działania na rzecz osób niepełnosprawnych / Aldona PIOTROWSKA // W: Organizacje pozarządowe jako podmiot współuczestniczący w realizacji zadań publicznych / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI. - (2008), s. 50-75 2008
Year
Piotrowska A., (2019), Instytucja płatnicza. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 121-122.
2019
Piotrowska A., Szaraniec M., (2019), Rzecznik Finansowy. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 297-298.
2019
Piotrowska A., (2019), Instytucja kredytowa. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 121.
2019
Piotrowska A., (2019), Bank powierniczy. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 50.
2019
Piotrowska A., (2019), Firma inwestycyjna. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 97.
2019
Piotrowska A., (2019), Europejska Unia Bankowa. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 93-94.
2019
Piotrowska A., (2019), Nadzór mikroostrożnościowy. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 182-183.
2019
Piotrowska A., (2019), Ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym: studium publicznoprawne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 515, [1] s.
2019
Piotrowska A., (2019), Naruszenie wybranych publicznoprawnych obowiązków informacyjnych przez zakład ubezpieczeń a działania organu nadzoru. [W:] Rutkowska-Tomaszewska E. (red.), Informacja na rynku usług finansowych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 237-246.
2019
Piotrowska A., (2019), Alternatywne Fundusze Inwestycyjne. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 42.
2019
Piotrowska A., (2019), Giełda towarowa. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 104-105.
2019
Piotrowska A., (2019), Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 152.
2019
Piotrowska A., (2019), Bank. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 50.
2019
Piotrowska A., (2019), Europejski Bank Centralny. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 94.
2019
Piotrowska A., (2019), Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 268.
2019
Piotrowska A., (2019), Spółki prowadzące rynek regulowany. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 319.
2019
Piotrowska A., (2019), Jednolity Mechanizm Nadzorczy. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 125.
2019
Piotrowska A., (2019), Fundusz inwestycyjny. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 97-98.
2019
Piotrowska A., (2019), Rynek regulowany. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 294-295.
2019
Piotrowska A., (2019), Dom maklerski. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 74.
2019
Piotrowska A., (2019), Emitent. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 89.
2019
Piotrowska A., (2019), Nadzór uzupełniający (dodatkowy). [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 187-188.
2019
Piotrowska A., (2019), Instytucja finansowa. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 120-121.
2019
Piotrowska A., (2019), Nadzór skonsolidowany. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 186-187.
2019
Piotrowska A., (2019), Biuro usług płatniczych. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 54-55.
2019
Piotrowska A., (2019), Europejski System Banków Centralnych. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 94-95.
2019
Piotrowska A., (2019), Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 318-319.
2019
Piotrowska A., (2019), Zarządzający Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 381.
2019
Piotrowska A., (2019), Izba rozliczeniowa. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 123-124.
2019
Piotrowska A., (2019), Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 339.
2019
Piotrowska A., (2018), Odpowiedzialność administracyjnoprawna członków zarządu i wspólników spółek, będących agentami ubezpieczeniowymi. [W:] Malinowska K., Tarasiuk A. (red.), Insurance Challenges of Anno Domini 2018, Warszawa : AIDA, s. 159-168.
2018
Piotrowska A., (2018), Zamawianie usług pocztowych przez administrację. [W:] Królikowska-Olczak M. (red.), Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 463-478.
2018
Piotrowska A., (2018), Realizacja wolności działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne a instrumenty wsparcia, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 9, cz. 2, s. 253-267; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-9-2.pdf
2018
Piotrowska A., (2018), Akty prawa miejscowego adresowane do przedsiębiorców. [W:] Dolnicki B. (red.), Źródła prawa w samorządzie terytorialnym (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 570-580.
2018
Piotrowska A., (2017), Społeczne zamówienia publiczne jako sposób realizacji celów polityki społecznej. [W:] Dolnicki B. (red.), Sposoby realizacji zadań publicznych (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 568-579.
2017
Piotrowska A., (2017), Nowe instrumenty nadzoru nad dystrybucją ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin, s. 244-256.
2017
Piotrowska A., (2017), Aksjologiczne uwarunkowania ustawowego ograniczenia reklamy napojów alkoholowych. [W:] Zimmermann J. (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, T. 2 (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 835-845.
2017
Piotrowska A., (2017), The Succession of Public Law Obligations as a Result of Mergers. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 7 : zborník príspevkov, Košice : Univerzita P.J. Šafárika, s. 112-119.
2017
Piotrowska A., (2016), The Competence of the Municipal Authorities to Curtail Retail Sales of Alcoholic Beverages under Polish Law, "Studia iuridica Cassoviensia" [on-line], R. 4, č. 2, s. 111-120; http://sic.pravo.upjs.sk/files/11_piotrowska_-_the_competence_of_the_municipal_a.pdf
2016
Piotrowska A., (2016), Obowiązki informacyjne agencji ratingowych jako instrument kształtowania przejrzystości rynku finansowego. [W:] Powałowski A. (red.), Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 369-380.
2016
Piotrowska A., (2016), The Liability of a Managing Person for the Conclusion of an Anti-competitive Agreement by an Undertaking. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, s. 410-420.
2016
Piotrowska A., (2015), Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) jako przykład internacjonalizacji publicznego prawa gospodarczego. [W:] Czarnik Z., Posłuszny J., Żukowski L. (red.), Internacjonalizacja administracji publicznej (Monografie Lex), Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, s. 135-148.
2015
Piotrowska A., (2015), Delegation of Tasks and Responsibilities in the Network of Supervisors. [W:] Sługocki J. (red.), Administrative Law and Science in the European Context. Vol. 1, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 75-87.
2015
Piotrowska A., (2015), Rola państwa w przezwyciężaniu skutków zdarzeń katastroficznych. [W:] Szreniawska M. (red.), Administracja opiekuńcza, Lublin : Wydawnictwo WSPA, s. 75-94.
2015
Piotrowska A., (2015), Ograniczenie zasady jawności w postępowaniu o zamówienie publiczne ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa. [W:] Nowicki H., Nowicki P. (red.), Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian, Wrocław : PRESSCOM Sp. z o.o., s. 98-106.
2015
Piotrowska A., (2015), Publicznoprawne obowiązki informacyjne zakładu ubezpieczeń, akcjonariuszy i innych podmiotów administrowanych. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych (Monografie Lex), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 50-68.
2015
Piotrowska A., (2015), Zamawianie usług społecznych według nowych rozwiązań europejskich, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (46), s. 183-192.
2015
Piotrowska A., (2014), Obowiązkowe ubezpieczenie OC komornika sądowego. [W:] Koczanowski J. (red.), Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia, Sopot : Currenda, s. 233-260.
2014
Piotrowska A., (2014), The Delegation of Tasks and Responsibilities in the Network of Supervisors. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Administracja ku przyszłości, s. 33-44.
2014
Piotrowska A., (2014), Zmiany ustawodawstwa gospodarczego regulującego zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 362, s. 315-329.
2014
Piotrowska A., (2014), Usługa ratingu kredytowego. [W:] Walaszek-Pyzioł A., Długosz T. (red.), Nowe typy usług w działalności gospodarczej, Warszawa : Difin, s. 161-177.
2014
Piotrowska A., (2014), Status prawny komornika na gruncie publicznego prawa gospodarczego. [W:] Koczanowski J. (red.), Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia, Sopot : Currenda, s. 207-232.
2014
Piotrowska A., (2014), Funkcje zamówień publicznych - organ administracji jako "inteligentny klient", "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (926), s. 137-152; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/542
2014
Piotrowska A., (2014), Europejska współpraca informacyjna w sieci organów. [W:] Sługocki J. (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne, T. 1, Wrocław : Presscom Sp. z o.o., s. 735-749.
2014
Piotrowska A., (2014), Europejska współpraca informacyjna w sieci organów ESNF. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Administracja ku przyszłości, s. 17-32.
2014
Piotrowska A., (2014), Bank Gospodarstwa Krajowego jako bank państwowy. [W:] Kidyba A. (red.), Skarb Państwa a działalność gospodarcza (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 158-178.
2014
Piotrowska A., (2013), Ochrona konsumentów usług finansowych na odległość, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 907, s. 109-121; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/802/673
2013
Piotrowska A., (2013), Odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach rolniczych na skutek klęsk żywiołowych. [W:] Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych, s. 60-77.
2013
Piotrowska A., (2013), Nadzór makroostrożnościowy nad rynkiem ubezpieczeniowym oraz w sytuacjach nadzwyczajnych - zagadnienia wybrane. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin SA, s. 338-350.
2013
Piotrowska A., (2013), Reglamentacja działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 911, s. 65-76; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/775/600
2013
Piotrowska A., (2013), Kontrola przestrzegania prawa konkurencji w zamówieniach publicznych - zagadnienia wybrane. [W:] Kocowski T., Sadowy J. (red.), Kontrola zamówień publicznych (monografia naukowa), Wrocław-Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 371-381.
2013
Piotrowska A., (2013), Wpływ prawa europejskiego na wolność działalności gospodarczej na rynku finansowym na przykładzie zezwolenia dla CCP. [W:] Grabowski J., Pokryszka K., Hołda-Wydrzyńska A. (red.), 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej : tendencje rozwojowe, Katowice : Uniwersytet Śląski, s. 513-527.
2013
Piotrowska A., (2012), Status prawny komornika na gruncie publicznego prawa gospodarczego. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, s. 163-185.
2012
Piotrowska A., (2012), Oksymoron prawny - o przenikaniu pojęć prawa prywatnego i publicznego. [W:] Doliwa A., Prutis S. (red.), Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 207-218.
2012
Piotrowska A., (2012), Przestrzeganie zasady niedyskryminacji jako warunek efektywnego wydatkowania środków europejskich w zamówieniach publicznych. [W:] Adamowicz E., Sadowy J. (red.), Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (monografia naukowa), Gdańsk ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 124-138.
2012
Piotrowska A., (2012), Obowiązkowe ubezpieczenia OC komornika sądowego. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, s. 185-202.
2012
Piotrowska A., (2012), Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej jako wyraz władztwa administracyjnego - zagadnienia wybrane. [W:] Łukasiewicz J. (red.), Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, Rzeszów : TNOiK, s. 494-507.
2012
Piotrowska A., (2011), Innowacyjność a kryteria techniczne w zamówieniach publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2(29), s. 26-38.
2011
Piotrowska A., (2011), Działalność promocyjna powiatu i województwa. [W:] Fill W., Frańczuk M., Koczanowski J. (red.), Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne, Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, s. 161-165.
2011
Piotrowska A., (2011), Reglamentacja działalności reklamowej w zakresie reklamy produktów leczniczych i żywności. [W:] Fill W., Frańczuk M., Koczanowski J. (red.), Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne, Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, s. 72-114.
2011
Piotrowska A., (2011), Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej - nowy podmiot administrujący, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 870, s. 187-205; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190443
2011
Piotrowska A., (2011), Ochrona stabilności rynku finansowego jako splot funkcji administracji gospodarczej. [W:] Niczyporuk J. (red.), Teoria instytucji prawa administracyjnego : księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, Paryż : Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa ; Lublin : Polska Akademia Nauk. Oddział, s. 165-176.
2011
Piotrowska A., (2011), Innowacyjność a kryteria techniczne w zamówieniach publicznych. [W:] Niczyporuk J., Sadowy J., Urbanek M. (red.), Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1, Warszawa : [Urząd Zamówień Publicznych], s. 171-181.
2011
Piotrowska A., (2011), Nadzór struktury organu zarządzającego zakładem ubezpieczeń. [W:] Gnela B. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 255-267.
2011
Piotrowska A., (2011), Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami, s. 62-80.
2011
Piotrowska A., (2010), Publicznoprawne ograniczenia umów o nabycie/zbycie akcji instytucji finansowych. [W:] Gnela B. (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 122-134.
2010
Piotrowska A., (2010), Łączenie banków w formie spółki akcyjnej, Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 184 s.
2010
Piotrowska A., (2010), Spełnienie przesłanek udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - wymóg posiadania uprawnień, wiedzy i doświadczenia - w perspektywie prawa UE. [W:] Borowicz A., Królikowska-Olczak M., Sadowy J., Starzyńska W. (red.), Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych : Polska na tle Unii Europejskiej, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 271-279.
2010
Piotrowska A., (2010), Reglamentacja działalności reklamowej w zakresie reklamy produktów leczniczych i żywności. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej, s. 52-90.
2010
Piotrowska A., (2010), Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 351-364.
2010
Piotrowska A., (2010), Fundacja jako organizacja pozarządowa realizująca zadanie publiczne działania na rzecz osób niepełnosprawnych, "Samorząd Terytorialny", nr 7-8, s. 151-160.
2010
Piotrowska A., (2009), Środki prawne reglamentacji działalności w zakresie funduszy inwestycyjnych a wolność działalności gospodarczej. [W:] Szwajdler W., Nowicki H. (red.), Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej : [materiały Zjazdu Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego Toruń 20-22 września 2009], Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", s. 333-344.
2009
Piotrowska A., (2009), Nieważność umowy o zamówienie publiczne. [W:] Nowicki H., Sadowy J. (red.), XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce, Toruń ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 130-137.
2009
Piotrowska A., (2009), Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 263-276.
2009
Piotrowska A., (2009), Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) - nowy podmiot administracyjny. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Struktura i zadania podmiotów administrujących, s. 65-85.
2009
Piotrowska A., (2008), Fundacja jako organizacja pozarządowa realizująca zadanie publiczne działania na rzecz osób niepełnosprawnych. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Organizacje pozarządowe jako podmiot współuczestniczący w realizacji zadań publicznych, s. 50-75.
2008
Piotrowska A., (2007), Nadzór uzupełniający nad bankiem : zagadnienia wybrane, "Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach", nr 33, s. 32-45.
2007
Piotrowska A., Mikuła A., (2006), Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami, "Prawo Spółek", nr 5 (113), s. 20-27.
2006
Piotrowska A., (2006), Konsekwencje zmian wspólnotowego prawa konkurencji dla przedsiębiorców, "Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce", nr 9 (57), s. 2-12.
2006
Piotrowska A., (2006), Zbycie przedsiębiorstwa a przejście praw i obowiązków publicznoprawnych, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 9 (168), s. 19-25.
2006
Mikuła A., Piotrowska A., (2003), Wyłączenie i ograniczenie prawa głosu w spółce akcyjnej, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 6 (129), s. 26-31.
2003
Piotrowska A., (2003), Sukcesja praw i obowiązków publicznoprawnych - rozważania na tle art. 494 § 2 i 5 k.s.h., "Przegląd Prawa Handlowego", nr 9 (132), s. 20-26.
2003
Piotrowska A., (2003), Tzw. licencje bankowe a sukcesja publicznoprawna z art. 494 § 2 k.s.h. w procesie łączenia banków, "Prawo Bankowe", nr 10(74), s. 73-81.
2003
Books:
Year
Piotrowska A., (2019), Ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym: studium publicznoprawne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 515, [1] s. 2019
Piotrowska A., (2010), Łączenie banków w formie spółki akcyjnej, Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 184 s. 2010
Chapters:
Year
Piotrowska A., (2019), Instytucja płatnicza. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 121-122. 2019
Piotrowska A., Szaraniec M., (2019), Rzecznik Finansowy. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 297-298. 2019
Piotrowska A., (2019), Instytucja kredytowa. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 121. 2019
Piotrowska A., (2019), Bank powierniczy. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 50. 2019
Piotrowska A., (2019), Firma inwestycyjna. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 97. 2019
Piotrowska A., (2019), Europejska Unia Bankowa. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 93-94. 2019
Piotrowska A., (2019), Nadzór mikroostrożnościowy. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 182-183. 2019
Piotrowska A., (2019), Naruszenie wybranych publicznoprawnych obowiązków informacyjnych przez zakład ubezpieczeń a działania organu nadzoru. [W:] Rutkowska-Tomaszewska E. (red.), Informacja na rynku usług finansowych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 237-246. 2019
Piotrowska A., (2019), Alternatywne Fundusze Inwestycyjne. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 42. 2019
Piotrowska A., (2019), Giełda towarowa. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 104-105. 2019
Piotrowska A., (2019), Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 152. 2019
Piotrowska A., (2019), Bank. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 50. 2019
Piotrowska A., (2019), Europejski Bank Centralny. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 94. 2019
Piotrowska A., (2019), Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 268. 2019
Piotrowska A., (2019), Spółki prowadzące rynek regulowany. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 319. 2019
Piotrowska A., (2019), Jednolity Mechanizm Nadzorczy. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 125. 2019
Piotrowska A., (2019), Fundusz inwestycyjny. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 97-98. 2019
Piotrowska A., (2019), Rynek regulowany. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 294-295. 2019
Piotrowska A., (2019), Dom maklerski. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 74. 2019
Piotrowska A., (2019), Emitent. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 89. 2019
Piotrowska A., (2019), Nadzór uzupełniający (dodatkowy). [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 187-188. 2019
Piotrowska A., (2019), Instytucja finansowa. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 120-121. 2019
Piotrowska A., (2019), Nadzór skonsolidowany. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 186-187. 2019
Piotrowska A., (2019), Biuro usług płatniczych. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 54-55. 2019
Piotrowska A., (2019), Europejski System Banków Centralnych. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 94-95. 2019
Piotrowska A., (2019), Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 318-319. 2019
Piotrowska A., (2019), Zarządzający Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 381. 2019
Piotrowska A., (2019), Izba rozliczeniowa. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 123-124. 2019
Piotrowska A., (2019), Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 17, Prawo publiczne gospodarcze, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 339. 2019
Piotrowska A., (2018), Odpowiedzialność administracyjnoprawna członków zarządu i wspólników spółek, będących agentami ubezpieczeniowymi. [W:] Malinowska K., Tarasiuk A. (red.), Insurance Challenges of Anno Domini 2018, Warszawa : AIDA, s. 159-168. 2018
Piotrowska A., (2018), Zamawianie usług pocztowych przez administrację. [W:] Królikowska-Olczak M. (red.), Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 463-478. 2018
Piotrowska A., (2018), Akty prawa miejscowego adresowane do przedsiębiorców. [W:] Dolnicki B. (red.), Źródła prawa w samorządzie terytorialnym (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 570-580. 2018
Piotrowska A., (2017), Społeczne zamówienia publiczne jako sposób realizacji celów polityki społecznej. [W:] Dolnicki B. (red.), Sposoby realizacji zadań publicznych (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 568-579. 2017
Piotrowska A., (2017), Nowe instrumenty nadzoru nad dystrybucją ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin, s. 244-256. 2017
Piotrowska A., (2017), Aksjologiczne uwarunkowania ustawowego ograniczenia reklamy napojów alkoholowych. [W:] Zimmermann J. (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, T. 2 (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 835-845. 2017
Piotrowska A., (2017), The Succession of Public Law Obligations as a Result of Mergers. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 7 : zborník príspevkov, Košice : Univerzita P.J. Šafárika, s. 112-119. 2017
Piotrowska A., (2016), Obowiązki informacyjne agencji ratingowych jako instrument kształtowania przejrzystości rynku finansowego. [W:] Powałowski A. (red.), Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 369-380. 2016
Piotrowska A., (2016), The Liability of a Managing Person for the Conclusion of an Anti-competitive Agreement by an Undertaking. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, s. 410-420. 2016
Piotrowska A., (2015), Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) jako przykład internacjonalizacji publicznego prawa gospodarczego. [W:] Czarnik Z., Posłuszny J., Żukowski L. (red.), Internacjonalizacja administracji publicznej (Monografie Lex), Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, s. 135-148. 2015
Piotrowska A., (2015), Delegation of Tasks and Responsibilities in the Network of Supervisors. [W:] Sługocki J. (red.), Administrative Law and Science in the European Context. Vol. 1, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 75-87. 2015
Piotrowska A., (2015), Rola państwa w przezwyciężaniu skutków zdarzeń katastroficznych. [W:] Szreniawska M. (red.), Administracja opiekuńcza, Lublin : Wydawnictwo WSPA, s. 75-94. 2015
Piotrowska A., (2015), Ograniczenie zasady jawności w postępowaniu o zamówienie publiczne ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa. [W:] Nowicki H., Nowicki P. (red.), Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian, Wrocław : PRESSCOM Sp. z o.o., s. 98-106. 2015
Piotrowska A., (2015), Publicznoprawne obowiązki informacyjne zakładu ubezpieczeń, akcjonariuszy i innych podmiotów administrowanych. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych (Monografie Lex), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 50-68. 2015
Piotrowska A., (2014), Obowiązkowe ubezpieczenie OC komornika sądowego. [W:] Koczanowski J. (red.), Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia, Sopot : Currenda, s. 233-260. 2014
Piotrowska A., (2014), Usługa ratingu kredytowego. [W:] Walaszek-Pyzioł A., Długosz T. (red.), Nowe typy usług w działalności gospodarczej, Warszawa : Difin, s. 161-177. 2014
Piotrowska A., (2014), Status prawny komornika na gruncie publicznego prawa gospodarczego. [W:] Koczanowski J. (red.), Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia, Sopot : Currenda, s. 207-232. 2014
Piotrowska A., (2014), Europejska współpraca informacyjna w sieci organów. [W:] Sługocki J. (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne, T. 1, Wrocław : Presscom Sp. z o.o., s. 735-749. 2014
Piotrowska A., (2014), Bank Gospodarstwa Krajowego jako bank państwowy. [W:] Kidyba A. (red.), Skarb Państwa a działalność gospodarcza (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 158-178. 2014
Piotrowska A., (2013), Nadzór makroostrożnościowy nad rynkiem ubezpieczeniowym oraz w sytuacjach nadzwyczajnych - zagadnienia wybrane. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin SA, s. 338-350. 2013
Piotrowska A., (2013), Kontrola przestrzegania prawa konkurencji w zamówieniach publicznych - zagadnienia wybrane. [W:] Kocowski T., Sadowy J. (red.), Kontrola zamówień publicznych (monografia naukowa), Wrocław-Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 371-381. 2013
Piotrowska A., (2013), Wpływ prawa europejskiego na wolność działalności gospodarczej na rynku finansowym na przykładzie zezwolenia dla CCP. [W:] Grabowski J., Pokryszka K., Hołda-Wydrzyńska A. (red.), 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej : tendencje rozwojowe, Katowice : Uniwersytet Śląski, s. 513-527. 2013
Piotrowska A., (2012), Oksymoron prawny - o przenikaniu pojęć prawa prywatnego i publicznego. [W:] Doliwa A., Prutis S. (red.), Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 207-218. 2012
Piotrowska A., (2012), Przestrzeganie zasady niedyskryminacji jako warunek efektywnego wydatkowania środków europejskich w zamówieniach publicznych. [W:] Adamowicz E., Sadowy J. (red.), Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (monografia naukowa), Gdańsk ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 124-138. 2012
Piotrowska A., (2012), Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej jako wyraz władztwa administracyjnego - zagadnienia wybrane. [W:] Łukasiewicz J. (red.), Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, Rzeszów : TNOiK, s. 494-507. 2012
Piotrowska A., (2011), Działalność promocyjna powiatu i województwa. [W:] Fill W., Frańczuk M., Koczanowski J. (red.), Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne, Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, s. 161-165. 2011
Piotrowska A., (2011), Reglamentacja działalności reklamowej w zakresie reklamy produktów leczniczych i żywności. [W:] Fill W., Frańczuk M., Koczanowski J. (red.), Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne, Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, s. 72-114. 2011
Piotrowska A., (2011), Ochrona stabilności rynku finansowego jako splot funkcji administracji gospodarczej. [W:] Niczyporuk J. (red.), Teoria instytucji prawa administracyjnego : księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, Paryż : Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa ; Lublin : Polska Akademia Nauk. Oddział, s. 165-176. 2011
Piotrowska A., (2011), Innowacyjność a kryteria techniczne w zamówieniach publicznych. [W:] Niczyporuk J., Sadowy J., Urbanek M. (red.), Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1, Warszawa : [Urząd Zamówień Publicznych], s. 171-181. 2011
Piotrowska A., (2011), Nadzór struktury organu zarządzającego zakładem ubezpieczeń. [W:] Gnela B. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 255-267. 2011
Piotrowska A., (2010), Publicznoprawne ograniczenia umów o nabycie/zbycie akcji instytucji finansowych. [W:] Gnela B. (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 122-134. 2010
Piotrowska A., (2010), Spełnienie przesłanek udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - wymóg posiadania uprawnień, wiedzy i doświadczenia - w perspektywie prawa UE. [W:] Borowicz A., Królikowska-Olczak M., Sadowy J., Starzyńska W. (red.), Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych : Polska na tle Unii Europejskiej, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 271-279. 2010
Piotrowska A., (2010), Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 351-364. 2010
Piotrowska A., (2009), Środki prawne reglamentacji działalności w zakresie funduszy inwestycyjnych a wolność działalności gospodarczej. [W:] Szwajdler W., Nowicki H. (red.), Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej : [materiały Zjazdu Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego Toruń 20-22 września 2009], Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", s. 333-344. 2009
Piotrowska A., (2009), Nieważność umowy o zamówienie publiczne. [W:] Nowicki H., Sadowy J. (red.), XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce, Toruń ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 130-137. 2009
Piotrowska A., (2009), Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 263-276. 2009
Articles:
Year
Piotrowska A., (2018), Realizacja wolności działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne a instrumenty wsparcia, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 9, cz. 2, s. 253-267; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-9-2.pdf 2018
Piotrowska A., (2016), The Competence of the Municipal Authorities to Curtail Retail Sales of Alcoholic Beverages under Polish Law, "Studia iuridica Cassoviensia" [on-line], R. 4, č. 2, s. 111-120; http://sic.pravo.upjs.sk/files/11_piotrowska_-_the_competence_of_the_municipal_a.pdf 2016
Piotrowska A., (2015), Zamawianie usług społecznych według nowych rozwiązań europejskich, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (46), s. 183-192. 2015
Piotrowska A., (2014), Zmiany ustawodawstwa gospodarczego regulującego zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 362, s. 315-329. 2014
Piotrowska A., (2014), Funkcje zamówień publicznych - organ administracji jako "inteligentny klient", "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (926), s. 137-152; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/542 2014
Piotrowska A., (2013), Ochrona konsumentów usług finansowych na odległość, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 907, s. 109-121; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/802/673 2013
Piotrowska A., (2013), Reglamentacja działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 911, s. 65-76; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/775/600 2013
Piotrowska A., (2011), Innowacyjność a kryteria techniczne w zamówieniach publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2(29), s. 26-38. 2011
Piotrowska A., (2011), Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej - nowy podmiot administrujący, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 870, s. 187-205; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190443 2011
Piotrowska A., (2010), Fundacja jako organizacja pozarządowa realizująca zadanie publiczne działania na rzecz osób niepełnosprawnych, "Samorząd Terytorialny", nr 7-8, s. 151-160. 2010
Piotrowska A., (2007), Nadzór uzupełniający nad bankiem : zagadnienia wybrane, "Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach", nr 33, s. 32-45. 2007
Piotrowska A., Mikuła A., (2006), Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami, "Prawo Spółek", nr 5 (113), s. 20-27. 2006
Piotrowska A., (2006), Konsekwencje zmian wspólnotowego prawa konkurencji dla przedsiębiorców, "Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce", nr 9 (57), s. 2-12. 2006
Piotrowska A., (2006), Zbycie przedsiębiorstwa a przejście praw i obowiązków publicznoprawnych, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 9 (168), s. 19-25. 2006
Mikuła A., Piotrowska A., (2003), Wyłączenie i ograniczenie prawa głosu w spółce akcyjnej, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 6 (129), s. 26-31. 2003
Piotrowska A., (2003), Sukcesja praw i obowiązków publicznoprawnych - rozważania na tle art. 494 § 2 i 5 k.s.h., "Przegląd Prawa Handlowego", nr 9 (132), s. 20-26. 2003
Piotrowska A., (2003), Tzw. licencje bankowe a sukcesja publicznoprawna z art. 494 § 2 k.s.h. w procesie łączenia banków, "Prawo Bankowe", nr 10(74), s. 73-81. 2003
Unpublished:
Year
Piotrowska A., (2014), The Delegation of Tasks and Responsibilities in the Network of Supervisors. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Administracja ku przyszłości, s. 33-44. 2014
Piotrowska A., (2014), Europejska współpraca informacyjna w sieci organów ESNF. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Administracja ku przyszłości, s. 17-32. 2014
Piotrowska A., (2013), Odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach rolniczych na skutek klęsk żywiołowych. [W:] Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych, s. 60-77. 2013
Piotrowska A., (2012), Status prawny komornika na gruncie publicznego prawa gospodarczego. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, s. 163-185. 2012
Piotrowska A., (2012), Obowiązkowe ubezpieczenia OC komornika sądowego. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, s. 185-202. 2012
Piotrowska A., (2011), Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami, s. 62-80. 2011
Piotrowska A., (2010), Reglamentacja działalności reklamowej w zakresie reklamy produktów leczniczych i żywności. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej, s. 52-90. 2010
Piotrowska A., (2009), Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) - nowy podmiot administracyjny. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Struktura i zadania podmiotów administrujących, s. 65-85. 2009
Piotrowska A., (2008), Fundacja jako organizacja pozarządowa realizująca zadanie publiczne działania na rzecz osób niepełnosprawnych. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Organizacje pozarządowe jako podmiot współuczestniczący w realizacji zadań publicznych, s. 50-75. 2008