Walasek-Walczak Urszula

Faculty of Finance, epartment of Law,

Year
Ustawa o działalności leczniczej : komentarz / red. Filip GRZEGORCZYK ; [aut.] Filip GRZEGORCZYK, Tomasz Rytlewski, Urszula WALASEK-WALCZAK, Tomasz Głąb, Magdalena Dulińska, Maciej Potoczny. - Stan prawny na 15 października 2012 r. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. - 515, [2] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Komentarze LexisNexis). - ISBN 978-83-7806-552-4
2013
Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda czy podatek? = Payment of Profits by Companies Totally Owned by State - Dividend or Tax? / Filip GRZEGORCZYK, Urszula WALASEK-WALCZAKWpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda czy podatek? = Payment of Profits by Companies Totally Owned by State - Dividend or Tax? / Filip GRZEGORCZYK, Urszula WALASEK-WALCZAK // Przegląd Prawa PublicznegoPrzegląd Prawa Publicznego. - nr 2 (60) (2012), s. 72-81nr 2 (60) (2012), s. 72-81. - ISSN 1896-89961896-8996
2012
Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne dzieła budowlanego z przedmiotu zabezpieczenia osobistego / Urszula WALASEK-WALCZAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (26) (2010), s. 41-57. - ISSN 1733-0777
2010
Umowy o usługi finansowe w sektorze bankowym / Urszula WALCZAK // W: Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC. - Warszawa: LexisNexis, 2010. - (Podstawy Prawa). - S. 331-371. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7620-325-6
2010
Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda, czy podatek? / Filip GRZEGORCZYK, Urszula WALASEK-WALCZAK // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2010), s. 15-25
2010
Kazusy z postępowania administracyjnego / Urszula WALCZAK // W: Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - (Seria Akademicka). - S. 18-20. - ISBN 978-83-264-0153-4
2010
Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej = Building Contract as a Separate Named Contract Type - the Research into Criteria of Qualification / Urszula WALASEK-WALCZAK // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Wyd. 2 rozsz. i uaktual. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010. - S. 189-203. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-543-4
2010
Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI, Pawła DĄBKA ; [aut.] Paweł DĄBEK, Anna KIELIJAN, Piotr KUKURYK, Jolanta LORANC-BORKOWSKA, Michał ŁUC, Urszula WALCZAK, Piotr WIATROWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - 107, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-264-0171-8
2010
Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej = Building Contract as a Separate Named Contract Type - the Research into Criteria of Qualification / Urszula WALCZAK // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 153-166. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-468-0
2009
Rękojmia efektywna : uwagi o terminach dochodzenia przez zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne obiektu budowlanego / Urszula WALCZAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4 (2009), s. 62-69. - ISSN 1428-3530
2009
Ochrona interesu publicznego przez rękojmię za wady fizyczne obiektu budowlanego / Urszula WALCZAK // W: XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy. - Toruń; Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2009. - S. 238-243. - ISBN 978-83-88686-04-7. - Pełny tekst: ftp://ftp.uzp.gov.pl/publikacje/publikacja_XV_lecie_syst_zam_publ.pdf
2009
Konsumenckie prawo turystyczne - uwagi de lege ferenda / Urszula WALCZAK // W: Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 2, Regulacje zobowiązań z udziałem konsumenta a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2009), s. 57-73
2009
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych, Kraków 11-12.12.2008 r. / Urszula WALCZAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1 (20) (2009), s. 117-126. - ISSN 1733-0777
2009
O terminach dochodzenia roszczeń z tytułu wad fizycznych obiektu budowlanego / Urszula WALCZAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008), s. 252-257. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
2008
Odpowiedzialność za szkodę niemajątkową wynikłą z naruszenia zobowiązania w systemie prawa polskiego i na gruncie Zasad Europejskiego Prawa Umów (PECL) / Urszula WALCZAK // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2007), s. 12-38
2007
Books:
Year
Ustawa o działalności leczniczej : komentarz / red. Filip GRZEGORCZYK ; [aut.] Filip GRZEGORCZYK, Tomasz Rytlewski, Urszula WALASEK-WALCZAK, Tomasz Głąb, Magdalena Dulińska, Maciej Potoczny. - Stan prawny na 15 października 2012 r. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. - 515, [2] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Komentarze LexisNexis). - ISBN 978-83-7806-552-4 2013
Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI, Pawła DĄBKA ; [aut.] Paweł DĄBEK, Anna KIELIJAN, Piotr KUKURYK, Jolanta LORANC-BORKOWSKA, Michał ŁUC, Urszula WALCZAK, Piotr WIATROWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - 107, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-264-0171-8 2010
Chapters:
Year
Umowy o usługi finansowe w sektorze bankowym / Urszula WALCZAK // W: Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC. - Warszawa: LexisNexis, 2010. - (Podstawy Prawa). - S. 331-371. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7620-325-6 2010
Kazusy z postępowania administracyjnego / Urszula WALCZAK // W: Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - (Seria Akademicka). - S. 18-20. - ISBN 978-83-264-0153-4 2010
Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej = Building Contract as a Separate Named Contract Type - the Research into Criteria of Qualification / Urszula WALASEK-WALCZAK // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Wyd. 2 rozsz. i uaktual. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010. - S. 189-203. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-543-4 2010
Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej = Building Contract as a Separate Named Contract Type - the Research into Criteria of Qualification / Urszula WALCZAK // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 153-166. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-468-0 2009
Ochrona interesu publicznego przez rękojmię za wady fizyczne obiektu budowlanego / Urszula WALCZAK // W: XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy. - Toruń; Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2009. - S. 238-243. - ISBN 978-83-88686-04-7. - Pełny tekst: ftp://ftp.uzp.gov.pl/publikacje/publikacja_XV_lecie_syst_zam_publ.pdf 2009
Articles:
Year
Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda czy podatek? = Payment of Profits by Companies Totally Owned by State - Dividend or Tax? / Filip GRZEGORCZYK, Urszula WALASEK-WALCZAKWpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda czy podatek? = Payment of Profits by Companies Totally Owned by State - Dividend or Tax? / Filip GRZEGORCZYK, Urszula WALASEK-WALCZAK // Przegląd Prawa PublicznegoPrzegląd Prawa Publicznego. - nr 2 (60) (2012), s. 72-81nr 2 (60) (2012), s. 72-81. - ISSN 1896-89961896-8996 2012
Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne dzieła budowlanego z przedmiotu zabezpieczenia osobistego / Urszula WALASEK-WALCZAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (26) (2010), s. 41-57. - ISSN 1733-0777 2010
Rękojmia efektywna : uwagi o terminach dochodzenia przez zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne obiektu budowlanego / Urszula WALCZAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4 (2009), s. 62-69. - ISSN 1428-3530 2009
O terminach dochodzenia roszczeń z tytułu wad fizycznych obiektu budowlanego / Urszula WALCZAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008), s. 252-257. - Streszcz. - ISSN 1733-0777 2008
Unpublished:
Year
Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda, czy podatek? / Filip GRZEGORCZYK, Urszula WALASEK-WALCZAK // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2010), s. 15-25 2010
Konsumenckie prawo turystyczne - uwagi de lege ferenda / Urszula WALCZAK // W: Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 2, Regulacje zobowiązań z udziałem konsumenta a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2009), s. 57-73 2009
Odpowiedzialność za szkodę niemajątkową wynikłą z naruszenia zobowiązania w systemie prawa polskiego i na gruncie Zasad Europejskiego Prawa Umów (PECL) / Urszula WALCZAK // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2007), s. 12-38 2007
Other:
Year
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych, Kraków 11-12.12.2008 r. / Urszula WALCZAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1 (20) (2009), s. 117-126. - ISSN 1733-0777 2009
Year
Grzegorczyk F., Rytlewski T., Walasek-Walczak U., Głąb T., Dulińska M., Potoczny M., (2013), Ustawa o działalności leczniczej: komentarz, Grzegorczyk F. (red.), Stan prawny na 15 października 2012 r.Warszawa : LexisNexis Polska, 515, [2] s.
2013
Grzegorczyk F., Walasek-Walczak U., (2012), Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda czy podatek?, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 2 (60), s. 72-81.
2012
Walasek-Walczak U., (2010), Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne dzieła budowlanego z przedmiotu zabezpieczenia osobistego, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (26), s. 41-57.
2010
Walczak U., (2010), Umowy o usługi finansowe w sektorze bankowym. [W:] Grzegorczyk F., Szaraniec M. (red.), Instytucje i usługi finansowe, Warszawa : LexisNexis, s. 331-371.
2010
Grzegorczyk F., Walasek-Walczak U., (2010), Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda, czy podatek?. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 15-25.
2010
Walczak U., (2010), Kazusy z postępowania administracyjnego. [W:] Wiatrowski P. (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 18-20.
2010
Walasek-Walczak U., (2010), Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 189-203.
2010
Dąbek P., Kielijan A., Kukuryk P., Loranc-Borkowska J., Łuc M., Walczak U., Wiatrowski P., (2010), Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów,, Dąbek P. (red.), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 107, [1] s.
2010
Walczak U., (2009), Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 153-166.
2009
Walczak U., (2009), Rękojmia efektywna : uwagi o terminach dochodzenia przez zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne obiektu budowlanego, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 4, s. 62-69.
2009
Walczak U., (2009), Ochrona interesu publicznego przez rękojmię za wady fizyczne obiektu budowlanego. [W:] Nowicki H., Sadowy J. (red.), XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce, Toruń ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 238-243.
2009
Walczak U., (2009), Konsumenckie prawo turystyczne - uwagi de lege ferenda. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 2, Regulacje zobowiązań z udziałem konsumenta a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego - kontynuacja, s. 57-73.
2009
Walczak U., (2009), Ogólnopolska Konferencja Naukowa Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych, Kraków 11-12.12.2008 r., "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (20), s. 117-126.
2009
Walczak U., (2008), O terminach dochodzenia roszczeń z tytułu wad fizycznych obiektu budowlanego, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (19) wydanie specjalne, s. 252-257.
2008
Walczak U., (2007), Odpowiedzialność za szkodę niemajątkową wynikłą z naruszenia zobowiązania w systemie prawa polskiego i na gruncie Zasad Europejskiego Prawa Umów (PECL). [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy, s. 12-38.
2007
Books:
Year
Grzegorczyk F., Rytlewski T., Walasek-Walczak U., Głąb T., Dulińska M., Potoczny M., (2013), Ustawa o działalności leczniczej: komentarz, Grzegorczyk F. (red.), Stan prawny na 15 października 2012 r.Warszawa : LexisNexis Polska, 515, [2] s. 2013
Dąbek P., Kielijan A., Kukuryk P., Loranc-Borkowska J., Łuc M., Walczak U., Wiatrowski P., (2010), Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów,, Dąbek P. (red.), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 107, [1] s. 2010
Chapters:
Year
Walczak U., (2010), Umowy o usługi finansowe w sektorze bankowym. [W:] Grzegorczyk F., Szaraniec M. (red.), Instytucje i usługi finansowe, Warszawa : LexisNexis, s. 331-371. 2010
Walczak U., (2010), Kazusy z postępowania administracyjnego. [W:] Wiatrowski P. (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 18-20. 2010
Walasek-Walczak U., (2010), Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 189-203. 2010
Walczak U., (2009), Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 153-166. 2009
Walczak U., (2009), Ochrona interesu publicznego przez rękojmię za wady fizyczne obiektu budowlanego. [W:] Nowicki H., Sadowy J. (red.), XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce, Toruń ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 238-243. 2009
Articles:
Year
Grzegorczyk F., Walasek-Walczak U., (2012), Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda czy podatek?, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 2 (60), s. 72-81. 2012
Walasek-Walczak U., (2010), Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne dzieła budowlanego z przedmiotu zabezpieczenia osobistego, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (26), s. 41-57. 2010
Walczak U., (2009), Rękojmia efektywna : uwagi o terminach dochodzenia przez zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne obiektu budowlanego, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 4, s. 62-69. 2009
Walczak U., (2008), O terminach dochodzenia roszczeń z tytułu wad fizycznych obiektu budowlanego, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (19) wydanie specjalne, s. 252-257. 2008
Unpublished:
Year
Grzegorczyk F., Walasek-Walczak U., (2010), Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda, czy podatek?. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 15-25. 2010
Walczak U., (2009), Konsumenckie prawo turystyczne - uwagi de lege ferenda. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 2, Regulacje zobowiązań z udziałem konsumenta a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego - kontynuacja, s. 57-73. 2009
Walczak U., (2007), Odpowiedzialność za szkodę niemajątkową wynikłą z naruszenia zobowiązania w systemie prawa polskiego i na gruncie Zasad Europejskiego Prawa Umów (PECL). [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy, s. 12-38. 2007
Other:
Year
Walczak U., (2009), Ogólnopolska Konferencja Naukowa Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych, Kraków 11-12.12.2008 r., "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (20), s. 117-126. 2009