Balcerek-Wieszala Anna

Faculty of Management, Department of Economics and Organization of Enterprises,

Year
Selection of an Area for Research as the Most Significant Stage of HR Benchmarking Methodology / Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011. - S. 263-277. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-35-8
2011
Restrukturyzacja a zarządzanie zmianą - próba uporządkowania pojęć = Restructuring and Change Management - the Trial of Making Distinctions / Ryszard BOROWIECKI, Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 15-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-85-3
2011
Globalizacja w służbie społeczeństwu - dynamiczna zmiana warunków gospodarowania współczesnych przedsiębiorstw = Globalization Based on Social Responsibility - Dynamic Change of Business Condition in Contemporary Economy / Ryszard BOROWIECKI, Anna BALCEREK-WIESZALAGlobalizacja w służbie społeczeństwu - dynamiczna zmiana warunków gospodarowania współczesnych przedsiębiorstw = Globalization Based on Social Responsibility - Dynamic Change of Business Condition in Contemporary Economy / Ryszard BOROWIECKI, Anna BALCEREK-WIESZALA // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business LeadersWspółczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2011), s. 146-155nr 1 (2011), s. 146-155. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-54941643-5494
2011
Wykorzystanie mierników do pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie = Using Metrics to Measure the Human Resource Function in a Company / Anna BALCEREK-WIESZALA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2011), s. 171-184. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
2011
Benchmarking personalny w zarządzaniu zmianą w koncernie międzynarodowym / Anna BALCEREK-WIESZALA ; . - Kraków : , 2010. - 368 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Ryszard BOROWIECKI. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001860
2010
Źródła informacji oraz problem wyboru partnera porównań w benchmarkingu personalnym = Source of Information and the Problem of Choosing a Comparison Company for Human Resouces Benchmarking / Anna BALCEREK // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 212-223. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-170-5
2010
Benchmarking personalny jako narzędzie zarządzania zmianą w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / Ryszard BOROWIECKI, Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Prorozwojowe aspekty kreowania wartości przedsiębiorstwa w okresie transformacji / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2010), s. 72-121
2010
Mistakes and Pitfalls of Personal Benchmarking and the Ways to Avoid Them / Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / scientific ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 119-126. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-8-3
2010
Współczesne koncepcje i rodzaje benchmarkingu : próba syntezy = Contemporary Concepts and Forms of Benchmarking#a Synthesis / Anna BALCEREK-WIESZALA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010), s. 241-252. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168187165. - ISSN 1898-6447
2010
Wykorzystanie analizy wskaźnikowej zasobów ludzkich dla celów porównawczych = The Use of Human Resources Indexes Analysis for Benchmarking / Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 311-324. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-20-4
2010
Opór wobec zmian w procesach rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstw = Resistance to Change in a Company's External Development Process / Anna BALCEREK-WIESZALA, Wojciech SZYMLAOpór wobec zmian w procesach rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstw = Resistance to Change in a Company's External Development Process / Anna BALCEREK-WIESZALA, Wojciech SZYMLA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010), s. 195-214nr 836 (2010), s. 195-214. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168186923. - ISSN 1898-64471898-6447
2010
Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1 / red. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - S. 97-103. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-2935-0
2010
Rola lidera w kreowaniu zachowań rozwojowych przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji i globalizacji / Ryszard BOROWIECKI, Anna BALCEREK // W: Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Felicjan Bylok, Mirosław Harciarek. - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2009. - (Seria Monografie, ISSN 0860-5017 ; nr 160). - S. 257-271. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 987-83-7193-435-3
2009
Implementacja zmian w przedsiębiorstwie a zmiany kultury organizacyjnej = Implementation of Change in Contemporary Enterprises and the Change of Company Culture / Anna BALCEREK // W: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim / red. Marta Juchnowicz. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - (HR). - S. 86-98. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7526-681-8
2009
Outsourcing in the Area of Outplacement Activities as a Method of Employment Restructuring / Anna BALCEREK, Tomasz BOBER // W: Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. - S. 147-156. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-8-7
2009
Ewolucja funkcji personalnej w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty, kierunki oraz efekty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2009), s. 88-112
2009
Czynnik ludzki w procesie zmian i rozwoju przedsiębiorstwa / Anna BALCEREK, Wojciech SZYMLA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kierunki, dynamika i efekty rozwoju przedsiębiorstw - problemy, wyzwania i zagrożenia / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2008), s. 83-116
2008
Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zmiany = The Role of Corporate Culture in Change Process / Anna BALCEREK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (133) (2008), s. 123-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
2008
Od zarządzania do przywództwa = From Management to Leadership / Anna BALCEREK // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2008), s. 51-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
2008
Zarządzanie wartością : prowartościowa motywacja = Value Based Management : Pro-value Motivation / Anna BALCEREK, Andrzej JAKIZarządzanie wartością : prowartościowa motywacja = Value Based Management : Pro-value Motivation / Anna BALCEREK, Andrzej JAKI // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 66 (2008), s. 16-23nr 66 (2008), s. 16-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-88411231-8841
2008
Projektowanie zmian w strukturze organizacyjnej Kopalni Czatkowice Spółka z o.o. : raport końcowy / Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ, Maciej WALCZAK, Anna BALCEREK, Teresa WOLNY ; kierownik zespołu: Janusz CZEKAJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 210 s. : il. ; 30 cm
2008
Tworzenie integracyjnych zespołów roboczych jako warunek powodzenia fuzji i przejęć w obszarze zasobów ludzkich = Creation of Integration's Teams as a Condition of Successful M&A in Human Resources Field / Anna BALCEREK // W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 341-349. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-9-0
2008
Projektowanie zmian w strukturze organizacyjnej Kopalni Czatkowice Spółka z o.o. : raport syntetyczny / Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ, Maciej WALCZAK, Anna BALCEREK, Teresa WOLNY ; kierownik zespołu: Janusz CZEKAJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 56 s. : il. ; 30 cm
2008
Rola konsultantów zewnętrznych i wewnętrznych w przezwyciężaniu oporu wobec zmian = The Role of External and Internal Consultants in Overcoming the Fear of Changes / Anna BALCEREK // W: Uwarunkowania przedsiębiorczości : różnorodność i zmienność = Conditions of Enterprise : Diversity and Changeability / red. Kazimierz Jaremczuk. - Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2008. - S. 672-685. - Summ. - ISBN 978-83-8963985-1
2008
Badanie zaangażowania pracowników jako narzędzie diagnozy i doskonalenia jakości zarządzania zasobami ludzkimi = Employee Engagement Survey as a Tool of Human Resources Management Development / Anna BALCEREK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 31 (2008), s. 341-353. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
2008
Kształtowanie wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Andrzej JAKI, Anna BALCEREK // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Procesy rozwoju i kształtowania wartości przedsiębiorstw / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2007), s. 44-95
2007
Potencjał restrukturyzacyjny w poszczególnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa = Restructuring Potential in Variouse Phases of Company's Life Cycle / Anna BALCEREK // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 645-652. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
2007
Restrukturyzacja jako instrument kształtowania wartości przedsiębiorstwa i zarządzania jego rozwojem / Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Anna BALCEREK // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Procesy rozwoju i kształtowania wartości przedsiębiorstw / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2007), s. 96-121
2007
Skuteczna adaptacja czynnika ludzkiego do zmian w przedsiębiorstwie / Anna BALCEREK // Przegląd Organizacji. - nr 5 (2007), s. 22-25. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
2007
Metodyka implementacji zmian = Methodology of Change Implementation / Anna BALCEREK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2007), s. 11-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
2007
Wybór optymalnego programu zwolnień grupowych jako warunek skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa = The Choice of Optimal Personnel Restructuring Program as a Crucial Condition of Successful Enterprise Restructuring / Anna BALCEREK // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 509-519. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-02-5
2006
Kreowanie wartości w procesie motywowania i oceny działalności organów zarządzania przedsiębiorstwem / Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Anna BALCEREK // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kreowanie wartości w systemie oceny efektywności przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2006), s. 52-72
2006
Chapters:
Year
Selection of an Area for Research as the Most Significant Stage of HR Benchmarking Methodology / Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011. - S. 263-277. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-35-8 2011
Restrukturyzacja a zarządzanie zmianą - próba uporządkowania pojęć = Restructuring and Change Management - the Trial of Making Distinctions / Ryszard BOROWIECKI, Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 15-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-85-3 2011
Źródła informacji oraz problem wyboru partnera porównań w benchmarkingu personalnym = Source of Information and the Problem of Choosing a Comparison Company for Human Resouces Benchmarking / Anna BALCEREK // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 212-223. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-170-5 2010
Mistakes and Pitfalls of Personal Benchmarking and the Ways to Avoid Them / Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / scientific ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 119-126. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-8-3 2010
Wykorzystanie analizy wskaźnikowej zasobów ludzkich dla celów porównawczych = The Use of Human Resources Indexes Analysis for Benchmarking / Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 311-324. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-20-4 2010
Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1 / red. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - S. 97-103. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-2935-0 2010
Rola lidera w kreowaniu zachowań rozwojowych przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji i globalizacji / Ryszard BOROWIECKI, Anna BALCEREK // W: Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Felicjan Bylok, Mirosław Harciarek. - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2009. - (Seria Monografie, ISSN 0860-5017 ; nr 160). - S. 257-271. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 987-83-7193-435-3 2009
Implementacja zmian w przedsiębiorstwie a zmiany kultury organizacyjnej = Implementation of Change in Contemporary Enterprises and the Change of Company Culture / Anna BALCEREK // W: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim / red. Marta Juchnowicz. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - (HR). - S. 86-98. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7526-681-8 2009
Outsourcing in the Area of Outplacement Activities as a Method of Employment Restructuring / Anna BALCEREK, Tomasz BOBER // W: Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. - S. 147-156. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-8-7 2009
Tworzenie integracyjnych zespołów roboczych jako warunek powodzenia fuzji i przejęć w obszarze zasobów ludzkich = Creation of Integration's Teams as a Condition of Successful M&A in Human Resources Field / Anna BALCEREK // W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 341-349. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-9-0 2008
Rola konsultantów zewnętrznych i wewnętrznych w przezwyciężaniu oporu wobec zmian = The Role of External and Internal Consultants in Overcoming the Fear of Changes / Anna BALCEREK // W: Uwarunkowania przedsiębiorczości : różnorodność i zmienność = Conditions of Enterprise : Diversity and Changeability / red. Kazimierz Jaremczuk. - Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2008. - S. 672-685. - Summ. - ISBN 978-83-8963985-1 2008
Potencjał restrukturyzacyjny w poszczególnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa = Restructuring Potential in Variouse Phases of Company's Life Cycle / Anna BALCEREK // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 645-652. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8 2007
Wybór optymalnego programu zwolnień grupowych jako warunek skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa = The Choice of Optimal Personnel Restructuring Program as a Crucial Condition of Successful Enterprise Restructuring / Anna BALCEREK // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 509-519. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-02-5 2006
Articles:
Year
Globalizacja w służbie społeczeństwu - dynamiczna zmiana warunków gospodarowania współczesnych przedsiębiorstw = Globalization Based on Social Responsibility - Dynamic Change of Business Condition in Contemporary Economy / Ryszard BOROWIECKI, Anna BALCEREK-WIESZALAGlobalizacja w służbie społeczeństwu - dynamiczna zmiana warunków gospodarowania współczesnych przedsiębiorstw = Globalization Based on Social Responsibility - Dynamic Change of Business Condition in Contemporary Economy / Ryszard BOROWIECKI, Anna BALCEREK-WIESZALA // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business LeadersWspółczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2011), s. 146-155nr 1 (2011), s. 146-155. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-54941643-5494 2011
Wykorzystanie mierników do pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie = Using Metrics to Measure the Human Resource Function in a Company / Anna BALCEREK-WIESZALA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2011), s. 171-184. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874 2011
Współczesne koncepcje i rodzaje benchmarkingu : próba syntezy = Contemporary Concepts and Forms of Benchmarking#a Synthesis / Anna BALCEREK-WIESZALA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010), s. 241-252. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168187165. - ISSN 1898-6447 2010
Opór wobec zmian w procesach rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstw = Resistance to Change in a Company's External Development Process / Anna BALCEREK-WIESZALA, Wojciech SZYMLAOpór wobec zmian w procesach rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstw = Resistance to Change in a Company's External Development Process / Anna BALCEREK-WIESZALA, Wojciech SZYMLA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010), s. 195-214nr 836 (2010), s. 195-214. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168186923. - ISSN 1898-64471898-6447 2010
Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zmiany = The Role of Corporate Culture in Change Process / Anna BALCEREK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (133) (2008), s. 123-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466 2008
Od zarządzania do przywództwa = From Management to Leadership / Anna BALCEREK // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2008), s. 51-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874 2008
Zarządzanie wartością : prowartościowa motywacja = Value Based Management : Pro-value Motivation / Anna BALCEREK, Andrzej JAKIZarządzanie wartością : prowartościowa motywacja = Value Based Management : Pro-value Motivation / Anna BALCEREK, Andrzej JAKI // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 66 (2008), s. 16-23nr 66 (2008), s. 16-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-88411231-8841 2008
Badanie zaangażowania pracowników jako narzędzie diagnozy i doskonalenia jakości zarządzania zasobami ludzkimi = Employee Engagement Survey as a Tool of Human Resources Management Development / Anna BALCEREK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 31 (2008), s. 341-353. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192 2008
Skuteczna adaptacja czynnika ludzkiego do zmian w przedsiębiorstwie / Anna BALCEREK // Przegląd Organizacji. - nr 5 (2007), s. 22-25. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221 2007
Metodyka implementacji zmian = Methodology of Change Implementation / Anna BALCEREK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2007), s. 11-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846 2007
Doctoral dissertations:
Year
Benchmarking personalny w zarządzaniu zmianą w koncernie międzynarodowym / Anna BALCEREK-WIESZALA ; . - Kraków : , 2010. - 368 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Ryszard BOROWIECKI. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001860 2010
Unpublished:
Year
Benchmarking personalny jako narzędzie zarządzania zmianą w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / Ryszard BOROWIECKI, Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Prorozwojowe aspekty kreowania wartości przedsiębiorstwa w okresie transformacji / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2010), s. 72-121 2010
Ewolucja funkcji personalnej w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty, kierunki oraz efekty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2009), s. 88-112 2009
Czynnik ludzki w procesie zmian i rozwoju przedsiębiorstwa / Anna BALCEREK, Wojciech SZYMLA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kierunki, dynamika i efekty rozwoju przedsiębiorstw - problemy, wyzwania i zagrożenia / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2008), s. 83-116 2008
Kształtowanie wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Andrzej JAKI, Anna BALCEREK // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Procesy rozwoju i kształtowania wartości przedsiębiorstw / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2007), s. 44-95 2007
Restrukturyzacja jako instrument kształtowania wartości przedsiębiorstwa i zarządzania jego rozwojem / Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Anna BALCEREK // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Procesy rozwoju i kształtowania wartości przedsiębiorstw / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2007), s. 96-121 2007
Kreowanie wartości w procesie motywowania i oceny działalności organów zarządzania przedsiębiorstwem / Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Anna BALCEREK // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kreowanie wartości w systemie oceny efektywności przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2006), s. 52-72 2006
Other:
Year
Projektowanie zmian w strukturze organizacyjnej Kopalni Czatkowice Spółka z o.o. : raport końcowy / Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ, Maciej WALCZAK, Anna BALCEREK, Teresa WOLNY ; kierownik zespołu: Janusz CZEKAJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 210 s. : il. ; 30 cm 2008
Projektowanie zmian w strukturze organizacyjnej Kopalni Czatkowice Spółka z o.o. : raport syntetyczny / Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ, Maciej WALCZAK, Anna BALCEREK, Teresa WOLNY ; kierownik zespołu: Janusz CZEKAJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 56 s. : il. ; 30 cm 2008
Year
Balcerek-Wieszala A., (2011), Selection of an Area for Research as the Most Significant Stage of HR Benchmarking Methodology. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management, Cracow : [Foundation of the Cracow University of Economics], s. 263-277.
2011
Borowiecki R., Balcerek-Wieszala A., (2011), Restrukturyzacja a zarządzanie zmianą - próba uporządkowania pojęć. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 15-32.
2011
Borowiecki R., Balcerek-Wieszala A., (2011), Globalizacja w służbie społeczeństwu - dynamiczna zmiana warunków gospodarowania współczesnych przedsiębiorstw, "Współczesne Zarządzanie ", nr 1, s. 146-155.
2011
Balcerek-Wieszala A., (2011), Wykorzystanie mierników do pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 171-184.
2011
Balcerek-Wieszala A., (2010), Benchmarking personalny w zarządzaniu zmianą w koncernie międzynarodowym, Prom. Borowiecki R., Kraków : , 368 k.
2010
Balcerek A., (2010), Źródła informacji oraz problem wyboru partnera porównań w benchmarkingu personalnym. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Warszawa : Difin, s. 212-223.
2010
Borowiecki R., Balcerek-Wieszala A., (2010), Benchmarking personalny jako narzędzie zarządzania zmianą w procesie rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Prorozwojowe aspekty kreowania wartości przedsiębiorstwa w okresie transformacji, s. 72-121.
2010
Balcerek-Wieszala A., (2010), Mistakes and Pitfalls of Personal Benchmarking and the Ways to Avoid Them. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 119-126.
2010
Balcerek-Wieszala A., (2010), Współczesne koncepcje i rodzaje benchmarkingu : próba syntezy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 836, s. 241-252; https://bazekon.uek.krakow.pl/168187165
2010
Balcerek-Wieszala A., (2010), Wykorzystanie analizy wskaźnikowej zasobów ludzkich dla celów porównawczych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Współczesne problemy analizy ekonomicznej, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 311-324.
2010
Balcerek-Wieszala A., Szymla W., (2010), Opór wobec zmian w procesach rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 836, s. 195-214; https://bazekon.uek.krakow.pl/168186923
2010
Balcerek-Wieszala A., (2010), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Wawak T. (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu, T. 1, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 97-103.
2010
Borowiecki R., Balcerek A., (2009), Rola lidera w kreowaniu zachowań rozwojowych przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji i globalizacji. [W:] Bylok F., Harciarek M. (red.), Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi (Monografie - Politechnika Częstochowska; nr 160), Częstochowa : Politechnika Częstochowska, s. 257-271.
2009
Balcerek A., (2009), Implementacja zmian w przedsiębiorstwie a zmiany kultury organizacyjnej. [W:] Juchnowicz M. (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 86-98.
2009
Balcerek A., Bober T., (2009), Outsourcing in the Area of Outplacement Activities as a Method of Employment Restructuring. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 147-156.
2009
Balcerek-Wieszala A., (2009), Ewolucja funkcji personalnej w procesie rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty, kierunki oraz efekty rozwoju przedsiębiorstw, s. 88-112.
2009
Balcerek A., Szymla W., (2008), Czynnik ludzki w procesie zmian i rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kierunki, dynamika i efekty rozwoju przedsiębiorstw - problemy, wyzwania i zagrożenia, s. 83-116.
2008
Balcerek A., (2008), Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zmiany, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (133), s. 123-137.
2008
Balcerek A., (2008), Od zarządzania do przywództwa, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 51-61.
2008
Balcerek A., Jaki A., (2008), Zarządzanie wartością : prowartościowa motywacja, "Świat Nieruchomości", nr 66, s. 16-23.
2008
Borowiecki R., Czekaj J., Walczak M., Balcerek A., Wolny T., (2008), Projektowanie zmian w strukturze organizacyjnej Kopalni Czatkowice Spółka z o.o.: raport końcowy, Czekaj J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 210 s.
2008
Balcerek A., (2008), Tworzenie integracyjnych zespołów roboczych jako warunek powodzenia fuzji i przejęć w obszarze zasobów ludzkich. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 341-349.
2008
Borowiecki R., Czekaj J., Walczak M., Balcerek A., Wolny T., (2008), Projektowanie zmian w strukturze organizacyjnej Kopalni Czatkowice Spółka z o.o.: raport syntetyczny, Czekaj J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 56 s.
2008
Balcerek A., (2008), Rola konsultantów zewnętrznych i wewnętrznych w przezwyciężaniu oporu wobec zmian. [W:] Jaremczuk K. (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości : różnorodność i zmienność, Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, s. 672-685.
2008
Balcerek A., (2008), Badanie zaangażowania pracowników jako narzędzie diagnozy i doskonalenia jakości zarządzania zasobami ludzkimi, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 31, s. 341-353.
2008
Jaki A., Balcerek A., (2007), Kształtowanie wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Procesy rozwoju i kształtowania wartości przedsiębiorstw, s. 44-95.
2007
Balcerek A., (2007), Potencjał restrukturyzacyjny w poszczególnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 645-652.
2007
Borowiecki R., Jaki A., Balcerek A., (2007), Restrukturyzacja jako instrument kształtowania wartości przedsiębiorstwa i zarządzania jego rozwojem. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Procesy rozwoju i kształtowania wartości przedsiębiorstw, s. 96-121.
2007
Balcerek A., (2007), Skuteczna adaptacja czynnika ludzkiego do zmian w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 22-25.
2007
Balcerek A., (2007), Metodyka implementacji zmian, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12, s. 11-18.
2007
Balcerek A., (2006), Wybór optymalnego programu zwolnień grupowych jako warunek skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa. [W:] Sierpińska M., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 509-519.
2006
Borowiecki R., Jaki A., Balcerek A., (2006), Kreowanie wartości w procesie motywowania i oceny działalności organów zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kreowanie wartości w systemie oceny efektywności przedsiębiorstwa, s. 52-72.
2006
Chapters:
Year
Balcerek-Wieszala A., (2011), Selection of an Area for Research as the Most Significant Stage of HR Benchmarking Methodology. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management, Cracow : [Foundation of the Cracow University of Economics], s. 263-277. 2011
Borowiecki R., Balcerek-Wieszala A., (2011), Restrukturyzacja a zarządzanie zmianą - próba uporządkowania pojęć. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 15-32. 2011
Balcerek A., (2010), Źródła informacji oraz problem wyboru partnera porównań w benchmarkingu personalnym. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Warszawa : Difin, s. 212-223. 2010
Balcerek-Wieszala A., (2010), Mistakes and Pitfalls of Personal Benchmarking and the Ways to Avoid Them. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 119-126. 2010
Balcerek-Wieszala A., (2010), Wykorzystanie analizy wskaźnikowej zasobów ludzkich dla celów porównawczych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Współczesne problemy analizy ekonomicznej, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 311-324. 2010
Balcerek-Wieszala A., (2010), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Wawak T. (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu, T. 1, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 97-103. 2010
Borowiecki R., Balcerek A., (2009), Rola lidera w kreowaniu zachowań rozwojowych przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji i globalizacji. [W:] Bylok F., Harciarek M. (red.), Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi (Monografie - Politechnika Częstochowska; nr 160), Częstochowa : Politechnika Częstochowska, s. 257-271. 2009
Balcerek A., (2009), Implementacja zmian w przedsiębiorstwie a zmiany kultury organizacyjnej. [W:] Juchnowicz M. (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 86-98. 2009
Balcerek A., Bober T., (2009), Outsourcing in the Area of Outplacement Activities as a Method of Employment Restructuring. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 147-156. 2009
Balcerek A., (2008), Tworzenie integracyjnych zespołów roboczych jako warunek powodzenia fuzji i przejęć w obszarze zasobów ludzkich. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 341-349. 2008
Balcerek A., (2008), Rola konsultantów zewnętrznych i wewnętrznych w przezwyciężaniu oporu wobec zmian. [W:] Jaremczuk K. (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości : różnorodność i zmienność, Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, s. 672-685. 2008
Balcerek A., (2007), Potencjał restrukturyzacyjny w poszczególnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 645-652. 2007
Balcerek A., (2006), Wybór optymalnego programu zwolnień grupowych jako warunek skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa. [W:] Sierpińska M., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 509-519. 2006
Articles:
Year
Borowiecki R., Balcerek-Wieszala A., (2011), Globalizacja w służbie społeczeństwu - dynamiczna zmiana warunków gospodarowania współczesnych przedsiębiorstw, "Współczesne Zarządzanie ", nr 1, s. 146-155. 2011
Balcerek-Wieszala A., (2011), Wykorzystanie mierników do pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 171-184. 2011
Balcerek-Wieszala A., (2010), Współczesne koncepcje i rodzaje benchmarkingu : próba syntezy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 836, s. 241-252; https://bazekon.uek.krakow.pl/168187165 2010
Balcerek-Wieszala A., Szymla W., (2010), Opór wobec zmian w procesach rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 836, s. 195-214; https://bazekon.uek.krakow.pl/168186923 2010
Balcerek A., (2008), Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zmiany, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (133), s. 123-137. 2008
Balcerek A., (2008), Od zarządzania do przywództwa, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 51-61. 2008
Balcerek A., Jaki A., (2008), Zarządzanie wartością : prowartościowa motywacja, "Świat Nieruchomości", nr 66, s. 16-23. 2008
Balcerek A., (2008), Badanie zaangażowania pracowników jako narzędzie diagnozy i doskonalenia jakości zarządzania zasobami ludzkimi, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 31, s. 341-353. 2008
Balcerek A., (2007), Skuteczna adaptacja czynnika ludzkiego do zmian w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 22-25. 2007
Balcerek A., (2007), Metodyka implementacji zmian, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12, s. 11-18. 2007
Doctoral dissertations:
Year
Balcerek-Wieszala A., (2010), Benchmarking personalny w zarządzaniu zmianą w koncernie międzynarodowym, Prom. Borowiecki R., Kraków : , 368 k. 2010
Unpublished:
Year
Borowiecki R., Balcerek-Wieszala A., (2010), Benchmarking personalny jako narzędzie zarządzania zmianą w procesie rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Prorozwojowe aspekty kreowania wartości przedsiębiorstwa w okresie transformacji, s. 72-121. 2010
Balcerek-Wieszala A., (2009), Ewolucja funkcji personalnej w procesie rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty, kierunki oraz efekty rozwoju przedsiębiorstw, s. 88-112. 2009
Balcerek A., Szymla W., (2008), Czynnik ludzki w procesie zmian i rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kierunki, dynamika i efekty rozwoju przedsiębiorstw - problemy, wyzwania i zagrożenia, s. 83-116. 2008
Jaki A., Balcerek A., (2007), Kształtowanie wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Procesy rozwoju i kształtowania wartości przedsiębiorstw, s. 44-95. 2007
Borowiecki R., Jaki A., Balcerek A., (2007), Restrukturyzacja jako instrument kształtowania wartości przedsiębiorstwa i zarządzania jego rozwojem. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Procesy rozwoju i kształtowania wartości przedsiębiorstw, s. 96-121. 2007
Borowiecki R., Jaki A., Balcerek A., (2006), Kreowanie wartości w procesie motywowania i oceny działalności organów zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kreowanie wartości w systemie oceny efektywności przedsiębiorstwa, s. 52-72. 2006
Other:
Year
Borowiecki R., Czekaj J., Walczak M., Balcerek A., Wolny T., (2008), Projektowanie zmian w strukturze organizacyjnej Kopalni Czatkowice Spółka z o.o.: raport końcowy, Czekaj J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 210 s. 2008
Borowiecki R., Czekaj J., Walczak M., Balcerek A., Wolny T., (2008), Projektowanie zmian w strukturze organizacyjnej Kopalni Czatkowice Spółka z o.o.: raport syntetyczny, Czekaj J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 56 s. 2008