Telega Andrzej

International Relations Office,

Year
Inwestycje rzeczowe jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstw = Real Investments as the Tool of the Restructuring of Enterprises / Andrzej TELEGA // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 593-609. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
2007
Chapters:
Year
Inwestycje rzeczowe jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstw = Real Investments as the Tool of the Restructuring of Enterprises / Andrzej TELEGA // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 593-609. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8 2007
Year
Telega A., (2007), Inwestycje rzeczowe jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 593-609.
2007
Chapters:
Year
Telega A., (2007), Inwestycje rzeczowe jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 593-609. 2007