Sater Jadwiga

Faculty of Economics of Trade, Institute of Economics of Commodity Trading

Year
Analiza zakupów / Jadwiga SATER // W: Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych / red. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 43-60. - Bibliogr.
1982
Analiza gospodarki czynnikiem ludzkim / Jadwiga SATER // W: Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych / red. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 61-76. - Bibliogr.
1982
Struktura kwalifikacji pracowników zarządów przedsiębiorstw handlowych = The Structure of the Qualifications of Commercial Enterprises' Administrative Workers / Jadwiga SATER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 123 (1980), s. 51-63. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1980
Organizacja zakupu towarów / Jadwiga SATER // W: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych / red. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 9-28
1980
Gospodarka czynnikiem ludzkim / Jadwiga SATER // W: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych / red. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 63-83
1980
Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników zarządów przedsiębiorstw handlowych / J. SATER // W: Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników handlu / kier. Jerzy ALTKORN. - Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1979. - (Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 188). - S. 83-120
1979
Społeczna ocena sprawiedliwości systemów wynagradzania w handlu detalicznym = On the Social Appreciation of the Fairness of the Wage Systems Operative in Retail Trade / Jadwiga SATER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 101 (1978), s. 123-139. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1978
Chapters:
Year
Analiza zakupów / Jadwiga SATER // W: Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych / red. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 43-60. - Bibliogr. 1982
Analiza gospodarki czynnikiem ludzkim / Jadwiga SATER // W: Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych / red. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 61-76. - Bibliogr. 1982
Organizacja zakupu towarów / Jadwiga SATER // W: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych / red. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 9-28 1980
Gospodarka czynnikiem ludzkim / Jadwiga SATER // W: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych / red. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 63-83 1980
Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników zarządów przedsiębiorstw handlowych / J. SATER // W: Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników handlu / kier. Jerzy ALTKORN. - Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1979. - (Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 188). - S. 83-120 1979
Articles:
Year
Struktura kwalifikacji pracowników zarządów przedsiębiorstw handlowych = The Structure of the Qualifications of Commercial Enterprises' Administrative Workers / Jadwiga SATER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 123 (1980), s. 51-63. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944 1980
Społeczna ocena sprawiedliwości systemów wynagradzania w handlu detalicznym = On the Social Appreciation of the Fairness of the Wage Systems Operative in Retail Trade / Jadwiga SATER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 101 (1978), s. 123-139. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944 1978
Year
Sater J., (1982), Analiza zakupów. [W:] Czubała A. (red.), Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 43-60.
1982
Sater J., (1982), Analiza gospodarki czynnikiem ludzkim. [W:] Czubała A. (red.), Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 61-76.
1982
Sater J., (1980), Struktura kwalifikacji pracowników zarządów przedsiębiorstw handlowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 123, s. 51-63.
1980
Sater J., (1980), Organizacja zakupu towarów. [W:] Czubała A. (red.), Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-28.
1980
Sater J., (1980), Gospodarka czynnikiem ludzkim. [W:] Czubała A. (red.), Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 63-83.
1980
Sater J., (1979), Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników zarządów przedsiębiorstw handlowych. [W:] Altkorn J. (red.), Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników handlu, Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, s. 83-120.
1979
Sater J., (1978), Społeczna ocena sprawiedliwości systemów wynagradzania w handlu detalicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 101, s. 123-139.
1978
Chapters:
Year
Sater J., (1982), Analiza zakupów. [W:] Czubała A. (red.), Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 43-60. 1982
Sater J., (1982), Analiza gospodarki czynnikiem ludzkim. [W:] Czubała A. (red.), Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 61-76. 1982
Sater J., (1980), Organizacja zakupu towarów. [W:] Czubała A. (red.), Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-28. 1980
Sater J., (1980), Gospodarka czynnikiem ludzkim. [W:] Czubała A. (red.), Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 63-83. 1980
Sater J., (1979), Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników zarządów przedsiębiorstw handlowych. [W:] Altkorn J. (red.), Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników handlu, Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, s. 83-120. 1979
Articles:
Year
Sater J., (1980), Struktura kwalifikacji pracowników zarządów przedsiębiorstw handlowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 123, s. 51-63. 1980
Sater J., (1978), Społeczna ocena sprawiedliwości systemów wynagradzania w handlu detalicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 101, s. 123-139. 1978