Wędrychowicz Andrzej

Faculty of Economics of Trade, Institute of Commodity Science

Year
Próba określenia własności elektrostatycznych tkanin przez pomiar natężenia pola elektrostatycznego oraz czasu półzaniku ładunku = An Attempt to Determine Electrostatic Properties of Fabrics by Measurement of Static Field and Time of Half-decay of the Electric Charge / Sławomir CYBULA, Andrzej GAJEWSKI, Andrzej WĘDRYCHOWICZ, Teresa Wędrychowicz // Przegląd Włókienniczy. - R. 35, nr 2 (1981), s. 101-103. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2410
1981
Wpływ grubości na izolacyjność cieplną tkanin i ich wielowarstwowych zespołów = Effects of Fineness on the Retention of Warmth of Fabrics and Multilayer Assemblies / Sławomir CYBULA, Andrzej WĘDRYCHOWICZ // Przegląd Włókienniczy. - R. 35, nr 3 (1981), s. 163-167. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2410
1981
Próba określenia własności elektrostatycznych tkanin przez pomiar ich oporności elektrycznej = An Attempt to Specify Electrostatic Properties of Fabrics Through Measuring Their Electrical Resistance / Sławomir CYBULA, Andrzej GAJEWSKI, Teresa Wędrychowicz, Andrzej WĘDRYCHOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980), s. 113-130. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1980
Wpływ grubości tkanin i ich zespołów jednorodnych na izolacyjność cieplną = The Influence of Fabrics' Thickness and Their Homogenous Sets on Thermal Insulation / Sławomir CYBULA, Andrzej WĘDRYCHOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980), s. 77-99. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1980
Ocena własności elektrostatycznych tkanin metodą elektroadhezyjną / Teresa Urbańska-Wędrychowicz, Andrzej WĘDRYCHOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 130 (1980), s. 79-86. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1980
Zagadnienie kompleksowej oceny własności fizjologicznych odzieży = Problems of Complex Evaluation of Physiological Properties of Clothing / Andrzej WĘDRYCHOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 81 (1976), s. 395-402. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1976
Articles:
Year
Próba określenia własności elektrostatycznych tkanin przez pomiar natężenia pola elektrostatycznego oraz czasu półzaniku ładunku = An Attempt to Determine Electrostatic Properties of Fabrics by Measurement of Static Field and Time of Half-decay of the Electric Charge / Sławomir CYBULA, Andrzej GAJEWSKI, Andrzej WĘDRYCHOWICZ, Teresa Wędrychowicz // Przegląd Włókienniczy. - R. 35, nr 2 (1981), s. 101-103. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2410 1981
Wpływ grubości na izolacyjność cieplną tkanin i ich wielowarstwowych zespołów = Effects of Fineness on the Retention of Warmth of Fabrics and Multilayer Assemblies / Sławomir CYBULA, Andrzej WĘDRYCHOWICZ // Przegląd Włókienniczy. - R. 35, nr 3 (1981), s. 163-167. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2410 1981
Próba określenia własności elektrostatycznych tkanin przez pomiar ich oporności elektrycznej = An Attempt to Specify Electrostatic Properties of Fabrics Through Measuring Their Electrical Resistance / Sławomir CYBULA, Andrzej GAJEWSKI, Teresa Wędrychowicz, Andrzej WĘDRYCHOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980), s. 113-130. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1980
Wpływ grubości tkanin i ich zespołów jednorodnych na izolacyjność cieplną = The Influence of Fabrics' Thickness and Their Homogenous Sets on Thermal Insulation / Sławomir CYBULA, Andrzej WĘDRYCHOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980), s. 77-99. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1980
Ocena własności elektrostatycznych tkanin metodą elektroadhezyjną / Teresa Urbańska-Wędrychowicz, Andrzej WĘDRYCHOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 130 (1980), s. 79-86. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1980
Zagadnienie kompleksowej oceny własności fizjologicznych odzieży = Problems of Complex Evaluation of Physiological Properties of Clothing / Andrzej WĘDRYCHOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 81 (1976), s. 395-402. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1976
Year
Cybula S., Gajewski A., Wędrychowicz A., Wędrychowicz T., (1981), Próba określenia własności elektrostatycznych tkanin przez pomiar natężenia pola elektrostatycznego oraz czasu półzaniku ładunku, "Przegląd Włókienniczy", R. 35, nr 2, s. 101-103.
1981
Cybula S., Wędrychowicz A., (1981), Wpływ grubości na izolacyjność cieplną tkanin i ich wielowarstwowych zespołów, "Przegląd Włókienniczy", R. 35, nr 3, s. 163-167.
1981
Cybula S., Gajewski A., Wędrychowicz T., Wędrychowicz A., (1980), Próba określenia własności elektrostatycznych tkanin przez pomiar ich oporności elektrycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 113-130.
1980
Cybula S., Wędrychowicz A., (1980), Wpływ grubości tkanin i ich zespołów jednorodnych na izolacyjność cieplną, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 77-99.
1980
Urbańska-Wędrychowicz T., Wędrychowicz A., (1980), Ocena własności elektrostatycznych tkanin metodą elektroadhezyjną, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 130, s. 79-86.
1980
Wędrychowicz A., (1976), Zagadnienie kompleksowej oceny własności fizjologicznych odzieży, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 81, s. 395-402.
1976
Articles:
Year
Cybula S., Gajewski A., Wędrychowicz A., Wędrychowicz T., (1981), Próba określenia własności elektrostatycznych tkanin przez pomiar natężenia pola elektrostatycznego oraz czasu półzaniku ładunku, "Przegląd Włókienniczy", R. 35, nr 2, s. 101-103. 1981
Cybula S., Wędrychowicz A., (1981), Wpływ grubości na izolacyjność cieplną tkanin i ich wielowarstwowych zespołów, "Przegląd Włókienniczy", R. 35, nr 3, s. 163-167. 1981
Cybula S., Gajewski A., Wędrychowicz T., Wędrychowicz A., (1980), Próba określenia własności elektrostatycznych tkanin przez pomiar ich oporności elektrycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 113-130. 1980
Cybula S., Wędrychowicz A., (1980), Wpływ grubości tkanin i ich zespołów jednorodnych na izolacyjność cieplną, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 77-99. 1980
Urbańska-Wędrychowicz T., Wędrychowicz A., (1980), Ocena własności elektrostatycznych tkanin metodą elektroadhezyjną, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 130, s. 79-86. 1980
Wędrychowicz A., (1976), Zagadnienie kompleksowej oceny własności fizjologicznych odzieży, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 81, s. 395-402. 1976