Marona Bartłomiej ORCID

Faculty of Economics and International Relations, Department of Economics for Real Estate and Investment Process

Year
Spatial Interdependence in Property Taxation : the Case of Polish Municipalities / Agnieszka MAŁKOWSKA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // Equilibrium. - vol. 13, iss. 2 (2018), s. 265-283. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/775/747. - ISSN 1689-765X
2018
Zarządzanie nieruchomościami gmin jako obszar teoretycznych rozważań i badań empirycznych w ramach zarządzania publicznego / Bartłomiej MARONA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 225 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 258). - ISBN 978-83-7252-770-7
2018
Impact of Public Management Approaches on Municipal Real Estate Management in Poland and The Netherlands / Bartłomiej MARONA, Annette van den Beemt-Tjeerdsma // Sustainability. - vol. 10, iss. 11 (2018), s. 1-15. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/4291/htm. - ISSN 2071-1050
2018
Nieruchomości publiczne jako przedmiot badań nauk o zarządzaniu = Public Real Estate as a Field of Management Research / Bartłomiej MARONA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (175) (2017), s. 197-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2017_NR_1_(175).pdf. - ISSN 0137-5466
2017
Discrete Choice Model of Residential Location in Krakow / Michal GLUSZAK, Bartlomiej MARONA // Journal of European Real Estate Research. - vol. 10 iss. 1 (2017), s. 4-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1753-9269
2017
Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland [on-line] / Agnieszka MAŁKOWSKA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA. - Toruń : Institute of Economic Research, 2017. - 12 s. - Summ. - Bibliogr. - (Institute of Economic Research Working Papers ; no. 69). - Pełny tekst: http://www.badania-gospodarcze.pl/images/Working_Papers/2017_No_69.pdf
2017
Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland / Agnieszka MAŁKOWSKA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Contemporary Issues in Economy : Quantitative Methods [Dokument elektroniczny] / ed. Adam P. Balcerzak, Michał Bernard Pietrzak. - Toruń : Polska Akademia Nauk, 2017. - S. 197-208. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku angielski. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-65605-08-5. - Pełny tekst: http://dx.doi.org/10.24136/eep.proc.2017.5
2017
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA. - Cracow : Cracow University of Economics, 2016. - vol. 4, nr 2. - 160 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang.. - Tytuł numeru: Real Estate and Construction Economics. - Bibliogr. po rozdz. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/viewIssue/16/pdf_15. - ISSN 2353-883X
2016
Źródła finansowania inwestycji gmin i uwarunkowania ich wyboru na przykładzie gmin województwa małopolskiego / Iwona Kik ; Promotor: Adam NALEPKA ; Promotor pomocniczy: Bartłomiej MARONA. - Kraków, 2016. - 233 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003257
2016
Public Management in a Real Estate Area - Some Empirical Evidence from Polish Municipalities / Bartłomiej MARONA // Real Estate Management and Valuation. - vol. 24, no. 4 (2016), s. 16-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/remav.2016.24.issue-4/remav-2016-0026/remav-2016-0026.xml
2016
Editorial / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA. - Cracow : Cracow University of Economics, 2016. - vol. 4, nr 2 (2016), s. 7-8. - Tytuł numeru: Real Estate and Construction Economics. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/188/pdf. - ISSN 2353-883X
2016
Wykorzystanie środków zwrotnych na realizację inwestycji gmin w województwie małopolskim = The Use of Repayable Funds for Municipality Investments in Małopolska Province / Iwona Kik, Bartłomiej MARONA, Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016), s. 35-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
2016
Niesprawności w zarządzaniu nieruchomościami gmin w Polsce na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = Inefficient Practices in Municipal Property Management in Poland : the Case of Krakow Metropolitan Area / Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2(96) (2016), s. 49-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
2016
Tenant Mix Structure in Shopping Centres : Some Empirical Analyses from Poland / Bartłomiej MARONA, Anna Wilk // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA. - vol. 4, nr 2 (2016), s. 51-65. - Summ.. - Tytuł numeru: Real Estate and Construction Economics. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/137/pdf. - ISSN 2353-883X
2016
Podatek katastralny : ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA. - Warszawa : Poltext, 2015. - 256 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Nieruchomości - Poltext). - ISBN 978-83-7561-497-8
2015
Wpływ wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce = The Impact of Property Tax Reform on Housing Costs in Poland / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (92) (2015), s. 5-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
2015
XXXI Konferencja American Real Estate Society (Fort Myers, Floryda, USA, 14-18 kwietnia 2015 roku) / Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (92) (2015), s. 62-63. - Pełny tekst: http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/92_10.pdf. - ISSN 1231-8841
2015
Wpływ wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2014), s. 171-201. - Bibliogr.
2014
Property Tax and the Fiscal Independence of Polish Local Government = Podatok na majno ta fìskalʹna nezaležnìstʹ polʹsʹkogo mìscevogo samovrâduvannâ / Michal GLUSZAK, Bartlomiej MARONA // Aktual'ní Problemi Ekonomìki = Actual Problems of Economics. - No. 6(156) (2014), s. 364-373. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 1993-6788
2014
Podatek od nieruchomości w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / Bartłomiej MARONA // Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. - nr 4 (42) (2014), s. 57-61. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.srmww.pl/images/biuletyny/2014/Biuletyn%20SRMWW%204(2014).pdf. - ISSN 1731-1829
2014
The Rationality of Real Estate Management : the Aims of Ownership in the Private and Public Sector = Racjonalność gospodarowania nieruchomościami w kontekście celów posiadania nieruchomości w sektorze prywatnym i publicznym / Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - nr 90 (4) (2014), s. 77-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
2014
The Ties that Bind? Real Estate Education in Europe and Regulatory Framework in Poland / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK // New Educational Review. - Vol. 35, No. 1 (2014), s. 187-201. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1732-6729
2014
Zakres wykorzystania narzędzi zarządzania publicznego przez wybrane urzędy miast w Polsce w kontekście obsługi inwestorów = Public Management Tools in the Context of Investor service : Case of Polish Municipalities / Bartłomiej MARONA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 4 (2014), s. 275-286. - Streszcz., Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_18.pdf. - ISSN 2084-5189
2014
Popytowe uwarunkowania polityki mieszkaniowej na szczeblu lokalnym / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA. - (2013), s. 33-47. - Bibliogr.
2013
Popyt mieszkaniowy a przestrzeń miejska - przegląd literatury / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // Ekonomia = Economics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Nr 3(24) (2013), s. 119-133. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-5977
2013
Use of the Agency Theory to Analyze the Commissioning System of Commune Real Estate Management / Bartłomiej MARONA // Real Estate Management and Valuation [on-line]. - vol. 21, iss. 3 (2013), s. 43-50. - Summ.. - [odczyt: 08.10.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.degruyter.com/view/j/remav.2013.21.issue-3/remav-2013-0025/remav-2013-0025.xml?format=INT
2013
Non-fiscal Incentives and Challenges of Property Tax Reform in Poland = Pozafiskalne bodźce oraz wyzwania reformy opodatkowania nieruchomości w Polsce / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA, Paweł OLEKSY // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 86(4) (2013), s. 54-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
2013
Bariery realizacji inwestycji zależne od gminy a atrakcyjność inwestycyjna polskich miast = Review of Local Barriers to Investment in the Context of Investment Attractiveness of Polish Cities / Bartłomiej MARONA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 155 (2013), s. 241-251. - Summ.. - Tytuł numeru: Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe. - Bibliogr. - ISSN 2083-8611
2013
Analiza możliwości wykorzystania doświadczeń nadzoru korporacyjnego do usprawnienia nadzoru właścicielskiego w gminie = Using Corporate Governance Experience to Improve Ownership Supervision in Commune / Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013), s. 257-269. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wsei.edu.pl/files/wydawnictwa/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf#page=257&view=Fit. - ISSN 1734-5391
2013
VIII Seminarium dydaktyczne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości (Aalto, 30 listopad - 1 grudzień 2012 roku) / Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 83 (2013), s. 72-73. - ISSN 1231-8841
2013
Wykorzystanie modelu VECM do analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski w latach 1996-2010 = The Analysis of the Influence of Foreign Direct Investment on Polish Economy in 1996-2010 Using VECM Methodology / Bartłomiej MARONA, Agnieszka Bieniek // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia. - Vol. 44, nr 2 (2013), s. 333-350. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2013.022/2930. - ISSN 2080-0339
2013
Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych / Małgorzata ZIĘBA, Marcin SURÓWKA, Agnieszka TELEGA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Bartłomiej MARONA, Małgorzata UHRUSKA, Michał GŁUSZAK, Joanna WĘGRZYN // W: Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA. - (2012), s. 62-150
2012
Podstawy gospodarowania nieruchomościami / Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 83, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-592-5
2012
Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy / Bartłomiej MARONA, Adam NALEPKA // W: Strategie rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 171-181. - ISBN 978-83-931128-7-6
2012
Zasób nieruchomości w dyspozycji szkół / Stanisław BELNIAK, Bartłomiej MARONA, Katarzyna KANIA // W: Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA. - (2012), s. 58-77
2012
Diagnoza zarządzania nieruchomościami w wybranych szkołach / Katarzyna KANIA, Joanna WĘGRZYN, Marcin SURÓWKA, Małgorzata UHRUSKA, Małgorzata ZIĘBA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA. - (2012), s. 111-197
2012
Ocena racjonalności gospodarowania a cele posiadania nieruchomości w sektorze prywatnym i publicznym = Rational Real Estate Management in the Context of Ownership Goals in Private and Public Sector / Bartłomiej MARONA // W: Efektywność źródłem bogactwa narodów : V Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 23-25 stycznia 2012 = Efficiency as a Source of the Wealth of Nations : V International Scientific Conference, 23-25 January 2012. - (2012)15 ekranów. - Summ.
2012
Nadzór nad rozdysponowanymi nieruchomościami gminy jako warunek racjonalnego gospodarowania = Ownership Supervision as a Condition of Rational Municipal Property Management in Poland / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 223 (2012), s. s. 77-94. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Z prac Katedry Inwestycji i Nieruchomości : wybrane problemy rynku nieruchomości w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
2012
Krótkoterminowa prognoza rozwoju rynku nieruchomości handlowych i biurowych w Krakowie = Office and Retail Real Estate Market in Krakow - Short Term Forecast / Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 80 (2012), s. 38-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
2012
Selected Aspects of Economic and Spatial Neutrality of a Property Tax : a Literature Review / Pawel OLEKSY, Michał GŁUSZAK, Bartlomiej MARONA // W: Stroitelno predpriemačestvo i nedvižima sobstvenost = Construction Entrepreneurship and Real Property. - (2012), s. 101-108. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue-varna.bg/Uploads/milen_marinov/Publishing_house_bg/27_nauchna_konferenciq.pdf#page=44=Fit. - ISSN 1313-2369
2012
The European Portfolio Management Challenge / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 79 (2012), s. 68-69. - ISSN 1231-8841
2012
Investment Attractiveness of Polish Cities in the Context of Local Governments' Attitude towards Investors = Atrakcyjność inwestycyjna polskich miast w kontekście aktywności samorządu terytorialnego wobec inwestorów / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK, Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4(82) (2012), s. 32-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
2012
Rynek nieruchomości w gminach województwa małopolskiego : komunikat z badań = Real Estate Market in Małopolska : Report of Survey / Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 78 (2011), s. 62-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
2011
XXIII Konferencja European Network of Housing Research / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 77 (2011), s. 68-69. - ISSN 1231-8841
2011
Niesprawności w gospodarowaniu nieruchomościami komunalnymi w Polsce = Malfunctional Practices in Municipal Property Management in Poland / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK // W: Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA. - Kraków : Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 223-231. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-80-8
2011
The Change in the Role and Significance of the Company Board in View of Major Theories of Corporate Governance / Bartłomiej MARONA, Adam NALEPKA // W: Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011. - S. 93-107. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-35-8
2011
Kierunki doskonalenia nadzoru właścicielskiego w spółkach tworzonych przez gminy = Ownership Supervision in Polish Gminas Enterprises - Suggestions for Improvement / Bartłomiej MARONA, Adam NALEPKA // W: Strategie zarządzania majątkiem trwałym w organizacjach gospodarczych / red. nauk. Józef Szabłowski. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2011. - S. 79-94. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-60432-75-4
2011
Bariery w prowadzeniu działalności landdeweloperskiej na przykładzie Krakowa = Barriers to Land Development - the Example of Cracow and Its Surroundings / Katarzyna KANIA, Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 192 (2011), s. 81-92. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Stan i tendencje rozwoju rynku nieruchomości. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
2011
Kształcenie w zakresie gospodarowania nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - oczekiwania i perspektywy zawodowe studentów = Real Estate Education at the Cracow University of Economics - Report of Survey / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 76 (2011), s. 56-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
2011
Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad rozdysponowanymi nieruchomościami w gminach w Polsce = Ownership Supervision of Real Estate at the Disposal of Municipalities in Poland / Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 850 (2011), s. 77-91. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
2011
Housing Demand, Urban Sprawl and Gated Societies : Evidence from Poland / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Mixité : an Urban and Housing Issue : Mixing People, Housing and Activities as the Urban Challenge of the Future [Dokument elektroniczny]. - Toulouse : ENHR, 2011. - S. 1-11. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.enhr.net/documents/2011%20France/WS08/Paper-MichalGluszakBartlomiejMarona-WS08.pdf
2011
Heterogeneity and Clustering of Housing Demand : Case Study / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // Journal of International Studies. - vol. 4, no 1 (2011), s. 89-97. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171281295. - ISSN 2071-8330
2011
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami handlowo-usługowymi / Małgorzata ZIĘBA, Agnieszka TELEGA, Joanna WĘGRZYN, Bartłomiej MARONA // W: Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2010), s. 93-126
2010
Możliwości wykorzystania narzędzi nadzoru właścicielskiego do racjonalizacji gospodarowania nieruchomościami gminy = Proprietary Supervision as a Tool in More Efficient Municipal Real Estate Management / Bartłomiej MARONA ; Promotor: Adam NALEPKA. - Kraków, 2010. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001942
2010
Obszary zarządzania nieruchomością komercyjną / Adam NALEPKA, Joanna WĘGRZYN, Bartłomiej MARONA // W: Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2010), s. 24-59
2010
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami magazynowymi / Katarzyna KANIA, Joanna WĘGRZYN, Bartłomiej MARONA // W: Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2010), s. 127-151
2010
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami biurowymi / Małgorzata UHRUSKA, Marcin SURÓWKA, Bartłomiej MARONA // W: Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2010), s. 60-92
2010
Zakres i cel nadzoru właścicielskiego w kontekście gospodarowania nieruchomościami gminy w Polsce = The Scope and Goal of Ownership Supervision in Managing Local Government Real Estate in Poland / Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010), s. 89-99. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169647637. - ISSN 1898-6447
2010
Realizacja nadzoru właścicielskiego nad nieruchomościami komunalnymi w miastach Polski na prawach powiatu = Proprietary Supervision in Municipal Real Estate Management in Polish Powiat Towns / Bartłomiej MARONA, Adam NALEPKA // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 17, nr 4 (2009), s. 37-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/17/XVII_4.pdf. - ISSN 1733-2478
2009
Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa / kierownik projektu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Marcin SURÓWKA, Agnieszka TELEGA, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 190 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
2009
Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy zarządzającymi nieruchomościami otrzymanymi w trwały zarząd = Ownership Supervision of Local Authority Organisational Units Exercising Long-term Management of Real Estate / Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008), s. 93-102. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=158023493. - ISSN 1898-6447
2008
Land Assembly Costs in Development Projects : Investment Assessment and Market Consequences / Michal GLUSZAK, Bartłomiej MARONA // KSI Transactions on Knowledge Society. - vol. 1, nr 3 (2008), s. 155-158. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tksi.org/JOURNAL-KSI/PAPER-PDF-2008/2008-3-1-36.pdf. - ISSN 1313-4787
2008
Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Stanisław MACIEJOWSKI, Małgorzata ZIĘBA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Marcin SURÓWKA, Agnieszka TELEGA, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WĘGRZYN. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 150 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
2008
Nadzór właścicielski gminy nad jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie kodeksu spółek handlowych = Local Authority Supervision of Organisational Units Operating on the Basis of the Commercial Companies' Code / Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 792 (2008), s. 81-96. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=163208343. - ISSN 1898-6447
2008
Land Assembly Projects in Poland : the Evidence from Krakow / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007. - S. 40-46. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-227-2778-5
2007
Zarządzanie finansami gminy na przykładzie dochodów z nieruchomości = Municipal Financial Management - Gmina's Real Estate Revenues Example / Adam NALEPKA, Bartłomiej MARONA // W: Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 455. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, ISSN 1232-5821 ; nr 50, t. 2. Czas na Pieniądz). - S. 589-601. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2007
Ocena możliwości zwiększenia dochodów gmin z mienia nieruchomego = Revenues From Real Estate in Local Governance Budget - Prospects for Their Increasing / Bartłomiej MARONA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1183 (2007), s. 258-269. - Summ.. - Tytuł numeru: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
2007
Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WALCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2007. - 172 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
2007
Nabywanie gruntów w działalności deweloperskiej - wartość nieruchomości, problemy prawne i ryzyko = Land Acquisition in Land-Deweloping Process : Legal Problems, Risk and Real Estate Value / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK // W: Strategie inwestowania w nieruchomości / red. Krystyna Dziworska, Tom G. Geurts, Piotr Lorens. - Warszawa : Urbanista, 2007. - (Biblioteka "Urbanisty" ; 11). - S. 146-152. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89649-16-4
2007
Organizacyjne uwarunkowania nadzoru właścicielskiego nad majątkiem komunalnym na przykładzie miasta Krosna / Bartłomiej MARONA, Barbara Wojnar // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 61 (2007), s. 30-33. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
2007
Efektywność wykorzystania nieruchomości a dochody gmin = Efficiency of Managing Real Estate in the Context of Local Government Revenues / Bartłomiej MARONA // W: Efektywność źródłem bogactwa narodów / red. nauk. Tadeusz Dudycz. - Łódź; Wrocław : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania; Akademia Ekonomiczna, 2006. - (Przedsiębiorczość i Zarządzanie, ISSN 1733-2486 ; t. 7, z. 1A). - S. 324-332. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60230-03-9
2006
Opodatkowanie nieruchomości w Polsce w świetle rozwiązań w wybranych krajach świata / Bartłomiej MARONA // W: Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.) / red. Adam NALEPKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006. - S. 323-333. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-327-4
2006
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic / Kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Stanisław MACIEJOWSKI, Michał GŁUSZAK, Małgorzata ZIĘBA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WALCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 119, [2] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
2006
Problemy zarządzania komunalnym zasobem nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru właścicielskiego = Municipal Real Estate Management Issues : the Problem of Corporate Governance / Adam NALEPKA, Bartłomiej MARONA // W: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym / red. Stanisław Rudolf. - Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - S. 199-213. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-932-9
2006
System opodatkowania nieruchomości w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach europejskich = The Property Taxation System in Poland Compared to Solutions Applied in Selected European Countries / Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 703 (2006), s. 115-128. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=111129665. - ISSN 0208-7944
2006
Możliwości i warunki zwiększenia dochodów gmin z nieruchomości / Bartłomiej MARONA, Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 57-58 (2006), s. 9-15. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
2006
Property Tax System in Poland - a Question of Reform? / Bartłomiej MARONA, Michal GLUSZAK // W: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2005. - S. 151-154. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-227-2276-6
2005
Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 119 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
2005
Restrukturyzacja majątkowa w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach = Restructuring Wealth in Privatised Businesses / Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 687 (2005), s. 131-144. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=88557397. - ISSN 0208-7944
2005
The Role of Property Tax in Local Government Revenues in Poland [on-line] / Adam NALEPKA, Bartlomiej MARONA, Agnieszka MALKOWSKA // W: Book of Abstracts : 2005 European Real Estate Society conference in association with the International Real Estate Society [on-line]. - b.m. : b.w., 2005. - 1 ekran. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: https://eres.architexturez.net/doc/oai-eres-id-eres2005-261
2005
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych / Adam NALEPKA, Bartłomiej MARONA // W: Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 roku. - Warszawa : Ministerstwo Skarbu Państwa, 2005. - S. 144-167. - [odczyt: 28.03.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://bip.msp.gov.pl/ftp/dokumenty/bip/raport/Raport_o_przeksztalceniach_wlasnosciowych_w_2004_r_.pdf
2005
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych / Adam NALEPKA, Bartłomiej MARONA // W: Współczesne formy i kierunki inwestowania w Europie / red. H. Henzel. - Katowice : Ustroń : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005. - S. 125-135. - Bibliogr.
2005
Foreigners on the Polish Agricultural Land Market / Bartłomiej MARONA, Małgorzata UHRUSKA // W: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2004. - S. 157-161. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-227-2111-5
2004
Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Katarzyna KANIA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 140 [15] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
2004
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Stanisław BELNIAK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Michał GŁUSZAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 157 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
2003
Books:
Year
Zarządzanie nieruchomościami gmin jako obszar teoretycznych rozważań i badań empirycznych w ramach zarządzania publicznego / Bartłomiej MARONA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 225 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 258). - ISBN 978-83-7252-770-7 2018
Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland [on-line] / Agnieszka MAŁKOWSKA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA. - Toruń : Institute of Economic Research, 2017. - 12 s. - Summ. - Bibliogr. - (Institute of Economic Research Working Papers ; no. 69). - Pełny tekst: http://www.badania-gospodarcze.pl/images/Working_Papers/2017_No_69.pdf 2017
Podatek katastralny : ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA. - Warszawa : Poltext, 2015. - 256 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Nieruchomości - Poltext). - ISBN 978-83-7561-497-8 2015
Podstawy gospodarowania nieruchomościami / Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 83, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-592-5 2012
Chapters:
Year
Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland / Agnieszka MAŁKOWSKA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Contemporary Issues in Economy : Quantitative Methods [Dokument elektroniczny] / ed. Adam P. Balcerzak, Michał Bernard Pietrzak. - Toruń : Polska Akademia Nauk, 2017. - S. 197-208. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku angielski. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-65605-08-5. - Pełny tekst: http://dx.doi.org/10.24136/eep.proc.2017.5 2017
Editorial / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA. - Cracow : Cracow University of Economics, 2016. - vol. 4, nr 2 (2016), s. 7-8. - Tytuł numeru: Real Estate and Construction Economics. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/188/pdf. - ISSN 2353-883X 2016
Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy / Bartłomiej MARONA, Adam NALEPKA // W: Strategie rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 171-181. - ISBN 978-83-931128-7-6 2012
Ocena racjonalności gospodarowania a cele posiadania nieruchomości w sektorze prywatnym i publicznym = Rational Real Estate Management in the Context of Ownership Goals in Private and Public Sector / Bartłomiej MARONA // W: Efektywność źródłem bogactwa narodów : V Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 23-25 stycznia 2012 = Efficiency as a Source of the Wealth of Nations : V International Scientific Conference, 23-25 January 2012. - (2012)15 ekranów. - Summ. 2012
Niesprawności w gospodarowaniu nieruchomościami komunalnymi w Polsce = Malfunctional Practices in Municipal Property Management in Poland / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK // W: Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA. - Kraków : Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 223-231. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-80-8 2011
The Change in the Role and Significance of the Company Board in View of Major Theories of Corporate Governance / Bartłomiej MARONA, Adam NALEPKA // W: Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011. - S. 93-107. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-35-8 2011
Kierunki doskonalenia nadzoru właścicielskiego w spółkach tworzonych przez gminy = Ownership Supervision in Polish Gminas Enterprises - Suggestions for Improvement / Bartłomiej MARONA, Adam NALEPKA // W: Strategie zarządzania majątkiem trwałym w organizacjach gospodarczych / red. nauk. Józef Szabłowski. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2011. - S. 79-94. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-60432-75-4 2011
Housing Demand, Urban Sprawl and Gated Societies : Evidence from Poland / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Mixité : an Urban and Housing Issue : Mixing People, Housing and Activities as the Urban Challenge of the Future [Dokument elektroniczny]. - Toulouse : ENHR, 2011. - S. 1-11. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.enhr.net/documents/2011%20France/WS08/Paper-MichalGluszakBartlomiejMarona-WS08.pdf 2011
Land Assembly Projects in Poland : the Evidence from Krakow / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007. - S. 40-46. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-227-2778-5 2007
Zarządzanie finansami gminy na przykładzie dochodów z nieruchomości = Municipal Financial Management - Gmina's Real Estate Revenues Example / Adam NALEPKA, Bartłomiej MARONA // W: Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 455. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, ISSN 1232-5821 ; nr 50, t. 2. Czas na Pieniądz). - S. 589-601. - Summ., streszcz. - Bibliogr. 2007
Nabywanie gruntów w działalności deweloperskiej - wartość nieruchomości, problemy prawne i ryzyko = Land Acquisition in Land-Deweloping Process : Legal Problems, Risk and Real Estate Value / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK // W: Strategie inwestowania w nieruchomości / red. Krystyna Dziworska, Tom G. Geurts, Piotr Lorens. - Warszawa : Urbanista, 2007. - (Biblioteka "Urbanisty" ; 11). - S. 146-152. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89649-16-4 2007
Efektywność wykorzystania nieruchomości a dochody gmin = Efficiency of Managing Real Estate in the Context of Local Government Revenues / Bartłomiej MARONA // W: Efektywność źródłem bogactwa narodów / red. nauk. Tadeusz Dudycz. - Łódź; Wrocław : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania; Akademia Ekonomiczna, 2006. - (Przedsiębiorczość i Zarządzanie, ISSN 1733-2486 ; t. 7, z. 1A). - S. 324-332. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60230-03-9 2006
Opodatkowanie nieruchomości w Polsce w świetle rozwiązań w wybranych krajach świata / Bartłomiej MARONA // W: Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.) / red. Adam NALEPKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006. - S. 323-333. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-327-4 2006
Problemy zarządzania komunalnym zasobem nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru właścicielskiego = Municipal Real Estate Management Issues : the Problem of Corporate Governance / Adam NALEPKA, Bartłomiej MARONA // W: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym / red. Stanisław Rudolf. - Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - S. 199-213. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-932-9 2006
Property Tax System in Poland - a Question of Reform? / Bartłomiej MARONA, Michal GLUSZAK // W: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2005. - S. 151-154. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-227-2276-6 2005
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych / Adam NALEPKA, Bartłomiej MARONA // W: Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 roku. - Warszawa : Ministerstwo Skarbu Państwa, 2005. - S. 144-167. - [odczyt: 28.03.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://bip.msp.gov.pl/ftp/dokumenty/bip/raport/Raport_o_przeksztalceniach_wlasnosciowych_w_2004_r_.pdf 2005
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych / Adam NALEPKA, Bartłomiej MARONA // W: Współczesne formy i kierunki inwestowania w Europie / red. H. Henzel. - Katowice : Ustroń : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005. - S. 125-135. - Bibliogr. 2005
Foreigners on the Polish Agricultural Land Market / Bartłomiej MARONA, Małgorzata UHRUSKA // W: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2004. - S. 157-161. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-227-2111-5 2004
Articles:
Year
Spatial Interdependence in Property Taxation : the Case of Polish Municipalities / Agnieszka MAŁKOWSKA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // Equilibrium. - vol. 13, iss. 2 (2018), s. 265-283. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/775/747. - ISSN 1689-765X 2018
Impact of Public Management Approaches on Municipal Real Estate Management in Poland and The Netherlands / Bartłomiej MARONA, Annette van den Beemt-Tjeerdsma // Sustainability. - vol. 10, iss. 11 (2018), s. 1-15. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/4291/htm. - ISSN 2071-1050 2018
Nieruchomości publiczne jako przedmiot badań nauk o zarządzaniu = Public Real Estate as a Field of Management Research / Bartłomiej MARONA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (175) (2017), s. 197-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2017_NR_1_(175).pdf. - ISSN 0137-5466 2017
Discrete Choice Model of Residential Location in Krakow / Michal GLUSZAK, Bartlomiej MARONA // Journal of European Real Estate Research. - vol. 10 iss. 1 (2017), s. 4-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1753-9269 2017
Public Management in a Real Estate Area - Some Empirical Evidence from Polish Municipalities / Bartłomiej MARONA // Real Estate Management and Valuation. - vol. 24, no. 4 (2016), s. 16-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/remav.2016.24.issue-4/remav-2016-0026/remav-2016-0026.xml 2016
Wykorzystanie środków zwrotnych na realizację inwestycji gmin w województwie małopolskim = The Use of Repayable Funds for Municipality Investments in Małopolska Province / Iwona Kik, Bartłomiej MARONA, Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016), s. 35-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447 2016
Niesprawności w zarządzaniu nieruchomościami gmin w Polsce na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = Inefficient Practices in Municipal Property Management in Poland : the Case of Krakow Metropolitan Area / Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2(96) (2016), s. 49-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841 2016
Tenant Mix Structure in Shopping Centres : Some Empirical Analyses from Poland / Bartłomiej MARONA, Anna Wilk // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA. - vol. 4, nr 2 (2016), s. 51-65. - Summ.. - Tytuł numeru: Real Estate and Construction Economics. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/137/pdf. - ISSN 2353-883X 2016
Wpływ wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce = The Impact of Property Tax Reform on Housing Costs in Poland / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (92) (2015), s. 5-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841 2015
Property Tax and the Fiscal Independence of Polish Local Government = Podatok na majno ta fìskalʹna nezaležnìstʹ polʹsʹkogo mìscevogo samovrâduvannâ / Michal GLUSZAK, Bartlomiej MARONA // Aktual'ní Problemi Ekonomìki = Actual Problems of Economics. - No. 6(156) (2014), s. 364-373. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 1993-6788 2014
Podatek od nieruchomości w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / Bartłomiej MARONA // Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. - nr 4 (42) (2014), s. 57-61. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.srmww.pl/images/biuletyny/2014/Biuletyn%20SRMWW%204(2014).pdf. - ISSN 1731-1829 2014
The Rationality of Real Estate Management : the Aims of Ownership in the Private and Public Sector = Racjonalność gospodarowania nieruchomościami w kontekście celów posiadania nieruchomości w sektorze prywatnym i publicznym / Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - nr 90 (4) (2014), s. 77-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841 2014
The Ties that Bind? Real Estate Education in Europe and Regulatory Framework in Poland / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK // New Educational Review. - Vol. 35, No. 1 (2014), s. 187-201. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1732-6729 2014
Zakres wykorzystania narzędzi zarządzania publicznego przez wybrane urzędy miast w Polsce w kontekście obsługi inwestorów = Public Management Tools in the Context of Investor service : Case of Polish Municipalities / Bartłomiej MARONA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 4 (2014), s. 275-286. - Streszcz., Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_18.pdf. - ISSN 2084-5189 2014
Popyt mieszkaniowy a przestrzeń miejska - przegląd literatury / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // Ekonomia = Economics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Nr 3(24) (2013), s. 119-133. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-5977 2013
Use of the Agency Theory to Analyze the Commissioning System of Commune Real Estate Management / Bartłomiej MARONA // Real Estate Management and Valuation [on-line]. - vol. 21, iss. 3 (2013), s. 43-50. - Summ.. - [odczyt: 08.10.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.degruyter.com/view/j/remav.2013.21.issue-3/remav-2013-0025/remav-2013-0025.xml?format=INT 2013
Non-fiscal Incentives and Challenges of Property Tax Reform in Poland = Pozafiskalne bodźce oraz wyzwania reformy opodatkowania nieruchomości w Polsce / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA, Paweł OLEKSY // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 86(4) (2013), s. 54-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841 2013
Bariery realizacji inwestycji zależne od gminy a atrakcyjność inwestycyjna polskich miast = Review of Local Barriers to Investment in the Context of Investment Attractiveness of Polish Cities / Bartłomiej MARONA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 155 (2013), s. 241-251. - Summ.. - Tytuł numeru: Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe. - Bibliogr. - ISSN 2083-8611 2013
Analiza możliwości wykorzystania doświadczeń nadzoru korporacyjnego do usprawnienia nadzoru właścicielskiego w gminie = Using Corporate Governance Experience to Improve Ownership Supervision in Commune / Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013), s. 257-269. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wsei.edu.pl/files/wydawnictwa/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf#page=257&view=Fit. - ISSN 1734-5391 2013
Wykorzystanie modelu VECM do analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski w latach 1996-2010 = The Analysis of the Influence of Foreign Direct Investment on Polish Economy in 1996-2010 Using VECM Methodology / Bartłomiej MARONA, Agnieszka Bieniek // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia. - Vol. 44, nr 2 (2013), s. 333-350. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2013.022/2930. - ISSN 2080-0339 2013
Nadzór nad rozdysponowanymi nieruchomościami gminy jako warunek racjonalnego gospodarowania = Ownership Supervision as a Condition of Rational Municipal Property Management in Poland / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 223 (2012), s. s. 77-94. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Z prac Katedry Inwestycji i Nieruchomości : wybrane problemy rynku nieruchomości w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374 2012
Krótkoterminowa prognoza rozwoju rynku nieruchomości handlowych i biurowych w Krakowie = Office and Retail Real Estate Market in Krakow - Short Term Forecast / Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 80 (2012), s. 38-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841 2012
Selected Aspects of Economic and Spatial Neutrality of a Property Tax : a Literature Review / Pawel OLEKSY, Michał GŁUSZAK, Bartlomiej MARONA // W: Stroitelno predpriemačestvo i nedvižima sobstvenost = Construction Entrepreneurship and Real Property. - (2012), s. 101-108. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue-varna.bg/Uploads/milen_marinov/Publishing_house_bg/27_nauchna_konferenciq.pdf#page=44=Fit. - ISSN 1313-2369 2012
Investment Attractiveness of Polish Cities in the Context of Local Governments' Attitude towards Investors = Atrakcyjność inwestycyjna polskich miast w kontekście aktywności samorządu terytorialnego wobec inwestorów / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK, Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4(82) (2012), s. 32-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841 2012
Rynek nieruchomości w gminach województwa małopolskiego : komunikat z badań = Real Estate Market in Małopolska : Report of Survey / Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 78 (2011), s. 62-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841 2011
Bariery w prowadzeniu działalności landdeweloperskiej na przykładzie Krakowa = Barriers to Land Development - the Example of Cracow and Its Surroundings / Katarzyna KANIA, Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 192 (2011), s. 81-92. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Stan i tendencje rozwoju rynku nieruchomości. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374 2011
Kształcenie w zakresie gospodarowania nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - oczekiwania i perspektywy zawodowe studentów = Real Estate Education at the Cracow University of Economics - Report of Survey / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 76 (2011), s. 56-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841 2011
Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad rozdysponowanymi nieruchomościami w gminach w Polsce = Ownership Supervision of Real Estate at the Disposal of Municipalities in Poland / Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 850 (2011), s. 77-91. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447 2011
Heterogeneity and Clustering of Housing Demand : Case Study / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // Journal of International Studies. - vol. 4, no 1 (2011), s. 89-97. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171281295. - ISSN 2071-8330 2011
Zakres i cel nadzoru właścicielskiego w kontekście gospodarowania nieruchomościami gminy w Polsce = The Scope and Goal of Ownership Supervision in Managing Local Government Real Estate in Poland / Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010), s. 89-99. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169647637. - ISSN 1898-6447 2010
Realizacja nadzoru właścicielskiego nad nieruchomościami komunalnymi w miastach Polski na prawach powiatu = Proprietary Supervision in Municipal Real Estate Management in Polish Powiat Towns / Bartłomiej MARONA, Adam NALEPKA // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 17, nr 4 (2009), s. 37-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/17/XVII_4.pdf. - ISSN 1733-2478 2009
Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy zarządzającymi nieruchomościami otrzymanymi w trwały zarząd = Ownership Supervision of Local Authority Organisational Units Exercising Long-term Management of Real Estate / Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008), s. 93-102. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=158023493. - ISSN 1898-6447 2008
Land Assembly Costs in Development Projects : Investment Assessment and Market Consequences / Michal GLUSZAK, Bartłomiej MARONA // KSI Transactions on Knowledge Society. - vol. 1, nr 3 (2008), s. 155-158. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tksi.org/JOURNAL-KSI/PAPER-PDF-2008/2008-3-1-36.pdf. - ISSN 1313-4787 2008
Nadzór właścicielski gminy nad jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie kodeksu spółek handlowych = Local Authority Supervision of Organisational Units Operating on the Basis of the Commercial Companies' Code / Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 792 (2008), s. 81-96. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=163208343. - ISSN 1898-6447 2008
Ocena możliwości zwiększenia dochodów gmin z mienia nieruchomego = Revenues From Real Estate in Local Governance Budget - Prospects for Their Increasing / Bartłomiej MARONA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1183 (2007), s. 258-269. - Summ.. - Tytuł numeru: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445 2007
Organizacyjne uwarunkowania nadzoru właścicielskiego nad majątkiem komunalnym na przykładzie miasta Krosna / Bartłomiej MARONA, Barbara Wojnar // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 61 (2007), s. 30-33. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841 2007
System opodatkowania nieruchomości w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach europejskich = The Property Taxation System in Poland Compared to Solutions Applied in Selected European Countries / Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 703 (2006), s. 115-128. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=111129665. - ISSN 0208-7944 2006
Możliwości i warunki zwiększenia dochodów gmin z nieruchomości / Bartłomiej MARONA, Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 57-58 (2006), s. 9-15. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841 2006
Restrukturyzacja majątkowa w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach = Restructuring Wealth in Privatised Businesses / Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 687 (2005), s. 131-144. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=88557397. - ISSN 0208-7944 2005
Editorial:
Year
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA. - Cracow : Cracow University of Economics, 2016. - vol. 4, nr 2. - 160 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang.. - Tytuł numeru: Real Estate and Construction Economics. - Bibliogr. po rozdz. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/viewIssue/16/pdf_15. - ISSN 2353-883X 2016
Doctoral dissertations:
Year
Źródła finansowania inwestycji gmin i uwarunkowania ich wyboru na przykładzie gmin województwa małopolskiego / Iwona Kik ; Promotor: Adam NALEPKA ; Promotor pomocniczy: Bartłomiej MARONA. - Kraków, 2016. - 233 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003257 2016
Możliwości wykorzystania narzędzi nadzoru właścicielskiego do racjonalizacji gospodarowania nieruchomościami gminy = Proprietary Supervision as a Tool in More Efficient Municipal Real Estate Management / Bartłomiej MARONA ; Promotor: Adam NALEPKA. - Kraków, 2010. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001942 2010
Unpublished:
Year
Wpływ wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2014), s. 171-201. - Bibliogr. 2014
Popytowe uwarunkowania polityki mieszkaniowej na szczeblu lokalnym / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA. - (2013), s. 33-47. - Bibliogr. 2013
Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych / Małgorzata ZIĘBA, Marcin SURÓWKA, Agnieszka TELEGA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Bartłomiej MARONA, Małgorzata UHRUSKA, Michał GŁUSZAK, Joanna WĘGRZYN // W: Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA. - (2012), s. 62-150 2012
Zasób nieruchomości w dyspozycji szkół / Stanisław BELNIAK, Bartłomiej MARONA, Katarzyna KANIA // W: Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA. - (2012), s. 58-77 2012
Diagnoza zarządzania nieruchomościami w wybranych szkołach / Katarzyna KANIA, Joanna WĘGRZYN, Marcin SURÓWKA, Małgorzata UHRUSKA, Małgorzata ZIĘBA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA. - (2012), s. 111-197 2012
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami handlowo-usługowymi / Małgorzata ZIĘBA, Agnieszka TELEGA, Joanna WĘGRZYN, Bartłomiej MARONA // W: Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2010), s. 93-126 2010
Obszary zarządzania nieruchomością komercyjną / Adam NALEPKA, Joanna WĘGRZYN, Bartłomiej MARONA // W: Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2010), s. 24-59 2010
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami magazynowymi / Katarzyna KANIA, Joanna WĘGRZYN, Bartłomiej MARONA // W: Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2010), s. 127-151 2010
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami biurowymi / Małgorzata UHRUSKA, Marcin SURÓWKA, Bartłomiej MARONA // W: Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2010), s. 60-92 2010
Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa / kierownik projektu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Marcin SURÓWKA, Agnieszka TELEGA, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 190 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. 2009
Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Stanisław MACIEJOWSKI, Małgorzata ZIĘBA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Marcin SURÓWKA, Agnieszka TELEGA, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WĘGRZYN. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 150 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 2008
Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WALCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2007. - 172 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 2007
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic / Kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Stanisław MACIEJOWSKI, Michał GŁUSZAK, Małgorzata ZIĘBA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WALCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 119, [2] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 2006
Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 119 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 2005
Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Katarzyna KANIA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 140 [15] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 2004
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Stanisław BELNIAK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Michał GŁUSZAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 157 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 2003
Other:
Year
XXXI Konferencja American Real Estate Society (Fort Myers, Floryda, USA, 14-18 kwietnia 2015 roku) / Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (92) (2015), s. 62-63. - Pełny tekst: http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/92_10.pdf. - ISSN 1231-8841 2015
VIII Seminarium dydaktyczne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości (Aalto, 30 listopad - 1 grudzień 2012 roku) / Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 83 (2013), s. 72-73. - ISSN 1231-8841 2013
The European Portfolio Management Challenge / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 79 (2012), s. 68-69. - ISSN 1231-8841 2012
XXIII Konferencja European Network of Housing Research / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 77 (2011), s. 68-69. - ISSN 1231-8841 2011
The Role of Property Tax in Local Government Revenues in Poland [on-line] / Adam NALEPKA, Bartlomiej MARONA, Agnieszka MALKOWSKA // W: Book of Abstracts : 2005 European Real Estate Society conference in association with the International Real Estate Society [on-line]. - b.m. : b.w., 2005. - 1 ekran. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: https://eres.architexturez.net/doc/oai-eres-id-eres2005-261 2005
Year
Małkowska A., Telega A., Głuszak M., Marona B., (2018), Spatial Interdependence in Property Taxation : the Case of Polish Municipalities, "Equilibrium", vol. 13, iss. 2, s. 265-283; http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/775/747
2018
Marona B., (2018), Zarządzanie nieruchomościami gmin jako obszar teoretycznych rozważań i badań empirycznych w ramach zarządzania publicznego, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 258), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 225 s.
2018
Marona B., van den Beemt-Tjeerdsma A., (2018), Impact of Public Management Approaches on Municipal Real Estate Management in Poland and The Netherlands, "Sustainability", vol. 10, iss. 11, s. 1-15; https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/4291/htm
2018
Marona B., (2017), Nieruchomości publiczne jako przedmiot badań nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (175), s. 197-206; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2017_NR_1_(175).pdf
2017
Głuszak M., Marona B., (2017), Discrete Choice Model of Residential Location in Krakow, "Journal of European Real Estate Research", vol. 10 iss. 1, s. 4-16.
2017
Małkowska A., Telega A., Głuszak M., Marona B., (2017), Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland, [on-line], Toruń : Institute of Economic Research, 12 s.
2017
Małkowska A., Telega A., Głuszak M., Marona B., (2017), Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland. [W:] Balcerzak , Pietrzak (red.), Contemporary Issues in Economy : Quantitative Methods [Dokument elektroniczny], Toruń : Polska Akademia Nauk, s. 197-208.
2017
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA Cracow : Cracow University of Economics, 2016. - vol. 4, nr 2. - 160 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - 2353-883X
2016
Kik I., (2016), Źródła finansowania inwestycji gmin i uwarunkowania ich wyboru na przykładzie gmin województwa małopolskiego, Prom. Nalepka A., Kraków : , 233 k.
2016
Marona B., (2016), Public Management in a Real Estate Area - Some Empirical Evidence from Polish Municipalities, "Real Estate Management and Valuation", vol. 24, no. 4, s. 16-22; https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/remav.2016.24.issue-4/remav-2016-0026/remav-2016-0026.xml
2016
Głuszak M., Marona B., (2016), Editorial. [W:] Głuszak M., Marona B. (red.), Entrepreneurial Business and Economics Review, Cracow : Cracow University of Economics, s. 7-8.
2016
Kik I., Marona B., Nalepka A., (2016), Wykorzystanie środków zwrotnych na realizację inwestycji gmin w województwie małopolskim, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (956), s. 35-49; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/935/886
2016
Marona B., (2016), Niesprawności w zarządzaniu nieruchomościami gmin w Polsce na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, "Świat Nieruchomości", nr 2(96), s. 49-53.
2016
Marona B., Wilk A., (2016), Tenant Mix Structure in Shopping Centres : Some Empirical Analyses from Poland, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 4, nr 2, s. 51-65; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/137/pdf
2016
Głuszak M., Marona B., (2015), Podatek katastralny: ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości, Warszawa : Poltext, 256 s.
2015
Głuszak M., Marona B., (2015), Wpływ wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, "Świat Nieruchomości", nr 2 (92), s. 5-11.
2015
Marona B., (2015), XXXI Konferencja American Real Estate Society (Fort Myers, Floryda, USA, 14-18 kwietnia 2015 roku), "Świat Nieruchomości", nr 2 (92), s. 62-63; http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/92_10.pdf
2015
Głuszak M., Marona B., (2014), Wpływ wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, s. 171-201.
2014
Głuszak M., Marona B., (2014), Property Tax and the Fiscal Independence of Polish Local Government, "Aktual'ní Problemi Ekonomìki", No. 6(156), s. 364-373.
2014
Marona B., (2014), Podatek od nieruchomości w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, "Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego", nr 4 (42), s. 57-61; http://www.srmww.pl/images/biuletyny/2014/Biuletyn%20SRMWW%204(2014).pdf
2014
Marona B., (2014), The Rationality of Real Estate Management : the Aims of Ownership in the Private and Public Sector, "Świat Nieruchomości", nr 90 (4), s. 77-82.
2014
Marona B., Głuszak M., (2014), The Ties that Bind? Real Estate Education in Europe and Regulatory Framework in Poland, "New Educational Review", Vol. 35, No. 1, s. 187-201.
2014
Marona B., (2014), Zakres wykorzystania narzędzi zarządzania publicznego przez wybrane urzędy miast w Polsce w kontekście obsługi inwestorów, "Zarządzanie i Finanse", R. 12, nr 4, s. 275-286; http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_18.pdf
2014
Głuszak M., Marona B., (2013), Popytowe uwarunkowania polityki mieszkaniowej na szczeblu lokalnym. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi, s. 33-47.
2013
Głuszak M., Marona B., (2013), Popyt mieszkaniowy a przestrzeń miejska - przegląd literatury, "Ekonomia", Nr 3(24), s. 119-133.
2013
Marona B., (2013), Use of the Agency Theory to Analyze the Commissioning System of Commune Real Estate Management, "Real Estate Management and Valuation" [on-line], vol. 21, iss. 3, s. 43-50; http://www.degruyter.com/view/j/remav.2013.21.issue-3/remav-2013-0025/remav-2013-0025.xml?format=INT
2013
Głuszak M., Marona B., Oleksy P., (2013), Non-fiscal Incentives and Challenges of Property Tax Reform in Poland, "Świat Nieruchomości", nr 86(4), s. 54-59.
2013
Marona B., (2013), Bariery realizacji inwestycji zależne od gminy a atrakcyjność inwestycyjna polskich miast, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 155, s. 241-251.
2013
Marona B., (2013), Analiza możliwości wykorzystania doświadczeń nadzoru korporacyjnego do usprawnienia nadzoru właścicielskiego w gminie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 9, s. 257-269; http://www.wsei.edu.pl/files/wydawnictwa/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf#page=257&view=Fit
2013
Marona B., (2013), VIII Seminarium dydaktyczne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości (Aalto, 30 listopad - 1 grudzień 2012 roku), "Świat Nieruchomości", nr 83, s. 72-73.
2013
Marona B., Bieniek A., (2013), Wykorzystanie modelu VECM do analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski w latach 1996-2010, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia", Vol. 44, nr 2, s. 333-350; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2013.022/2930
2013
Zięba M., Surówka M., Telega A., Małkowska A., Najbar K., Marona B., Uhruska M., Głuszak M., Węgrzyn J., (2012), Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw, s. 62-150.
2012
Małkowska A., Marona B., (2012), Podstawy gospodarowania nieruchomościami, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 83, [1] s.
2012
Marona B., Nalepka A., (2012), Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy. [W:] Stabryła A., Małkus T. (red.), Strategie rozwoju organizacji, Kraków : Mfiles.pl, s. 171-181.
2012
Belniak S., Marona B., Kania K., (2012), Zasób nieruchomości w dyspozycji szkół. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce, s. 58-77.
2012
Kania K., Węgrzyn J., Surówka M., Uhruska M., Zięba M., Telega A., Głuszak M., Marona B., (2012), Diagnoza zarządzania nieruchomościami w wybranych szkołach. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce, s. 111-197.
2012
Marona B., (2012), Ocena racjonalności gospodarowania a cele posiadania nieruchomości w sektorze prywatnym i publicznym. [W:] Efektywność źródłem bogactwa narodów : V Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 23-25 stycznia 2012
2012
Marona B., Głuszak M., (2012), Nadzór nad rozdysponowanymi nieruchomościami gminy jako warunek racjonalnego gospodarowania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 223, s. s. 77-94.
2012
Marona B., (2012), Krótkoterminowa prognoza rozwoju rynku nieruchomości handlowych i biurowych w Krakowie, "Świat Nieruchomości", nr 80, s. 38-43.
2012
Oleksy P., Głuszak M., Marona B., (2012), Selected Aspects of Economic and Spatial Neutrality of a Property Tax : a Literature Review, "Stroitelno predpriemačestvo i nedvižima sobstvenost", s. 101-108; http://www.ue-varna.bg/Uploads/milen_marinov/Publishing_house_bg/27_nauchna_konferenciq.pdf#page=44=Fit
2012
Marona B., Głuszak M., (2012), The European Portfolio Management Challenge, "Świat Nieruchomości", nr 79, s. 68-69.
2012
Marona B., Głuszak M., Nalepka A., (2012), Investment Attractiveness of Polish Cities in the Context of Local Governments' Attitude towards Investors, "Świat Nieruchomości", nr 4(82), s. 32-37.
2012
Marona B., (2011), Rynek nieruchomości w gminach województwa małopolskiego : komunikat z badań, "Świat Nieruchomości", nr 78, s. 62-63.
2011
Głuszak M., Marona B., (2011), XXIII Konferencja European Network of Housing Research, "Świat Nieruchomości", nr 77, s. 68-69.
2011
Marona B., Głuszak M., (2011), Niesprawności w gospodarowaniu nieruchomościami komunalnymi w Polsce. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku, Kraków : Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 223-231.
2011
Marona B., Nalepka A., (2011), The Change in the Role and Significance of the Company Board in View of Major Theories of Corporate Governance. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management, Cracow : [Foundation of the Cracow University of Economics], s. 93-107.
2011
Marona B., Nalepka A., (2011), Kierunki doskonalenia nadzoru właścicielskiego w spółkach tworzonych przez gminy. [W:] Szabłowski J. (red.), Strategie zarządzania majątkiem trwałym w organizacjach gospodarczych, Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, s. 79-94.
2011
Kania K., Marona B., (2011), Bariery w prowadzeniu działalności landdeweloperskiej na przykładzie Krakowa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 192, s. 81-92.
2011
Marona B., Głuszak M., (2011), Kształcenie w zakresie gospodarowania nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - oczekiwania i perspektywy zawodowe studentów, "Świat Nieruchomości", nr 76, s. 56-61.
2011
Marona B., (2011), Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad rozdysponowanymi nieruchomościami w gminach w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 850, s. 77-91; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189553
2011
Głuszak M., Marona B., (2011), Housing Demand, Urban Sprawl and Gated Societies : Evidence from Poland. [W:] Mixité : an Urban and Housing Issue : Mixing People, Housing and Activities as the Urban Challenge of the Future [Dokument elektroniczny], Toulouse : ENHR, s. 1-11.
2011
Głuszak M., Marona B., (2011), Heterogeneity and Clustering of Housing Demand : Case Study, "Journal of International Studies", vol. 4, no 1, s. 89-97; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171281295
2011
Zięba M., Telega A., Węgrzyn J., Marona B., (2010), Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami handlowo-usługowymi. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, s. 93-126.
2010
Marona B., (2010), Możliwości wykorzystania narzędzi nadzoru właścicielskiego do racjonalizacji gospodarowania nieruchomościami gminy, Prom. Nalepka A., Kraków : , 231 k.
2010
Nalepka A., Węgrzyn J., Marona B., (2010), Obszary zarządzania nieruchomością komercyjną. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, s. 24-59.
2010
Kania K., Węgrzyn J., Marona B., (2010), Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami magazynowymi. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, s. 127-151.
2010
Uhruska M., Surówka M., Marona B., (2010), Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami biurowymi. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, s. 60-92.
2010
Marona B., (2010), Zakres i cel nadzoru właścicielskiego w kontekście gospodarowania nieruchomościami gminy w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 822, s. 89-99; https://bazekon.uek.krakow.pl/169647637
2010
Marona B., Nalepka A., (2009), Realizacja nadzoru właścicielskiego nad nieruchomościami komunalnymi w miastach Polski na prawach powiatu, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 17, nr 4, s. 37-43; http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/17/XVII_4.pdf
2009
Belniak S., Głuszak M., Kania K., Małkowska A., Marona B., Surówka M., Telega A., Uhruska M., (2009), Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa, Nalepka A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 190 s.
2009
Marona B., (2008), Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy zarządzającymi nieruchomościami otrzymanymi w trwały zarząd, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 760, s. 93-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/158023493
2008
Głuszak M., Marona B., (2008), Land Assembly Costs in Development Projects : Investment Assessment and Market Consequences, "KSI Transactions on Knowledge Society", vol. 1, nr 3, s. 155-158; http://www.tksi.org/JOURNAL-KSI/PAPER-PDF-2008/2008-3-1-36.pdf
2008
Belniak S., Maciejowski S., Zięba M., Głuszak M., Marona B., Najbar K., Surówka M., Telega A., Uhruska M., Węgrzyn J., (2008), Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju, Nalepka A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 150 k.
2008
Marona B., (2008), Nadzór właścicielski gminy nad jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie kodeksu spółek handlowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 792, s. 81-96; https://bazekon.uek.krakow.pl/163208343
2008
Głuszak M., Marona B., (2007), Land Assembly Projects in Poland : the Evidence from Krakow. [W:] Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, s. 40-46.
2007
Nalepka A., Marona B., (2007), Zarządzanie finansami gminy na przykładzie dochodów z nieruchomości. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, T. 2 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; nr 455), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 589-601.
2007
Marona B., (2007), Ocena możliwości zwiększenia dochodów gmin z mienia nieruchomego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1183, s. 258-269.
2007
Nalepka A., Belniak S., Głuszak M., Kania K., Małkowska A., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Walczyk J., (2007), Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 172 s.
2007
Marona B., Głuszak M., (2007), Nabywanie gruntów w działalności deweloperskiej - wartość nieruchomości, problemy prawne i ryzyko. [W:] Dziworska K., Geurts , Lorens P. (red.), Strategie inwestowania w nieruchomości, Warszawa : Urbanista, s. 146-152.
2007
Marona B., Wojnar B., (2007), Organizacyjne uwarunkowania nadzoru właścicielskiego nad majątkiem komunalnym na przykładzie miasta Krosna, "Świat Nieruchomości", nr 61, s. 30-33.
2007
Marona B., (2006), Efektywność wykorzystania nieruchomości a dochody gmin. [W:] Dudycz T. (red.), Efektywność źródłem bogactwa narodów (Przedsiębiorczość i Zarządzanie; t. 7, z. 1A), Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania ; Wrocław : Akademia Ekonomiczna, s. 324-332.
2006
Marona B., (2006), Opodatkowanie nieruchomości w Polsce w świetle rozwiązań w wybranych krajach świata. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 323-333.
2006
Belniak S., Furmańska-Oćwieja M., Maciejowski S., Głuszak M., Zięba M., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Walczyk J., (2006), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119, [2] s.
2006
Nalepka A., Marona B., (2006), Problemy zarządzania komunalnym zasobem nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru właścicielskiego. [W:] Rudolf S. (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 199-213.
2006
Marona B., (2006), System opodatkowania nieruchomości w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach europejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 703, s. 115-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/111129665
2006
Marona B., Nalepka A., (2006), Możliwości i warunki zwiększenia dochodów gmin z nieruchomości, "Świat Nieruchomości", nr 57-58, s. 9-15.
2006
Marona B., Głuszak M., (2005), Property Tax System in Poland - a Question of Reform?. [W:] Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, s. 151-154.
2005
Furmańska-Oćwieja M., Głuszak M., Kania K., Marona B., Najbar K., Uhruska M., (2005), Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119 k.
2005
Marona B., (2005), Restrukturyzacja majątkowa w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 687, s. 131-144; https://bazekon.uek.krakow.pl/88557397
2005
Nalepka A., Marona B., Małkowska A., (2005), The Role of Property Tax in Local Government Revenues in Poland. [W:] Book of Abstracts : 2005 European Real Estate Society conference in association with the International Real Estate Society [on-line], b.m. : b.w.
2005
Nalepka A., Marona B., (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. [W:] Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 roku, Warszawa : Ministerstwo Skarbu Państwa, s. 144-167.
2005
Nalepka A., Marona B., (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. [W:] Współczesne formy i kierunki inwestowania w Europie, Katowice : Ustroń : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 125-135.
2005
Marona B., Uhruska M., (2004), Foreigners on the Polish Agricultural Land Market. [W:] Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, s. 157-161.
2004
Kania K., Marona B., Najbar K., Uhruska M., (2004), Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 [15] s.
2004
Belniak S., Furmańska-Oćwieja M., Klimek B., Maciejowski S., Kania K., Małkowska A., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Głuszak M., (2003), Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 k.
2003
Books:
Year
Marona B., (2018), Zarządzanie nieruchomościami gmin jako obszar teoretycznych rozważań i badań empirycznych w ramach zarządzania publicznego, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 258), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 225 s. 2018
Małkowska A., Telega A., Głuszak M., Marona B., (2017), Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland, [on-line], Toruń : Institute of Economic Research, 12 s. 2017
Głuszak M., Marona B., (2015), Podatek katastralny: ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości, Warszawa : Poltext, 256 s. 2015
Małkowska A., Marona B., (2012), Podstawy gospodarowania nieruchomościami, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 83, [1] s. 2012
Chapters:
Year
Małkowska A., Telega A., Głuszak M., Marona B., (2017), Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland. [W:] Balcerzak , Pietrzak (red.), Contemporary Issues in Economy : Quantitative Methods [Dokument elektroniczny], Toruń : Polska Akademia Nauk, s. 197-208. 2017
Głuszak M., Marona B., (2016), Editorial. [W:] Głuszak M., Marona B. (red.), Entrepreneurial Business and Economics Review, Cracow : Cracow University of Economics, s. 7-8. 2016
Marona B., Nalepka A., (2012), Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy. [W:] Stabryła A., Małkus T. (red.), Strategie rozwoju organizacji, Kraków : Mfiles.pl, s. 171-181. 2012
Marona B., (2012), Ocena racjonalności gospodarowania a cele posiadania nieruchomości w sektorze prywatnym i publicznym. [W:] Efektywność źródłem bogactwa narodów : V Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 23-25 stycznia 2012 2012
Marona B., Głuszak M., (2011), Niesprawności w gospodarowaniu nieruchomościami komunalnymi w Polsce. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku, Kraków : Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 223-231. 2011
Marona B., Nalepka A., (2011), The Change in the Role and Significance of the Company Board in View of Major Theories of Corporate Governance. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management, Cracow : [Foundation of the Cracow University of Economics], s. 93-107. 2011
Marona B., Nalepka A., (2011), Kierunki doskonalenia nadzoru właścicielskiego w spółkach tworzonych przez gminy. [W:] Szabłowski J. (red.), Strategie zarządzania majątkiem trwałym w organizacjach gospodarczych, Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, s. 79-94. 2011
Głuszak M., Marona B., (2011), Housing Demand, Urban Sprawl and Gated Societies : Evidence from Poland. [W:] Mixité : an Urban and Housing Issue : Mixing People, Housing and Activities as the Urban Challenge of the Future [Dokument elektroniczny], Toulouse : ENHR, s. 1-11. 2011
Głuszak M., Marona B., (2007), Land Assembly Projects in Poland : the Evidence from Krakow. [W:] Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, s. 40-46. 2007
Nalepka A., Marona B., (2007), Zarządzanie finansami gminy na przykładzie dochodów z nieruchomości. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, T. 2 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; nr 455), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 589-601. 2007
Marona B., Głuszak M., (2007), Nabywanie gruntów w działalności deweloperskiej - wartość nieruchomości, problemy prawne i ryzyko. [W:] Dziworska K., Geurts , Lorens P. (red.), Strategie inwestowania w nieruchomości, Warszawa : Urbanista, s. 146-152. 2007
Marona B., (2006), Efektywność wykorzystania nieruchomości a dochody gmin. [W:] Dudycz T. (red.), Efektywność źródłem bogactwa narodów (Przedsiębiorczość i Zarządzanie; t. 7, z. 1A), Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania ; Wrocław : Akademia Ekonomiczna, s. 324-332. 2006
Marona B., (2006), Opodatkowanie nieruchomości w Polsce w świetle rozwiązań w wybranych krajach świata. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 323-333. 2006
Nalepka A., Marona B., (2006), Problemy zarządzania komunalnym zasobem nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru właścicielskiego. [W:] Rudolf S. (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 199-213. 2006
Marona B., Głuszak M., (2005), Property Tax System in Poland - a Question of Reform?. [W:] Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, s. 151-154. 2005
Nalepka A., Marona B., (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. [W:] Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 roku, Warszawa : Ministerstwo Skarbu Państwa, s. 144-167. 2005
Nalepka A., Marona B., (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. [W:] Współczesne formy i kierunki inwestowania w Europie, Katowice : Ustroń : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 125-135. 2005
Marona B., Uhruska M., (2004), Foreigners on the Polish Agricultural Land Market. [W:] Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, s. 157-161. 2004
Articles:
Year
Małkowska A., Telega A., Głuszak M., Marona B., (2018), Spatial Interdependence in Property Taxation : the Case of Polish Municipalities, "Equilibrium", vol. 13, iss. 2, s. 265-283; http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/775/747 2018
Marona B., van den Beemt-Tjeerdsma A., (2018), Impact of Public Management Approaches on Municipal Real Estate Management in Poland and The Netherlands, "Sustainability", vol. 10, iss. 11, s. 1-15; https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/4291/htm 2018
Marona B., (2017), Nieruchomości publiczne jako przedmiot badań nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (175), s. 197-206; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2017_NR_1_(175).pdf 2017
Głuszak M., Marona B., (2017), Discrete Choice Model of Residential Location in Krakow, "Journal of European Real Estate Research", vol. 10 iss. 1, s. 4-16. 2017
Marona B., (2016), Public Management in a Real Estate Area - Some Empirical Evidence from Polish Municipalities, "Real Estate Management and Valuation", vol. 24, no. 4, s. 16-22; https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/remav.2016.24.issue-4/remav-2016-0026/remav-2016-0026.xml 2016
Kik I., Marona B., Nalepka A., (2016), Wykorzystanie środków zwrotnych na realizację inwestycji gmin w województwie małopolskim, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (956), s. 35-49; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/935/886 2016
Marona B., (2016), Niesprawności w zarządzaniu nieruchomościami gmin w Polsce na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, "Świat Nieruchomości", nr 2(96), s. 49-53. 2016
Marona B., Wilk A., (2016), Tenant Mix Structure in Shopping Centres : Some Empirical Analyses from Poland, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 4, nr 2, s. 51-65; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/137/pdf 2016
Głuszak M., Marona B., (2015), Wpływ wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, "Świat Nieruchomości", nr 2 (92), s. 5-11. 2015
Głuszak M., Marona B., (2014), Property Tax and the Fiscal Independence of Polish Local Government, "Aktual'ní Problemi Ekonomìki", No. 6(156), s. 364-373. 2014
Marona B., (2014), Podatek od nieruchomości w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, "Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego", nr 4 (42), s. 57-61; http://www.srmww.pl/images/biuletyny/2014/Biuletyn%20SRMWW%204(2014).pdf 2014
Marona B., (2014), The Rationality of Real Estate Management : the Aims of Ownership in the Private and Public Sector, "Świat Nieruchomości", nr 90 (4), s. 77-82. 2014
Marona B., Głuszak M., (2014), The Ties that Bind? Real Estate Education in Europe and Regulatory Framework in Poland, "New Educational Review", Vol. 35, No. 1, s. 187-201. 2014
Marona B., (2014), Zakres wykorzystania narzędzi zarządzania publicznego przez wybrane urzędy miast w Polsce w kontekście obsługi inwestorów, "Zarządzanie i Finanse", R. 12, nr 4, s. 275-286; http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_18.pdf 2014
Głuszak M., Marona B., (2013), Popyt mieszkaniowy a przestrzeń miejska - przegląd literatury, "Ekonomia", Nr 3(24), s. 119-133. 2013
Marona B., (2013), Use of the Agency Theory to Analyze the Commissioning System of Commune Real Estate Management, "Real Estate Management and Valuation" [on-line], vol. 21, iss. 3, s. 43-50; http://www.degruyter.com/view/j/remav.2013.21.issue-3/remav-2013-0025/remav-2013-0025.xml?format=INT 2013
Głuszak M., Marona B., Oleksy P., (2013), Non-fiscal Incentives and Challenges of Property Tax Reform in Poland, "Świat Nieruchomości", nr 86(4), s. 54-59. 2013
Marona B., (2013), Bariery realizacji inwestycji zależne od gminy a atrakcyjność inwestycyjna polskich miast, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 155, s. 241-251. 2013
Marona B., (2013), Analiza możliwości wykorzystania doświadczeń nadzoru korporacyjnego do usprawnienia nadzoru właścicielskiego w gminie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 9, s. 257-269; http://www.wsei.edu.pl/files/wydawnictwa/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf#page=257&view=Fit 2013
Marona B., Bieniek A., (2013), Wykorzystanie modelu VECM do analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski w latach 1996-2010, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia", Vol. 44, nr 2, s. 333-350; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2013.022/2930 2013
Marona B., Głuszak M., (2012), Nadzór nad rozdysponowanymi nieruchomościami gminy jako warunek racjonalnego gospodarowania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 223, s. s. 77-94. 2012
Marona B., (2012), Krótkoterminowa prognoza rozwoju rynku nieruchomości handlowych i biurowych w Krakowie, "Świat Nieruchomości", nr 80, s. 38-43. 2012
Oleksy P., Głuszak M., Marona B., (2012), Selected Aspects of Economic and Spatial Neutrality of a Property Tax : a Literature Review, "Stroitelno predpriemačestvo i nedvižima sobstvenost", s. 101-108; http://www.ue-varna.bg/Uploads/milen_marinov/Publishing_house_bg/27_nauchna_konferenciq.pdf#page=44=Fit 2012
Marona B., Głuszak M., Nalepka A., (2012), Investment Attractiveness of Polish Cities in the Context of Local Governments' Attitude towards Investors, "Świat Nieruchomości", nr 4(82), s. 32-37. 2012
Marona B., (2011), Rynek nieruchomości w gminach województwa małopolskiego : komunikat z badań, "Świat Nieruchomości", nr 78, s. 62-63. 2011
Kania K., Marona B., (2011), Bariery w prowadzeniu działalności landdeweloperskiej na przykładzie Krakowa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 192, s. 81-92. 2011
Marona B., Głuszak M., (2011), Kształcenie w zakresie gospodarowania nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - oczekiwania i perspektywy zawodowe studentów, "Świat Nieruchomości", nr 76, s. 56-61. 2011
Marona B., (2011), Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad rozdysponowanymi nieruchomościami w gminach w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 850, s. 77-91; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189553 2011
Głuszak M., Marona B., (2011), Heterogeneity and Clustering of Housing Demand : Case Study, "Journal of International Studies", vol. 4, no 1, s. 89-97; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171281295 2011
Marona B., (2010), Zakres i cel nadzoru właścicielskiego w kontekście gospodarowania nieruchomościami gminy w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 822, s. 89-99; https://bazekon.uek.krakow.pl/169647637 2010
Marona B., Nalepka A., (2009), Realizacja nadzoru właścicielskiego nad nieruchomościami komunalnymi w miastach Polski na prawach powiatu, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 17, nr 4, s. 37-43; http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/17/XVII_4.pdf 2009
Marona B., (2008), Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy zarządzającymi nieruchomościami otrzymanymi w trwały zarząd, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 760, s. 93-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/158023493 2008
Głuszak M., Marona B., (2008), Land Assembly Costs in Development Projects : Investment Assessment and Market Consequences, "KSI Transactions on Knowledge Society", vol. 1, nr 3, s. 155-158; http://www.tksi.org/JOURNAL-KSI/PAPER-PDF-2008/2008-3-1-36.pdf 2008
Marona B., (2008), Nadzór właścicielski gminy nad jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie kodeksu spółek handlowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 792, s. 81-96; https://bazekon.uek.krakow.pl/163208343 2008
Marona B., (2007), Ocena możliwości zwiększenia dochodów gmin z mienia nieruchomego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1183, s. 258-269. 2007
Marona B., Wojnar B., (2007), Organizacyjne uwarunkowania nadzoru właścicielskiego nad majątkiem komunalnym na przykładzie miasta Krosna, "Świat Nieruchomości", nr 61, s. 30-33. 2007
Marona B., (2006), System opodatkowania nieruchomości w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach europejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 703, s. 115-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/111129665 2006
Marona B., Nalepka A., (2006), Możliwości i warunki zwiększenia dochodów gmin z nieruchomości, "Świat Nieruchomości", nr 57-58, s. 9-15. 2006
Marona B., (2005), Restrukturyzacja majątkowa w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 687, s. 131-144; https://bazekon.uek.krakow.pl/88557397 2005
Editorial:
Year
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA Cracow : Cracow University of Economics, 2016. - vol. 4, nr 2. - 160 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - 2353-883X 2016
Doctoral dissertations:
Year
Kik I., (2016), Źródła finansowania inwestycji gmin i uwarunkowania ich wyboru na przykładzie gmin województwa małopolskiego, Prom. Nalepka A., Kraków : , 233 k. 2016
Marona B., (2010), Możliwości wykorzystania narzędzi nadzoru właścicielskiego do racjonalizacji gospodarowania nieruchomościami gminy, Prom. Nalepka A., Kraków : , 231 k. 2010
Unpublished:
Year
Głuszak M., Marona B., (2014), Wpływ wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, s. 171-201. 2014
Głuszak M., Marona B., (2013), Popytowe uwarunkowania polityki mieszkaniowej na szczeblu lokalnym. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi, s. 33-47. 2013
Zięba M., Surówka M., Telega A., Małkowska A., Najbar K., Marona B., Uhruska M., Głuszak M., Węgrzyn J., (2012), Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw, s. 62-150. 2012
Belniak S., Marona B., Kania K., (2012), Zasób nieruchomości w dyspozycji szkół. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce, s. 58-77. 2012
Kania K., Węgrzyn J., Surówka M., Uhruska M., Zięba M., Telega A., Głuszak M., Marona B., (2012), Diagnoza zarządzania nieruchomościami w wybranych szkołach. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce, s. 111-197. 2012
Zięba M., Telega A., Węgrzyn J., Marona B., (2010), Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami handlowo-usługowymi. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, s. 93-126. 2010
Nalepka A., Węgrzyn J., Marona B., (2010), Obszary zarządzania nieruchomością komercyjną. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, s. 24-59. 2010
Kania K., Węgrzyn J., Marona B., (2010), Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami magazynowymi. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, s. 127-151. 2010
Uhruska M., Surówka M., Marona B., (2010), Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami biurowymi. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, s. 60-92. 2010
Belniak S., Głuszak M., Kania K., Małkowska A., Marona B., Surówka M., Telega A., Uhruska M., (2009), Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa, Nalepka A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 190 s. 2009
Belniak S., Maciejowski S., Zięba M., Głuszak M., Marona B., Najbar K., Surówka M., Telega A., Uhruska M., Węgrzyn J., (2008), Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju, Nalepka A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 150 k. 2008
Nalepka A., Belniak S., Głuszak M., Kania K., Małkowska A., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Walczyk J., (2007), Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 172 s. 2007
Belniak S., Furmańska-Oćwieja M., Maciejowski S., Głuszak M., Zięba M., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Walczyk J., (2006), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119, [2] s. 2006
Furmańska-Oćwieja M., Głuszak M., Kania K., Marona B., Najbar K., Uhruska M., (2005), Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119 k. 2005
Kania K., Marona B., Najbar K., Uhruska M., (2004), Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 [15] s. 2004
Belniak S., Furmańska-Oćwieja M., Klimek B., Maciejowski S., Kania K., Małkowska A., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Głuszak M., (2003), Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 k. 2003
Other:
Year
Marona B., (2015), XXXI Konferencja American Real Estate Society (Fort Myers, Floryda, USA, 14-18 kwietnia 2015 roku), "Świat Nieruchomości", nr 2 (92), s. 62-63; http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/92_10.pdf 2015
Marona B., (2013), VIII Seminarium dydaktyczne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości (Aalto, 30 listopad - 1 grudzień 2012 roku), "Świat Nieruchomości", nr 83, s. 72-73. 2013
Marona B., Głuszak M., (2012), The European Portfolio Management Challenge, "Świat Nieruchomości", nr 79, s. 68-69. 2012
Głuszak M., Marona B., (2011), XXIII Konferencja European Network of Housing Research, "Świat Nieruchomości", nr 77, s. 68-69. 2011
Nalepka A., Marona B., Małkowska A., (2005), The Role of Property Tax in Local Government Revenues in Poland. [W:] Book of Abstracts : 2005 European Real Estate Society conference in association with the International Real Estate Society [on-line], b.m. : b.w. 2005