Palenica Zbigniew

Interdepartmental Unit, Department of European Studies,

Year
Spór o przyszłość integracji europejskiej / Zbigniew PALENICA // Ad Meritum. - nr 2 (1995), s. 64-69. - ISSN 1234-656X
1995
Kierunki zaangażowania międzynarodowych instytucji finansowych w programy pomocy dla Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-1992 = Participation of International Financial Institutions in Projects of Economic Aid for Central and Eastern Europe in the Years 1989-1992 / Zbigniew PALENICA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 443 (1994), s. 23-43. - Summ. - ISSN 0208-7944
1994
Chłonność rynku samochodowego wybranych krajów Europy Wschodniej na kapitał i zachodnią myśl techniczną = Capacity of the Eastern Europe's Car Market to Absorb Capital and Western Know-How / Zbigniew PALENICA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ]. - nr 403 (1993), s. 53-61. - Summ. - ISSN 0208-7944
1993
Articles:
Year
Spór o przyszłość integracji europejskiej / Zbigniew PALENICA // Ad Meritum. - nr 2 (1995), s. 64-69. - ISSN 1234-656X 1995
Kierunki zaangażowania międzynarodowych instytucji finansowych w programy pomocy dla Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-1992 = Participation of International Financial Institutions in Projects of Economic Aid for Central and Eastern Europe in the Years 1989-1992 / Zbigniew PALENICA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 443 (1994), s. 23-43. - Summ. - ISSN 0208-7944 1994
Chłonność rynku samochodowego wybranych krajów Europy Wschodniej na kapitał i zachodnią myśl techniczną = Capacity of the Eastern Europe's Car Market to Absorb Capital and Western Know-How / Zbigniew PALENICA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ]. - nr 403 (1993), s. 53-61. - Summ. - ISSN 0208-7944 1993
Year
Palenica Z., (1995), Spór o przyszłość integracji europejskiej, "Ad Meritum", nr 2, s. 64-69.
1995
Palenica Z., (1994), Kierunki zaangażowania międzynarodowych instytucji finansowych w programy pomocy dla Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-1992, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 443, s. 23-43.
1994
Palenica Z., (1993), Chłonność rynku samochodowego wybranych krajów Europy Wschodniej na kapitał i zachodnią myśl techniczną, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 403, s. 53-61.
1993
Articles:
Year
Palenica Z., (1995), Spór o przyszłość integracji europejskiej, "Ad Meritum", nr 2, s. 64-69. 1995
Palenica Z., (1994), Kierunki zaangażowania międzynarodowych instytucji finansowych w programy pomocy dla Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-1992, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 443, s. 23-43. 1994
Palenica Z., (1993), Chłonność rynku samochodowego wybranych krajów Europy Wschodniej na kapitał i zachodnią myśl techniczną, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 403, s. 53-61. 1993