Żebrok Józef

Faculty of Production Economics, Institute of Political Economy,

Year
Metody badania struktury gałęziowej przemysłu = The Methods of Investigation of the Branching Structure of Industry / Józef ŻEBROK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 75 (1975), s. 15-37. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1975
Próba periodyzacji rozwoju przemysłu w Polsce Ludowej = Periodisation of Industrial Development in People's Poland : an Essay / Józef ŻEBROK // Gospodarka Planowa. - R. 29, 9 (343) (1974), s. 580-582. - ISSN 0017-2421
1974
Kompleksowy rozwój gospodarczy a międzynarodowa specjalizacja produkcji państw socjalistycznych = Integrated Economic Development and International Production Specialization of Socialist Countries / Józef ŻEBROK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław BIEDA]. - nr 58 (1973), s. 45-67. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
1973
Polityka uprzemysłowienia a przeobrażenia struktury gałęziowej przemysłu Polski w okresie 1950-1970 / Józef ŻEBROK ; Promotor: Władysław BIEDA. - Kraków, 1972. - 190 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1972
Articles:
Year
Metody badania struktury gałęziowej przemysłu = The Methods of Investigation of the Branching Structure of Industry / Józef ŻEBROK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 75 (1975), s. 15-37. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944 1975
Próba periodyzacji rozwoju przemysłu w Polsce Ludowej = Periodisation of Industrial Development in People's Poland : an Essay / Józef ŻEBROK // Gospodarka Planowa. - R. 29, 9 (343) (1974), s. 580-582. - ISSN 0017-2421 1974
Kompleksowy rozwój gospodarczy a międzynarodowa specjalizacja produkcji państw socjalistycznych = Integrated Economic Development and International Production Specialization of Socialist Countries / Józef ŻEBROK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław BIEDA]. - nr 58 (1973), s. 45-67. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125 1973
Doctoral dissertations:
Year
Polityka uprzemysłowienia a przeobrażenia struktury gałęziowej przemysłu Polski w okresie 1950-1970 / Józef ŻEBROK ; Promotor: Władysław BIEDA. - Kraków, 1972. - 190 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1972
Unpublished:
Year
Year
Żebrok J., (1975), Metody badania struktury gałęziowej przemysłu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 75, s. 15-37.
1975
Żebrok J., (1974), Próba periodyzacji rozwoju przemysłu w Polsce Ludowej, "Gospodarka Planowa", R. 29, 9 (343), s. 580-582.
1974
Żebrok J., (1973), Kompleksowy rozwój gospodarczy a międzynarodowa specjalizacja produkcji państw socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 58, s. 45-67.
1973
Żebrok J., (1972), Polityka uprzemysłowienia a przeobrażenia struktury gałęziowej przemysłu Polski w okresie 1950-1970, Prom. Bieda W., Kraków : , 190 k.
1972
Articles:
Year
Żebrok J., (1975), Metody badania struktury gałęziowej przemysłu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 75, s. 15-37. 1975
Żebrok J., (1974), Próba periodyzacji rozwoju przemysłu w Polsce Ludowej, "Gospodarka Planowa", R. 29, 9 (343), s. 580-582. 1974
Żebrok J., (1973), Kompleksowy rozwój gospodarczy a międzynarodowa specjalizacja produkcji państw socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 58, s. 45-67. 1973
Doctoral dissertations:
Year
Żebrok J., (1972), Polityka uprzemysłowienia a przeobrażenia struktury gałęziowej przemysłu Polski w okresie 1950-1970, Prom. Bieda W., Kraków : , 190 k. 1972
Unpublished:
Year