Kultys Jan ORCID

College of Economics, Finance and Law, Instytut Ekonomii, Katedra Makroekonomii

Year
Zielone obligacje skarbowe jako innowacyjny dłużny instrument finansowy państwa = Sovereign Green Bonds as Innovative Debt-based Financial Instrument of the State / Jan KULTYS // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 55 (2019), s. 45-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2450-7733
2019
Controversies about Agency Theory as Theoretical Basis for Corporate Governance / Jan KULTYS // Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 4 (2016), s. 613-634. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.034/10640. - ISSN 2083-1277
2016
Kontrowersje wokół teoretycznych podstaw nadzoru korporacyjnego [on-line] / Jan KULTYS. - Toruń : Institute of Economic Research, 2015. - 34 s. : il. - Streszcz. - Bibliogr. - (Institute of Economic Research Working Papers ; no. 70). - Pełny tekst: http://www.badania-gospodarcze.pl/images/Working_Papers/2015_No_70.pdf
2015
Ład korporacyjny w Unii Europejskiej / Jan KULTYS // W: Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 168-188. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18411-7
2015
Ład korporacyjny w Unii Europejskiej / Jan KULTYS // W: Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2014), s. 171-192. - Bibliogr.
2014
Kryzys finansowy a wynagrodzenia menedżerów / Jan KULTYS // W: Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. - S. 186-211. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2074-4
2013
Kontrowersje wokół teoretycznych podstaw nadzoru korporacyjnego / Jan KULTYS // W: Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2013), s. 185-213. - Bibliogr.
2013
Kryzys finansowy a wynagrodzenia menedżerów / Jan KULTYS // W: Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2011), s. 199-230. - Bibliogr.
2011
Kontrowersje wokół wynagrodzeń menedżerów / Jan KULTYS // W: Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - S. 96-123. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1869-7
2010
Źródła konkurencyjnych przewag / Jan KULTYS // W: Problemy gospodarowania w Polsce / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. - S. 86-101. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62355-73-0
2010
Reakcje przedsiębiorstw na zmiany w otoczeniu ekonomicznym / Jan KULTYS // W: Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - S. 73-100. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1815-4
2009
Rola przedsiębiorcy w procesie konkurencji / Jan KULTYS // W: Problemy ekonomii i polityki gospodarczej : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii / red. nauk. Grażyna Maniak. - Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2008. - S. 107-118. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-58-2
2008
Znaczenie konkurencji w teorii ekonomii / Jan KULTYS // W: Zachowania rynkowe w teorii i praktyce / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2007. - S. 7-17. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-44-5
2007
Oszczędności i rozpiętości dochodowe a dynamika gospodarcza : interakcje na przykładzie Polski / Bogumiła SZOPA, Paweł KAWA, Jan KULTYS. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 219 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-339-6
2007
Reakcje przedsiębiorstw na zmiany w otoczeniu ekonomicznym / Jan KULTYS // W: Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 1] / kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2007), s. 69-97. - Bibliogr.
2007
Czynniki określające rozmiary firm = Factors Determining the Size of Firms / Jan KULTYS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007), s. 141-154. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=142093336. - ISSN 1898-6447
2007
Znaczenie współpracy w koordynacji działań gospodarczych = The Significance of Cooperation in the Coordination of Economic Activities / Jan KULTYS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 744 (2006), s. 145-163. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=131799855. - ISSN 0208-7944
2006
Znaczenie wiedzy w modelach firmy / Jan KULTYS // W: Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy / red. Danuta Kopycińska. - Szczecin : Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczeciński, 2006. - (Library of Economics & Competition Policy). - S. 40-49. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-71-3
2006
Natura firmy, problemy agencji i nadzór korporacyjny / Jan KULTYS // W: Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / red. Andrzej WOJTYNA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 22-63. - ISBN 83-7252-259-6
2005
Wzrost gospodarczy i jego uwarunkowania / P. KAWA, J. KULTYS // W: Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów / kierownik tematu - Bogumiła SZOPA. - (2004), s. 6-61. - Bibliogr.
2004
Wybrane teorie oszczędności i konsumpcji / J. KULTYS, B. SZOPA // W: Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów / kierownik tematu - Bogumiła SZOPA. - (2004), s. 62-85. - Bibliogr.
2004
Natura firmy, problemy agencji i nadzór korporacyjny / Jan KULTYS // W: Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2003), s. 19-64. - Bibliogr.
2003
Zasady polityki gospodarczej : wartości i metody analizy / Nicola Acocella ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; przekł. Andrzej WOJTYNA, Jan KULTYS, Zbigniew STAŃCZYK, Mirosław RACZYŃSKI, Katarzyna GLINKA, Marek Andrzej DĄBROWSKI, Jurand DROP. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 594, [1] s. : il. ; 24 cm. - Indeksy. - Bibliogr. - ISBN 83-01-13821-1
2002
Charakter wiedzy a koncepcje firmy = The Nature of Knowledge and Concepts of the Firm / Jan KULTYS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 600 (2002), s. 153-171. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15274. - ISSN 0208-7944
2002
Nieortodoksyjne ujęcia podejmowania ryzyka = Unorthodox Notions of Risk-taking / Jan KULTYS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 589 (2001), s. 153-173. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12612. - ISSN 0208-7944
2001
Istota produkcji a natura firmy / Jan KULTYS // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 3 (103) (2000), s. 1-21. - ISSN 0867-0005
2000
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : rola niepewności i ryzyka / Jan KULTYS ; Promotor: Andrzej WOJTYNA. - Kraków, 1999. - 276 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1999
Koncepcje niepewności a modele ekonomiczne = Conceptions of Uncertainty Versus Economic Models / Jan KULTYS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 476 (1996), s. 25-45. - Summ. - ISSN 0208-7944
1996
Ryzyko, niepewność i konflikt w działalności gospodarczej : pomocnicze materiały dydaktyczne / Jan KULTYS. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995. - 53, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-57-2
1995
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka = Making Decisions Under Conditions of Risk and Uncertainty / Jan KULTYS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 434 (1994), s. 37-49. - Summ. - ISSN 0208-7944
1994
Koncepcje własnościowe a efektywność gospodarowania = Conceptions of Ownership and the Effectiveness of Management / Jan KULTYS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 389 (1992), s. 35-53. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1992
Books:
Year
Kontrowersje wokół teoretycznych podstaw nadzoru korporacyjnego [on-line] / Jan KULTYS. - Toruń : Institute of Economic Research, 2015. - 34 s. : il. - Streszcz. - Bibliogr. - (Institute of Economic Research Working Papers ; no. 70). - Pełny tekst: http://www.badania-gospodarcze.pl/images/Working_Papers/2015_No_70.pdf 2015
Oszczędności i rozpiętości dochodowe a dynamika gospodarcza : interakcje na przykładzie Polski / Bogumiła SZOPA, Paweł KAWA, Jan KULTYS. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 219 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-339-6 2007
Zasady polityki gospodarczej : wartości i metody analizy / Nicola Acocella ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; przekł. Andrzej WOJTYNA, Jan KULTYS, Zbigniew STAŃCZYK, Mirosław RACZYŃSKI, Katarzyna GLINKA, Marek Andrzej DĄBROWSKI, Jurand DROP. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 594, [1] s. : il. ; 24 cm. - Indeksy. - Bibliogr. - ISBN 83-01-13821-1 2002
Ryzyko, niepewność i konflikt w działalności gospodarczej : pomocnicze materiały dydaktyczne / Jan KULTYS. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995. - 53, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-57-2 1995
Chapters:
Year
Ład korporacyjny w Unii Europejskiej / Jan KULTYS // W: Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 168-188. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18411-7 2015
Kryzys finansowy a wynagrodzenia menedżerów / Jan KULTYS // W: Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. - S. 186-211. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2074-4 2013
Kontrowersje wokół wynagrodzeń menedżerów / Jan KULTYS // W: Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - S. 96-123. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1869-7 2010
Źródła konkurencyjnych przewag / Jan KULTYS // W: Problemy gospodarowania w Polsce / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. - S. 86-101. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62355-73-0 2010
Reakcje przedsiębiorstw na zmiany w otoczeniu ekonomicznym / Jan KULTYS // W: Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - S. 73-100. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1815-4 2009
Rola przedsiębiorcy w procesie konkurencji / Jan KULTYS // W: Problemy ekonomii i polityki gospodarczej : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii / red. nauk. Grażyna Maniak. - Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2008. - S. 107-118. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-58-2 2008
Znaczenie konkurencji w teorii ekonomii / Jan KULTYS // W: Zachowania rynkowe w teorii i praktyce / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2007. - S. 7-17. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-44-5 2007
Znaczenie wiedzy w modelach firmy / Jan KULTYS // W: Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy / red. Danuta Kopycińska. - Szczecin : Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczeciński, 2006. - (Library of Economics & Competition Policy). - S. 40-49. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-71-3 2006
Natura firmy, problemy agencji i nadzór korporacyjny / Jan KULTYS // W: Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / red. Andrzej WOJTYNA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 22-63. - ISBN 83-7252-259-6 2005
Articles:
Year
Zielone obligacje skarbowe jako innowacyjny dłużny instrument finansowy państwa = Sovereign Green Bonds as Innovative Debt-based Financial Instrument of the State / Jan KULTYS // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 55 (2019), s. 45-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2450-7733 2019
Controversies about Agency Theory as Theoretical Basis for Corporate Governance / Jan KULTYS // Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 4 (2016), s. 613-634. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.034/10640. - ISSN 2083-1277 2016
Czynniki określające rozmiary firm = Factors Determining the Size of Firms / Jan KULTYS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007), s. 141-154. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=142093336. - ISSN 1898-6447 2007
Znaczenie współpracy w koordynacji działań gospodarczych = The Significance of Cooperation in the Coordination of Economic Activities / Jan KULTYS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 744 (2006), s. 145-163. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=131799855. - ISSN 0208-7944 2006
Charakter wiedzy a koncepcje firmy = The Nature of Knowledge and Concepts of the Firm / Jan KULTYS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 600 (2002), s. 153-171. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15274. - ISSN 0208-7944 2002
Nieortodoksyjne ujęcia podejmowania ryzyka = Unorthodox Notions of Risk-taking / Jan KULTYS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 589 (2001), s. 153-173. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12612. - ISSN 0208-7944 2001
Istota produkcji a natura firmy / Jan KULTYS // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 3 (103) (2000), s. 1-21. - ISSN 0867-0005 2000
Koncepcje niepewności a modele ekonomiczne = Conceptions of Uncertainty Versus Economic Models / Jan KULTYS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 476 (1996), s. 25-45. - Summ. - ISSN 0208-7944 1996
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka = Making Decisions Under Conditions of Risk and Uncertainty / Jan KULTYS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 434 (1994), s. 37-49. - Summ. - ISSN 0208-7944 1994
Koncepcje własnościowe a efektywność gospodarowania = Conceptions of Ownership and the Effectiveness of Management / Jan KULTYS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 389 (1992), s. 35-53. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944 1992
Doctoral dissertations:
Year
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : rola niepewności i ryzyka / Jan KULTYS ; Promotor: Andrzej WOJTYNA. - Kraków, 1999. - 276 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1999
Unpublished:
Year
Ład korporacyjny w Unii Europejskiej / Jan KULTYS // W: Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2014), s. 171-192. - Bibliogr. 2014
Kontrowersje wokół teoretycznych podstaw nadzoru korporacyjnego / Jan KULTYS // W: Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2013), s. 185-213. - Bibliogr. 2013
Kryzys finansowy a wynagrodzenia menedżerów / Jan KULTYS // W: Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2011), s. 199-230. - Bibliogr. 2011
Reakcje przedsiębiorstw na zmiany w otoczeniu ekonomicznym / Jan KULTYS // W: Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 1] / kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2007), s. 69-97. - Bibliogr. 2007
Wzrost gospodarczy i jego uwarunkowania / P. KAWA, J. KULTYS // W: Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów / kierownik tematu - Bogumiła SZOPA. - (2004), s. 6-61. - Bibliogr. 2004
Wybrane teorie oszczędności i konsumpcji / J. KULTYS, B. SZOPA // W: Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów / kierownik tematu - Bogumiła SZOPA. - (2004), s. 62-85. - Bibliogr. 2004
Natura firmy, problemy agencji i nadzór korporacyjny / Jan KULTYS // W: Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2003), s. 19-64. - Bibliogr. 2003
Year
Kultys J., (2019), Zielone obligacje skarbowe jako innowacyjny dłużny instrument finansowy państwa, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 55, s. 45-54.
2019
Kultys J., (2016), Controversies about Agency Theory as Theoretical Basis for Corporate Governance, "Oeconomia Copernicana", vol. 7, nr 4, s. 613-634; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.034/10640
2016
Kultys J., (2015), Kontrowersje wokół teoretycznych podstaw nadzoru korporacyjnego, [on-line], Toruń : Institute of Economic Research, 34 s.
2015
Kultys J., (2015), Ład korporacyjny w Unii Europejskiej. [W:] Wojtyna A. (red.), Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 168-188.
2015
Kultys J., (2014), Ład korporacyjny w Unii Europejskiej. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów, s. 171-192.
2014
Kultys J., (2013), Kryzys finansowy a wynagrodzenia menedżerów. [W:] Wojtyna A. (red.), Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 186-211.
2013
Kultys J., (2013), Kontrowersje wokół teoretycznych podstaw nadzoru korporacyjnego. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2, s. 185-213.
2013
Kultys J., (2011), Kryzys finansowy a wynagrodzenia menedżerów. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys, s. 199-230.
2011
Kultys J., (2010), Kontrowersje wokół wynagrodzeń menedżerów. [W:] Wojtyna A. (red.), Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 96-123.
2010
Kultys J., (2010), Źródła konkurencyjnych przewag. [W:] Kopycińska D. (red.), Problemy gospodarowania w Polsce, Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 86-101.
2010
Kultys J., (2009), Reakcje przedsiębiorstw na zmiany w otoczeniu ekonomicznym. [W:] Wojtyna A. (red.), Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 73-100.
2009
Kultys J., (2008), Rola przedsiębiorcy w procesie konkurencji. [W:] Maniak G. (red.), Problemy ekonomii i polityki gospodarczej : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 107-118.
2008
Kultys J., (2007), Znaczenie konkurencji w teorii ekonomii. [W:] Kopycińska D. (red.), Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 7-17.
2007
Szopa B., Kawa P., Kultys J., (2007), Oszczędności i rozpiętości dochodowe a dynamika gospodarcza: interakcje na przykładzie Polski, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 219 s.
2007
Kultys J., (2007), Reakcje przedsiębiorstw na zmiany w otoczeniu ekonomicznym. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 1], s. 69-97.
2007
Kultys J., (2007), Czynniki określające rozmiary firm, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 758, s. 141-154; https://bazekon.uek.krakow.pl/142093336
2007
Kultys J., (2006), Znaczenie współpracy w koordynacji działań gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 744, s. 145-163; https://bazekon.uek.krakow.pl/131799855
2006
Kultys J., (2006), Znaczenie wiedzy w modelach firmy. [W:] Kopycińska D. (red.), Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Szczecin : Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczeciński, s. 40-49.
2006
Kultys J., (2005), Natura firmy, problemy agencji i nadzór korporacyjny. [W:] Wojtyna A. (red.), Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 22-63.
2005
Kawa P., Kultys J., (2004), Wzrost gospodarczy i jego uwarunkowania. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów, s. 6-61.
2004
Kultys J., Szopa B., (2004), Wybrane teorie oszczędności i konsumpcji. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów, s. 62-85.
2004
Kultys J., (2003), Natura firmy, problemy agencji i nadzór korporacyjny. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji, s. 19-64.
2003
Acocella N., (2002), Zasady polityki gospodarczej: wartości i metody analizy,, Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 594, [1] s.
2002
Kultys J., (2002), Charakter wiedzy a koncepcje firmy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 600, s. 153-171; https://bazekon.uek.krakow.pl/15274
2002
Kultys J., (2001), Nieortodoksyjne ujęcia podejmowania ryzyka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 589, s. 153-173; https://bazekon.uek.krakow.pl/12612
2001
Kultys J., (2000), Istota produkcji a natura firmy, "Gospodarka Narodowa", nr 3 (103), s. 1-21.
2000
Kultys J., (1999), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji: rola niepewności i ryzyka, Prom. Wojtyna A., Kraków : , 276 k.
1999
Kultys J., (1996), Koncepcje niepewności a modele ekonomiczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 476, s. 25-45.
1996
Kultys J., (1995), Ryzyko, niepewność i konflikt w działalności gospodarczej: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 53, [1] s.
1995
Kultys J., (1994), Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 434, s. 37-49.
1994
Kultys J., (1992), Koncepcje własnościowe a efektywność gospodarowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 389, s. 35-53.
1992
Books:
Year
Kultys J., (2015), Kontrowersje wokół teoretycznych podstaw nadzoru korporacyjnego, [on-line], Toruń : Institute of Economic Research, 34 s. 2015
Szopa B., Kawa P., Kultys J., (2007), Oszczędności i rozpiętości dochodowe a dynamika gospodarcza: interakcje na przykładzie Polski, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 219 s. 2007
Acocella N., (2002), Zasady polityki gospodarczej: wartości i metody analizy,, Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 594, [1] s. 2002
Kultys J., (1995), Ryzyko, niepewność i konflikt w działalności gospodarczej: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 53, [1] s. 1995
Chapters:
Year
Kultys J., (2015), Ład korporacyjny w Unii Europejskiej. [W:] Wojtyna A. (red.), Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 168-188. 2015
Kultys J., (2013), Kryzys finansowy a wynagrodzenia menedżerów. [W:] Wojtyna A. (red.), Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 186-211. 2013
Kultys J., (2010), Kontrowersje wokół wynagrodzeń menedżerów. [W:] Wojtyna A. (red.), Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 96-123. 2010
Kultys J., (2010), Źródła konkurencyjnych przewag. [W:] Kopycińska D. (red.), Problemy gospodarowania w Polsce, Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 86-101. 2010
Kultys J., (2009), Reakcje przedsiębiorstw na zmiany w otoczeniu ekonomicznym. [W:] Wojtyna A. (red.), Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 73-100. 2009
Kultys J., (2008), Rola przedsiębiorcy w procesie konkurencji. [W:] Maniak G. (red.), Problemy ekonomii i polityki gospodarczej : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 107-118. 2008
Kultys J., (2007), Znaczenie konkurencji w teorii ekonomii. [W:] Kopycińska D. (red.), Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 7-17. 2007
Kultys J., (2006), Znaczenie wiedzy w modelach firmy. [W:] Kopycińska D. (red.), Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Szczecin : Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczeciński, s. 40-49. 2006
Kultys J., (2005), Natura firmy, problemy agencji i nadzór korporacyjny. [W:] Wojtyna A. (red.), Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 22-63. 2005
Articles:
Year
Kultys J., (2019), Zielone obligacje skarbowe jako innowacyjny dłużny instrument finansowy państwa, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 55, s. 45-54. 2019
Kultys J., (2016), Controversies about Agency Theory as Theoretical Basis for Corporate Governance, "Oeconomia Copernicana", vol. 7, nr 4, s. 613-634; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.034/10640 2016
Kultys J., (2007), Czynniki określające rozmiary firm, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 758, s. 141-154; https://bazekon.uek.krakow.pl/142093336 2007
Kultys J., (2006), Znaczenie współpracy w koordynacji działań gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 744, s. 145-163; https://bazekon.uek.krakow.pl/131799855 2006
Kultys J., (2002), Charakter wiedzy a koncepcje firmy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 600, s. 153-171; https://bazekon.uek.krakow.pl/15274 2002
Kultys J., (2001), Nieortodoksyjne ujęcia podejmowania ryzyka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 589, s. 153-173; https://bazekon.uek.krakow.pl/12612 2001
Kultys J., (2000), Istota produkcji a natura firmy, "Gospodarka Narodowa", nr 3 (103), s. 1-21. 2000
Kultys J., (1996), Koncepcje niepewności a modele ekonomiczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 476, s. 25-45. 1996
Kultys J., (1994), Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 434, s. 37-49. 1994
Kultys J., (1992), Koncepcje własnościowe a efektywność gospodarowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 389, s. 35-53. 1992
Doctoral dissertations:
Year
Kultys J., (1999), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji: rola niepewności i ryzyka, Prom. Wojtyna A., Kraków : , 276 k. 1999
Unpublished:
Year
Kultys J., (2014), Ład korporacyjny w Unii Europejskiej. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów, s. 171-192. 2014
Kultys J., (2013), Kontrowersje wokół teoretycznych podstaw nadzoru korporacyjnego. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2, s. 185-213. 2013
Kultys J., (2011), Kryzys finansowy a wynagrodzenia menedżerów. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys, s. 199-230. 2011
Kultys J., (2007), Reakcje przedsiębiorstw na zmiany w otoczeniu ekonomicznym. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 1], s. 69-97. 2007
Kawa P., Kultys J., (2004), Wzrost gospodarczy i jego uwarunkowania. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów, s. 6-61. 2004
Kultys J., Szopa B., (2004), Wybrane teorie oszczędności i konsumpcji. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów, s. 62-85. 2004
Kultys J., (2003), Natura firmy, problemy agencji i nadzór korporacyjny. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji, s. 19-64. 2003