Król Teresa

Interdepartmental Unit, Department of Political Science

Year
Z działalności polskiego ruchu oporu we Francji w czasie II wojny światowej = From the Activities of the Polish Resistance Movement in France During the Second World War / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 500 (1998), s. 63-73. - Summ. - ISSN 0208-7944
1998
Polacy w Niemczech po II wojnie światowej (1945-1950) = Poles in Germany after World War Two (1945-1950) / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - nr 460 (1995), s. 85-93. - Summ. - ISSN 0208-7944
1995
Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po zakończeniu II Wojny Światowej = Soldiers of the Polish Armed Forces in the West After World War II / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan MAŁECKI]. - nr 424 (1994), s. 21-31. - Summ. - ISSN 0208-7944
1994
Przedstawicielstwo emigracyjnej Rady Politycznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w 1950 roku = Political Council in Exile and Its Agency in U.S.A. - 1950 / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 437 (1994), s. 55-64. - Summ. - ISSN 0208-7944
1994
Z działalności Polskiego Ruchu Wolnościowego "Niepodległość i Demokracja" w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1950 = On the Activities of the Polish Liberation Movement 'Independence and Democracy' in Great Britain in the Years 1945-1950 / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 399 (1993), s. 77-83. - Summ. - ISSN 0208-7944
1993
Spory wokół zjednoczenia polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii na tle sytuacji międzynarodowej (1950-1954) = Disputes Concerning Unification of Polish Emigration in the U.K. Against the Background of International Events / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 409 (1993), s. 85-97. - Summ. - ISSN 0208-7944
1993
Z działalności polskiego ruchu ludowego na emigracji w Londynie (1945-1951) = On the Activities of the Polish Peasants' Movement in Exile in London (1945-1951) / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 358 (1992), s. 55-66. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1992
Schyłkowy okres legalnej działalności polskiego rządu emigracyjnego w Wielkiej Brytanii (luty-lipiec 1945 r.) = Closing Period of Legal Activities of Polish Government-In-Exile in Great Britain (February-July, 1945) / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 339 (1991), s. 43-57. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1991
Polskie organizacje kombatanckie w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej = Polish War Veterans Organizations in Great Britain after World War II / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - nr 303 (1989), s. 63-73. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1989
Powstanie Polskiego Skarbu Narodowego w Wielkiej Brytanii w 1950 r. = The Origins of the Polish National Treasure in Great Britain in 1950 / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 250 (1988), s. 133-141. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1988
Polska emigracja polityczna w Wielkiej Brytanii w końcu lat czterdziestych = Polish Political Emigration in Great Britain in the late 40s / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 274 (1988), s. 55-67. - ISSN 0208-7944
1988
Polski ruch narodowo-demokratyczny na emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1951 / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 227 (1987), s. 65-77. - Rez. - ISSN 0208-7944
1987
Polskie polityczne środowisko emigracyjne po cofnięciu uznania przez mocarstwa dla rządu Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie : (lipiec 1945 - czerwiec 1947) = Polish Emigration Circles After the Withdrawal of Support for the Polish London Government by the Great Powers / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 216 (1986), s. 113-126. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1986
Polski ruch socjalistyczny na emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1951 / Teresa KRÓL // W: Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 33-39
1986
Chapters:
Year
Polski ruch socjalistyczny na emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1951 / Teresa KRÓL // W: Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 33-39 1986
Articles:
Year
Z działalności polskiego ruchu oporu we Francji w czasie II wojny światowej = From the Activities of the Polish Resistance Movement in France During the Second World War / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 500 (1998), s. 63-73. - Summ. - ISSN 0208-7944 1998
Polacy w Niemczech po II wojnie światowej (1945-1950) = Poles in Germany after World War Two (1945-1950) / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - nr 460 (1995), s. 85-93. - Summ. - ISSN 0208-7944 1995
Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po zakończeniu II Wojny Światowej = Soldiers of the Polish Armed Forces in the West After World War II / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan MAŁECKI]. - nr 424 (1994), s. 21-31. - Summ. - ISSN 0208-7944 1994
Przedstawicielstwo emigracyjnej Rady Politycznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w 1950 roku = Political Council in Exile and Its Agency in U.S.A. - 1950 / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 437 (1994), s. 55-64. - Summ. - ISSN 0208-7944 1994
Z działalności Polskiego Ruchu Wolnościowego "Niepodległość i Demokracja" w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1950 = On the Activities of the Polish Liberation Movement 'Independence and Democracy' in Great Britain in the Years 1945-1950 / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 399 (1993), s. 77-83. - Summ. - ISSN 0208-7944 1993
Spory wokół zjednoczenia polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii na tle sytuacji międzynarodowej (1950-1954) = Disputes Concerning Unification of Polish Emigration in the U.K. Against the Background of International Events / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 409 (1993), s. 85-97. - Summ. - ISSN 0208-7944 1993
Z działalności polskiego ruchu ludowego na emigracji w Londynie (1945-1951) = On the Activities of the Polish Peasants' Movement in Exile in London (1945-1951) / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 358 (1992), s. 55-66. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944 1992
Schyłkowy okres legalnej działalności polskiego rządu emigracyjnego w Wielkiej Brytanii (luty-lipiec 1945 r.) = Closing Period of Legal Activities of Polish Government-In-Exile in Great Britain (February-July, 1945) / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 339 (1991), s. 43-57. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944 1991
Polskie organizacje kombatanckie w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej = Polish War Veterans Organizations in Great Britain after World War II / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - nr 303 (1989), s. 63-73. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944 1989
Powstanie Polskiego Skarbu Narodowego w Wielkiej Brytanii w 1950 r. = The Origins of the Polish National Treasure in Great Britain in 1950 / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 250 (1988), s. 133-141. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944 1988
Polska emigracja polityczna w Wielkiej Brytanii w końcu lat czterdziestych = Polish Political Emigration in Great Britain in the late 40s / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 274 (1988), s. 55-67. - ISSN 0208-7944 1988
Polski ruch narodowo-demokratyczny na emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1951 / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 227 (1987), s. 65-77. - Rez. - ISSN 0208-7944 1987
Polskie polityczne środowisko emigracyjne po cofnięciu uznania przez mocarstwa dla rządu Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie : (lipiec 1945 - czerwiec 1947) = Polish Emigration Circles After the Withdrawal of Support for the Polish London Government by the Great Powers / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 216 (1986), s. 113-126. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944 1986
Year
Król T., (1998), Z działalności polskiego ruchu oporu we Francji w czasie II wojny światowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 500, s. 63-73.
1998
Król T., (1995), Polacy w Niemczech po II wojnie światowej (1945-1950), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 460, s. 85-93.
1995
Król T., (1994), Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po zakończeniu II Wojny Światowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 424, s. 21-31.
1994
Król T., (1994), Przedstawicielstwo emigracyjnej Rady Politycznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w 1950 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 437, s. 55-64.
1994
Król T., (1993), Z działalności Polskiego Ruchu Wolnościowego "Niepodległość i Demokracja" w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1950, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 399, s. 77-83.
1993
Król T., (1993), Spory wokół zjednoczenia polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii na tle sytuacji międzynarodowej (1950-1954), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 409, s. 85-97.
1993
Król T., (1992), Z działalności polskiego ruchu ludowego na emigracji w Londynie (1945-1951), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 358, s. 55-66.
1992
Król T., (1991), Schyłkowy okres legalnej działalności polskiego rządu emigracyjnego w Wielkiej Brytanii (luty-lipiec 1945 r.), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 339, s. 43-57.
1991
Król T., (1989), Polskie organizacje kombatanckie w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 303, s. 63-73.
1989
Król T., (1988), Powstanie Polskiego Skarbu Narodowego w Wielkiej Brytanii w 1950 r., "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 250, s. 133-141.
1988
Król T., (1988), Polska emigracja polityczna w Wielkiej Brytanii w końcu lat czterdziestych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 274, s. 55-67.
1988
Król T., (1987), Polski ruch narodowo-demokratyczny na emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1951, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 227, s. 65-77.
1987
Król T., (1986), Polskie polityczne środowisko emigracyjne po cofnięciu uznania przez mocarstwa dla rządu Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie (lipiec 1945 - czerwiec 1947), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 216, s. 113-126.
1986
Król T., (1986), Polski ruch socjalistyczny na emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1951. [W:] Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 33-39.
1986
Chapters:
Year
Król T., (1986), Polski ruch socjalistyczny na emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1951. [W:] Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 33-39. 1986
Articles:
Year
Król T., (1998), Z działalności polskiego ruchu oporu we Francji w czasie II wojny światowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 500, s. 63-73. 1998
Król T., (1995), Polacy w Niemczech po II wojnie światowej (1945-1950), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 460, s. 85-93. 1995
Król T., (1994), Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po zakończeniu II Wojny Światowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 424, s. 21-31. 1994
Król T., (1994), Przedstawicielstwo emigracyjnej Rady Politycznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w 1950 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 437, s. 55-64. 1994
Król T., (1993), Z działalności Polskiego Ruchu Wolnościowego "Niepodległość i Demokracja" w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1950, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 399, s. 77-83. 1993
Król T., (1993), Spory wokół zjednoczenia polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii na tle sytuacji międzynarodowej (1950-1954), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 409, s. 85-97. 1993
Król T., (1992), Z działalności polskiego ruchu ludowego na emigracji w Londynie (1945-1951), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 358, s. 55-66. 1992
Król T., (1991), Schyłkowy okres legalnej działalności polskiego rządu emigracyjnego w Wielkiej Brytanii (luty-lipiec 1945 r.), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 339, s. 43-57. 1991
Król T., (1989), Polskie organizacje kombatanckie w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 303, s. 63-73. 1989
Król T., (1988), Powstanie Polskiego Skarbu Narodowego w Wielkiej Brytanii w 1950 r., "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 250, s. 133-141. 1988
Król T., (1988), Polska emigracja polityczna w Wielkiej Brytanii w końcu lat czterdziestych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 274, s. 55-67. 1988
Król T., (1987), Polski ruch narodowo-demokratyczny na emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1951, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 227, s. 65-77. 1987
Król T., (1986), Polskie polityczne środowisko emigracyjne po cofnięciu uznania przez mocarstwa dla rządu Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie (lipiec 1945 - czerwiec 1947), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 216, s. 113-126. 1986