Wojnarowska-Niemiec Elżbieta

Faculty of Production Economics, Institute of Political Economy,

Year
Miejsce rolnictwa europejskich krajów socjalistycznych w wymianie międzynarodowej = The Place of Agriculture in European Socialist Countries' Foreign Turnover / Daniel NIEMIEC, Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 159 (1982), s. 87-107. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1982
Ewolucyjne ujęcie teorii kosztów komparatywnych = Evolutional Presentation of the Theory of Comparative Costs / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 ([1981]), s. 261-280. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1981
Mierniki i zróżnicowanie struktury oraz poziomu rozwoju gospodarczego państw Trzeciego Świata = Indicators and a Varied Nature of the Structure and Level of Economic Development of the Third World Countries / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 134 (1981), s. 69-95. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1981
Wpływ handlu zagranicznego na tempo wzrostu dochodu narodowego : na przykładzie wybranych krajów subsystemu Czarnej Afryki = The Influence of Forein Trade on the Rate of Growth of the National Income : on the Example of the Chosen States of the Black Africa Subsystem / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 119 (1979), s. 85-99. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1979
Źródła akumulacji kapitału w krajach rozwijających się = Sources of Capital-Accumulation in Developing Countries / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978), s. 125-136. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1978
Gospodarcze osiągnięcia Chile w okresie rządów Jedności Ludowej / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 26 (1978), s. 155-169. - Bibliogr.
1978
Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy krajów afrykańskich (na przykładzie osiemnastu państw - AASM - stowarzyszonych z EWG) / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC ; Promotor: Bogusław JASIŃSKI. - Kraków, 1977. - VI k., 271 k. : il. ; 30 cm
1977
Problemy ludnościowe i wyżywienia krajów rozwijających się / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC, Daniel NIEMIEC // Gospodarka Planowa. - R. 31, 5 (361) (1976), s. 303-307. - ISSN 0017-2421
1976
Wzrost ekonomicznej roli państwa w krajach rozwijających się = Increase in the Economic Role of the State Developing Countries / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Gospodarka Planowa. - R. 30, 3 (349) (1975), s. 192-197. - ISSN 0017-2421
1975
Struktura handlu zagranicznego w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych jako bariera wzrostu gospodarczego = The Pattern of Foreign Trade in the Under-developed Countries as a Barrier of Economic Growth / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 75 (1975), s. 79-97. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1975
Articles:
Year
Miejsce rolnictwa europejskich krajów socjalistycznych w wymianie międzynarodowej = The Place of Agriculture in European Socialist Countries' Foreign Turnover / Daniel NIEMIEC, Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 159 (1982), s. 87-107. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944 1982
Ewolucyjne ujęcie teorii kosztów komparatywnych = Evolutional Presentation of the Theory of Comparative Costs / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 ([1981]), s. 261-280. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944 1981
Mierniki i zróżnicowanie struktury oraz poziomu rozwoju gospodarczego państw Trzeciego Świata = Indicators and a Varied Nature of the Structure and Level of Economic Development of the Third World Countries / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 134 (1981), s. 69-95. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944 1981
Wpływ handlu zagranicznego na tempo wzrostu dochodu narodowego : na przykładzie wybranych krajów subsystemu Czarnej Afryki = The Influence of Forein Trade on the Rate of Growth of the National Income : on the Example of the Chosen States of the Black Africa Subsystem / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 119 (1979), s. 85-99. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944 1979
Źródła akumulacji kapitału w krajach rozwijających się = Sources of Capital-Accumulation in Developing Countries / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978), s. 125-136. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944 1978
Gospodarcze osiągnięcia Chile w okresie rządów Jedności Ludowej / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 26 (1978), s. 155-169. - Bibliogr. 1978
Problemy ludnościowe i wyżywienia krajów rozwijających się / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC, Daniel NIEMIEC // Gospodarka Planowa. - R. 31, 5 (361) (1976), s. 303-307. - ISSN 0017-2421 1976
Wzrost ekonomicznej roli państwa w krajach rozwijających się = Increase in the Economic Role of the State Developing Countries / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Gospodarka Planowa. - R. 30, 3 (349) (1975), s. 192-197. - ISSN 0017-2421 1975
Struktura handlu zagranicznego w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych jako bariera wzrostu gospodarczego = The Pattern of Foreign Trade in the Under-developed Countries as a Barrier of Economic Growth / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 75 (1975), s. 79-97. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944 1975
Doctoral dissertations:
Year
Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy krajów afrykańskich (na przykładzie osiemnastu państw - AASM - stowarzyszonych z EWG) / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC ; Promotor: Bogusław JASIŃSKI. - Kraków, 1977. - VI k., 271 k. : il. ; 30 cm 1977
Unpublished:
Year
Year
Niemiec D., Wojnarowska-Niemiec E., (1982), Miejsce rolnictwa europejskich krajów socjalistycznych w wymianie międzynarodowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 159, s. 87-107.
1982
Wojnarowska-Niemiec E., (1981), Ewolucyjne ujęcie teorii kosztów komparatywnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 147, s. 261-280.
1981
Wojnarowska-Niemiec E., (1981), Mierniki i zróżnicowanie struktury oraz poziomu rozwoju gospodarczego państw Trzeciego Świata, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 134, s. 69-95.
1981
Wojnarowska-Niemiec E., (1979), Wpływ handlu zagranicznego na tempo wzrostu dochodu narodowego : na przykładzie wybranych krajów subsystemu Czarnej Afryki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 119, s. 85-99.
1979
Wojnarowska-Niemiec E., (1978), Źródła akumulacji kapitału w krajach rozwijających się, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 91, s. 125-136.
1978
Wojnarowska-Niemiec E., (1978), Gospodarcze osiągnięcia Chile w okresie rządów Jedności Ludowej, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 26, s. 155-169.
1978
Wojnarowska-Niemiec E., (1977), Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy krajów afrykańskich (na przykładzie osiemnastu państw - AASM - stowarzyszonych z EWG), Prom. Jasiński B., Kraków : , VI k., 271 k.
1977
Wojnarowska-Niemiec E., Niemiec D., (1976), Problemy ludnościowe i wyżywienia krajów rozwijających się, "Gospodarka Planowa", R. 31, 5 (361), s. 303-307.
1976
Wojnarowska-Niemiec E., (1975), Wzrost ekonomicznej roli państwa w krajach rozwijających się, "Gospodarka Planowa", R. 30, 3 (349), s. 192-197.
1975
Wojnarowska-Niemiec E., (1975), Struktura handlu zagranicznego w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych jako bariera wzrostu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 75, s. 79-97.
1975
Articles:
Year
Niemiec D., Wojnarowska-Niemiec E., (1982), Miejsce rolnictwa europejskich krajów socjalistycznych w wymianie międzynarodowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 159, s. 87-107. 1982
Wojnarowska-Niemiec E., (1981), Ewolucyjne ujęcie teorii kosztów komparatywnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 147, s. 261-280. 1981
Wojnarowska-Niemiec E., (1981), Mierniki i zróżnicowanie struktury oraz poziomu rozwoju gospodarczego państw Trzeciego Świata, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 134, s. 69-95. 1981
Wojnarowska-Niemiec E., (1979), Wpływ handlu zagranicznego na tempo wzrostu dochodu narodowego : na przykładzie wybranych krajów subsystemu Czarnej Afryki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 119, s. 85-99. 1979
Wojnarowska-Niemiec E., (1978), Źródła akumulacji kapitału w krajach rozwijających się, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 91, s. 125-136. 1978
Wojnarowska-Niemiec E., (1978), Gospodarcze osiągnięcia Chile w okresie rządów Jedności Ludowej, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 26, s. 155-169. 1978
Wojnarowska-Niemiec E., Niemiec D., (1976), Problemy ludnościowe i wyżywienia krajów rozwijających się, "Gospodarka Planowa", R. 31, 5 (361), s. 303-307. 1976
Wojnarowska-Niemiec E., (1975), Wzrost ekonomicznej roli państwa w krajach rozwijających się, "Gospodarka Planowa", R. 30, 3 (349), s. 192-197. 1975
Wojnarowska-Niemiec E., (1975), Struktura handlu zagranicznego w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych jako bariera wzrostu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 75, s. 79-97. 1975
Doctoral dissertations:
Year
Wojnarowska-Niemiec E., (1977), Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy krajów afrykańskich (na przykładzie osiemnastu państw - AASM - stowarzyszonych z EWG), Prom. Jasiński B., Kraków : , VI k., 271 k. 1977
Unpublished:
Year