Staliński Piotr

Faculty of Management, Department of Informatics,

Year
Wykorzystanie systemu EMEL do estymacji parametrów liniowych modeli ekonometrycznych = Application of System EMEL in Estimation of Parameters of Linear Econometric Models / Wit URBAN, Piotr STALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992), s. 67-84. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1992
VIII Seminarium im. Profesora Pawłowskiego = The VIIIth Pawłowski's Seminar / Wojciech LASOŃ, Piotr STALIŃSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 38, z. 3-4 (1991), s. 351-356. - ISSN 0033-2372
1991
Numeryczna analiza funkcji natężenia strumienia próbek / Piotr STALIŃSKI // W: Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości / kier. Andrzej IWASIEWICZ. - (1990), s. 1-24 [25-48]
1990
Articles:
Year
Wykorzystanie systemu EMEL do estymacji parametrów liniowych modeli ekonometrycznych = Application of System EMEL in Estimation of Parameters of Linear Econometric Models / Wit URBAN, Piotr STALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992), s. 67-84. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1992
Unpublished:
Year
Numeryczna analiza funkcji natężenia strumienia próbek / Piotr STALIŃSKI // W: Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości / kier. Andrzej IWASIEWICZ. - (1990), s. 1-24 [25-48] 1990
Other:
Year
VIII Seminarium im. Profesora Pawłowskiego = The VIIIth Pawłowski's Seminar / Wojciech LASOŃ, Piotr STALIŃSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 38, z. 3-4 (1991), s. 351-356. - ISSN 0033-2372 1991
Year
Urban W., Staliński P., (1992), Wykorzystanie systemu EMEL do estymacji parametrów liniowych modeli ekonometrycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 366, s. 67-84.
1992
Lasoń W., Staliński P., (1991), VIII Seminarium im. Profesora Pawłowskiego, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 3-4, s. 351-356.
1991
Staliński P., (1990), Numeryczna analiza funkcji natężenia strumienia próbek. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości, s. 1-24 [25-48].
1990
Articles:
Year
Urban W., Staliński P., (1992), Wykorzystanie systemu EMEL do estymacji parametrów liniowych modeli ekonometrycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 366, s. 67-84. 1992
Unpublished:
Year
Staliński P., (1990), Numeryczna analiza funkcji natężenia strumienia próbek. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości, s. 1-24 [25-48]. 1990
Other:
Year
Lasoń W., Staliński P., (1991), VIII Seminarium im. Profesora Pawłowskiego, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 3-4, s. 351-356. 1991