Klose Leszek ORCID

Faculty of Finance, Department of Financial Markets,

Year
Polityka fiskalna i pieniężna jako czynniki determinujące popyt na rynku samochodów osobowych w Polsce w latach 1993-2003 = Fiscal and Monetary Policy as Factors Determining Demand on the Motor Vehicle Market in Poland, 1993-2003 / Regina KLIMKOWSKA, Leszek J. Klose // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 742 (2007), s. 99-109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/153235476. - ISSN 0208-7944
2007
Wybrane czynniki organizacyjne i marketingowe determinujące rozwój japońskiego przemysłu samochodów osobowych / Regina KLIMKOWSKA, Leszek J. Klose // W: Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst' / red. A.A. Tkač. - Melìtopol': MIDMU GU "ZIDMU", 2007. - S. 151-155. - Bibliogr.
2007
Rynek obligacji śmieciowych (na przykładzie rynku amerykańskiego) = The Junk Bond Market : (Using the Example of the American Market) / Leszek J. Klose // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 665 (2005), s. 173-184. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/80502004. - ISSN 0208-7944
2005
Wybrane problemy zatrudnienia i płac w gospodarce Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 1945-1991 = Selected Employment and Wage Problems in the US Economy, 1945-1991 / Leszek KLOSE // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 542 (2000), s. 43-50. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10677. - ISSN 0208-7944
2000
Banki na rynku kapitałowym / Leszek J. KLOSE // W: Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 324-333. - Bibliogr.
1996
Rynek akcji / Leszek KLOSE // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 1[82]-23[104]
1996
Chapters:
Year
Wybrane czynniki organizacyjne i marketingowe determinujące rozwój japońskiego przemysłu samochodów osobowych / Regina KLIMKOWSKA, Leszek J. Klose // W: Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst' / red. A.A. Tkač. - Melìtopol': MIDMU GU "ZIDMU", 2007. - S. 151-155. - Bibliogr. 2007
Banki na rynku kapitałowym / Leszek J. KLOSE // W: Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 324-333. - Bibliogr. 1996
Articles:
Year
Polityka fiskalna i pieniężna jako czynniki determinujące popyt na rynku samochodów osobowych w Polsce w latach 1993-2003 = Fiscal and Monetary Policy as Factors Determining Demand on the Motor Vehicle Market in Poland, 1993-2003 / Regina KLIMKOWSKA, Leszek J. Klose // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 742 (2007), s. 99-109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/153235476. - ISSN 0208-7944 2007
Rynek obligacji śmieciowych (na przykładzie rynku amerykańskiego) = The Junk Bond Market : (Using the Example of the American Market) / Leszek J. Klose // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 665 (2005), s. 173-184. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/80502004. - ISSN 0208-7944 2005
Wybrane problemy zatrudnienia i płac w gospodarce Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 1945-1991 = Selected Employment and Wage Problems in the US Economy, 1945-1991 / Leszek KLOSE // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 542 (2000), s. 43-50. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10677. - ISSN 0208-7944 2000
Unpublished:
Year
Rynek akcji / Leszek KLOSE // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 1[82]-23[104] 1996
Year
Klimkowska R., Klose L., (2007), Polityka fiskalna i pieniężna jako czynniki determinujące popyt na rynku samochodów osobowych w Polsce w latach 1993-2003, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 742, s. 99-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/153235476
2007
Klimkowska R., Klose L., (2007), Wybrane czynniki organizacyjne i marketingowe determinujące rozwój japońskiego przemysłu samochodów osobowych. [W:] Tkač A. (red.), Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst', Melìtopol' : MIDMU GU "ZIDMU", s. 151-155.
2007
Klose L., (2005), Rynek obligacji śmieciowych (na przykładzie rynku amerykańskiego), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 665, s. 173-184; https://bazekon.uek.krakow.pl/80502004
2005
Klose L., (2000), Wybrane problemy zatrudnienia i płac w gospodarce Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 1945-1991, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 542, s. 43-50; https://bazekon.uek.krakow.pl/10677
2000
Klose L., (1996), Banki na rynku kapitałowym. [W:] zebrał ma., publikacji Ryszard SZEWCZYK (red.), Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 324-333.
1996
Klose L., (1996), Rynek akcji. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[82]-23[104].
1996
Chapters:
Year
Klimkowska R., Klose L., (2007), Wybrane czynniki organizacyjne i marketingowe determinujące rozwój japońskiego przemysłu samochodów osobowych. [W:] Tkač A. (red.), Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst', Melìtopol' : MIDMU GU "ZIDMU", s. 151-155. 2007
Klose L., (1996), Banki na rynku kapitałowym. [W:] zebrał ma., publikacji Ryszard SZEWCZYK (red.), Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 324-333. 1996
Articles:
Year
Klimkowska R., Klose L., (2007), Polityka fiskalna i pieniężna jako czynniki determinujące popyt na rynku samochodów osobowych w Polsce w latach 1993-2003, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 742, s. 99-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/153235476 2007
Klose L., (2005), Rynek obligacji śmieciowych (na przykładzie rynku amerykańskiego), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 665, s. 173-184; https://bazekon.uek.krakow.pl/80502004 2005
Klose L., (2000), Wybrane problemy zatrudnienia i płac w gospodarce Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 1945-1991, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 542, s. 43-50; https://bazekon.uek.krakow.pl/10677 2000
Unpublished:
Year
Klose L., (1996), Rynek akcji. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[82]-23[104]. 1996