Kieniewicz Barbara ORCID

College of Economics, Finance and Law, Institute of Economics, Department of Macroeconomics

Year
Elastyczność rynku pracy a skuteczność narzędzi polityki gospodarczej w walce z bezrobociem = Job Market Elasticity and the Effectiveness of Economic Policy Tools in Combating Unemployment / Barbara KIENIEWICZ, Urszula LORENOWICZElastyczność rynku pracy a skuteczność narzędzi polityki gospodarczej w walce z bezrobociem = Job Market Elasticity and the Effectiveness of Economic Policy Tools in Combating Unemployment / Barbara KIENIEWICZ, Urszula LORENOWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007), s. 65-82nr 758 (2007), s. 65-82. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/139603413. - ISSN 1898-64471898-6447
2007
Stabilizowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce / [aut. Barbara KIENIEWICZ, Urszula LORENOWICZ]. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2003. - 33 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Skrypt / Wyższa Szkoła Biznesu). - ISBN 83-88421-34-4
2003
Przyczyny wahań koniunkturalnych w gospodarce i ich stabilizowanie : pomocnicze materiały dydaktyczne / Barbara KIENIEWICZ, Urszula LORENOWICZ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 25, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-193-X
2003
Polityka dochodowa na tle rynku pracy w Polsce w warunkach transformacji systemowej / Barbara KIENIEWICZ, Bogumiła SZOPA ; [red. nauk. Zofia DACH]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - 143 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-02-X
1997
Niemcy wobec problemu bezrobocia = Germany and Problem of Unemployment / Barbara KIENIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 476 (1996), s. 79-86. - Summ. - ISSN 0208-7944
1996
Oddziaływanie państwa na gospodarkę poprzez politykę pieniężną i fiskalną : pomocnicze materiały dydaktyczne / Barbara KIENIEWICZ, Urszula LORENOWICZ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1992. - 21 s. : il. ; 24 cm. - Dla studentów I r. wszystkich kierunków studiów dziennych i zaocznych
1992
Mikroekonomiczne teorie bezrobocia = The Microeconomic Theory of Unemployment / Barbara KIENIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - nr 393 (1992), s. 39-45. - Summ. - ISSN 0208-7944
1992
Rynek pracy w RFN - realia i perspektywy = Labour Market in West Germany - Realities and Prospects / Barbara KIENIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 334 (1991), s. 53-60. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1991
Teorie rozwoju społecznego : pomocnicze materiały dydaktyczne / Barbara KIENIEWICZ, Urszula LORENOWICZ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991. - 14 s. : il. ; 24 cm. - Dla studentów I r. wszystkich kierunków studiów dziennych i zaocznych
1991
Przeobrażenia w strukturze popytu globalnego RFN po kryzysie lat siedemdziesiątych = Transformations in Global Demand Structure in FRG after Crisis in 70s / Barbara KIENIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 312 (1989), s. 91-103. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1989
RFN na drodze do społeczeństwa postindustrialnego? / Barbara KIENIEWICZ // Przegląd Zachodni. - nr 1 (1989), s. 141-146. - ISSN 0033-2437
1989
Nowe tendencje strukturalne we współczesnej gospodarce RFN = New Structural Tendencies in the Economic Co-operation with the F.R.G / Barbara KIENIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 232 (1987), s. 101-113. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1987
Kierunki przemian strukturalnych w gospodarce RFN pod wpływem kryzysu lat 70-tych / Barbara KIENIEWICZ ; Promotor: Wawrzyniec WIERZBICKI. - Kraków, 1985. - 202 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1985
Polityka energetyczna Republiki Federalnej Niemiec na początku lat osiemdziesiątych = Energy Policy of the Federal Republic of Germany at the Beginning of the Eighties / Barbara KIENIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 188 (1984), s. 35-46. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1984
Books:
Year
Stabilizowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce / [aut. Barbara KIENIEWICZ, Urszula LORENOWICZ]. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2003. - 33 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Skrypt / Wyższa Szkoła Biznesu). - ISBN 83-88421-34-4 2003
Przyczyny wahań koniunkturalnych w gospodarce i ich stabilizowanie : pomocnicze materiały dydaktyczne / Barbara KIENIEWICZ, Urszula LORENOWICZ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 25, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-193-X 2003
Polityka dochodowa na tle rynku pracy w Polsce w warunkach transformacji systemowej / Barbara KIENIEWICZ, Bogumiła SZOPA ; [red. nauk. Zofia DACH]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - 143 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-02-X 1997
Oddziaływanie państwa na gospodarkę poprzez politykę pieniężną i fiskalną : pomocnicze materiały dydaktyczne / Barbara KIENIEWICZ, Urszula LORENOWICZ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1992. - 21 s. : il. ; 24 cm. - Dla studentów I r. wszystkich kierunków studiów dziennych i zaocznych 1992
Teorie rozwoju społecznego : pomocnicze materiały dydaktyczne / Barbara KIENIEWICZ, Urszula LORENOWICZ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991. - 14 s. : il. ; 24 cm. - Dla studentów I r. wszystkich kierunków studiów dziennych i zaocznych 1991
Articles:
Year
Elastyczność rynku pracy a skuteczność narzędzi polityki gospodarczej w walce z bezrobociem = Job Market Elasticity and the Effectiveness of Economic Policy Tools in Combating Unemployment / Barbara KIENIEWICZ, Urszula LORENOWICZElastyczność rynku pracy a skuteczność narzędzi polityki gospodarczej w walce z bezrobociem = Job Market Elasticity and the Effectiveness of Economic Policy Tools in Combating Unemployment / Barbara KIENIEWICZ, Urszula LORENOWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007), s. 65-82nr 758 (2007), s. 65-82. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/139603413. - ISSN 1898-64471898-6447 2007
Niemcy wobec problemu bezrobocia = Germany and Problem of Unemployment / Barbara KIENIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 476 (1996), s. 79-86. - Summ. - ISSN 0208-7944 1996
Mikroekonomiczne teorie bezrobocia = The Microeconomic Theory of Unemployment / Barbara KIENIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - nr 393 (1992), s. 39-45. - Summ. - ISSN 0208-7944 1992
Rynek pracy w RFN - realia i perspektywy = Labour Market in West Germany - Realities and Prospects / Barbara KIENIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 334 (1991), s. 53-60. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944 1991
Przeobrażenia w strukturze popytu globalnego RFN po kryzysie lat siedemdziesiątych = Transformations in Global Demand Structure in FRG after Crisis in 70s / Barbara KIENIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 312 (1989), s. 91-103. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944 1989
RFN na drodze do społeczeństwa postindustrialnego? / Barbara KIENIEWICZ // Przegląd Zachodni. - nr 1 (1989), s. 141-146. - ISSN 0033-2437 1989
Nowe tendencje strukturalne we współczesnej gospodarce RFN = New Structural Tendencies in the Economic Co-operation with the F.R.G / Barbara KIENIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 232 (1987), s. 101-113. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944 1987
Polityka energetyczna Republiki Federalnej Niemiec na początku lat osiemdziesiątych = Energy Policy of the Federal Republic of Germany at the Beginning of the Eighties / Barbara KIENIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 188 (1984), s. 35-46. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944 1984
Doctoral dissertations:
Year
Kierunki przemian strukturalnych w gospodarce RFN pod wpływem kryzysu lat 70-tych / Barbara KIENIEWICZ ; Promotor: Wawrzyniec WIERZBICKI. - Kraków, 1985. - 202 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1985
Unpublished:
Year
Year
Kieniewicz B., Lorenowicz U., (2007), Elastyczność rynku pracy a skuteczność narzędzi polityki gospodarczej w walce z bezrobociem, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 758, s. 65-82; https://bazekon.uek.krakow.pl/139603413
2007
Kieniewicz B., Lorenowicz U., (2003), Stabilizowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 33 s.
2003
Kieniewicz B., Lorenowicz U., (2003), Przyczyny wahań koniunkturalnych w gospodarce i ich stabilizowanie: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 25, [1] s.
2003
Kieniewicz B., Szopa B., (1997), Polityka dochodowa na tle rynku pracy w Polsce w warunkach transformacji systemowej, Dach Z. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 143 s.
1997
Kieniewicz B., (1996), Niemcy wobec problemu bezrobocia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 476, s. 79-86.
1996
Kieniewicz B., Lorenowicz U., (1992), Oddziaływanie państwa na gospodarkę poprzez politykę pieniężną i fiskalną: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 21 s.
1992
Kieniewicz B., (1992), Mikroekonomiczne teorie bezrobocia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 393, s. 39-45.
1992
Kieniewicz B., (1991), Rynek pracy w RFN - realia i perspektywy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 334, s. 53-60.
1991
Kieniewicz B., Lorenowicz U., (1991), Teorie rozwoju społecznego: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 14 s.
1991
Kieniewicz B., (1989), Przeobrażenia w strukturze popytu globalnego RFN po kryzysie lat siedemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 312, s. 91-103.
1989
Kieniewicz B., (1989), RFN na drodze do społeczeństwa postindustrialnego?, "Przegląd Zachodni", nr 1, s. 141-146.
1989
Kieniewicz B., (1987), Nowe tendencje strukturalne we współczesnej gospodarce RFN, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 232, s. 101-113.
1987
Kieniewicz B., (1985), Kierunki przemian strukturalnych w gospodarce RFN pod wpływem kryzysu lat 70-tych, Prom. Wierzbicki W., Kraków : , 202 k.
1985
Kieniewicz B., (1984), Polityka energetyczna Republiki Federalnej Niemiec na początku lat osiemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 188, s. 35-46.
1984
Books:
Year
Kieniewicz B., Lorenowicz U., (2003), Stabilizowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 33 s. 2003
Kieniewicz B., Lorenowicz U., (2003), Przyczyny wahań koniunkturalnych w gospodarce i ich stabilizowanie: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 25, [1] s. 2003
Kieniewicz B., Szopa B., (1997), Polityka dochodowa na tle rynku pracy w Polsce w warunkach transformacji systemowej, Dach Z. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 143 s. 1997
Kieniewicz B., Lorenowicz U., (1992), Oddziaływanie państwa na gospodarkę poprzez politykę pieniężną i fiskalną: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 21 s. 1992
Kieniewicz B., Lorenowicz U., (1991), Teorie rozwoju społecznego: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 14 s. 1991
Articles:
Year
Kieniewicz B., Lorenowicz U., (2007), Elastyczność rynku pracy a skuteczność narzędzi polityki gospodarczej w walce z bezrobociem, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 758, s. 65-82; https://bazekon.uek.krakow.pl/139603413 2007
Kieniewicz B., (1996), Niemcy wobec problemu bezrobocia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 476, s. 79-86. 1996
Kieniewicz B., (1992), Mikroekonomiczne teorie bezrobocia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 393, s. 39-45. 1992
Kieniewicz B., (1991), Rynek pracy w RFN - realia i perspektywy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 334, s. 53-60. 1991
Kieniewicz B., (1989), Przeobrażenia w strukturze popytu globalnego RFN po kryzysie lat siedemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 312, s. 91-103. 1989
Kieniewicz B., (1989), RFN na drodze do społeczeństwa postindustrialnego?, "Przegląd Zachodni", nr 1, s. 141-146. 1989
Kieniewicz B., (1987), Nowe tendencje strukturalne we współczesnej gospodarce RFN, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 232, s. 101-113. 1987
Kieniewicz B., (1984), Polityka energetyczna Republiki Federalnej Niemiec na początku lat osiemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 188, s. 35-46. 1984
Doctoral dissertations:
Year
Kieniewicz B., (1985), Kierunki przemian strukturalnych w gospodarce RFN pod wpływem kryzysu lat 70-tych, Prom. Wierzbicki W., Kraków : , 202 k. 1985
Unpublished:
Year