Dudek Jan

Centrum Informatyki,

Year
Sprzęt i metody programowania systemów sterowania sekwencyjnego = Equipment and Methods of Programming of Sequential Control Systems / Jan DUDEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992), s. 139-157. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1992
Edytor przebiegów czasowych = Time Runs Editor / Jan DUDEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 330 (1990), s. 53-62. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1990
Języki programowania sterownika logicznego ITM-PLC = Programming Languages for Programmable Logic Controller ITM-PLC / Jan DUDEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989), s. 41-48. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1989
Charakterystyka sprzętów systemu MERA-400 / Jan DUDEK // W: Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400 / red. Jerzy KOLENDOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 23-56
1988
Przykłady pracy w systemie MERA-400 / Jan DUDEK // W: Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400 / red. Jerzy KOLENDOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 296-304
1988
Kros-translator JX programowalnego systemu sterowania binarnego = Cross-Translator JX for Programmable Logic Controller (PLC) / Jan DUDEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988), s. 5-18. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1988
System programowania sterownika sekwencyjnego = System of Programming PLC / Jan DUDEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 248 (1987), s. 67-80. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1987
Wykorzystanie mikrokomputera PSPD-90 do celów zarządzania przedsiębiorstwem - przykład systemu ewidencji pracowników = The Use of Microcomputer PSPD-90 for the Management of an Enterprise - an Example of Employees Information System / Jan DUDEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 215 (1986), s. 127-141. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1986
Wykorzystanie autonomicznie pracującej stacji PSPD-90 jako narzędzia do przygotowania i aktualizowania danych i programów dla minikomputera MERA-400 = The Test Actualizer PSPD-90 + MERA 400 / Jan DUDEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 194 (1984), s. 51-60. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1984
Chapters:
Year
Charakterystyka sprzętów systemu MERA-400 / Jan DUDEK // W: Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400 / red. Jerzy KOLENDOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 23-56 1988
Przykłady pracy w systemie MERA-400 / Jan DUDEK // W: Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400 / red. Jerzy KOLENDOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 296-304 1988
Articles:
Year
Sprzęt i metody programowania systemów sterowania sekwencyjnego = Equipment and Methods of Programming of Sequential Control Systems / Jan DUDEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992), s. 139-157. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1992
Edytor przebiegów czasowych = Time Runs Editor / Jan DUDEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 330 (1990), s. 53-62. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1990
Języki programowania sterownika logicznego ITM-PLC = Programming Languages for Programmable Logic Controller ITM-PLC / Jan DUDEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989), s. 41-48. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1989
Kros-translator JX programowalnego systemu sterowania binarnego = Cross-Translator JX for Programmable Logic Controller (PLC) / Jan DUDEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988), s. 5-18. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1988
System programowania sterownika sekwencyjnego = System of Programming PLC / Jan DUDEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 248 (1987), s. 67-80. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1987
Wykorzystanie mikrokomputera PSPD-90 do celów zarządzania przedsiębiorstwem - przykład systemu ewidencji pracowników = The Use of Microcomputer PSPD-90 for the Management of an Enterprise - an Example of Employees Information System / Jan DUDEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 215 (1986), s. 127-141. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1986
Wykorzystanie autonomicznie pracującej stacji PSPD-90 jako narzędzia do przygotowania i aktualizowania danych i programów dla minikomputera MERA-400 = The Test Actualizer PSPD-90 + MERA 400 / Jan DUDEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 194 (1984), s. 51-60. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944 1984
Year
Dudek J., (1992), Sprzęt i metody programowania systemów sterowania sekwencyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 366, s. 139-157.
1992
Dudek J., (1990), Edytor przebiegów czasowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 330, s. 53-62.
1990
Dudek J., (1989), Języki programowania sterownika logicznego ITM-PLC, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 286, s. 41-48.
1989
Dudek J., (1988), Charakterystyka sprzętów systemu MERA-400. [W:] Kolendowski J. (red.), Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 23-56.
1988
Dudek J., (1988), Przykłady pracy w systemie MERA-400. [W:] Kolendowski J. (red.), Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 296-304.
1988
Dudek J., (1988), Kros-translator JX programowalnego systemu sterowania binarnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 269, s. 5-18.
1988
Dudek J., (1987), System programowania sterownika sekwencyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 248, s. 67-80.
1987
Dudek J., (1986), Wykorzystanie mikrokomputera PSPD-90 do celów zarządzania przedsiębiorstwem - przykład systemu ewidencji pracowników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki", nr 215, s. 127-141.
1986
Dudek J., (1984), Wykorzystanie autonomicznie pracującej stacji PSPD-90 jako narzędzia do przygotowania i aktualizowania danych i programów dla minikomputera MERA-400, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 194, s. 51-60.
1984
Chapters:
Year
Dudek J., (1988), Charakterystyka sprzętów systemu MERA-400. [W:] Kolendowski J. (red.), Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 23-56. 1988
Dudek J., (1988), Przykłady pracy w systemie MERA-400. [W:] Kolendowski J. (red.), Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 296-304. 1988
Articles:
Year
Dudek J., (1992), Sprzęt i metody programowania systemów sterowania sekwencyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 366, s. 139-157. 1992
Dudek J., (1990), Edytor przebiegów czasowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 330, s. 53-62. 1990
Dudek J., (1989), Języki programowania sterownika logicznego ITM-PLC, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 286, s. 41-48. 1989
Dudek J., (1988), Kros-translator JX programowalnego systemu sterowania binarnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 269, s. 5-18. 1988
Dudek J., (1987), System programowania sterownika sekwencyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 248, s. 67-80. 1987
Dudek J., (1986), Wykorzystanie mikrokomputera PSPD-90 do celów zarządzania przedsiębiorstwem - przykład systemu ewidencji pracowników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki", nr 215, s. 127-141. 1986
Dudek J., (1984), Wykorzystanie autonomicznie pracującej stacji PSPD-90 jako narzędzia do przygotowania i aktualizowania danych i programów dla minikomputera MERA-400, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 194, s. 51-60. 1984