Skwirut Marek

Inter-faculty Study of Political Sciences,

Year
O roli dyskusji w naukach społecznych / Zbigniew PUCEK, Marek M. SKWIRUT // W: Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 51-54
1978
Rywalizacja i współpraca systemu socjalistycznego i kapitalistycznego / Marek Mieczysław SKWIRUT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - 49 s. ; 25 cm
1978
Ustalanie hierarchii gminnych ośrodków handlowych (na przykładzie podregionu tarnowskiego) = Hierarchy of Shopping Centres in Tarnów Subregion / Tadeusz GRABIŃSKI, Marek M. SKWIRUTUstalanie hierarchii gminnych ośrodków handlowych (na przykładzie podregionu tarnowskiego) = Hierarchy of Shopping Centres in Tarnów Subregion / Tadeusz GRABIŃSKI, Marek M. SKWIRUT // Problemy EkonomiczneProblemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 4/64 (1977), s. 60-72R. 16, nr 4/64 (1977), s. 60-72. - ISSN 0079-578X0079-578X
1977
Zastosowanie "metody wielocechowej" do badania poziomu usług w gminach / Tadeusz KUDŁACZ, Marek M. SKWIRUTZastosowanie "metody wielocechowej" do badania poziomu usług w gminach / Tadeusz KUDŁACZ, Marek M. SKWIRUT // Problemy EkonomiczneProblemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 1/61 (1977), s. 110-116R. 16, nr 1/61 (1977), s. 110-116. - ISSN 0079-578X0079-578X
1977
Wybrane zagadnienia metodyki ćwiczeń z podstaw nauk politycznych = Chosen Problems from Methodology of Teaching Introduction to Political Sciences during Classes / Marek M. SKWIRUT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 68 (1975), s. 97-111. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1975
Materiały do studiowania podstaw nauk politycznych. Temat 1, ^Pojęcie i geneza partii politycznych / Jerzy INDRASZKIEWICZ, Marek M. SKWIRUT ; red. Jerzy SZAFRUGA. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - 75 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
1974
Wiedza, zainteresowania i postawy społeczno-polityczne studentów WSE w Krakowie = The State of Knowledge, Interests and Social and Political Attitudes of the Students of the School of Economics in Cracow / Jerzy INDRASZKIEWICZ, Marek M. SKWIRUTWiedza, zainteresowania i postawy społeczno-polityczne studentów WSE w Krakowie = The State of Knowledge, Interests and Social and Political Attitudes of the Students of the School of Economics in Cracow / Jerzy INDRASZKIEWICZ, Marek M. SKWIRUT // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 57 (1973), s. 27-54nr 57 (1973), s. 27-54. - Summ., rez. - ISSN 0075-51250075-5125
1973
Books:
Year
Rywalizacja i współpraca systemu socjalistycznego i kapitalistycznego / Marek Mieczysław SKWIRUT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - 49 s. ; 25 cm 1978
Materiały do studiowania podstaw nauk politycznych. Temat 1, ^Pojęcie i geneza partii politycznych / Jerzy INDRASZKIEWICZ, Marek M. SKWIRUT ; red. Jerzy SZAFRUGA. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - 75 s. ; 24 cm. - Bibliogr. 1974
Chapters:
Year
O roli dyskusji w naukach społecznych / Zbigniew PUCEK, Marek M. SKWIRUT // W: Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 51-54 1978
Articles:
Year
Ustalanie hierarchii gminnych ośrodków handlowych (na przykładzie podregionu tarnowskiego) = Hierarchy of Shopping Centres in Tarnów Subregion / Tadeusz GRABIŃSKI, Marek M. SKWIRUTUstalanie hierarchii gminnych ośrodków handlowych (na przykładzie podregionu tarnowskiego) = Hierarchy of Shopping Centres in Tarnów Subregion / Tadeusz GRABIŃSKI, Marek M. SKWIRUT // Problemy EkonomiczneProblemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 4/64 (1977), s. 60-72R. 16, nr 4/64 (1977), s. 60-72. - ISSN 0079-578X0079-578X 1977
Zastosowanie "metody wielocechowej" do badania poziomu usług w gminach / Tadeusz KUDŁACZ, Marek M. SKWIRUTZastosowanie "metody wielocechowej" do badania poziomu usług w gminach / Tadeusz KUDŁACZ, Marek M. SKWIRUT // Problemy EkonomiczneProblemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 1/61 (1977), s. 110-116R. 16, nr 1/61 (1977), s. 110-116. - ISSN 0079-578X0079-578X 1977
Wybrane zagadnienia metodyki ćwiczeń z podstaw nauk politycznych = Chosen Problems from Methodology of Teaching Introduction to Political Sciences during Classes / Marek M. SKWIRUT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 68 (1975), s. 97-111. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944 1975
Wiedza, zainteresowania i postawy społeczno-polityczne studentów WSE w Krakowie = The State of Knowledge, Interests and Social and Political Attitudes of the Students of the School of Economics in Cracow / Jerzy INDRASZKIEWICZ, Marek M. SKWIRUTWiedza, zainteresowania i postawy społeczno-polityczne studentów WSE w Krakowie = The State of Knowledge, Interests and Social and Political Attitudes of the Students of the School of Economics in Cracow / Jerzy INDRASZKIEWICZ, Marek M. SKWIRUT // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 57 (1973), s. 27-54nr 57 (1973), s. 27-54. - Summ., rez. - ISSN 0075-51250075-5125 1973
Year
Pucek Z., Skwirut M., (1978), O roli dyskusji w naukach społecznych. [W:] Steczkowski J. (red.), Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 51-54.
1978
Skwirut M., (1978), Rywalizacja i współpraca systemu socjalistycznego i kapitalistycznego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 49 s.
1978
Grabiński T., Skwirut M., (1977), Ustalanie hierarchii gminnych ośrodków handlowych (na przykładzie podregionu tarnowskiego), "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 4/64, s. 60-72.
1977
Kudłacz T., Skwirut M., (1977), Zastosowanie "metody wielocechowej" do badania poziomu usług w gminach, "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 1/61, s. 110-116.
1977
Skwirut M., (1975), Wybrane zagadnienia metodyki ćwiczeń z podstaw nauk politycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 68, s. 97-111.
1975
Indraszkiewicz J., Skwirut M., (1974), Materiały do studiowania podstaw nauk politycznych. Temat 1, ^Pojęcie i geneza partii politycznych, Szafruga J. (red.), Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 75 s.
1974
Indraszkiewicz J., Skwirut M., (1973), Wiedza, zainteresowania i postawy społeczno-polityczne studentów WSE w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 57, s. 27-54.
1973
Books:
Year
Skwirut M., (1978), Rywalizacja i współpraca systemu socjalistycznego i kapitalistycznego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 49 s. 1978
Indraszkiewicz J., Skwirut M., (1974), Materiały do studiowania podstaw nauk politycznych. Temat 1, ^Pojęcie i geneza partii politycznych, Szafruga J. (red.), Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 75 s. 1974
Chapters:
Year
Pucek Z., Skwirut M., (1978), O roli dyskusji w naukach społecznych. [W:] Steczkowski J. (red.), Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 51-54. 1978
Articles:
Year
Grabiński T., Skwirut M., (1977), Ustalanie hierarchii gminnych ośrodków handlowych (na przykładzie podregionu tarnowskiego), "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 4/64, s. 60-72. 1977
Kudłacz T., Skwirut M., (1977), Zastosowanie "metody wielocechowej" do badania poziomu usług w gminach, "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 1/61, s. 110-116. 1977
Skwirut M., (1975), Wybrane zagadnienia metodyki ćwiczeń z podstaw nauk politycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 68, s. 97-111. 1975
Indraszkiewicz J., Skwirut M., (1973), Wiedza, zainteresowania i postawy społeczno-polityczne studentów WSE w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 57, s. 27-54. 1973