Hubert Joanna

Faculty of Economics of Trade, Institute of Economic Account Methods,

Year
Próba klasyfikacji przedsiębiorstw w oparciu o metodę taksonomii wrocławskiej = On the Grouping of Construction Companies by Means of Wrocław Taxonomy / Joanna HUBERT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978), s. 203-222. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1978
Articles:
Year
Próba klasyfikacji przedsiębiorstw w oparciu o metodę taksonomii wrocławskiej = On the Grouping of Construction Companies by Means of Wrocław Taxonomy / Joanna HUBERT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978), s. 203-222. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944 1978
Year
Hubert J., (1978), Próba klasyfikacji przedsiębiorstw w oparciu o metodę taksonomii wrocławskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 99, s. 203-222.
1978
Articles:
Year
Hubert J., (1978), Próba klasyfikacji przedsiębiorstw w oparciu o metodę taksonomii wrocławskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 99, s. 203-222. 1978