Guzik Marek

Faculty of Production Economics, Institute of International Socio-Economic Relations

Year
Międzynarodowy transfer technologii - wybrane zagadnienia = Selected Problems of International Transfer of Technology / Marek GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 340 (1991), s. 95-108. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1991
Zmiany podobieństwa struktur nakładów inwestycyjnych wybranych gałęzi przemysłu przetwórczego wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych w latach 1970-1980 = Changes in the Similarity of the Structures of Investment Outlays In Selected Branches of Manufacturing in the Highly Developed Capitalist Countries in the period 1970-1980 / Marek GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 241 (1987), s. 5-17. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1987
Zmiany strukturalne produkcji (value added) przemysłu przetwórczego w rozwiniętych krajach kapitalistycznych w latach siedemdziesiątych = Structural Changes in Industrial Production of Processing Industry in Developed Capitalist Countries in 70s / Marek GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 202 (1985), s. 7-22. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1985
Statystyczna analiza prawidłowości rozwoju turystyki międzynarodowej w krajach OECD = Statistic Analysis of the Regularities of the Development of International Tourism in OECD Countries / Marek GUZIK, Janusz Rejdych, Stanisław WYDYMUS // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 4/85 (1985), s. 95-112. - ISSN 0079-578X
1985
Articles:
Year
Międzynarodowy transfer technologii - wybrane zagadnienia = Selected Problems of International Transfer of Technology / Marek GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 340 (1991), s. 95-108. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944 1991
Zmiany podobieństwa struktur nakładów inwestycyjnych wybranych gałęzi przemysłu przetwórczego wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych w latach 1970-1980 = Changes in the Similarity of the Structures of Investment Outlays In Selected Branches of Manufacturing in the Highly Developed Capitalist Countries in the period 1970-1980 / Marek GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 241 (1987), s. 5-17. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944 1987
Zmiany strukturalne produkcji (value added) przemysłu przetwórczego w rozwiniętych krajach kapitalistycznych w latach siedemdziesiątych = Structural Changes in Industrial Production of Processing Industry in Developed Capitalist Countries in 70s / Marek GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 202 (1985), s. 7-22. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944 1985
Statystyczna analiza prawidłowości rozwoju turystyki międzynarodowej w krajach OECD = Statistic Analysis of the Regularities of the Development of International Tourism in OECD Countries / Marek GUZIK, Janusz Rejdych, Stanisław WYDYMUS // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 4/85 (1985), s. 95-112. - ISSN 0079-578X 1985
Year
Guzik M., (1991), Międzynarodowy transfer technologii - wybrane zagadnienia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 340, s. 95-108.
1991
Guzik M., (1987), Zmiany podobieństwa struktur nakładów inwestycyjnych wybranych gałęzi przemysłu przetwórczego wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych w latach 1970-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 241, s. 5-17.
1987
Guzik M., (1985), Zmiany strukturalne produkcji (value added) przemysłu przetwórczego w rozwiniętych krajach kapitalistycznych w latach siedemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 202, s. 7-22.
1985
Guzik M., Rejdych J., Wydymus S., (1985), Statystyczna analiza prawidłowości rozwoju turystyki międzynarodowej w krajach OECD, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 4/85, s. 95-112.
1985
Articles:
Year
Guzik M., (1991), Międzynarodowy transfer technologii - wybrane zagadnienia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 340, s. 95-108. 1991
Guzik M., (1987), Zmiany podobieństwa struktur nakładów inwestycyjnych wybranych gałęzi przemysłu przetwórczego wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych w latach 1970-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 241, s. 5-17. 1987
Guzik M., (1985), Zmiany strukturalne produkcji (value added) przemysłu przetwórczego w rozwiniętych krajach kapitalistycznych w latach siedemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 202, s. 7-22. 1985
Guzik M., Rejdych J., Wydymus S., (1985), Statystyczna analiza prawidłowości rozwoju turystyki międzynarodowej w krajach OECD, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 4/85, s. 95-112. 1985