A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Habrat-Pazdro Agnieszka ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Hadasz Beata Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Hadrian Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 98
Hajdukiewicz Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 55
Halagarda Michał ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 23
Hamerska Monika ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 1
Harańczyk Anna Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Regionalnej 110
Hausner Jerzy ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 451
Hayder Grzegorz Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 4
Hejnar Jerzy College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 36
Held Małgorzata Centrum Językowe , Zespół Języka Angielskiego 1
Herdan Agnieszka Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 38
Hernik Konrad Interdepartmental Unit Katedra Finansów 9
Hetka Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 6
Hofmann Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 13
Holik Grażyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 48
Hołda Artur ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 124
Hołuj Artur ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 47
Hołuj Dominika ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 23
Hornik Stanisław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 106
Horosz Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 81
Huptas Roman ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 23
Hussakowski Władysław Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 3