A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Habrat-Pazdro Agnieszka ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Hadasz Beata Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Hadrian Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 113
Hajdukiewicz Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 79
Halagarda Michał ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 58
Hamerska Monika ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 11
Harańczyk Anna Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Regionalnej 118
Hausner Jerzy ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 529
Hayder Grzegorz Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 4
Hejnar Jerzy College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 39
Held Małgorzata Centrum Językowe , Zespół Języka Angielskiego 4
Herdan Agnieszka Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 38
Hernik Konrad Interdepartmental Unit Katedra Finansów 8
Hetka Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 6
Hofmann Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 12
Holik Grażyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 47
Hołda Artur ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 258
Hołuj Artur ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 79
Hołuj Dominika ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 47
Hornik Stanisław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 110
Horosz Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 95
Huculak Magdalena Faculty of Management 4
Huptas Roman ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 29
Hussakowski Władysław Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 3