A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Hadrian Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 25
Hajdukiewicz Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 17
Harańczyk Anna Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Regionalnej 48
Hausner Jerzy ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 221
Hayder Grzegorz Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 4
Hejnar Jerzy College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Herdan Agnieszka Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 13
Hernik Konrad Interdepartmental Unit Katedra Finansów 7
Hetka Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 1
Hofmann Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Holik Grażyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 29
Hołda Artur ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 39
Hornik Stanisław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 34
Horosz Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 7
Hussakowski Władysław Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 3