A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Hadrian Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 31
Hajdukiewicz Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 13
Halagarda Michał ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 1
Harańczyk Anna Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Regionalnej 21
Hausner Jerzy ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 73
Hejnar Jerzy College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 10
Herdan Agnieszka Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 20
Hetka Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 1
Holik Grażyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 6
Hołda Artur ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 24
Hołuj Artur ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 19
Hołuj Dominika ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 7
Hornik Stanisław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 29
Horosz Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 8
Huptas Roman ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 5