A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Hadrian Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 40
Hajdukiewicz Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 22
Harańczyk Anna Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Regionalnej 86
Hausner Jerzy ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 306
Hayder Grzegorz Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 4
Hejnar Jerzy College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 10
Hejny Ludwik Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 3
Herdan Agnieszka Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 19
Hernik Konrad Interdepartmental Unit Katedra Finansów 8
Hetka Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 2
Hofmann Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 35
Holik Grażyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 41
Hołda Artur ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 54
Hołuj Artur ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 3
Hołuj Dominika ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 1
Hornik Stanisław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 51
Horosz Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 11
Hoszowski Stanisław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 3
Hubert Joanna Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 1
Hussakowski Władysław Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 3