A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Gaik Franciszek Faculty of Economics of Trade Institute of Accounting 9
Gołębiowski Tadeusz Faculty of Economics of Trade Institute of Commodity Science 31
Gwiżdż Halina Faculty of Economics of Trade Institute of Economics of Commodity Trading 22
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID