A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Gabryś Maria Faculty of Finance and Law Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 4
Gacek Anna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 6
Gackowski Karol Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Gajda-Kantorowska Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 10
Gajewska Teresa Faculty of Finance and Law 1
Gajewski Andrzej Faculty of Commodity Science Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 9
Galik Małgorzata Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Gałat Wioleta ORCID Faculty of Economics and International Relations 22
Garbacik Roman Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 14
Garlińska-Bielawska Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 22
Gawlik Remigiusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 21
Gągulska Bernadetta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 20
Geodecki Tomasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 52
Gębarowski Marcin ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 36
Gędłek Maciej Faculty of Management 1
Giemza Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 8
Giszterowicz Agnieszka Faculty of Management 6
Giza Anna Faculty of Economics and International Relations 1
Giza Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 17
Glinka Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 6
Głębecka Marta Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Głodowska Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 23
Głogowski Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 2
Głowacki Jakub ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 8
Głuc Krzysztof ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 5
Głuszak Michał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 29
Gnela Bogusława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 46
Gnela Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 14
Gniewek Józefa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 10
Godlewska-Dzioboń Bianka ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 2
Golec-Nycz Elżbieta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 7
Golik Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 8
Gollinger-Tarajko Marta Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 10
Gołębiowski Bartosz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Görner Karol Faculty of Management Katedra Turystyki 28
Goryczka Małgorzata Faculty of Management 1
Goryl Antoni Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 3
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 24
Górecki Stanisław Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Górka Kazimierz Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 47
Górka Łukasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Górniak Jarosław Faculty of Economics and International Relations Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 4
Górniak Lech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 7
Górowski Ireneusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 6
Górski Wit Centrum Językowe 1
Grabińska Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 14
Grabiński Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 27
Grabiński Tadeusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 31
Grabowska-Kaczmarczyk Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Grabowski Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 18
Grądziel Anna Faculty of Finance and Law 3
Grądziel Marta Faculty of Finance and Law 3
Gręda Anna Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 1
Grochal Kinga Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Grodzicki Maciej Faculty of Economics and International Relations 4
Grotowski Michał Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 3
Gródek-Szostak Zofia ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 71
Gruenwald Robert 2
Gryglaszewska Anna College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 2
Grząka Andrzej College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Grzebinoga Maria Faculty of Management 1
Grzegorczyk Filip ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 15
Grzesiak Paweł Faculty of Management 1
Guczalska Katarzyna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 11
Guja Dominika ORCID Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 7
Guzdek Sylwia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 6
Guzik Halina Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Regionalnej 4
Guzik Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 4
Gzyl Mateusz Faculty of Management 1